Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ І закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам
Скачати 128.41 Kb.
НазваПро затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ І закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам
Дата конвертації17.06.2013
Розмір128.41 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам

ПОСТАНОВА

Кабінету Міністрів України

від 14 квітня 1997 р. № 346

(витяг)

Зміни тексту: ПКМ № 907 21.08.1997

ПКМ № 1237 05.08.1998

ПКМ № 289 28.03.2001

ПКМ № 40 14.01.2004

ПКМ № 1567 17.11.2004

ПКМ № 1148 30.11.2005

ПКМ № 203 22.02.2006

ПКМ № 739 16.05.2007

ПКМ № 872 26.06.2007

Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України "Про відпустки" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам (додається).

(пункт змінено: ПКМ № 289 28.03.2001)

2. Міністерству праці та соціальної політики разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством охорони здоров’я та Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму давати роз'яснення щодо застосування цієї постанови.

(пункт у новій редакції: ПКМ № 289 28.03.2001)

Прем'єр-міністр України П. Лазаренко


Затверджено

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 квітня 1997 р. № 346

Порядок

надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам

(назву Порядку змінено: ПКМ № 289 28.03.2001)

Порядок змінено: ПКМ № 289 28.03.2001

1. Право на щорічну основну відпустку мають керівні працівники навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники та наукові працівники, які перебувають у трудових відносинах з установами, організаціями, підприємствами (далі – установи) незалежно від форм власності та їх галузевої належності.

(пункт змінено: ПКМ № 289 28.03.2001)

2. Право керівних, педагогічних, науково-педагогічних (крім тих, що працюють у навчальних закладах та навчальних (педагогічних) частинах (підрозділах) інших установ і закладів) та наукових працівників на щорічну основну відпустку повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі.

(абзац змінено: ПКМ № 289 28.03.2001)

За другий та наступні роки роботи відпустка надається згідно з графіками, які затверджуються власником установи або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь.

(абзац змінено: ПКМ № 289 28.03.2001)

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором.

(абзац змінено: ПКМ № 289 28.03.2001)

Особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості.

  1. Керівникам установ щорічна основна відпустка надається за погодженням з вищестоящим органом управління.

  2. Перенесення щорічної основної відпустки, поділ її на частини та відкликання з відпустки провадиться відповідно до умов, передбачених статтями 11 та 12 Закону України "Про відпустки". Педагогічним і науково-педагогічним працівникам невикористана частина щорічної основної відпустки, за умови її поділу, повинна бути надана, як правило, в період літніх канікул, а в окремих випадках, передбачених колективним договором, – в інший канікулярний період.

  3. За бажанням керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівників частина щорічної основної відпустки, якщо вона надається за 1996–1997 і наступні робочі роки, замінюється грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх у відповідний період роботою. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути менша ніж 24 календарних дні.

(пункт змінено: ПКМ № 289 28.03.2001)

6. У разі звільнення керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівників їм виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної основної відпустки.

(абзац змінено: ПКМ № 289 28.03.2001)

У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості, а особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, – пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарних дня за тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів).

(абзац змінено: ПКМ № 289 28.03.2001)


Додаток

до Порядку надання щорічної основної

відпустки тривалістю до 56 календарних

днів керівним працівникам навчальних

закладів та установ освіти, навчальних

(педагогічних) частин (підрозділів)

інших установ і закладів, педагогічним,

науково-педагогічним працівникам

та науковим працівникам

(додаток змінено: ПКМ № 907 21.08.1997; ПКМ № 1237 05.08.1998;

додаток у новій редакції: ПКМ № 289 28.03.2001;

додаток змінено: ПКМ № 40 14.01.2004; ПКМ № 1567 17.11.2004;

ПКМ № 1148 30.11.2005; ПКМ № 203 22.02.2006;

ПКМ № 739 16.05.2007; ПКМ № 872 26.06.2007)

Продовження додатка

Тривалість1

щорічної основної відпустки керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівників

Посада

Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів

^ IV. Вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти, професійно-технічні навчальні заклади

Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу, проректор (заступник директора), вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що не виконують педагогічної роботи в цьому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти

28

Директор, директор (завідувач) філіалу, заступник директора, що не виконують педагогічної роботи в цьому професійно-технічному навчальному закладі

42

Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу; проректор (заступник директора), діяльність якого безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом; вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що одночасно виконують в цьому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти, професійно-технічному навчальному закладі педагогічну роботу обсягом не менш як 1/3 відповідної річної норми

56

Завідувач відділення, майстерні, що одночасно виконують у цьому професійно-технічному навчальному закладі педагогічну роботу

42

Акомпаніатор

28

Викладач

56

Педагог професійного навчання

56

(розділ доповнено позицією: ПКМ № 1567 17.11.2004)

Вихователь

28

Вихователь, який працює у професійно-технічному навчальному закладі

42


^ Продовження додатка

Посада

Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів

Завідувач (начальник) навчально-методичного (навчального) кабінету, відділу, лабораторії

28

Завідувач (начальник) навчально-виробничої (навчальної) майстерні

28

Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи

42

Керівник фізичного виховання

56

Концертмейстер

56

Майстер виробничого навчання

42

Методист

42

Науково-педагогічний працівник

56

Практичний психолог

56

Соціальний педагог

56

Старший майстер

28

Старший майстер, який працює у професійно-технічному навчальному закладі

42

^ V. Навчально-методичні (методичні) кабінети (центри)

Директор, завідувач, начальник

42

Завідувач лабораторії (кабінету)

42

Заступник директора (завідувача, начальника), діяльність якого безпосередньо пов'язана з організацією навчальної (наукової, методичної) роботи

42

Методист

42

^ VI. Інші навчальні заклади

Завідувач логопедичного пункту

42

Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації

56

(позицію змінено: ПКМ № 739 16.05.2007)

Консультант психолого-медико-педагогічної консультації

56

(позицію змінено: ПКМ № 739 16.05.2007)

Завідувач інтернату при школі

28

Методист із складання кінопрограм фільмотеки

28

Завідувач фільмотеки, заочного відділення школи, навчально-консультаційного пункту

28

^ VII. Інші заклади та установи

1. Психіатричні (психоневрологічні), туберкульозні (протитуберкульозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети

Вихователь

56

Вихователь-методист

56

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

^ Продовження додатка

Посада

Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів

Завідувач навчальної (педагогічної) частини

56

Інструктор з праці

56

Музичний керівник

56

Логопед

56

2. Лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, будинки дитини, відділення, палати, кабінети для дітей з розладами мови та слуху, з ураженням центральної нервової системи та розумово відсталих дітей

Вихователь

56

Вихователь-методист

56

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Завідувач навчальної (педагогічної) частини

56

Інструктор з праці

56

Музичний керівник

56

Логопед

56

^ 3. Наркологічні, лепрозні (протилепрозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Інструктор з праці

56

Логопед

56

^ 4. Інші дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, будинки дитини, відділення, палати, кабінети

Вихователь

42

Вихователь-методист

42

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Інструктор з праці

28

Музичний керівник

42

Логопед

56

5. Притулки для дітей

(назва в новій редакції: ПКМ № 872 26.06.2007)

Завідувач

56

Вихователь-методист

56

Вихователь

56

Практичний психолог

56

^ 6. Центри (відділення, відділи, кабінети) професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації інвалідів; ранньої реабілітації дітей-інвалідів

(розділ доповнено пунктом: ПКМ № 1148 30.11.2005)

Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, що одночасно виконує педагогічну роботу обсягом не менш 1/3 відповідної річної норми

56


^ Продовження додатка

Посада

Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів

Завідувач навчальної (педагогічної) частини

56

Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Викладачі (всіх спеціальностей)

56

Асистент вчителя-реабілітолога

56

Педагог-організатор

42

Педагог професійного навчання

56

Педагог соціальний

56

Майстер виробничого навчання

42

Вихователь

56

Вихователь-методист

56

Методист

42

Практичний психолог

56

Логопед

56

Культорганізатор

42

Керівник музичний

56

Керівник гуртка

42

Інструктор з праці

56

Інструктор з фізкультури

56

7. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей

(розділ доповнено пунктом: ПКМ № 203 22.02.2006)

директор

56

вихователь-методист

56

вихователь

56

практичний психолог

56

музичний керівник

56
1 Наводяться розділи IV–VII.

Схожі:

Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ І закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам iconКабінет міністрів україни  постанова від 14 квітня 1997 р. N 346
Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів...
Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ І закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам iconРоз’яснення ЦК профспілки з 1 вересня запроваджено виплату 20-ти...
З 1 вересня запроваджено виплату 20-ти відсоткової надбавки усім педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти
Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ І закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам iconОсобливості надання щорічної відпустки педаго­гічним, науково-педагогічним...
Адах І навчальних частинах (підрозділах) інших установ І закладів) мають право на що­річну основну відпустку повної тривалості в...
Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ І закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам iconСкиба Ю. А., Царенко О. М., Ющик В. В. та ін. Словник екологічних...
Розрахований на студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. Він буде корисним вчителям загальноосвітніх...
Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ І закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам iconПро затвердження Порядку погашення кредиторської заборгованості державного...
Дно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 19. 09. 2005 №934 "Про реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості...
Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ І закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам iconДо уваги адміністраторів!
Надаємо розклад методичних заходів, які пропонуємо відвідати педагогічним працівникам у період осінніх канікул
Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ І закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам iconВидання рекомендовано педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл усіх рівнів
П 86 Психолого-педагогічна діагностика школярів/ Упоряд. О. Л. Співак. — X.: Ранок-нт, 2007 — 160 с. (Класний керівник)
Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ І закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам iconПро затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників...
На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п. 3 наказу Міністерства освіти І науки України від 28. 01. 05 р. №55 "Про запровадження...
Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ І закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Доводимо до Вашого відома, що з метою системної допомоги педагогічним працівникам та керівникам птнз області нмц пто у Дніпропетровській...
Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ І закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам iconТипове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка