В. М. Синьов дійсний член напн україни, доктор педагогічних наук, професор
НазваВ. М. Синьов дійсний член напн україни, доктор педагогічних наук, професор
Сторінка30/30
Дата конвертації15.06.2013
Розмір4.19 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

^ Ключ для підрахунку балів

/. Тривожність:

- за твердженнями № 3, 8, 13, 16, 24 вибір варіанту А
2 бали, варіанту Б — 1 бал, варіанту В - 0 балів

II. Агресивність:

 • за твердженнями № 5, 12, 18, 22 вибір варіанту А
  2 бали, варіанту Б — 1 бал, варіанту В — 0 балів;

 • за твердженням № 7 - вибір варіанту А — 0 балів, варі­
  анту Б — 1 бал, варіанту В — 2 бали;

///. Гіперактивність:

 • за твердженнями № 2, 10, 15, вибір варіанту А — 2 бали,
  варіанту Б — 1 бал, варіанту В — 0 балів;

 • за твердженнями № 21, 25 - вибір варіанту А — 0 балів,
  варіанту Б — 1 бал, варіанту В — 2 бали;

IV. Аутичні прояви:

 • за твердженнями № 6, 19, 23 вибір варіанту А - 2 бали,
  варіанту Б — 1 бал, варіанту В - 0 балів;

 • за твердженнями № 11, 14, - вибір варіанту АО балів,
  варіанту Б — 1 бал, варіанту В — 2 бали;

V. Прояви соціопатії:

- за твердженнями № 1, 4, 9, 17, 20 вибір варіанту А -
2 бали, варіанту Б — 1 бал, варіанту В — 0 балів

Якщо результати потрапляють до межової або проблемної зони хоча 6 за однією шкалою, це є підставою для звернення із відповідним запитом до психолога.

260

^ ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Абілітація 27

Аграфія 64

Адиктивна поведінка 190-197

Акцентуація характеру 205-218

Алалія 64

Алексія 64

Алекситимія 205

Аномальні діти 14

Аномія 199, 206

Антисоціальна поведінка 187

Асинхронний розвиток 147, 148, 151

Асоціальна поведінка 194

Астенічний тип нервової системи 155

Аутизм 93, 159

Аутодеструктивна поведінка 182, 184, 191

Аутостимуляція 161

Афазія 64

А( активні реакції 154

А( >ект неадекватності 209

Афонія 63

Б

Біхевіористична психотерапія 175 Брадилалія 63 Бродяжництво 189

В

Важкі мовленнєві порушення 16, 63 Важковиховуваність 211 213 Вандалізм 189 Відносно легкі психічні розлади непси-

хотичного рівня 92 Віктимність 184 Види розумової відсталості 134 Викривлений розвиток 147, 148, 159 Виразні психічні розлади непсихотич-

ного типу 93

Вроджені порушення зорової функції 124 Вторинні порушення 21

Г

Галузі корекційної педагогіки 27, 28 Гетерохронії принцип 148 Гіперактивність 170 Ппепротекція 154, 156, 202 Гіперсензитивність 159 Ппопротекція 149, 204 Ппопротекція види:

 • домінуюча 202, 203

 • потураюча 202, 203
  Глухі діти 106, 111
  Глухонімота 106
  Гострота зору 117
  Графіті 190

д

Дебільність 135

Девіантна поведінка 148, 182, 184

Дезадаптація 182, 183

Делінквентна поведінка 185-190 Делінквентна поведінка типи:

• анархістсько-індивідуальний 186

■ боязливо-малодушний 186

 • корисливо-зажерливий 186

 • леї коважно-бєзвідповідальїтй 186

■ насильницький 185
Деменція 134

Демонстративність 154, 197 Депресія 198

Діти з вадами психофізичного розвитку

14, 26 Діти зі зниженим зором (слабозорі)

123, 126 Діти зі зниженим слухом (слабочуючі)

109, 111

Діти з порушеннями мовлення 64, 65, 69 Дизартрія 63 Дизонтогенеза 146

Дисгармонійний розвиток 147, 148, 151 Дисгармонійний розвиток типи:

 • апатичний 147, 148, 158159

 • екстрапунітивний 147, 148, 153-155

 • інтрапунітивний 147, 148, 155-158
  Дисграфія 64

Дислалія 63

Дислексія 64

Дисфонія 63

Дисфорія 155

Дитячий церебральний параліч 85, 87, 88, 91

Довільна регуляція 166, 167

Допоміжна школа 141 З

Загальний недорозвиток мовлення 64

Заїкання 63

Затримка психічного розвитку (ЗПР) 16, 74

Зір 117

ЗПР конституційного походження 75

ЗПР соматогенного походження 75

ЗПР психогенного походження 76

ЗПР церебрально-органічного походжен­ня 77

Е

Ейфорія 155

Емпатія 155 162

Емансипація 154, 189 І

Ідіотія 138

Імбецильність 136, 137

Імпульсивність 146, 147, 149, 150, 151, 225

Індивідуальне навчання 34, 40, 41, 52

Індивідуальний підхід 45, 46

Інклюзія 26, 38

Інклюзивна освіта 26, 38, 39

261

Інтеграція 26 35

Інтелектуально мисстичні розлади 95 К

Категорії порушень психофізичного розвитку у дітей 15

Класифікація порушень слухової функ ції 105

Класифікація розумової відсталості 133

Клініко-педагопчна класифікація по­рушень мовлення 63

Комплексні порушення декількох функ цій 18

Конструктивна брехня 210

Корекцшна освіта 27, 31

Корекщйна педагогіка 24

Корекцшна робота 26, 52

Корекцшна спрямованість 41, 50

Корекція 26, 163

Корекція етапи

• «пристосування до дефекту» 163,

169, 172, 173

• «власне корекція» 164, 169, 170,172
Креативна поведінка 182

Л Логопедія 28

М

Маргінальна поведінка 182 Мінімальна мозкова дисфункція 146

Н

Набуті зорові аномалії 125 Навчально-реабілітаційний центр 33 Невроз 152, 153 Негативізм 147, 154, 158, 210 Недостатній розвиток 147, 148

О

Олігофренія 134 Олігофренопедагопка 28 Освітня інтеграція 36 Особистісно орієнтоване виховання 163

П

Параліч 86

Парціальність порушень 148 Первинний дефект 21 Пізно оглухлі особи 108 Поліомієліт 90

Порушення зорової функції 15, 120 Порушення емоційно-вольової сфери

18, 146 Порушення інтелектуального розвитку

16, 131

Порушення мовлення 63 Порушення опорно рухового апарату

17, 91

Порушення слухової функції 15, 101 Преиевротичні радикали 152 Принципи відбору 54 Причини порушень психофізичною рої витк) 19 63 88

262

Прогресуюча м'язова атрофія 89

Психічна травма 162

Психої імнастика 168

Психолого педагої ічна класифікація по

рушень мовлення 64 Психолого педагогічний супровід 40 Психолого-медико-педаї опчна консу іь

тація 55

Психопатія 151, 153, 218 Психопатія види

 • епілентоїдна 151, 216-218

 • істероідна 151, 216-218

 • конституційна 151

 • органічна 151, 152

 • психастенічна 151

 • циклоїдна 151, 216 218

 • шизоїдна 151, 216-218
  Психотичні розлади 152

Р

Реабілітація 26

Ранній дитячий аутизм 146, 159-162, 175-178

Регулююча функція 149

Рефракція 118

Ринолалія 63

Розумова відсталість 131

Руховий аналізатор 85 С

Сенситивність 152 156

Синдром пперактивності з дефіцитом уваги 146

Система корекщйноі освіти 131

Складна структура аномальною роз­витку 21

Склад ПМПК 56

Сколіоз 90

Сліпі діти 121, 126

Сліпота 121

Слух 100

Смисловий бар'єр 209

Соматовегетативні розлади 152

Соціальна адаптація 27

Соціальна інтеграція 36

Соціально-педагогічна занедбаність 202-205

Соцюпатія 187-189

Спеціальний освітній заклад 27

Стенічний тип нервової системи 154

Стереотипії 159, 160, 177

Стихійна інтеграція 36

Ступені розумової відсталості 135

Субку іьтура 187

С)іцид аемонітративний 197

Сущидна поведінка 197 201

Супутні порушення 21

Сурдопедагогіка 27, 102 Т

Тахпалія 63

Типи ЗПР 17

Тифлоиедаїопка 27, 118 Торпідннть 173 174 Тотальність порушень 148 151 Тяжкі психічні розлади психоіичного тигл 95

У

Умови інтегрованого та інклюзивного навчання 40

Ф

Фобія 205

Фонетико фонематичний недорозвиток мовлення 64

Форми інтегрованого навчання 37 Ф>нкци перевірки і оцінювання на вчальних юсягнєнь 44

X Холдінгтерапія 175

Ш

Школа для дітей із ТПМ 67 Шкоіа інтенсивної педагогічної корск ті 81

^ ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Айзенк X 202 Амонашвілі Ш 165

Б

Безверхий О С 222 Білопольська Н Л 77 Біне А 73 Боенська Є Р 175, 176

В

Внготськии Л С 21,22 34,58 110,132,168 Власова Г А 73, 74, 77

Г

ГобечіяФВ 211 Грошкова О А 232, 234

Д

Джумбаєва А Д 232 Дусавицкии О К 222

3

Земцова Ml 119

ЗмановськаОВ 182,184,186,191,199,220 Зюбш Я М 232

К

Каптер Д 189 Карвасарський БД 152 КатсфортТ 119 Кирилова Л I 125 Клейберг Ю А 190 Коберник Г Н 147 Коган В М 119 Колупаєва А А 36, 38 Кочетов А I 214, 215, 232, 233, 234, 235

Л

Лапшин В А 147

Лебединський В В 74, 147 159, 160, 175 Лебединська К С 77, 125 Леон гард К 215 Лібчшг М М 175, 176 ЛічкоАЄ 189, 199 200,216 217 Літтл В Д 86 Литвак А Г 119 Лунів В В 185

М

Макаренко А С 236 Максфілд 119 Маллер М 193 Мішина Т М 153 Миронова СП 52 Мясищев В М 125

Н

160, 175, 176

Нейман Л В 106 Нікольська О С 159, Новшова Л А 125 Нурєєва А У 189

П

Певзнер М С 73, 74, 77, 134 Пузанов Б П 147

Семаго М М ,

Семаго Н Я 147, 148, 153

Семенович А

. В 146

Сімон Т 73
Синьов В М

28, 146

Синьова Є П

122, 124, 125

Солнцева Л I

119

Сшваковська

А 152

Сухарева Г Є

: 73
Т

Тиллмен 119
Тобш М 119У

Уелч М 175
Уїльямс В 119

Уліз 119Ф

Фельдштейн

Д 1 232

Фройд 3 87

Y

Хайес 119

л
ч

Чистякова М

I 168
Ш

Шипшина 1

М 36

263
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Схожі:

В. М. Синьов дійсний член напн україни, доктор педагогічних наук, професор iconОсобливі діти в закладі І соціальному середовищі кам’янець-Подільський „
Синьов В. М. доктор педагогічних наук, професор, дійсний член апн україни, директор Інституту корекційної педагогіки І психології...
В. М. Синьов дійсний член напн україни, доктор педагогічних наук, професор iconСклад журі: Морзе Н. В
Морзе Н. В. – голова журі, проректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент...
В. М. Синьов дійсний член напн україни, доктор педагогічних наук, професор iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Оборський геннадій Олександрович, ректор онпу, дійсний член Академії інженерних наук України, доктор технічних наук, професор, заслужений...
В. М. Синьов дійсний член напн україни, доктор педагогічних наук, професор iconТ ехніка
А. М. Пасічник, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Транспортної академії наук України, професор кафедри...
В. М. Синьов дійсний член напн україни, доктор педагогічних наук, професор iconЯк структурний елемент транспортно-логістичного центру
А. М. Пасічник, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Транспортної академії наук України, професор кафедри...
В. М. Синьов дійсний член напн україни, доктор педагогічних наук, професор iconА. М. Пасічник
А. М. Пасічник, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Транспортної академії наук України, професор кафедри...
В. М. Синьов дійсний член напн україни, доктор педагогічних наук, професор iconАнглійська мова для науковців Рекомендовано Міністерством освіти України
Франка), доктор технічних наук, професор Новіков О. М., кандидат філологічних наук, доцент Височинський Ю.І. (Національний технічний...
В. М. Синьов дійсний член напн україни, доктор педагогічних наук, професор iconПропедевтика педіатрії. Тестові та ситуаційні завдання (навчальний посібник)
Авторський колектив: академік ан вш україни, доктор мед наук, професор К. Д. Дука, доктор мед наук, професор В.І. Чергінець, кандидати...
В. М. Синьов дійсний член напн україни, доктор педагогічних наук, професор iconЮ.І. Удовицький
Член-кореспондент амн україни, доктор мед наук, професор, завідувач кафедри урології Дніпропетровської державної медичної академії,...
В. М. Синьов дійсний член напн україни, доктор педагогічних наук, професор iconЮ.І. Удовицький
Член-кореспондент амн україни, доктор мед наук, професор, завідувач кафедри урології Дніпропетровської державної медичної академії,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка