Ангеловський Богдан Олегович
Скачати 149.65 Kb.
НазваАнгеловський Богдан Олегович
Дата конвертації29.05.2013
Розмір149.65 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
Затверджено

зав. кафедри ПіМПН

__________________О.Е. Коваленко

Нижчепойменованим студентам курсу заочної форми навчання студентів групи ЗІТ-Т+Е1спец закріпити наступні теми курсових робіт з дисципліни «Інноваційні технології в освіті»:


з/п

П.І.Б.

Тема

1

Ангеловський Богдан Олегович

1. Інноваційна складова:

1.1. Роль тренінгової роботи в практичній діяльності інженера-педагога.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Різьбові з’єднання» з дисципліни «Деталі машин».

2. Психологічна складова

Облік ефектів сприйняття і розуміння учнів один одного в тренінгу.

3. Педагогічна складова

Розробити інструментарій взаємодії куратора, психолога та заступника директора з навчально-виховної роботи щодо проектування особистісного розвитку учнів.

2

Бабак Сергій Миколайович

1. Інноваційна складова:

1.1. Сутність навчального тренінгу.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Зварні з’єднання» з дисципліни «Деталі машин».

2. Психологічна складова

Індивідуально-типові особливості учнів та їх прояв у тренінгу.

3. Педагогічна складова

Розробити інструментарій взаємодії куратора та психолога щодо орієнтації учнів на здоровий спосіб життя.

3

Бородулін Євген Юрійович

1. Інноваційна складова:

1.1. Атрибутика тренінгової роботи.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Заклепочні з’єднання» з дисципліни «Деталі машин».

2. Психологічна складова

Комунікативні бар'єри нерозуміння в тренінгу.

3. Педагогічна складова

Розробити інструментарій взаємодії куратора та психолога щодо виявлення учнів групи ризику (за різними критеріями).

4

Буряченко Вадим Анатолійович

1. Інноваційна складова:

1.1. Тренінгові вправи як основа розробки сценарію для навчального тренінгу.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Клемові з’єднання» з дисципліни «Деталі машин».
2. Психологічна складова

Мотиваційна сфера учнів та її прояв у тренінгу.

3. Педагогічна складова

Розробити інструментарій взаємодії куратора та психолога щодо створення сприятливого емоційно-психологічного клімату в учнівському колективі.

5

Ваколюк Володимир Сергійович

1. Інноваційна складова:

1.1. Особливості розробки сценарію навчального тренінгу.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Шпоночні з’єднання » з дисципліни «Деталі машин».

2. Психологічна складова

Емоційна сфера учнів та її прояв у тренінгу.

3. Педагогічна складова

Розробити інструментарій взаємодії заступника директора з навчально-виховної роботи, куратора та психолога щодо створення сприятливого емоційно-психологічного клімату в педагогічному колективі.

6

Вінніков Олег Миколайович

1. Інноваційна складова:

1.1. Тренінг як інноваційний метод навчання в системі професійно-технічної освіти.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Зубчасті з’єднання» з дисципліни «Деталі машин».

2. Психологічна складова

Вольова сфера учнів та її прояв у тренінгу.

3. Педагогічна складова

Розробити інструментарій взаємодії заступника директора з навчально-виховної роботи, куратора та психолога щодо розвитку творчих здібностей учнів.

7

Габулаєв Олександр Савелійович

1. Інноваційна складова:

1.1. Характеристика принципів організації та проведення навчального тренінгу.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Зубчаті передачі» з дисципліни «Деталі машин».

2. Психологічна складова

Інтелектуальна сфера учнів та її прояв у тренінгу.

3. Педагогічна складова

Розробити інструментарій взаємодії заступника директора з навчально-виховної роботи, куратора та психолога щодо формування навчальної мотивації учнів.

8

Гаращенко Максим Олександрович

1. Інноваційна складова:

1.1. Ділова гра у практичній діяльності інженера-педагога.

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Черв’ячні передачі» з дисципліни «Деталі машин».

2. Психологічна складова

Облік особливостей толерантності до невизначеності ведучого у процесі проведення ділової гри.

3. Педагогічна складова

Розробити інструментарій взаємодії заступника директора з навчально-виховної роботи, куратора та психолога щодо стимулювання учнів до саморозвитку та самоосвіти.

9

Гречуха Ігор Миколайович

1. Інноваційна складова:

1.1. Сутність та види ігрових технологій.

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Волнові механізми передачі» з дисципліни «Деталі машин».

2. Психологічна складова

Імпульсивність-рефлексивність ведучого та її прояв у процесі застосування ігрових технологій в освіті.

3. Педагогічна складова

Розробити систему заходів щодо підвищення особистісного статусу учня в колективі групи.

10

Грішаєв Євген Анатолійович

1. Інноваційна складова:

1.1. Основні характеристики ділової гри.

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Ремені передачі» з дисципліни «Деталі машин».

2. Психологічна складова

Особистісна автономія ведучого та її прояв у процесі проведення ділової гри.

3. Педагогічна складова

Розробити систему заходів щодо формування дружнього згуртованого класного колективу.

11

Гулий Олександр Павлович

1. Інноваційна складова:

1.1. Особливості розробки ділової гри.

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Цепні передачі» з дисципліни «Деталі машин».

2. Психологічна складова

Навички саморегуляції в процесі проведення ділової гри.

3. Педагогічна складова

Розробити інструментарій проведення діагностики творчого потенціалу педагога.

12

Друк Назар Романович

1. Інноваційна складова:

1.1. Рольова гра у практичній діяльності інженера-педагога.

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Передача гвинт-гайка» з дисципліни «Деталі машин».

2. Психологічна складова

Типи (стилі) керівництва тренерів.

3. Педагогічна складова

Розробити інструментарій проведення діагностики міжособистісних відносин в системі «педагог-учень».

13

Змаженко Максим Сергійович

1. Інноваційна складова:

1.1. Сутність та особливості проведення організаційно - діяльнісної гри в професійних навчальних закладах.

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Фрикційні передачі» з дисципліни «Деталі машин».

2. Психологічна складова

Соціально-психологічні особливості взаємовідносин ведучого та та учнів у процесі проведення ділової гри.

3. Педагогічна складова

Розробити алгоритм проведення психолого - педагогічного дослідження щодо рівня задоволення членів учнівського колективу організацією освітнього процесу.

14

Калашній Сергій Олександрович

1. Інноваційна складова:

1.1. Класифікація ігор за кінцевою метою і часом проведення, їхня характеристика та особливості.

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Підшипники ковзання » з дисципліни «Деталі машин».

2. Психологічна складова

Роль композиції (складу) групи в тренінгу основних комунікативних навичок учнів.

3. Педагогічна складова

Розробити алгоритм дій педагога з діагностики психолого-педагогічного клімату в навчальній групі.

15

Колеснік Сергій Васильович

1. Інноваційна складова:

1.1. Сутність та особливості проведення рольових ігор.

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Муфти» з дисципліни «Деталі машин».

2. Психологічна складова

Маніпулятивні техніки в діяльності ведучого ділової гри.

3. Педагогічна складова

Розробити алгоритм проведення моніторингового дослідження щодо організації виховної роботи з учнями.

16

Кузнєцов Сергій Вікторович

1. Інноваційна складова:

1.1. Сутність та особливості проведення імітаційних ігор.

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Зварювальні з’єднання» з дисципліни «Деталі машин».

2. Психологічна складова

Мотивація досягнення успіху й успішність діяльності тренера.

3. Педагогічна складова

Розробити алгоритм проведення моніторингового дослідження щодо ставлення учнів до навчального закладу.

17

Кулик Сергій Олександрович

1. Інноваційна складова:

1.1. Ділова гра як інноваційний метод навчання в системі професійно-технічної освіти.

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Деформація і руйнування матеріалів» з дисципліни «Матеріалознавство».

2. Психологічна складова

Стрес-стійкість ведучого ділової гри.

3. Педагогічна складова

Розробити алгоритм проведення моніторингового дослідження щодо ставлення батьків до навчального закладу.

18

Курто Сергій Вікторович

1. Інноваційна складова:

1.1. Сутність кейс-технології.

1.2. Розробити кейс до теми «Вали та осі» з дисципліни «Деталі машин».

2. Психологічна складова

Проблема емоційного вигорання тренера.

3. Педагогічна складова

Розробити алгоритм проведення моніторингового дослідження щодо рівня загальнонавчальних умінь учня.

19

Левченко Вячеслав Сергійович

1. Інноваційна складова:

1.1.Кейс-технології у практичній діяльності інженера-педагога.

1.2. Розробити кейс до теми «Поверхня пластичної деформації» з дисципліни «Матеріалознавство».

2.Психологічна складова

Лідерство та його вплив на успішність прийняття рішень при проведенні рольових ігор.

3.Педагогічна складова

Розробити інструментарій взаємодії куратора та психолога щодо виявлення учнів групи ризику (за різними критеріями).

20

Лиценко Сергій Володимирович

1. Інноваційна складова:

1.1.Класифікація кейсів та їх характеристика

1.2. Розробити кейс до теми «Конструкційні порошкові матеріали» з дисципліни «Матеріалознавство».

2.Психологічна складова

Джерела розвитку і корекції сприйняття себе й іншого в контексті спілкування при проведенні рольових ігор.

^ 3.Педагогічна складова

Розробити алгоритм проведення моніторингового дослідження щодо з’ясування ставлення батьків до власних дітей.

21

Макаровець Сергій Іванович

1. Інноваційна складова:

1.1.Організація сумісної діяльності за кейс-технологією.

1.2. Розробити кейс до теми «Неметалічні матеріали» з дисципліни «матеріалознавство».

2. Психологічна складова

Облік особливостей мислення учнів при вирішенні кейсів.

3.Педагогічна складова

Розробити алгоритм проведення моніторингового дослідження щодо з’ясування ціннісних пріоритетів учнів.

22

Мальцева Ольга Олексіївна

1. Інноваційна складова:

1.1. Особливості використання кейс-технології в системі професійно-технічної освіти.

1.2. Розробити кейс до теми «Неорганічні матеріали» з дисципліни «Матеріалознавство».

2. Психологічна складова

Прояв основних когнітивних стилів учнів при вирішенні кейсів. 3. Педагогічна складова

Розробити алгоритм проведення моніторингового дослідження щодо оцінки професійного потенціалу куратора.

23

Мирошниченко Олександр Миколайович

1. Інноваційна складова:

1.1Характеристика вимог до змісту кейсу.

1.2. Розробити кейс до теми «З’єднання деталей машин» з дисципліни «Деталі машин».

2.Психологічна складова

Джерела розвитку і корекції сприйняття себе й іншого в контексті спілкування при рішенні кейсів.

3. Педагогічна складова

Розробити алгоритм проведення моніторингового дослідження щодо здатності педагогів до інноваційної діяльності.

24

Нікулін Кирило Віталійович

1. Інноваційна складова:

1.1.Кейс-метод як сучасна педагогічна технологія.

1.2.Розробити кейс до теми «Механічні передачі» з дисципліни «Деталі машин».

2. Психологічна складова

Лідерство та його вплив на успішність прийняття рішень при використанні кейс-методів.

3. Педагогічна складова

Розробити інструментарій взаємодії куратора, психолога та заступника директора з навчально-виховної роботи щодо проектування особистісного розвитку учнів.


25

Пастернак Андрій Ярославович

1. Інноваційна складова:

1.1. Роль тренінгової роботи в практичній діяльності інженера-педагога.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Муфти глухі» з дисципліни «Деталі машин».

2. Психологічна складова

Облік ефектів сприйняття і розуміння учнів один одного в тренінгу.

3. Педагогічна складова

Розробити інструментарій взаємодії куратора, психолога та заступника директора з навчально-виховної роботи щодо проектування особистісного розвитку учнів.

26

Підкопай Олександр Олександрович

1. Інноваційна складова:

1.1. Сутність навчального тренінгу.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Муфти автоматичні» з дисципліни «Деталі машин».

2. Психологічна складова

Індивідуально-типові особливості учнів та їх прояв у тренінгу.

3. Педагогічна складова

Розробити інструментарій взаємодії куратора та психолога щодо орієнтації учнів на здоровий спосіб життя.

27

Смолін Віктор Сергійович

1. Інноваційна складова:

1.1. Атрибутика тренінгової роботи.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Ремені передачі» з дисципліни «Деталі машин».

2. Психологічна складова

Комунікативні бар'єри нерозуміння в тренінгу.

3. Педагогічна складова

Розробити інструментарій взаємодії куратора та психолога щодо виявлення учнів групи ризику (за різними критеріями).

28

Строганов Владислав Миколайович

1. Інноваційна складова:

1.1Тренінгові вправи як основа розробки сценарію для навчального тренінгу.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «З’єднання пайкою» з дисципліни «Деталі машин».

2.Психологічна складова

Мотиваційна сфера учнів та її прояв у тренінгу.

3. Педагогічна складова

….Розробити інструментарій взаємодії куратора та психолога щодо створення сприятливого емоційно-психологічного клімату в учнівському колективі.

29

Ткаченко Олександр Васильович

1. Інноваційна складова:

1.1Особливості розробки сценарію навчального тренінгу.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Конічні зубчасті передачі» з дисципліни «Деталі машин».

2.Психологічна складова

Емоційна сфера учнів та її прояв у тренінгу.

3.Педагогічна складова

Розробити інструментарій взаємодії заступника директора з навчально-виховної роботи, куратора та психолога щодо створення сприятливого емоційно-психологічного клімату в педагогічному колективі.


30

Філіппов Андрій Григорович

1. Інноваційна складова:

1.1.Тренінг як інноваційний метод навчання в системі професійно-технічної освіти.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Види передач» з дисципліни «Деталі машин».

2.Психологічна складова

Вольова сфера учнів та її прояв у тренінгу.

3.Педагогічна складова

Розробити інструментарій взаємодії заступника директора з навчально-виховної роботи, куратора та психолога щодо розвитку творчих здібностей учнів.


31

Цимбал Олексій Сергійович

1. Інноваційна складова:

1.1. Характеристика принципів організації та проведення навчального тренінгу.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Типи закріплюючих з’єднань» з дисципліни «Деталі машин».

2.Психологічна складова

Інтелектуальна сфера учнів та її прояв у тренінгу.

3. Педагогічна складова

Розробити інструментарій взаємодії заступника директора з навчально-виховної роботи, куратора та психолога щодо формування навчальної мотивації учнів.


32


Щерба Олександр Леонідович

1. Інноваційна складова:

1.1 Ділова гра у практичній діяльності інженера-педагога.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Муфти комбіновані» з дисципліни «Деталі машин».

2.Психологічна складова

Облік особливостей толерантності до невизначеності ведечого у процесі проведення ділової гри.

3.Педагогічна складова

Розробити інструментарій взаємодії заступника директора з навчально-виховної роботи, куратора та психолога щодо стимулювання учнів до саморозвитку та самоосвіти.


Керівник Єсіпова О.О.

Схожі:

Ангеловський Богдан Олегович icon1. Богдан Хмельницький (1648-1657)
Богдан-Зиновій Хмельницький,який провів глибоку межу поміж добами історії України
Ангеловський Богдан Олегович iconБогдан Хмельницький (1648-1657)
Богдан-Зиновій Хмельницький, який провів глибоку межу поміж добами історії України, поклав початок Української Козацької Держави,...
Ангеловський Богдан Олегович iconУрок з української літератури в 6 класі з теми: Богдан Лепкий. «Видиш, брате мій »
Тема: Богдан Лепкий. «Видиш, брате мій» Історія написання твору. Відображення святого почуття любові до рідного краю, болючі спогади...
Ангеловський Богдан Олегович iconБогдан Хмельницький Богдан Хмельницький Гравюра Вільгельма Гондіуса...
Богдана Хмельницького до 1647 року відомо дуже мало. Місцем народження вважається Суботів, як рік народження вказують або 1595, вирахувано...
Ангеловський Богдан Олегович iconБогдан Хмельницький та характер його визвільної війни
Повстання стор. 4
Ангеловський Богдан Олегович iconПерелік типових програм з позашкільної освіти
Програми гуртків природничо-біологічного напряму (укл. Павлова Л. М.) – К: Богдан 2004 р
Ангеловський Богдан Олегович iconАдреса: м. Львів, вул. Дозвільна 3, зсш №68 Інструктори
Костянтин Олегович Любинюк, 3 Дан Айкідо Йосінкан, 5 кю Дзю-дзюцу, Мочернюк Петро Петрович,2 Дан Айкідо Йосінкан, 5 кю Дзю-дзюцу,...
Ангеловський Богдан Олегович iconНавчальна книга богдан
Жодна частина цього видання не може бути використана чи відтворена дь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва
Ангеловський Богдан Олегович iconРозробка уроку в 5 класі з історії України
У рік у місті гетьман України Богдан Хмельницький підписав союз із Ці домовленості були зафіксовані в
Ангеловський Богдан Олегович iconПрезентує навчальний комплекс з української мови як іноземної «крок-1»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка