Закону України "Про освіту" 1060-12
Скачати 302.94 Kb.
НазваЗакону України "Про освіту" 1060-12
Сторінка1/3
Дата конвертації07.03.2013
Розмір302.94 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Психологія > Закон
  1   2   3
герб україни                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З06.10.2010 N 930

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2010 р.
за N 1255/18550
Про затвердження Типового положення
про атестацію педагогічних працівників
Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ), частини першої статті 32 Закону України "Про
дошкільну освіту" ( 2628-14 ), частини першої статті 27 Закону
України "Про загальну середню освіту" ( ^ 651-14 ), статті 25 Закону
України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ), частини четвертої
статті 45 Закону України "Про професійно-технічну освіту"
( 103/98-ВР ), частини четвертої статті 48 Закону України "Про
вищу освіту" ( 2984-14 ) та з метою стимулювання цілеспрямованого
безперервного підвищення рівня професійної компетентності
педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Типове положення про атестацію педагогічних
працівників, що додається.

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій забезпечити дотримання вимог цього
Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства
освіти України від 20.08.93 N 310 ( z0176-93 ) "Про затвердження
Типового положення про атестацію педагогічних працівників
України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.12.93
за N 176, та від 01.12.98 N 419 ( z0792-98 ) "Про внесення змін і
доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних
працівників України", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 15.12.98 за N 792/3232.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
(Єресько О.В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в
Міністерстві юстиції України в установленому законодавством
порядку.

5. Опублікувати Типове положення про атестацію педагогічних
працівників в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки
України та розмістити його на офіційному веб-сайті Міністерства.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Жебровського Б.М.

7. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

Міністр Д.В.Табачник

ПОГОДЖЕНО:

Заступник
Міністра фінансів України А.І.Мярковський

Міністр економіки України В.П.Цушко

Міністр праці та соціальної
політики України В.Надрага

Міністр
культури і туризму України М.А.Кулиняк

Міністр охорони здоров'я
України З.М.Митник

Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи В.Романченко

Міністр
транспорту та зв'язку України К.О.Єфименко

Міністр
внутрішніх справ України А.В.Могильов

Міністр оборони України М.Б.Єжель

Т.в.о. Міністра регіонального
розвитку та будівництва України М.П.Сорока

Заступник Міністра України
у справах сім'ї, молоді та спорту А.В.Домашенко

Голова Державного комітету
лісового господарства України М.Х.Шершун

Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко

Генеральний директор
Федерації роботодавців України Р.В.Іллічов

Віце-президент Спілки орендарів
і підприємців України Б.В.Ільченко

В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець

В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
06.10.2010 N 930

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2010 р.
за N 1255/18550
^ ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про атестацію педагогічних працівників
I. Загальні положення

1.1. Це Типове положення визначає порядок проведення
атестації педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів
I-II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і
форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установ
і закладів післядипломної педагогічної освіти, спеціальних установ
для дітей, а також педагогічних працівників закладів охорони
здоров'я, культури, соціального захисту, інших закладів та установ
у штаті яких є педагогічні працівники (далі - навчальні та інші
заклади).

1.2. Атестація педагогічних працівників - це система заходів,
спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної
діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного
працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється
кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

1.3. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого
безперервного підвищення рівня професійної компетентності
педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності,
розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету,
забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

1.4. Основними принципами атестації є відкритість та
колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного
працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його
педагогічної діяльності.

1.5. Атестація педагогічних працівників навчальних та інших
закладів є обов'язковою.

1.6. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова
атестація здійснюється один раз на п'ять років.

1.7. Умовою чергової атестації педагогічних працівників є
обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років
підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання,
програм і навчальних закладів.

Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників,
які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального
закладу.

Для педагогічних працівників вищих навчальних закладів
I-II рівнів акредитації підвищення кваліфікації може відбуватися у
формі стажування.

1.8. Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з
метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або
за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу з
метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії,
педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної
діяльності.

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної
категорії може проводитися не раніш як через три роки після
присвоєння попередньої.

1.9. Центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні
яких є навчальні та інші заклади, на підставі цього Типового
положення за погодженням з Міністерством освіти і науки України
можуть розробляти свої положення про атестацію педагогічних
працівників, в яких визначаються умови та порядок присвоєння
кваліфікаційних категорій, педагогічних звань з урахуванням
особливостей і специфіки їх роботи.

II. Порядок створення та повноваження
атестаційних комісій

2.1. Для організації та проведення атестації педагогічних
працівників у навчальних та інших закладах, органах управління
освітою щороку до 20 вересня створюються атестаційні комісії I, II
і III рівнів.

2.2. Атестаційні комісії I рівня створюються у дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих
навчальних закладах I-II рівнів акредитації незалежно від
підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних
(науково-методичних) установах, закладах післядипломної
педагогічної освіти, спеціальних установах для дітей, а також
закладах охорони здоров'я, культури, соціального захисту та інших
закладах і установах, у штаті яких є педагогічні працівники.

2.3. Атестаційні комісії II рівня створюються у відділах
освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних
адміністрацій, інших підрозділах місцевих органів виконавчої влади
та виконавчих органів рад, у підпорядкуванні яких перебувають
навчальні та інші заклади.

2.4. Атестаційні комісії III рівня створюються в Міністерстві
освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннях освіти і
науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділах місцевих
органів виконавчої влади.

2.5. Центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковано
навчальні та інші заклади, створюють атестаційні комісії у
відповідних міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади або делегують свої повноваження атестаційним комісіям
органів управління освітою.

2.6. Атестаційні комісії усіх рівнів створюються у складі:
голови, заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії.
Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника)
навчального закладу або відповідного органу управління освітою.
Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу
видається наказ.

Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою
семи осіб.

2.7. Атестаційні комісії усіх рівнів формуються з
педагогічних працівників навчальних та інших закладів, працівників
відповідних органів управління освітою, представників профспілок,
методичних та психологічних служб. До складу атестаційних комісій
також можуть входити представники наукових та інших установ,
організацій об'єднань громадян (за згодою).

2.8. Атестаційні комісії усіх рівнів створюються на один рік
до формування нового складу атестаційної комісії. Персональний
склад атестаційних комісій протягом року може змінюватися.

2.9. Педагогічні працівники, які входять до складу
атестаційної комісії, атестуються на загальних підставах та не
беруть участі у голосуванні щодо себе.

2.10. Якщо кількість педагогічних працівників навчального та
іншого закладу становить менш як 15 осіб, їх атестація проводиться
атестаційними комісіями I рівня, визначеними відповідним органом
управління освітою, або атестаційними комісіями II рівня.

2.11. Атестація педагогічних працівників притулків для дітей,
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, центрів
медико-соціальної реабілітації дітей закладів охорони здоров'я,
соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок) здійснюється
атестаційними комісіями II рівня за місцезнаходженням цих установ.

2.12. Атестаційні комісії I рівня мають право:

1) атестувати педагогічних працівників на відповідність
займаній посаді;

2) присвоювати кваліфікаційні категорії "спеціаліст",
"спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії"
(атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним
категоріям);

3) порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II,
III рівнів (якщо навчальні та інші заклади перебувають в
управлінні Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим,
органів управління освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, інших
структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади),
атестаційними комісіями центральних органів виконавчої влади, яким
підпорядковані навчальні заклади, про присвоєння педагогічним
працівникам кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії"
(про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії
"спеціаліст вищої категорії") та про присвоєння педагогічних
звань.

2.13. Атестаційні комісії II рівня мають право:

1) атестувати на відповідність займаній посаді методистів
районних (міських) методичних кабінетів (центрів), працівників
районних (міських) навчально-методичних кабінетів (центрів)
психологічної служби системи освіти (далі - працівники районних
(міських) кабінетів (центрів)), завідувачів та консультантів
районних психолого-медико-педагогічних консультацій, педагогічних
працівників навчальних закладів і установ, у яких не створено
атестаційні комісії;

2) присвоювати кваліфікаційні категорії "спеціаліст",
"спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії"
(атестувати на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним
категоріям) працівникам районних (міських) кабінетів (центрів);

3) присвоювати кваліфікаційні категорії, педагогічні звання
(атестувати на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним
категоріям) педагогічним працівникам навчальних закладів і установ
у яких не створено атестаційні комісії;

4) присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої
категорії" (атестувати на відповідність раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії"),
присвоювати педагогічні звання за клопотанням атестаційних комісій
I рівня;

5) порушувати клопотання перед атестаційними комісіями
III рівня про присвоєння педагогічним працівникам районних
(міських) кабінетів (центрів) кваліфікаційної категорії
"спеціаліст вищої категорії" та педагогічного звання "практичний
психолог-методист" (для практичних психологів цих кабінетів
(центрів));

розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій I рівня.

2.14. Атестаційні комісії III рівня мають право:

1) атестувати на відповідність займаній посаді завідувачів та
консультантів республіканської (Автономна Республіка Крим),
обласних, Київської та Севастопольської міських
психолого-медико-педагогічних консультацій;

2) атестувати на відповідність займаній посаді педагогічних
працівників навчально-методичних (науково-методичних) центрів
(кабінетів) психологічної служби системи освіти,
професійно-технічної освіти, навчальних закладів культури і
мистецтв Автономної Республіки Крим та відповідних обласних,
Київського та Севастопольського міських навчально-методичних
(науково-методичних) центрів (кабінетів), присвоювати їм
кваліфікаційні категорії (атестувати на відповідність раніше
присвоєним цим кваліфікаційним категоріям), педагогічне звання
"практичний психолог-методист" (для практичних психологів);

3) присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої
категорії" педагогічним працівникам районних (міських) кабінетів
(центрів) (атестувати на відповідність раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії"),
присвоювати практичним психологам педагогічне звання "практичний
психолог-методист" за поданням атестаційних комісій II рівня;

4) присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої
категорії" (атестувати на відповідність раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії"),
присвоювати педагогічні звання педагогічним працівникам навчальних
закладів, що перебувають в управлінні Міністерства освіти і науки
Автономної Республіки Крим, органів управління освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих
органів виконавчої влади за клопотанням атестаційних комісій цих
закладів;

5) розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій I та
II рівнів.

2.15. Для об'єктивного оцінювання професійної діяльності
педагогічних працівників атестаційні комісії всіх рівнів можуть
створювати експертні групи.

III. Організація та строки проведення атестації

3.1. Щороку до 10 жовтня керівники навчальних та інших
закладів, працівники яких атестуються, подають до відповідних
атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які
підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів
попередньої атестації та строків проходження підвищення
кваліфікації. У цей самий строк до атестаційних комісій подаються
заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про
перенесення строку атестації, подання керівника або педагогічної
ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії,
педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної
діяльності.

3.2. До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки
педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи
атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку
чергової атестації.

Працівники, що атестуються, ознайомлюються з графіком
проведення атестації під підпис.

3.3. Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка
роботи до 15 березня вивчає педагогічну діяльність осіб, які
атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів,
вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, ознайомлення
з даними про участь педагогічного працівника в роботі методичних
об'єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з
організацією навчально-виховної роботи, тощо.

3.4. Керівник навчального та іншого закладу до 1 березня
подає до атестаційної комісії характеристику діяльності
педагогічного працівника у міжатестаційний період.

Характеристика повинна містити оцінку виконання педагогічним
працівником посадових обов'язків, відомості про його професійну
підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність,
компетентність, організованість, морально-психологічні якості,
дані про участь у роботі методичних об'єднань, інформацію про
виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією,
тощо.

Педагогічний працівник не пізніш як за десять днів до
проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис.

3.5. Атестація педагогічних працівників здійснюється
атестаційними комісіями у такі строки: комісіями I рівня - до
1 квітня, II рівня - до 10 квітня, III рівня - до 25 квітня.

3.6. Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності
працівника, який атестується. Під час засідання атестаційної
комісії педагогічний працівник має право давати усні та письмові
пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної
діяльності.

3.7. Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом,
який підписується всіма присутніми на засіданні членами
атестаційної комісії.

  1   2   3

Схожі:

Закону України \"Про освіту\" 1060-12 iconЗакону України "Про освіту" 1060-12
Закону України "Про професійно-технічну освіту" (103/98-вр ), частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" (2984-14)...
Закону України \"Про освіту\" 1060-12 iconНака з
З метою реалізації державної політики в галузі освіти, виконання Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про дошкільну освіту"...
Закону України \"Про освіту\" 1060-12 iconН а к а з
Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про загальну середню освіту"
Закону України \"Про освіту\" 1060-12 iconПоложення про психологічну службу системи освіти України
На виконання статей 21, 22 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), з метою організації діяльності психологічної служби та соціально-педагогічного...
Закону України \"Про освіту\" 1060-12 iconЗакону України Про освіту
Закону України "Про професійно-технічну освіту", частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" та з метою стимулювання...
Закону України \"Про освіту\" 1060-12 iconНаказ
України «Про загальну середню освіту», статті 25 Закону України «Про позашкільну освіту», частини четвертої статті 45 Закону України...
Закону України \"Про освіту\" 1060-12 iconЗакон України "Про дошкільну освіту"
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України І складається із Закону України "Про освіту", цього Закону,...
Закону України \"Про освіту\" 1060-12 iconОрганізаційно-керівна робота
Районний методичний кабінет відділу освіти Білогірської рда здійснює свою діяльність у відповідності до ст. 12,14,19 Закону України...
Закону України \"Про освіту\" 1060-12 iconЗакон иукра ї н и «Про позашкільну освіту» м. Київ 22 червня 2000...
Законодавство України про позашкільну освіту базується на Конституції України І складається із Закону України "Про освіту", цього...
Закону України \"Про освіту\" 1060-12 iconНака з
На виконання Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та розпорядження Міністерства освіти України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка