Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Лупинос Маргарита Василівна
НазваАнкета Прізвище, ім’я, по батькові: Лупинос Маргарита Василівна
Сторінка1/6
Дата конвертації25.02.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипАнкета
uchni.com.ua > Психологія > Анкета
  1   2   3   4   5   6
ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей»

Портфоліо

Соціального педагога

ДПТНЗ « Путивльський професійний ліцей»

Лупинос Маргарити Василівни

img_2906

Анкета

Прізвище, ім’я, по батькові: Лупинос Маргарита Василівна

Число, місяць, рік народження: 9 листопада 1979

Домашня адреса: 41500 м. Путивль, вул. Комсомольська б.4 кв.1

Паспортні дані: МА 876203

Стаж роботи: 6р.

Які навчальні заклади закінчив, у якому році:

-Глухівський державний педагогічний університет у 2002 р.

- Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти , практичний психолог , 2010р.

Категорія: спеціаліст

Нагороди: Грамота Путивльського професійного ліцею

Місце роботи, телефон: ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей» т. 5-16-03

Термін роботи у цьому навчальному закладі: 8 років

Лупинос Маргарита Василівна виконує функції соціального педагога у ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей». З метою поширення знань, збагачення досвіду учасників навчально-виховного процесу соціальний педагог приймає активну участь у нарадах при директорі, педагогічних радах, семінарах, засіданнях круглого столу, засідання циклових комісій, батьківських зборах , групових зборах учнів, педагогічних читаннях.

Педагогічні працівники ліцею на семінарах, на засіданнях циклових комісій, педагогічних читаннях були ознайомленні з проблемами виникнення і попередження, підліткової агресії, виникнення і попередження конфліктних ситуацій, впливу особистих якостей людини на уміння встановлювати контакт з оточуючими, профілактики будь яких форм насильства серед учнівської молоді, запобігання жорстокому поводженню з людьми, профілактикою негативних явищ в учнівському середовищі (зокрема, Віл, СНІДу, туберкульозу, наркоманії) організації антинаркотичної роботи, профілактики суїцидальної поведінки серед підлітків.

На педагогічних радах соціальний педагог висвітлює питання соціально-педагогічного, психологічного супроводу учнів ліцею, питання дезадаптації учнів нового набору, роль і задачі соціального педагога, щодо оптимізації навчально-виховного процесу, якість роботи соціального педагога, та шляхи її вдосконалення.

Батьки учнів на засіданнях батьківського клубу , на батьківських зборах були ознайомленні з обов’язками які вони повинні виконувати стосовно власних дітей, з шляхами порозуміння, проблемами підліткового віку, шляхами демократичного виховання, значення батьківського авторитету.

Тематика батьківських зборів :

 • 21.032007р. тема: «Проблеми виховання»

 • 12.11.2008р. «насильство в домі, де я мешкаю»

 • ^ 28.10.2009р. «Діти нашого сьогодення. Шляхи порозуміння батьків і дітей»

Тематика виступів на семінарах та обласних методичних об’єднань соціальних педагогів ПТНЗ:

 • ^ 04.11.2010р. «Суб’єкти міжвідомчої взаємодії»

 • 19.05. 2011р. «Педагогічний колектив навчального закладу в аспекті соціально-педагогічного супроводу»

 • Доповідь на методичне об’єднання соціальних пед. Та практичних психологів в районі за темою:

«Мета і завдання адаптаційно-ознайомчого етапу процесу адаптації першокурсників»

Тематика виступів на педагогічні раді

25.11. 2010 Психолого-педагогічний аналіз контингенту учнів І курсу

04.10.2010 План проведення тижня правових знань «Знати та реалізовувати свої права»

06.12.2010 Ознайомлення з заходами проведення «Всесвітнього тижня правових знань »
Додатки

Матеріали та документація психологічного кабінету ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей» розділяються за категоріями:

 1. Нормативно – правова документація.

 2. Навчально-методичні матеріали.

 3. Довідниково-інформаційні матеріали.

 4. Обліково-статистична документація.

 5. Матеріали для службового використання.


Нормативно правова документація:

  • Конституція України.

  • Положення про психологічну службу системи освіти України.

  • Положення про психологічний кабінет, дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

  • Етичний кодекс соціального педагога.

  • Посадова інструкція соціального педагога.

  • Декларація прав людини.

  • Конвенція ООН про права дитини.

  • Закон України «Про освіту».

  • Закон України «Про професійно-технічну освіту» .

  • Закон України про охорону дитинства.

  • Сімейний кодекс України.

  • Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

  • Закон України «Про попередження насильства в сім’ї».

  • Житловий кодекс.

  • Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» .

  • Кодекс України про адміністративні правопорушення.

  • Кримінальний кодекс України.

  • Цивільні права малолітніх та неповнолітніх та їх цивільно-правова відповідальність.

  • Збірник нормативно-правових документів з питань захисту прав дитини профілактики правопорушень.

  • Постанови, накази, розпорядження Верховної ради України, кабінету Міністрів України.

  • Положення Міністерства освіти і науки України, управлінь (відділів) освіти і науки місцевих державних адміністрацій щодо діяльності психологічної служби системи освіти України.


Навчально-методичні матеріали:

   • Підручники.

   • Навчально-методичні посібники.

   • Збірники методичних рекомендацій:

   • «Організація та планування роботи соціального педагога освітнього закладу».

   • «Організація роботи з батьками».

   • «Методичні рекомендації щодо проведення тижня толерантності».

   • «Методичні рекомендації щодо виявлення дітей схильних до суїцидальної поведінки».

   • «Методичні рекомендації щодо ведення протоколів спостереження, корекційно-розвивальної роботи».

   • «Методичні рекомендації щодо напрямків роботи соціальних педагогів з дітьми трудових мігрантів» та інші.

    • Науково –методичні збірники.

    • Програми для корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи.

   • Тренінг саморозвитку та самовдосконалення підлітків. О.Л. Попова.

   • Тренінг особистісного росту. Корекція самооцінки.

   • Тренінг «Попередження насильства в сім’ї» Р.Ф. Безпальча.

   • Тренінг адаптації першокурсників.

   • Тренінг креативності. Н. Городнова.

   • Корекційно-розвивальна програма « Розвиток особистої цілеспрямованості».

   • Корекційно-розвивальна програма «Розвиток мотивів міжособистісних стосунків підлітків».

   • Тренінг з основ конфліктології.

   • Програма корекції агресивної поведінки підлітків.

   • Програма практичних занять адаптації до навчальних змін.

   • Тренінг розвитку самосвідомості та зниження рівня тривожності підлітків.

   • Тренінг спілкування «Дозволь собі бути щасливим»

   • Корекційна програма «Технології допомоги сором’язливому підлітку».

   • Комплекс занять - практикумів «Я відповідаю за свій спосіб життя».

   • Програма соціально-профілактичного тренінгу з безпечної поведінки.

   • Тренінг з профілактики тютюнопаління.

   • Тренінгові заняття «ВІЛ\СНІД»

   • Гра тренінг «Заради майбутнього»

   • Соціально-психологічний тренінг «Я - асертивний».

   • Тренінг «»Як навчитись подобатись собі» та інші.    • Фахові періодичні видання, а саме:

   • Практична психологія та соціальна робота (науково-практичний освітньо - методичний журнал).

   • Соціальний педагог.

   • Соціальний працівник.


Довідниково-інформаційні матеріали:

Матеріали науково-практичних семінарів (наприклад «Обдарована дитина. Як тебе навчати?») , конференцій, нарад, тематичні проспекти (наприклад«ВІЛ/СНІД. Чума сьогодення», доповіді , виступи на педрадах (приклад «Суїцид - проблема підлітків»), навчально-тематичні плани роботи з учнями (групи ризику, обдарованими тощо.), педагогічними працівниками, батьками (приклад :«Насильство в домі де я мешкаю», «Проблеми виховання») тощто.

Обліково статистична документація:

    • Облік товарно-матеріальних цінностей психологічного кабінету.

    • План роботи на рік соціального педагога. (Додаток1)

    • Місячний план роботи.

    • Статистичний звіт. (Додаток 2)

    • Журнал щоденного обліку роботи соціального педагога.

    • Соціальний паспорт ліцею.

    • Соціальні паспорти груп.

    • Банки даних учнів ліцею.


Матеріали для службового використання:

 • Індивідуальні картки соціально-психологічного діагностування учнів.

    • Журнал індивідуальних та групових консультацій.

    • Журнал корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи.

    • Журнал відвідування та спостереження уроків.

    • Журнал реєстрації звернень учнів , батьків та викладачів.

    • Матеріали психолого-педагогічних консиліумів.

    • Тексти (ключі) тестових методик, опитувальники, анкети, бланки відповідей тощо.


З метою здійснення індивідуального підходу до кожного учня, профілактики дезадаптації, агресії , проявів девіантної поведінки в учнівському середовищі, виявленні учнів групи ризику, соціальним педагогом проводиться діагностична робота.

Вона спрямована на вивчення індивідуальних особливостей учнів ліцею, міжособистісних стосунків як з однолітками так із оточуючими дорослими.

За результатами діагностики ведеться корекційно - відновлювальна та розвивальна робота за вище вказаними напрямками.

Також Лупинос М.В. веде активну просвітницьку роботу серед всіх учасників навчально-виховного процесу . Проводить заняття в групах з питань самопізнання, розвитку комунікативних вмінь, профілактики шкідливих звичок, формує навички здорового способу життя, проводить групові профконсультації у випускних групах, а на базі кабінету створює тематичні виставки:

- На допомогу тобі випускник.

- Торгівля людьми , сучасний прояв рабства.

- Ми за відповідальну поведінку.

- Батьки що вам необхідно знати?

- Ми проти жорстокого поводження з нами тощо.

Соціальний педагог активно сприяє розвитку учнівського самоврядування ліцею, активно допомагає спрямовувати його роботу, провидить консультації, допомагає вирішувати спірні питання. Разом з активом самоврядування проводить акції:

   • «Від щирого серця».

   • «Ми проти насильства»

   • «День без паління»

   • «Міняю сигарету на цукерку»

   • «Необізнаність знищує, давайте зупинимо ВІЛ /СНІД»

   • «День ввічливості»

   • «Кохання врятує світ» тощо.


В кабінеті наявні такі діагностичні методики:

з\п

Назва методики

Мета використання

1

Методика діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса, Р. Раймонда.

Для визначення рівня адаптації та дезадаптованих учнів.

2

Соціометрія.

Для виявлення дезадаптованих, лідерів гнаних і.д.

3

Методика діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки. К. Томаса .

Для виявлення ступеню контактності, агресивності, адаптованості до різних життєвих ситуацій.

4

Методика діагностики показників і форм агресії А. Басса та А. Дарки

5

Методика «Ваша тривожність»

6

Тест оцінки комунікативних умінь.

7

Методика «Структура інтересів».

Для вивчення особистості учнів, їх здібностей і нахилів.

8

Методика «Ваша здібності»

9

Особистісна шкала самооцінки С. Спілберга

10

Тест ваш темперамент

11

Тест «Стиль мислення»

12

Методика «Кінетичний малюнок сім’ї»

Для вивчення сімейного мікроклімату учнів.


^ Матеріально-технічне оснащення кабінету соціального педагога

ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей»

img_5448img_5450

Робочий кабінет соціального педагога укомплектований:Меблі
1.

Письмовий стіл

2

2.

Стіл для учнів

2

3.

Стільці

4

4.

Крісла

-

5.

Шафи секційні

2

6.

Сейф

1
Оргтехніка
7.

Комп’ютер

1

8.

Принтер , сканер, ксерокс «МФУ»

1

9.

Ліцензоване програмне забезпечення

1 к.

10.

Диски , касети.

15\1
Канцелярське приладдя:
11.

Папер білий \кольоровий
12.

Блокнот А 3
13.

Маркери
14.

Фломастери
15.

Кольорові олівці
16.

Матеріали для творчих завдань.
img_5455img_5442

^ ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей »

«Корекція агресивності підлітків»

img_5341

img_5315

особливості програми. Перші чотири заняття спрямовані на усвідомлення та відтворення поведінки агресивно налаштованої людини та рефлексію свого стану. За основу пропонується техніка малювання пальцями. Ці зустрічі є базовими; від того, наскільки майстерно вони будуть проведені, залежить втілення основної мети: розвиток, вдосконалення навичок керування емоціями та конструктивної поведінки і своєчасної рефлексії. Особливу увагу слід приділити зустрічам 4—6, де пропонуються вправи, що вимагають неабиякої концентрації уваги та письмових робіт. Якщо в учасників ці види розумової діяльності викликають складнощі, вправи слід скорочувати до розгляду однієї ситуації, а самі заняття «нарощувати» іграми на розвиток партнерських відносин з позиції «Я + Ти + ...». Також під час відпрацювання релаксаційних вправ 7—9 заняття учасників необхідно мотивувати на значущість цих вправ та сумлінне сприйняття і зосередженість, інакше є загроза перетворити їх на розвагу. Запропонована програма, окрім корекції, має на меті й створення умов для особистісного зростання учасників зустрічей.

Під час складання програми були використані такі принципи.

1. Системність корекційних, профілактичних та розвивальних завдань.

2. Єдність корекції та діагностики.

3. Діяльнісна корекція.

4. Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів.

5. Комплексність психологічного впливу.

6. Активне залучення найближчого соціального середовища до участі у програмі.

7. Програмне навчання.

8. Зростання складності.

9. Опора на різний рівень організації психічних процесів.

10. Урахування обсягу та ступеня різноманітності матеріалу.

11.Урахування емоційної складності матеріалу.

Завдання:

 1. Зниження рівень агресії .

 2. Формування в учнів віри у свої сили й можливості.

 3. Розширення можливостей учнів, формування в них необхідних знань, умінь і навичок, щодо керування власними емоційним станом.

Предмет корекції: емоційна сфера підлітків.

Модель корекційної програми: типова модель

Вид корекційної програми: вільна програма

Методи корекції : проективний малюнок, мозковий штурм, дискусійний.

Засоби корекції : вправи, бесіди.

Форма роботи: змішана.

Очікуванні результати: зниження рівня агресії , особистісне зростання учнів.
Діагностика .

^ Методика діагностики показників і форм агресії А. Басса та А. Дарки

(адаптація А.К. Осницького)

Прочитуючи чи прослуховуючи твердження, приміряйте, наскільки вони відповідають вашому стилю поведінки, вашому образу життя і одним з чотирьох можливих відповідей: "так", "можливо, так", "можливо, ні", "ні".

1. Іноді не можу справитися з бажанням нашкодити кому-небудь.

2. Інколи можу розповсюджувати плітки про людей, яких не люблю.

3. Легко виходжу з себе, проте легко й заспокоююсь.

4. Якщо до мене не звернутись по-доброму, прохання не виконаю.

5. Не завжди отримую те, що мені належить.

6. Знаю, що люди говорять про мене за моєю спиною.

7. Якщо не схвалюю вчинки інших людей, даю їм це відчути.

8. Якщо трапляється обманути когось, відчуваю докори сумління.

9. Мені здається, що я не здатен вдарити людину.

10. Ніколи не роздратовуюсь настільки, щоб розкидати речі.

11. Завжди поблажливий до чужих недоліків.

12. Коли встановлене правило не подобається мені, хочеться його порушити.

13. Інші майже завжди вміють скористатися за сприятливих умов.

14. Мене насторожують люди, які відносяться до мене більш дружньо, ніж я очікував.

15. Часто буваю не згоден з людьми.

16. Іноді в голову приходять думки, за які мені соромно.

17. Якщо хто-небудь вдарить мене, я не відповім тим же.

18. При роздратуванні грюкаю дверима.

19. Я більш роздратований, ніж здається зі сторони.

20. Якщо хтось корчить з себе начальника, я роблю йому наперекір.

21. Мене трохи засмучує, моя доля.

22 Думаю, багато людей не люблять мене.

23. Не можу втриматись від суперечки, якщо ЛЮДИ не згодні зі мною.

24. Ті, хто уникають роботи, повинні мати відчуття провини.

25. Хто ображає мене чи мою сім'ю, наражається на бійку.

26. Я не здатен па грубі жарти.

27. Мене охоплює злість, коли наді мною насміхаються.

28. Коли люди вдають із себе начальників, я роблю все, щоб вони не зазнавались.

29. Майже щотижня бачу кого-небудь з тих, хто мені не подобається.

30. Досить багато людей заздрять мені.

31. Вимагаю, щоб люди поважали мої права.

32. Мене засмучує, що я мало роблю для своїх батьків.

33. Люди, які постійно "дістають" нас, заслуговують на те, щоб їм дали щигля по носі.

34. Від злості інколи буваю похмурий.

35. Якщо до мене відносяться гірше, ніж я на те заслуговую, я не засмучуюсь.

36. Якщо хтось намагається вивести мене із себе, я не звертаю уваги.

37. Хоч я і не показую того, іноді мене мучить заздрість.

38. Інколи мені здається, що наді мною сміються.

39. Навіть якщо злюся, не використовую грубих висловів.

40. Хочеться, щоб всі мої гріхи були прощені.

41. Рідко даю здачі, навіть коли хто-небудь вдарить мене.

42. Ображаюсь, коли іноді виходить не по-моєму.

43. Інколи люди роздратовують мене своєю присутністю.

44. Нема людей, яких би я по-справжньому ненавидів.

45. Мій принцип: "ніколи не довіряй чужакам".

46. Якщо хтось дратує мене, готовий сказати йому все, що про нього думаю.

47. Роблю багато такого, про що потім жалкую.

48. Якщо рознервуюсь, можу вдарить кого-небудь.

49. З десяти років у мене не було вибухів гніву.

50. Часто відчуваю себе як порохова бочка, готова вибухнути.

51. Якби всі знали, що я відчуваю, мене б вважали людиною, з якою нелегко дійти згоди.

52. Завжди думаю про те, що за таємні причини примушують людей робити щось приємне мені.

53. Коли кричать на мене, кричу у відповідь.

54. Невдачі засмучують мене.

5.5. Б'юся не рідше і не частіше інших.

56. Можу згадати випадки, коли був настільки злим, що хапав першу річ під рукою та ламав її.

57. Інколи відчуваю, що готовий першим почати бійку.

58. Інколи відчуваю, що життя зі мною обходиться несправедливо.

59. Раніше думав, що більшість людей говорить правду, але тепер в це не вірю.

60. Сварюся тільки від злості.

61. Коли вчиняю неправильно, відчуваю докори сумління.

62. Якщо для захисту своїх грав потрібно застосувати фізичну силу, я застосую її.

63. Інколи виражаю свою злість тим, що стукаю по столу.

64. Буваю грубим по відношенню до людей, котрі мені не подобаються.

65. У мене немає ворогів, які б не хотіли мені нашкодити.

66. Не вмію поставити людину на місце, навіть коли вона на не заслуговує.

67. Часто думаю, що живу неправильно.

68. Знаю людей, які можуть довести мене до бійки.

69. Не сумую із-за дрібниць.

70. Мені рідко приходить в голову думка про те, що люди намагаються розізлити чи образити мене.

71. Часто просто погрожую людям, не збираючись виконувати свої погрози.

72. Останнім часом я став занудою.

73. У суперечці часто підвищую голос.

74. Намагаюся приховати погане відношення до людей.

75. Краще погоджуся з чимось, аніж стану сперечатися.

При обробці даних в звичайних умовах відповіді "ТАК" і "МОЖЛИВО, ТАК" об'єднуються (додаються як відповіді "ТАК"), також як і відповіді "Ні" і "МОЖЛИВО. НІ" (додаються як відповіді "НІ").

^ Методика «Ваша тривожність»

Інструкція

Якщо ви згодні із твердженням (воно відповідає вашому досвіду або найбільше часте повторюваними станами), то поруч із йоге номером напишіть «так». Якщо ви не згодні Твердженням, то запишіть «ні». Якщс ви вагаєтеся з відповіддю, то напишіть «ж знаю».Свої відповіді внесіть до бланку:

Твердження:

1. Зазвичай я працюю з великою напруженістю;

2. Вночі я важко засинаю;

3. Для мене є неприємними несподівані зміни у звичному оточенні;

4. Мені нерідко сняться кошмари;

5. Мені важко зосередитися на якому-не-будь завданні;

6. У мене неспокійний, переривчастий сон;

7. Я хотів би стати таким же щасливим, як, на мій погляд, щасливі інші;

8. Мені не вистачає впевненості в собі;

9. Моє здоров'я турбує мене;

10. Часом я почуваюся зовсім некорисним;

11. Я часто плачу;

12. Я помічаю, що мої руки починають тремтіти, коли я намагаюся зробити що-небудь важке;

13. Часом, коли я перебуваю у замішанні, я потію;

14. Я часто ловлю себе на тому, що мене щось тривожить;

15. Для мене є неприємною ситуація із незрозумілим результатом;

16. Навіть у холодні дні я легко потію;

17. У мене бувають періоди такого занепокоєння, що я не можу всидіти на місці;

18. Мій режим майже завжди пов'язаний із напруженістю для мене;

19. Я чутливі ший, ніж мої однокласники;

20. Я легко приходжу в замішання;

21. Мене хвилює, що про мене думають інші люди;

22. Я часто сумніваюся у своїх силах;

23. Я боюся часто самостійно прийняти рішення з якого-небудь питання;

24. Після важкого дня, я зазвичай погано засинаю;

25. Я часто відчуваю почуття страху, навіть тоді коли мені нічого не загрожує;

26. Я схильний сприймати все занадто серйозно;

27. Мені здається часом, що переді мною такі труднощі, яких мені не подолати;

28. Часом мені здається, що я ні на що не здатний;

29. Я часто відчуваю непевність у своїх силах;

30. Мене вельми тривожать можливі невдачі;

31. Очікування нервує мене;

32. Я можу забути, що хотів сказати;

33. Іноді я засмучуюся через дрібниці;

34. Я легкозбудлива людина;

35. Я часто боюся, що от-от почервонію;

36. Я часто із тривогою думаю про майбутнє;

37. Я хвилююся за своїх рідних і близьких;

38. Зазвичай мої руки і ноги досить теплі;

39. У мене зазвичай гарний і врівноважений настрій;

40 Я майже завжди почуваюся цілком щасливим;

41. Коли потрібно чого-небудь чекати, я можу робити це спокійно;

42. У мене рідко бувають головні болі після переживань;

43. У мене не буває серцебиття при очікуванні чогось важкого;

44. Мої нерви розладжені не більше, ніж в інших людей;

45. Я впевнений у собі;

46. Порівняно з моїми друзями я вважаю себе цілком сміливим;

47. Я сором'язливий не більше, ніж інші мої однолітки;

48. Зазвичай я спокійний, і вивести мене з рівноваги нелегко;

49. Я практично ніколи не червонію;

50. Можу спокійно спати після будь-яких неприємностей;

Підбиття підсумків

1. Підрахуйте кількість відповідей «так» у перших трьох стовпчиках бланка (твердження з 1-го по 37-е включно).

2. Підрахуйте кількість відповідей «ні» у четвертому стовпчику бланка (твердження з 38-го по 50-е включно).

3. Підрахуйте відповіді «не знаю» у всіх стовпчиках числа, розділіть на два.

4. Додайте отримані три числа.

Якщо загальна сума ^ 0-14, то рівень вашої тривожності нижчий за середній.

Якщо сума 15—24, то рівень тривожності середній.

Якщо сума більше за 25, то рівень тривожності вищий за середній.

Як витіснити з голови почуття тривоги?

1. Витісняйте почуття занепокоєння постійною зайнятістю. Активна діяльність — кращий засіб лікування.

2. Не турбуйтеся через дрібниці.

3. Змиріться з неминучим, якщо ви знаєте, що обставини залежать не від вас і ви нічого не можете нічого змінити та переробити.

4. Умійте вчасно зупинитися.

Методика діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки. К. Томаса .

Конфлікти, суперечки, зіткнення думок і поглядів... Ці явища пронизують всі сфери життя сучасної людини: роботу, 5ыт, сімейні відносини, - і, природно, нікого не залишають байдужим. Занадто добре кожний з нас знає, якою дорогою ціною доводиться оплачувати своя участь у подібних ситуаціях, як важко буває знайти в них правильну лінію поводження, взаємоприйняте рішення. Не випадково ми навіть після того, як конфліктна ситуація, каялося б, вичерпана, довгий час подумки продовжуємо повертатися до неї, програючи " "сценарій" і намагаючись знайти більше вдалі рішення, здатні в майбутньому позбавити нас від повторення подібних труднощів і терть із навколишніми. Спробуйте виконати пропонований психологічний тест - і Ви довідаєтеся, які способи рішення конфліктних ситуацій властиві Вам. для цього в кожній парі наведених нижче суджень виберіть і відзначте те, що більшою мірою відповідає Вашому поводженню в спірних або конфліктних ситуаціях. Вибір робіть без довгих роздумів, скоріше підкоряючись першому руху душі, подібно тому, як ми й надходимо в конфліктних ситуаціях.

1.

А Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за рішення спірного питання.

Б Чим обговорювати, у чому ми розходимося, я намагаюся звернути увагу на те, із чим би обоє згодні.

2.

А Я намагаюся знайти компромісне рішення.

Б Я намагаюся залагодити справу з урахуванням всіх інтересів іншого й моїх власних.

3

А Звичайно я наполегливо прагну домогтися свого.

Б Я намагаюся заспокоїти іншого й, головним чином, зберегти наші відносини.

4

А Я намагаюся знайти компромісне рішення.

Б Іноді я жертвую своїми власними інтересами заради інтересів іншої людини.

5

А Залагоджуючи спірну ситуацію, я увесь час намагаюся знайти підтримку в іншого.

Б Я намагаюся зробити все, щоб уникнути марної напруженості.

6

А Я намагаюся уникнути неприємностей для себе.

Б Я намагаюся домогтися свого.

7

А Я намагаюся відкласти рішення спірного питання для того, щоб згодом

вирішити його остаточно.

Б Я вважаю за можливе в чомусь поступитися, щоб домогтися іншого.

8

А Звичайно я наполегливо прагну домогтися свого.

Б Яв першу чергу намагаюся ясно визначити те, у чого стосуються всі порушені інтереси й спірні питання.

9

А Думаю, що не завжди варто хвилюватися через якісь розбіжності.

Б Я роблю зусилля, щоб домогтися свого.

10.

А Я твердо прагну досягти свого.

Б Я намагаюсь знайти компромісне рішення.

11.

А В першу чергу я намагаюся ясно визначити, у чому складаються всі порушені спірні питання.

Б Я намагаюся заспокоїти іншого й, головне, зберегти наші відносини.

12.

А Найчастіше я уникаю займати позицію, що може викликати спори.

Б Я даю можливість іншому в чому-небудь залишитися при своїй думці, якщо він також іде назустріч мені.

13.

А Я пропоную середню позицію.

Б Я наполягаю, щоб було зроблено по-моєму.

14.

А Я повідомляю іншому свою точку зору й запитую про його погляди.

Б Я намагаюся показати іншому логіку й переваги моїх поглядів.

15.

А Я намагаюся заспокоїти іншого й, головним чином, зберегти наші відносини.

Б Я намагаюся зробити все необхідне, щоб уникнути напруженості.

16.

А Я намагаюся не зачепити почуттів іншого.

Б Я намагаюся переконати іншого в перевагах моєї позиції.

17.

А Звичайно я наполегливо намагаюся домогтися свого.

Б Я намагаюся зробити все, щоб уникнути марної напруженості.

18.

А Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість настояти на своєму.

Б Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він також іде мені назустріч.

19.

А Передусім я намагаюся ясно визначити те, у чому складаються всі порушені питання й інтереси.

Б Я прагну відкласти рішення спірного питання, для того щоб згодом

вирішити його остаточно.

20.

А Я намагаюся негайно перебороти наші розбіжності

Б Я намагаюся знайти найкраще сполучення вигід і втрат для обох сторін.

21.

А Ведучи переговори, я намагаюся бути уважним до бажань іншого.

Б Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми.

22.

А Я намагаюся знайти позицію, що перебуває посередині між моєю позицією

й точкою зору іншої людини.

Б Я відстоюю свої бажання.

23.

А Як правило, я стурбований тим, щоб задовольнити бажання кожного з нас. Б Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за рішення спірного питання.

24.

А Якщо позиція іншого здається мені дуже важливою, постараюся піти

назустріч його бажанням.

Б Я намагаюся переконати іншого прийти до компромісу.

25.

А Я намагаюся показати іншому логіку й переваги моїх поглядів.

Б Ведучи переговори, я намагаюся бути уважним до бажань іншого.

26.

А Я пропоную середню позицію.

Б Я майже завжди стурбований тим, щоб задовольнити бажання кожного з нас.

27.

А Найчастіше я уникаю займати позицію, що може викликати спори.

Б Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість настояти на своєму.

28.

А Звичайно я наполегливо прагну домогтися свого.

Б Улагоджуючи ситуацію, я звичайно намагаюся знайти підтримку в іншого.

29.

А Я пропоную середню позицію.

Б Думаю, що не завжди варто хвилюватися через якісь виникаючі розбіжності

30.

А Я намагаюся не зачепити почуттів іншого.

Б Я завжди займаю таку позицію в спірному питанні, щоб ми разом з

іншою людиною могли домогтися успіху.

"Ключ" до тесту

Кожна відповідь у пропонованому тесті відповідає одному з п'яти варіантів поводження в конфліктній ситуації:

Втеча: 1А, 5Б, 6А, 7А, 9А, 12А, 15Б, 17Б, 19Б,

23А, 27А, 29Б.

Поступки: 1Б, ЗБ, 4Б, 11Б, 15А, 16А, 18А, 21А, 24А,

25Б, 27БГ ЗОА.

Агресія: ЗА, 6Б, 8А, 9Б, 10А, ІЗБ, 14Б, 16Б, 17А,

22Б, 25А, 28А.

Компроміс: 2А, 4А, 7Б, 10Б, 12Б, 13А, 18Б, 20Б,

22А, 24Б, 26А, 29А,

Співробітництво: 2Б, 5А, 8Б, НА 14А, 19А, 20А, 21Б,

23А, 26Б, 28Б, ЗОБ.

Порівняйте Ваші відповіді з даними, наведеними в "ключі" до тесту по кожному з п'яти способів реагування на конфліктну ситуацію. Підрахуйте, яке кількість Ваших відповідей доводиться на кожний з них.

Отримані числа помножте на 3,33% і Ви побачите - як часто доводиться Вам прибігати до кожного зі способів рішення конфліктів. Результати, близькі до 20% по всім п'ятьох позиціях, свідчать про рівномірну представленість всіх наведених стилів у Вашому поводженні, тобто про достатню гнучкість, необхідної для успішного дозволу конфліктів у конкретних ситуаціях.

Числа, що перевищують 20%, говорять про відповідну перевагу того або іншого способу реагування у Вашому поводженні, про те, що цьому типу рішення конфліктів Ви віддаєте перевагу.

^ ПРОГРАМА КОРЕКЦІЇ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

ЗАНЯТТЯ 1

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Лупинос Маргарита Василівна iconАнкета Прізвище, ім’я, по-батькові

Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Лупинос Маргарита Василівна iconВчитель очима учнів
Дана анкета дає Вам змогу висловити своє ставлення до діяльності Вашого вчителя. Перед заповненням не забудьте вказати його прізвище,...
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Лупинос Маргарита Василівна iconАнкета прізвище, ім’я, по-батькові
Досвід роботи (в органах державної влади, місцевого самоврядування, бізнесі) Період (місяць, рік)
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Лупинос Маргарита Василівна iconАнкета Прізвище, ім’я та по батькові
Які навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом Миколаївський державний педагогічний інститут, 1993р
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Лупинос Маргарита Василівна iconАнкета Прізвище, ім’я, по батькові: Рилова Ірина Вікторівна
Шляхи формування в учнів стійкої життєвої позиції через ствердження пріоритету здорового способу життя
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Лупинос Маргарита Василівна iconПрізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) Науковий ступінь, вчене звання Місце роботи Домашня адреса
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Лупинос Маргарита Василівна iconТема: Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей
«прізвище»; засвоювати правила написання з великої букви імен, по батькові та прізвище людей; ознайомити з етимологією деяких з них;...
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Лупинос Маргарита Василівна iconАнкета лесечко Ніна Василівна

Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Лупинос Маргарита Василівна iconЗатверджую начальник повна назва овс чи служби спеціальне звання міліції І. Б. Прізвище
Я, Прізвище Ім’я По батькові у період з до проходив стажування на посаді повна назва посади
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові: Лупинос Маргарита Василівна iconПрізвище, ім’я, по батькові

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка