План навчання заступників директорів з навчально виховної роботи погоджено затверджую завідуюча районним методичним Начальник відділу освіти
Скачати 50.42 Kb.
НазваПлан навчання заступників директорів з навчально виховної роботи погоджено затверджую завідуюча районним методичним Начальник відділу освіти
Дата конвертації10.08.2013
Розмір50.42 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы

   1. План навчання заступників директорів з навчально – виховної роботи


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуюча районним методичним Начальник відділу освіти

кабінетом Петрівської райдержадміністрації

______________О.Лепська _____________Г.Москалець
15листопада 2010 року

ПЛАН

проведення навчання заступників директорів

з навчально – виховної роботи
Дата проведення 19 листопада 2010 року

Місце проведення Володимирівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Тема навчання: Моніторинг у роботі заступника директора з навчально—виховної роботи
8.30—9.00 Зустріч учасників семінару

Погорєла Т.М., заступник директора з навчально—виховної роботи

9.00—9.10 Психологічний тренінг

Шаповал І.В., практичний психолог

Іщенко І.В. заступник директора з виховної роботи

Теоретична частина

9.10—10.00 Моніторинг в управлінні якістю освіти

Лепська О.П., завідуюча РМК

Психологічний аспект здійснення моніторингу управління якістю освіти

Дорошенко Н.В., психолог РМК

Практична частина

10.00—13.00 Методичний калейдоскоп

Погорєла Т.М., заступник директора з навчально—виховної роботи

13.00—12.30 Підведення підсумків навчання

Лепська О.П., завідуюча РМК  1. Методичний калейдоскоп
 • Доброго ранку, шановні колеги! Раді вас вітати на навчанні заступників директорів шкіл у Володимирівській загаль­ноосвітній школі І – ІІІ ступенів.У школі, яка подару­вала Україні ціле гроно талановитих особистостей.

 • Переконана, що кожен із вас — подарунок світові в цілому та закладу, в якому ви працю­єте, зокрема. Але так влаштована людина, що чути про себе приємні слова їй незручно, а тим більше ще й робити собі компліменти. Але ми попробуємо.

(Вправа на знайомство, створення невиму­шеної, дружньої атмосфери на семінарі: продо­вжити речення «Я подарунок школі, тому що...»)

 • Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб покращити свої знання з питання «Моніторинг у роботі заступника директора школи».

(Вправа «Діагностування знань». На символічній лінійці визначити рівень ваших знань з даного питання. Що ви очікуєте від сьогоднішнього навчання?)

 • Дайте, будь ласка, визначення поняття «моніторинг».

 • Отже, моніторинг – це постійне спостереження за будь – яким процесом за чітко визначеними показниками. Якщо не вимірювати результати, то не можна відрізнити успіх від поразки. Тому моніторинг дозволяє відстежувати освітні процеси в динаміці, дає об´єктивну та своєчасну інформацію про ефективність освіти. Отже, мета моніторингу: збирання, оцінювання й аналіз якісних показників на всіх рівнях функціонування, поширення та доступ до цієї інформації громадськості, посилення управлінських дій щодо якісних змін. Завданнями моніторингу є попередження про ту чи іншу небезпеку в широкому розумінні цього слова для ефективності функціонування об´єкта. Із чого ж складається моніторинг? Моніторинг нагадує піраміду, в основі якої лежать системи контролю, інформаційне забезпечення, управління та експертизи. Взагалі моніторинг об´єднують три важливі управлінські компоненти: контроль та експериза різноманітних сторін діяльності школи і система інформаційного забезпечення управління. Моніторинг грунтується на цих компонентах, але не замінює жодного з них, оскільки не може бути ні контролем, ні експертизою, ні системою інформаційного забезпечення.

Здійснювати моніторинг у школі, а не просто малювати кольорові діаграми та схеми – задача складна. Моніторинг здійснюється за різними напрямками: управлінська діяльність, професійна майстерність, виховна робота, успішність навчання і т.д. За основними функціями моніторинг буває: інформаційний, діагностичний, порівняльний, прогностичний.

Інформаційний — збір, накопичення, ана­ліз, структуризація та інтерпретація даних за ві­дібраною сукупністю показників. Результати при­значені для вироблення поточних управлінських рішень. Дозволяють здійснювати оптимальний адміністративний вплив на систему освіти на різ­них рівнях управління та підвищувати ефектив­ність управління якістю освіти.

Діагностичний — визначення рівня навчаль­них досягнень учнів з окремої освітньої галузі, дисципліни, теми через критеріально орієнтовані тести та завдання; визначення рівня професійних компетенцій учителів тощо. Результати дозво­ляють ідентифікувати сильні та слабкі сторони в навчальних досягненнях і в освітній діяльності, встановити причини пробілів.

Порівняльний — перевірка широкого діа­пазону навчальних досягнень за допомогою нормативно-орієнтованих тестів і побудова мно­жинної регресії. Результати є підставою для при­йняття адміністративних рішень. При проведенні порівняльного моніторингу виникають труднощі зі збором додаткової інформації з низки показ­ників, які знаходяться за межами впливу на­вчального закладу.

Прогностичний — виявлення і передбачен­ня позитивних і негативних тенденцій в освіті. Дуже важливий для рішення управлінських за­дач в освіті, якщо однією із важливіших цілей уважати формування соціального замовлення. Роль прогностичного моніторингу стрімко зрос­тає, оскільки на перший план виходять страте­гічні рішення, направлені на розвиток системи освіти в цілому.

 • Але окремі види мо­ніторингу в чистому вигляді рідко зустрічають­ся в практиці освіти. Найчастіше проводиться комплексний моніторинг, який містить у різних пропорціях усі розглянуті види. Кінцевою метою розвитку системи моніторингу є доведення її до комплексного рівня, який дозволить приймати обґрунтовані стратегічні рішення та прогнозу­вати нові можливості системи освіти.

 • Як же запровадити в школі моніторингові дослідження? З чого розпочати роботу?

Робота в малих групах. Розробити алго­ритм запровадження моніторингу якості освіти. Представити проект.

 • Отже, будуючи систему моніто­рингових досліджень, слід продумано підходити до кожного з етапів, оскільки від цього залежатиме результат досліджень, а звідси — й спектр захо­дів для корекції тієї чи іншої освітньої ділянки.

 • Сьогодні ми зупинимося на проведенні моніторингу з науково – методичної роботи. З чого потрібно починати?

 1. Видається наказ про створення експертної групи, яка буде відбирати критерії оцінювання моніторингу, створювати кваліметричну модель, підбирати інструментарій для проведення моніторингового дослідження.

 2. Видається наказ про проведення моніторингу з науково – методичної роботи

3 . Підбирається інструментарій:

 • тести;

 • анкети;

 • діагностичні карти;

 • відвідування уроків;

 • відвідування виховних заходів;

 • відвідування методичних заходів.

4.Відбираються критерії оцінювання.

5.Створюється кваліметрична модель

Пам'ятка

1. Моніторинг не є контролем або інспектуван­ням навчального закладу.

2. Результати моніторингу не можна викорис­товувати для покарання конкретних осіб.

3. Моніторинг потребує систематичності та по­слідовності дослідження проблем.

4. Якість результатів моніторингу залежить від якості технології та інструментарію для оці­нювання.

Вправа «Конструктор».

Схожі:

План навчання заступників директорів з навчально виховної роботи погоджено затверджую завідуюча районним методичним Начальник відділу освіти iconІнформатор районного методичного кабінету відділу освіти
Нарада керівників закладів освіти: директорів та заступників з навчально-виховної роботи
План навчання заступників директорів з навчально виховної роботи погоджено затверджую завідуюча районним методичним Начальник відділу освіти iconПлан проведення районного семінару практикуму заступників директорів з навчально виховної роботи
Тема семінару: Впровадження інноваційних технологій у навчально — виховний процес
План навчання заступників директорів з навчально виховної роботи погоджено затверджую завідуюча районним методичним Начальник відділу освіти iconПостійно діючий семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи
Петриченко Микола Анатолійович – відповідальний за роботу з новопризначеними заступниками директорів, заступник директора з нвр сквирської...
План навчання заступників директорів з навчально виховної роботи погоджено затверджую завідуюча районним методичним Начальник відділу освіти iconЗатверджую погоджено начальник відділу освіти Заступник голови Балаклійської...
Організація роботи відділу освіти та графік прийому відвідувачів
План навчання заступників директорів з навчально виховної роботи погоджено затверджую завідуюча районним методичним Начальник відділу освіти iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
План навчання заступників директорів з навчально виховної роботи погоджено затверджую завідуюча районним методичним Начальник відділу освіти iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
План навчання заступників директорів з навчально виховної роботи погоджено затверджую завідуюча районним методичним Начальник відділу освіти iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
План навчання заступників директорів з навчально виховної роботи погоджено затверджую завідуюча районним методичним Начальник відділу освіти iconРозглянуто І схвалено «затверджую» на засіданні рмо завідуюча методичним кабінетом
Спеціальну освіту, яка дозволяє викладати трудове навчання, має 21 вчитель (2008 – 2009 н р.– 21), 16 вчителів (2008-2009 н р. –...
План навчання заступників директорів з навчально виховної роботи погоджено затверджую завідуюча районним методичним Начальник відділу освіти icon«Програмування виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах...
Протягом 2009-2010 навчального року Районне методичне об’єднання заступників директорів з виховної роботи працювало над проблемою...
План навчання заступників директорів з навчально виховної роботи погоджено затверджую завідуюча районним методичним Начальник відділу освіти iconСемінару: „ Розвиток особистості дитини, її здібностей, виховання...
На семінарі були присутні заступники директорів з виховної роботи з усіх навчальних закладів, директор зош №6 Сайко Т. П., практичний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка