Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів
НазваКонспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів
Сторінка1/6
Дата конвертації02.07.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипКонспект
uchni.com.ua > Психологія > Конспект
  1   2   3   4   5   6


ЗАТВЕРДЖЕНО”

Директор школи

План

виховної роботи

класного керівника

___ класу

на 20__ – 20__ н.р. ______________ загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів__

______________________________

РОЗДІЛ І.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З КЛАСОМ

Орієнтовний перелік документації, яку веде класний керівник:

 • Класний журнал.

 • Особові справи учнів.

 • Табелі успішності учнів.

 • План виховної роботи.

 • Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів.

 • Розробки сценаріїв виховних заходів.

 • Тека психолого-педагогічних спостережень.

 • Щоденник роботи з „важкими” дітьми.

 • Протоколи батьківських зборів.

 • Матеріали щодо запобігання дитячому травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності.

 • Літопис або документи класних справ.


Циклограма класного керівника

Щоденно:

 1. Робота з тими хто запізнюється та виявлення причин відсутності учнів.

 2. Організація харчування учнів.

 3. Організація чергування учнів.

 4. Індивідуальна робота з учнями.

 5. Контроль за зовнішнім виглядом учнів.

Щотижня:

 1. Перевірка щоденників.

 2. Проведення заходів за планом.

 3. Робота з батьками за планом.

 4. Робота з вчителями предметниками.

 5. Зустріч з психологом та медсестрою, психолого-педагогічні спостереження.

Щомісяця:

 1. Відвідування уроків класу.

 2. Консультація психолога стосовно важковиховуваних дітей.

 3. Зустріч з батьками за планом.

 4. Нарада щодо планування роботи.

Протягом семестру:

 1. Оформлення класного журналу.

 2. Засідання МО класних керівників (за планом).

 3. Аналіз виконання плану, корекція.

 4. Проведення батьківських зборів, засідання батьківського комітету (за планом).

Один раз на навчальний рік:

 1. Оформлення особових справ.

 2. Аналіз роботи та складання плану виховної роботи.

 3. Статистичні дані.

 4. Проведення відкритого виховного заходу.


Пріоритетні напрями діяльності класного керівника

 1. Перебудова змісту виховання, ключовими поняттями якого є людяність, милосердя, доброта, чесність, порядність.

 2. Визнана роль загальнолюдських цінностей та загальнолюдської моралі.

 3. Гуманізація відносин, цілісність виховного процесу.

 4. Вивчення учнів, учнівського колективу.

 5. Організація виховання та згуртування учнівського колективу.

 6. Організаційно-педегогічна діяльність щодо забезпечення життєдіяльності класного колективу.

 7. Розвиток особистості, її творчого потенціалу.

 8. Робота з батьками, індивідуальний вплив.


Зміст роботи класного керівника.

 • Вивчення учнів.

 • Об’єднання учнів у колектив.

 • Співпраця з дитячими та молодіжними організаціями.

 • Робота з батьками та громадськістю.

 • Співпраця з культурно-освітніми та позакласними установами.

 • Співпраця із шкільним психологом.

 • Організація виховної діяльності: правової, родинно-сімейної, національно-патріотичної, трудової, естетичної, морально-етичної, екологічної, формування здорового способу життя, розвиток пізнавальної активності.

 • Індивідуальна робота з учнями.

 • Співпраця з вчителями-предметниками щодо дотримання єдиних педагогічних вимог у класі.


Пам’ятка щодо проведення виховних годин

Мета проведення:

 • Вивчити індивідуальні особливості учнів під час неформального спілкування.

 • Пізнати інтереси учнів, зрозуміти їхні переживання та мотиви поведінки.

 • Обговорювати поточні події класу, селища, держави.

Форми проведення:

 • Вільне спілкування вчителя з учнями.

 • Бесіди на заплановані теми.

 • Обговорення актуальних статей з газет.

 • Обговорення кінофільмів, книжок, вистав.

 • Зустріч із цікавими людьми.

 • Усні журнали.

 • Засідання прес-клубу.

 • Виступи учнівських лекторських груп.

 • Дискусії.

 • Години спілкування.

 • Тренінги.

 • Екскурсії.

 • Політичне інформування учнів.

Виховні години проводяться один раз на тиждень у певний день. Тематика спілкування з учнями заздалегідь планується, однак поточні події у класі, школі, місті, державі можуть підказати тему незаплановану раніше.

Основні завдання класного керівника:

 • Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету, традицій.

 • Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров'я.

 • Духовно-моральне виховання.

 • Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.

 • Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності.

 • Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій.

 • Гуманізація педагогічного процесу, демократизація стосунків у колективі.

 • Врахування інтересів дітей.

 • Організація роботи з батьками.


Критерії ефективності виховної роботи:

 • Рівень організованості класного колективу (дисциплінованість, робота учнівського самоврядування).

 • Рівень навчальної мотивації учнів класу (динаміка підвищення якості знань, ефективності роботи з учнями, які навчаються на початковому рівні, активності учнів у позаурочній діяльності).

 • Різноманітність позаурочного життя класу.

 • Динаміка зростання рівня вихованості учнів.

 • Рівень розвитку класного колективу (згуртованість, активність, ініціативність, виховний вплив колективу на його членів, рівень розвитку громадської думки).

 • Активність співпраці класу з класним керівником.

 • Зв’язок із сім’єю, участь батьків у виховному процесі.

 • Робота з проблемними учнями, надання педагогічної підтримки на основі індивідуального підходу.

 • Захищеність та комфортність умов перебування вихованця у класі, школі.

Показники успішної діяльності класного керівника:

 • Високий рівень ефективності виховної роботи з класним колективом.

 • Високий рівень розвитку творчої індивідуальності класного керівника, наявність в нього авторської педагогічної технології.

 • Високий рівень володіння уміннями та навичками класного керівника ( уміння поставити мету, спланувати роботу, здійснити її, оцінити, проаналізувати та зробити висновки).

 • Активна співтворчість з класом.

 • Контакт з батьками, залучення їх до співпраці.

 • Володіння вмінням зацікавити вихованців власним захопленням, організувати дозвілля.

 • Взаємний інтерес класного керівника та учнів один до одного, повага учнів до класного керівника.


Золоті” правила класного керівника.

 1. Учитель має бути особистістю, яка приваблює дітей.

 2. Учитель повинен викликати любов та повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та спілкується з нею, у стосунках з нею чесний і відвертий.

 3. Учитель має бути веселим і жартівливим.

 4. Учитель має раціонально використовувати свій час.

 5. Учитель має бути доброзичливим.

 6. Учитель має постійно вдосконалюватись, розширювати свій кругозір.

 7. Гасло вчителя: „Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням”.

 8. Учитель повинен реалізувати індивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати.

 9. Учитель має створити колектив, в якому панують доброзичливі стосунки.

 10. Учитель має любити, захищати дитину, поважати її почуття

^ РОЗДІЛ ІІ.

АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА МИНУЛИЙ РІК

Аналіз виховної роботи класу за 20 /20 н.р.

У класі навчається __ учень. З дітьми працюю з __ класу (20__ рік). За цей період склад колективу суттєво не змінився.

Матеріальне становище у більшості дітей у сім’ях середнього рівня. Більшість дітей виховується в сім’ях, де панує взаєморозуміння та повага один до одного. У спілкуванні з учителями учні проявляють вихованість і тактовність. В цілому діти чуйні один до одного і за складних обставин, кожен знаходив підтримку в однокласників.

За підсумками минулого навчального року успішність складає:

 • Високий рівень – __ учнів: ПІП____________________________

 • Достатній рівень – __ учнів;

 • Середній рівень – __ учнів;

 • Початковий рівень – ___

У класі є так званий „резерв” – це учні, що мають декілька оцінок середнього рівня знань, але працюють над їх виправленням (П.І.)

Основною метою виховної діяльності є створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в колективі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би їм легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

Протягом одного року я веду виховну роботу, яка поєднала в собі традиційні та нетрадиційні форми та методи роботи класного керівника. Для цього використовую: елементи превентивного виховання, бесіди, диспути, залучаю до виховної роботи батьків та громадськість. Як класний керівник багато часу приділяю морально-етичному вихованню учнівського колективу, формуванню обов’язку, відповідальності, культурної поведінки. Для цього проводила виховні години, бесіди та диспут на дану тематику.

Впроваджую ефективні технології превентивного виховання, які виконують розливальну функцію і формують громадську активність учнів. Для реалізації всіх цілей та завдань добирала такі виховні технології як:

 • Години спілкування: « Я і колектив», « Шкідливі звички» та ін..;

 • Рольові ігри: «Дорога в майбутнє», « Підкоритися чи протистояти»;

 • Виховні години різної тематики.

Значну увагу приділяю формуванню у своїх вихованців комплексу особистісних якостей і рис характеру: (чесність, порядність) . З цією метою щоденно провожу бесіди та роз»яснювальну роботу, прагну обговорити кожен маленький чи великий інцидент, що трапляється у класі та спонукаю своїх вихованців до адекватних висновків щодо даної ситуації

Формую екологічну культуру школярів, залучаючи їх до організації та проведення таких заходів: насадження дерев, прибирання території та класного приміщення, проведення бесід та рольових ігор з молодшими школярами .

Взаємовідносини класного керівника і учнів класу на достатньому рівні. Діти мене розуміють, підтримують, прислухаються до зауважень та порад .

В цілому клас характеризується позитивно. Учні класу незалежні, доброзичливі у спілкуванні, емоційно-відкриті. До них достатньо добре ставляться учителі-предметники, вважаючи їх перспективними. Клас із достатнім рівнем вихованості, „важких” та схильних до правопорушень дітей (П.І.) Найбільше проблем з дисципліною має ______________________

Ефективною роботою з проблемними дітьми є заохочення їх до класних справ, взаємодопомога однокласників, завантаження вільного часу гуртковою роботою.

В становленні та розвитку учнів спираюсь на допомогу батьків. Важливим питанням є стан виховання у сім'ї. Адже робота з батьками – один із основних та найскладніших напрямків роботи класного керівника. У моєму класі є 5 неповних сімей та сімей, але на навчанні та поведінці дітей це не відображається .

^ Батьківський комітет :

голова: _________________________

члени: ___________________________________________________

Батьківський комітет працює разом із класним керівником, бере участь в організації класних та позакласних заходів, також співпрацює з адміністрацією школи. Найбільш ефективною є допомога батьківського комітету в поповненні матеріально-технічної бази класу та школи в цілому.

^ У роботі з батьками використовую в основному індивідуальні бесіди, які не обмежені часовими рамками . Проводжу батьківські збори, які відвідують більшість батьків. Під час батьківських зборів моделювала педагогічні ситуації, які б допомогли батькам розв’язувати родинні конфлікти, що виникали під час спілкування дітей з батьками.

У практику моєї роботи впроваджена мета про єдність шкільного та родинного впливу на особистість дитини, для цього є використовую родинні свята, поїздки. Так цього року ми з батьками організували дітям: день іменинника, новорічне свято, дівчачі посиденьки та інше. Відвідали цікаві місця Київщини та Приірпіння, кінотеатри, музеї, галереї.

^ РОЗДІЛ ІІІ.

ВІДОМОСТІ ПРО УЧНІВ

1.Анкетні даніп/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Домашня адреса, телефон

2. Соціально-педагогічний паспорт класу

Загальна кількість учнів –31

 • Дівчат –

 • Хлопців –

п/п

Категорії

Прізвище, ім’я по батькові учня

Домашня адреса, телефон

1.

Діти-сироти2.

Напівсироти:

 • Без батька;

 • Без матері.3.

Діти-інваліди4.

Неповні сім’ї:

 • Сім'ї без батька.5.

Малозабезпечені сім'ї6.

Неблагополучні сім'ї:

 • Батьки пиячать;

 • Не справляються з обов’язками;

 • Не приділяють належної уваги;

 • Батьки на обліку в міліції.7.

Схильні до правопорушень:

 • Порушують дисципліну;Обдаровані діти :

 • Читці –

 • Малюють –

 • Танцюють –

 • Поети, письменники –

 • Спортсмени –

 • Оригінальний жанр –

 • Співають3. Учнівське самоврядування класу

Назва класу:

Лідер класу (П.І.):

Центри учнівського

самоврядування

Прізвище,

ім'я учнів

Зміст діяльності центрів учнівського самоврядування

Центр „Дозвілля”
Організація дозвілля учнів через колективні творчі справи; відзначення традиційних шкільних свят; підготовка та проведення конкурсів, творчих звітів, виставок, змагань.

Навчально-пізнавальна комісія
Вивчення історії та культури рідного краю; пропаганда та розвиток традицій рідного краю; пошукова робота по відтворенню історії діяльності школи; оформлення літописів класу, школи.

Комісія „Милосердя”
Організація діяльності по охороні природи; виховання доброти, співчуття, людяності через корисні справи; допомога ветеранам війни та праці, інвалідам; організація благодійних акцій, трудових десантів; контроль за сан станом, озеленення класних кімнат та школи, шанобливим ставленням до шкільного майна та підручників.

Комісія з охорони здоров’я та спорту
Організація спортивно-масової роботи в класі, школі; проведення фізичної зарядки; робота спрямована на антирекламу шкідливих звичок серед учнів.

Комісія дисципліни, порядку і праці
Забезпечення взаємодопомоги в навчанні; ведення екрану успішності; організація учнів до участі в предметних тижнях, олімпіадах; підготовка матеріалів для проведення інформаційно-просвітницьких годин, інтелектуальних ігор.

Прес-центр
Художнє оформлення загально шкільних та класних заходів; випуск тематичних стіннівок; випуск тематичної газети; участь в шкільних та міських конкурсах плакатів, малюнків, фотографій; оформлення літописів класу, школи.

Ревізійна комісія
Організація чергування в класі, школі; контроль за відвідуванням учнями школи, спізненнями; дотримання культури учнів, охайного зовнішнього вигляду; робота з профілактики правопорушень серед учнів класу.

^ РОЗДІЛ ІV.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В РОБОТІ З КЛАСОМ

Методична проблема школи.

Організація творчої діяльності педагогічного та учнівського колективів школи на основі впровадження новітніх прогресивних технологій навчання. Творче використання потенціалу обдарованих учнів у роботі МАН.

^ Методична проблема класу:

Формування в учнів інтересу і розуміння необхідності пошуків шляхів правильного життєвого самовизначення. Розвиток творчих здібностей у процесі навчання

Завдання виховної роботи на 20__/20__ н.р.

 • Організація колективу, формування культури поведінки на уроках та в позаурочний час, закріплення основ загальнолюдської культури поведінки.

 • Прищеплювати учням любов до навчання, створювати умови для засвоєння навчальних програм і розвитку творчих здібностей.

 • Виховувати загальнолюдські моральні якості: людяність, доброту, чесність, правдивість, ввічливість, повагу до людей, любов до праці.

 • Надавати кваліфіковану допомогу батькам у питаннях виховання в дітях кращих людських якостей та подолання негативних звичок і рис характеру.

 • Виховувати творчі здібності, підтримувати ініціативні, організаторські здібності та естетичні нахили в дітей.

 • Виховувати любов до України, свого народу, сім”ї, друзів. Бережливе ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих.


^ РОЗДІЛ V.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ

Характеристика класного колективу

І. Склад класу

У ___ класі навчається ___учнів, з них ____ дівчат і ____хлопців. Клас вікової норми.

Показники успішності:

 • Учнів з високим рівнем навчальних досягнень -

 • Учнів з достатнім рівнем навчальних досягнень – ;

 • Учнів з середнім рівнем навчальних досягнень – ;

 • Учнів з початковим рівнем навчальних досягнень- .

Учні класу із задоволенням виконують громадські доручення, в класі працює учнівське самоврядування.

ІІ. Згуртованість класу

За даними останнього анкетування під час вивчення мікроклімату колективу, активність учнів класу виявилось такою:

 • __% дітей проявляють себе активно в житті колективу;

 • __% дітей мають середній рівень активності;

 • __% дітей не цікавляться справами колективу.

Загалом стосунки у класі товариські, толерантні, приятельські . Дівчата і хлопці товаришують між собою. Учні завжди переживають за успіхи і невдачі свого класу

ІІІ. Організованість класу

Учні можуть організовувати самостійно такі справи як підготовка концертних програм, прибирання класної кімнати та ін.

Організованість класу на достатньому рівні.

^ IV. Громадська думка у класі

Учні схвалюють в своїх однокласниках чесність, відповідальність, активну життєву позицію, а осуджують лінь, заздрість, грубість, бажання помститися.

Своє схвалення або осудження вони виказують при спілкуванні між собою та з старшими. Найчастіше – це розмова з класним керівником.

Спостерігається часткове розходження між тим, що учні говорять, і тим, що роблять, але це буває досить рідко і стосується в основному хлопчиків.

^ V. Характер зв’язків у колективі

Учнів класу пов’язують спільні інтереси: навчання, спорт, танці, мистецтво . Товаришують і в школі й поза нею. Яскраво виражено декілька подружніх груп, що містять або хлопчиків, або дівчаток.

^ VІ. Актив класу

Актив класу – це ті учні, які виконують самоврядування в класі. Його розпорядження виконуються на __%. Постійним лідером в класі є (П.І.):__ Учні класу знають, що відбувається в школі та інших класах. Загально шкільні доручення виконуються на __%. У загально шкільних заходах клас бере посередню участь на ___%.

^ VІІ. Заходи щодо подальшого згуртування класного колективу

Проведення тематичних виховних годин:

« Я – частина колективу»

« Мікроклімат у класі»

« Дружба між дівчатками та хлопчиками»

« Моє дозвілля» та інші.

І надалі приймати активну участь класу у загально шкільних заходах.

^ РОЗДІЛ VІ.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 1. Правове виховання


Правове виховання спрямоване на формування правової культури – виховання поваги до прав і свобод людини, виховання поваги до батьків, старших, оволодіння знаннями і дотримання законів України.

 1. Бесіди: «Правила поведінки учнів в школі та за її межами», «Правила вуличного руху», «Права та обов’язки учнів школи», «Декларація прав дитини», «Конвенція про права дитини», «Захист від недбалого ставлення, жорстокості, експлуатації», «Захист від фізичного та психологічного насильства», «Право на освіту», «Право на відпочинок і дозвілля», «Особливості та основні риси Конституції України»;

 2. Виховні години: «Закон. Знання. Відповідальність», «Всі діти мають право на любов і піклування»;

 3. Усний журнал: «Світова книга прав дитини» (на основі статей Конвенції ООН про права дитини), «День прав людини», «Правоохоронні органи та напрямки їх діяльності»;

 4. Брейн-ринг: «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки»;

 5. Години спілкування: «Правила та закони у твоєму житті», «Що таке правопорушення? Їх види. Відповідальність за них»; «Підліток і закон», «Права, свободи та обов’язки громадян України», «Особливості відповідальності неповнолітніх», «Як ви розумієте і співвідносите «свобода» і «відповідальність»?».
 1. Родинне виховання


Родинне виховання – запорука доброго розвитку не лише окремої особистості, але й українського народу. Родинне виховання ґрунтується на тісній співпраці батьків з педагогічним колективом школи.

 • Презентація: «Традиції моєї родини»;

 • Складання «Дерева роду», гра «Малюємо дерево роду»;

 • Конкурс серед сімей «З історії роду»;

 • Гра-вікторина «Розкажи про рідний край»;

 • Бесіди: «Ними пишається рідний край», «Хто піклується про наше селище?»;

 • Вікторини знавців народної мудрості, прикмет: «З бабусиної скрині», «Дідусеві загадки», «Розкажи молодшому брату (сестрі)»;

 • Конкурс серед сімей: «З історії роду» (оповідання, малюнок, фото підбірки);

 • Класний вернісаж «Альбом моєї родини»;

 • Конкурс: «Пісні моєї бабусі», «Сімейні хроніки», «Бабусина скриня»;

 • Фотовиставка «У колі сім’ї», «Зустріч поколінь»;

 • Конкурс юних господинь;

 • Конкурс сімей «Майстер на всі руки», «Будинок на всі руки»;

 • Відзначення Дня матері – конкурс маминих уроків, пісень…;

 • Виставка-конкурс «Сімейна хроніка»;

 • Заочна мандрівка «Географічна карта моєї родини»;

 • Конкурс сімейних літописів «Не зламайте дерево роду»;

 • Вечір «Сім’я року», «Дорогі мої батьки».


3. Національно-патріотичне виховання:

Національне виховання – є пріоритетним аспектом виховної роботи у школі, зорієнтованим на українську культуру, мову, національно-патріотичні традиції. В основу національного виховання покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи. Проводяться свято Різдва, свято Стрітення та свято матері; акція «Родина»; конкурс знавців рідної мови, конкурс читців, конкурс знавців народної казки.

^ Патріотичне виховання – основа, на якій ґрунтується суспільство держави. Стати громадянином, тобто свідомим членом суспільства, відданим сином Вітчизни, дуже непросто.

Громадянином не народжуються. Виховувати в дитині громадянина – це означає навчати її жити заради Батьківщини. Проводять заходи до Дня Збройних Сил України, Дня партизанської слави, річниць визволення селища і Київщини від фашизму;відзначення Дня пам’яті жертв голодомору 1932-1933 роки; проведення заходів до 75-річчя утворення Київської області, до 21-ї річниці Чорнобильської трагедії.

 1. Психологічні практикуми: «Що таке «Я» ?», «Структура мого власного “Я”»; «Розвиток впевненості в собі», «Розвиток творчого потенціалу особистості», «Знайди себе», «Широкий світ захоплень»;

2.Уроки громадянськості: «Люби і знай свій рідний край», «Твоя країна – Україна», «Рід, родина, рідня», «Велика родина – рідна Батьківщина», «Історія української національної символіки»;

3.Години спілкування: «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати неможна тільки Батьківщину…», «Українці – європейська нація»,

«Світ уявлень та вірувань», «Старовинна обрядовість в житті українців»;

4.Круглі столи: «Я і Україна», «Моральні заповіді українців», «Звичаї і традиції в житті українців», «Народне дитинознавство»,

«Вивчення геральдики нашого краю»;

5.Розмова-зустріч: «Дружна сім'я – першоджерело людського духу, високо моральності народу»;

6.Конференції: «Українці – гілка слов’янського народу», «Майбутнє України в наших руках», «Обрядовість і звичаєвість українців»,

«Походження держави і права», «Наш закон»; «Держава та людина»; «Право і мораль»; «Ми громадяни України»;

7.Класні години: «Національні герої України», «Живий подих історії», «Не розгубіть скарбів душі», «Україна – суверенна держава», «Походження українського народу»;

8.Інтелектуальні ігри, вечори, конкурси:

Брейн-ринг «Гетьмани України», «Що? Де? Коли?», Поле чудес, Вечори цікавої історії рідного краю, Вечори Пам’яті : визначні дати історії, Вечори творчого портрету, Вечір: «Забуті сторінки історії», виставки родинних реліквій, виставки народного одягу, виставки дитячих творчих робіт, виставки декоративно-прикладного мистецтва, конкурс народних традиційних страв, аукціон народної мудрості

4. Трудове виховання:

Трудове виховання –прищеплює працелюбність і шанобливе ставлення до праці, формувати творчий підхід до вибору майбутньої професії, цілеспрямованість, уміння планувати своє життя.

 • Прибирання класних приміщень;

 • Оформлення класних кімнат і кабінетів;

 • Ремонт підручників;

 • Чергування в класі, школі, їдальні;

 • Ремонт господарського інвентарю і меблів;

 • Участь у ремонті школи;

 • Благоустрій шкільного подвір’я;

 • Насадження кущів та дерев;

 • Створення клумб;

 • Ведення дослідницької роботи.


5. Естетичне виховання.

Естетичне виховання прищеплює дітям естетичні почуття, формує вміння бачити прекрасне і красиве, комічне і трагічне, розвиває художньо-естетичне сприйняття, естетичний смак і оцінювання, виховує естетичні цінності.

1. Класні години: «Естетичні цінності», «Естетичні почуття і судження», «Естетичний смак і оцінювання», «Прекрасне, красиве, потворне, комічне, трагічне»;

2. Години спілкування: «Естетичне сприйняття дійсності», «Формування естетичної мети», «Розвиток художньо-естетичного сприймання»;

 1. Уроки милування;

 2. Подорожі за художніми творами;

 3. Художні екскурсії;

 4. Колекціонування.


6. Морально-етичне виховання.

Морально-етичне виховання – сприяє розвитку у дітях таких якостей, як доброта, людяність, щирість, повага одне до одного. Учні відкривають для себе незаперечну істину: кожна людина, що приходить у світ, є унікальною особистістю.

 1. Класні години: «Я і мій ідеал», «Азбука однокласника: права і обов’язки»;

 2. Години спілкування: «Формула спілкування», «Що таке духовність?», «Знайти заняття для душі», «Мистецтво розуміти себе і колектив», «Добрі справи красять людину», «Для чого бути чесним, порядним?», «Азбука ввічливості»;

 3. Анкети: «Я і колектив мого класу», «Чому я такий?»;

 4. Дискусії: «Що я зичу для однокласників, друзів, України?», «Без кого і без чого я не в змозі існувати?», «Контроль і самоконтроль. З чого вони розпочинаються?», «Що я думаю про себе?», «Що думає клас про мене?», «Що означає «бути оптимістом» у відносинах з однокласниками?»;

 5. Відверта розмова: «Мої плани і плани мого класу», « Я в житті класу»;

 6. Круглі столи: «Ідеал сучасної людини», «Художній смак і мода», «Делікатність і тактовність поруч зі мною».  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів iconТематика та план проведення масових заходів та відкритих виховних годин вересен ь

Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів iconРежим роботи гпд
Прихід до школи. Самоосвіта. Методична година. Виготовлення матеріалів до виховних годин
Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів icon1: Робота з графічними файлами. Графічні редактори
Час: 16 годин, з них 4 години лекцій, 8 годин практичних занять, 4 години самостійної роботи
Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів iconСамоосвіти
Робота над реалізацією проблеми школи: (розробки уроків, виховних годин, виступи на педрадах, батьківських зборах)
Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів iconМатеріали до виховних годин
До дня нам 'яті молодих героїв, що загинули під Крутими в обороні Української держави
Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів icon2 1 3: Робота в системі електронного документообігу аскод
Час: 11 годин, з них 4 години лекційних занять, 6 годин практичних занять, 1 година самостійної роботи
Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів iconНовий Держстандарт Усього 70 годин; текстуальне вивчення творів 56 годин
Вступ. Література І фольклор — скарбниця духовних багатств людства. Роль книги в сучасному житті. Тл. Світова література
Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів iconТематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету...
Ематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р
Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів iconРозділ години спілкування про кохання
В даному посібнику подано розробки годин психолога по темі: Статеве виховання І юнацьке кохання, які можуть використовувати практичні...
Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів iconПрограма факультативного курсу «стилістика сучасної української мови»...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка