Відділ освіти Першотравневої районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Реалізація Державної програми «Репродуктивне здоров»я нації» та Національної програми забезпечення профілактики віл-інфекцій,
НазваВідділ освіти Першотравневої районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Реалізація Державної програми «Репродуктивне здоров»я нації» та Національної програми забезпечення профілактики віл-інфекцій,
Сторінка1/3
Дата конвертації26.02.2013
Розмір320 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3
Відділ освіти

Першотравневої районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет
Реалізація Державної програми «Репродуктивне здоров»я нації»
та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД


(методичні рекомендації)

Виконавець:

Методист РМК

Лесько О.В.

Мангуш - 2011
Вступ

Сучасна школа знаходиться в стані реформування. Основною метою сучасної освіти є виховання активної, творчої особистості, що може взяти на себе відповідальність за своє благополуччя та за благополуччя суспільства в цілому.

Але в жодному навчальному закладі нашої країни дитина, що має негаразди із самопочуттям на фізичному чи соціальному плані, не в змозі досягти будь-яких вершин в освіті.

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я «Здоров’я - це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад». В Україні Конституцією визначено, що життя і здоров’я дитини - це найвища цінність.

Але ми – вчителі не маємо можливості чітко визначити стан здоров’я дитини. І лише спостереження вчителя за поведінкою учнів дають змогу зробити висновок: чи в змозі дитина плідно працювати на уроці.

Сучасна дитина у віці від 6 до 16 років більшу частину світового дня проводить в навчальному закладі. Спочатку – на уроках, а потім на годинах додаткової освіти. Достатньо відомо, що стан здоров’я школяра напряму залежить від стану психолого – педагогічного простору закладу освіти.
^ Психолого-педагогічний простір

Як зрозуміти поняття психолого-педагогічний простір?

До психолого-педагогічного простору належить все те, з чим учень стикається щодня, а саме, це батьки та їх відносини з дитиною, однокласники, вчителі, це навчально-виховний процес та позаурочна діяльність. Цей простір виховує, навчає, формує світогляд, який надовго, а іноді , на все життя стає основою культури людини.

Захворюваність школярів і дорослих, що їх оточують, є лише показником, який чітко вказує правильність побудови середовища стосовно певної особистості та комфортність цього середовища.

Аналізуючи динаміку стану здоров’я учнів за останній час, можна сказати, що формування психолого - педагогічного простору в навчальному закладі має бути одним із пріоритетних напрямків реформування сучасної освіти.

Оптимальний ефект в вихованні здорової дитини можна досягти, якщо навчально-виховна робота буде здійснюватись за певною схемою, що є сукупністю взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих процесів медичного, психологічного та педагогічного характеру.

З чого ж розпочати? Як реалізувати в школі Державну програму «Репродуктивне здоров’я нації» та Національну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД?

Якщо заклад освіти працює над проблемою збереження здоров’я учнів і вчителів, необхідно сформувати в колективі мотиваційну готовність до реалізації відповідних програм. Умовою формування такої готовності є створення ситуації „занурення” колективу в проблему. Метод занурення може бути реалізований за допомогою організації круглих столів, обговорень, що проводяться як на базі окремої школи, так і групою шкіл (в рамках районного семінару). Тематика семінару може відображати як загальні шляхи покращення здоров’я учнів та вчителів, так і обговорення основних шляхів збереження здоров’я в умовах сучасної школи.

Результатом обговорення може стати порівняння досвіду роботи, що вже впроваджується в інших навчальних закладах, та роботи і ситуації стану здоров’я учасників навчально-виховного процесу в даному закладі освіти.

Одним із актуальних напрямків формування особистості дитини – валеологічна освіта, яку можна розглядати як органічну частину всього педагогічного процесу. В чому ж полягає мета валеологічного навчання? Наприклад:

  1. Формувати в учнів свідомого уявлення про себе як цілісну, творчу особистість.

  2. Формувати в учня знання, вміння, навички ведення здорового способу життя, дотримання основ безпечної поведінки в побуті, соціумі, природі, способів догляду за власним тілом, способів надання елементарної медичної допомоги.

  3. Формувати навички самодопомоги та взаємодопомоги, самоконтролю, самовираження, самокорекції, само- оздоровлення.

  4. Формувати навички до дотримання оптимального рухового режиму.

  5. Навчити учнів прийомам активного спілкування та елементам етикету.

  6. Навчити учнів свідомо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих людей та навколишнього середовища.

Аналізуючи поставлену мету, можна визначити такі задачі в роботі закладу освіти:

  1. Формування екологічного простору закладу.

  2. Організація навчально-виховного процесу з урахуванням психолого-педагогічних факторів використання здоров’язберігаючих та здоров’язміцнюючих технологій.

  3. Створення системи виховної роботи, що сприяла би збереженню здоров’я.

  4. Організація роботи з батьківською громадськістю з питань здоров’язбереження.

Для реалізації зазначених задач необхідно визначитись із кадровим забезпеченням закладу. Для цього необхідно проаналізувати на скільки педагогічний колектив вважає вагомими поставлені питання і готовий до впровадження технологій здоров’язбереження.

Оцінку необхідності формування функціональних умінь у закладі освіти можливо провести, провівши анкетування серед педагогічних працівників закладу (таблиця №1).

Таблиця № 1

№ з/п

Функціональні уміння

Оцінка необхідності формування функціональних умінь у школі

Необхідно в першу чергу

Не обов’язково

Якщо будуть створені умовиОцінювати стан свого здоров’я і регулювати свою поведінку в стресових ситуаціях (екзамен, перевірка тощо)
Адекватно реагувати на власні емоції і емоції оточуючих
Турбуватися про своє здоров’я, регулювати своє фізичне здоров’я
Адекватно сприймати зміни в своєму організмі, що пов’язані з ростом і розвитком
Діяти в ситуації загрози особистої безпеки
Діяти в ситуації психічної небезпеки
Надавати першу допомогу при переломах, памороченнях тощо
Грамотно звернутися по екстрену допомогу до спеціалізованих служб
Планувати свою освітню діяльність
Грамотно знаходити, сприймати і відбирати необхідну інформацію з різних джерел
Працювати з ПК (користуватися електронною поштою, мережею Інтернет)
Співпрацювати із учасниками навчального процесу
Самостійно вести ділове спілкування (усно чи письмово) в різних життєвих ситуаціях
Грамотно відстоювати свої права і інтереси
Орієнтуватися в районі проживання
Орієнтуватися на незнайомій місцевості
Обирати якісні продукти для споживання
Орієнтуватись в світі професій та своїх професійних можливостях
Мати свою громадянську позицію з питань тероризму
Мати свою громадянську позицію з питань екологічних проблем
Мати свою громадянську позицію з питань розповсюдження наркотичної залежності
Ефективно і безпечно використовувати навчальне обладнання
Ефективно й безпечно використовувати домашні побутові прилади
Ефективно й безпечно використовувати засоби зв’язку
Ефективно й безпечно користуватися громадським транспортом
Застосовувати, за необхідністю, домашні інструменти (молоток тощо)
Користуватися текстами технічних інструкцій
Користуватися алфавітним каталогом під час відвідування бібліотеки
Доглядати за тваринами
Доглядати за рослинами й використовувати її корисні властивості
Давати пояснення природним явищам
Передбачати наслідки й адекватно діяти при різких змінах погодних умов
Передбачати небезпечні наслідки бурі
Передбачати небезпечні наслідки повені
Передбачати небезпечні наслідки лісової пожежі
Діяти у відповідності до екологічних норм поведінки  1   2   3

Схожі:

Відділ освіти Першотравневої районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Реалізація Державної програми «Репродуктивне здоров»я нації» та Національної програми забезпечення профілактики віл-інфекцій, iconПрограми "Репродуктивне здоров'я нації на 2006-2015 роки" Схвалити...
Моз розробити та подати у травні 2006 р. Кабінетові Міністрів України проект Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації на...
Відділ освіти Першотравневої районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Реалізація Державної програми «Репродуктивне здоров»я нації» та Національної програми забезпечення профілактики віл-інфекцій, iconПрограми "Репродуктивне здоров'я нації на 2006-2015 роки" Схвалити...
Моз розробити та подати у травні 2006 р. Кабінетові Міністрів України проект Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації на...
Відділ освіти Першотравневої районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Реалізація Державної програми «Репродуктивне здоров»я нації» та Національної програми забезпечення профілактики віл-інфекцій, iconВідділ освіти Сквирської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет
Ознайомлення з пакетом нових нормативних документів щодо розвитку освіти України та київської області
Відділ освіти Першотравневої районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Реалізація Державної програми «Репродуктивне здоров»я нації» та Національної програми забезпечення профілактики віл-інфекцій, iconКабінет міністрів україни постанов а від 27 грудня 2006 р. N 1849 Київ
Про затвердження Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року
Відділ освіти Першотравневої районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Реалізація Державної програми «Репродуктивне здоров»я нації» та Національної програми забезпечення профілактики віл-інфекцій, iconВідділ освіти чемеровецької районної державної адміністрації чемеровецький...
Методичний посібник «Створення превентивного виховного простору» рекомендований для роботи вчителя початкової школи з учнями 3 класу...
Відділ освіти Першотравневої районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Реалізація Державної програми «Репродуктивне здоров»я нації» та Національної програми забезпечення профілактики віл-інфекцій, iconПоложення про районний методичний кабінет відділу освіти Першотравневої райдержадміністрації
Засновником районного методичного кабінету (далі методкабінет) є відділ освіти Першотравневої райдержадміністрації
Відділ освіти Першотравневої районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Реалізація Державної програми «Репродуктивне здоров»я нації» та Національної програми забезпечення профілактики віл-інфекцій, iconВідділ освіти Шполянської районної державної адміністрації Районний...
Матеріали розглянуто І схвалено на засіданні педагогічної ради школи, протокол №1 від 11 січня 2012 року
Відділ освіти Першотравневої районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Реалізація Державної програми «Репродуктивне здоров»я нації» та Національної програми забезпечення профілактики віл-інфекцій, iconУкраїна вознесенська районна рада миколаївської області р І шенн я
України від 27 грудня 2006 року №1849 «Про затвердження Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року та...
Відділ освіти Першотравневої районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Реалізація Державної програми «Репродуктивне здоров»я нації» та Національної програми забезпечення профілактики віл-інфекцій, iconВідділ освіти золочівської районної державної адміністрації
Золочівської районної державної адміністрації про виконання Програми «Інформаційно-комунікаційні технології в закладах та установах...
Відділ освіти Першотравневої районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Реалізація Державної програми «Репродуктивне здоров»я нації» та Національної програми забезпечення профілактики віл-інфекцій, iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка