Коробко С. Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. 2-е видання
НазваКоробко С. Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. 2-е видання
Сторінка1/7
Дата конвертації03.03.2013
Розмір1.02 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7

Додаток 1


до листа Українського НМЦ № 94

від "28" жовтня 2009 року

Перелік психодіагностичних методик та методик для соціально-психологічних досліджень

Область ЗАПОРІЗЬКА


п/п

Назва методики, автор

Джерело

Для вирішення якого завдання використовується, спрямованість

Вік досліджуваних

^ 1. ГОТОВНІСТЬ ДО ШКОЛИ

1.1

Експрес діагностика готовності дитини до навчання у школі

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. – 2-е видання. – К.: Літера ЛТД, 2008. – С. 20-32

Психологічні показники готовності до школи (розумова активність, саморегуляція, фонематичний слух, словник, короткочасна пам'ять, умовиводи)

6-7-й рік

1.2

Оцінювання психосоціальної зрілості за тестовою бесідою

(за А.Керном – Я.Йєрасеком)

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)

Застосовується для встановлення контакту з дитиною, орієнтованого оцінювання загального розумового розвитку дитини, її уявлень про довкілля, рівень сформованості розумових операцій і розвитку зв’язного мовлення

6-7-й рік

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. — М.: ВЛАДОС, 1999. — Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. — 384 с.

Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф. Психодиагностические методы изучения личности: Учебное пособие. – 3-е изд. - М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2003.- 320 с. - С. 24-27

1.3

Методика «Графічний диктант» (Д.Б. Ельконін)

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. — М.: ВЛАДОС, 1999. — Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. — 384 с.

Спрямована на виявлення вміння уважно слухати й точно виконувати вказівки дорослого, правильно відтворювати на листі паперу заданий напрямок ліній, самостійно діяти по завданню дорослого.

6-7-й рік

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)

Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф. Психодиагностические методы изучения личности: Учебное пособие. – 3-е изд.-М.,Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2003.-С. 24-27

Сыроватко Е.Н., Байер О.Н. Определение готовности к обучению в школе: Научнометодическое пособие / Под ред. С.И. Подмазина – Запорожье: Премьер. – 2002. – 176 с.

1.4

Методика «Образец и правило» (А.Л. Венгер)

Венгер Л.А. Диагностика умственного развития дошкольников. – М., 2001

Спрямована на виявлення вміння керуватися системою умов задачі, долати впливи інших чинників, що відволікають. Результати виконання відображають рівень розвитку наглядно-образного мислення.

5-7-й рік

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. — М.: ВЛАДОС, 1999. — Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. — 384 с.

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)

1.5

Орієнтовний графічний субтест А.Керна

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)

Тест дає змогу надійно оцінити ступінь сформованості зорово-моторної координації, а також виявити найпроблемніші її моменти

6-7-й рік

1.6

Зорово-графічний гештальт-тест Бендер

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)

Ступінь сформованості зорово-моторної координації.

6-7-й рік

1.7

Тест «Руки» (за М.Безруких, С.Єфімовою)

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)

Вміння дитини розрізняти пальці на своїй руці відповідно до вікових норм

6-7-й рік

Сыроватко Е.Н., Байер О.Н. Определение готовности к обучению в школе: Научнометодическое пособие / Под ред. С.И. Подмазина – Запорожье: Премьер. – 2002. – 176 с.

1.8

Методика «Так і ні»

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)

Застосовується для дослідження вміння дитини діяти за правилом

6-7-й рік

Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф. психодиагностические методы изучения личности: Учебное пособие. – 3-е изд.-М.,Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2003.-С. 24-27

1.9

Тест «Будиночок»

(за принципом запропонованим Р.А. Амтхауером)

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)

Застосовується для дослідження вміння дитини діяти за зразком

З 5 років

Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф. Психодиагностические методы изучения личности: Учебное пособие. – 3-е изд.-М.,Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2003.-С. 24-27

Сыроватко Е.Н., Байер О.Н. Определение готовности к обучению в школе: Научнометодическое пособие / Под ред. С.И. Подмазина – Запорожье: Премьер. – 2002. – 176 с.

1.10

Тест «Обведи контур»

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)

Застосовується для оцінювання наочно-дійового мислення дитини

З 5 років

Сыроватко Е.Н., Байер О.Н. Определение готовности к обучению в школе: Научнометодическое пособие / Под ред. С.И. Подмазина – Запорожье: Премьер. – 2002. – 176 с.

1.11

Методика «Малюнок людини»

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)

Тест орієнтований на діагностику розвитку перцепції, сенсомоторної координації, рівня психічного розвитку дитини

Від 3 років 6 міс. до 7 років

1.12

Методика «Звукові схованки»

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)

Застосовується для перевірки фонематичного слуху дитини

6-7-й рік

1.13

Тест «Звуковий аналіз слів»

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)

Застосовується для перевірки вміння володіти звуковим аналізом слів

6-7-й рік

Сыроватко Е.Н., Байер О.Н. Определение готовности к обучению в школе: Научнометодическое пособие / Под ред. С.И. Подмазина – Запорожье: Премьер. – 2002. – 176 с.

1.14

Тест «Словниковий запас»

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)

Для з’ясування наявного в дитини необхідного словникового запасу

6-7-й рік

Сыроватко Е.Н., Байер О.Н. Определение готовности к обучению в школе: Научнометодическое пособие / Под ред. С.И. Подмазина – Запорожье: Премьер. – 2002. – 176 с.

1.15

Тест «Володіння зв’язним мовленням»

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)

Застосовується для перевірки рівня володіння зв’язним мовленням

З 5 років

Сыроватко Е.Н., Байер О.Н. Определение готовности к обучению в школе: Научнометодическое пособие / Под ред. С.И. Подмазина – Запорожье: Премьер. – 2002. – 176 с.

1.16

Методика «Послідовність подій» (модифікація субтесту Векслера) Л.Кондратенко, Л.Богуславська, С.Гончаренко

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)

Запропонована для дослідження розвитку логічного мислення, мовлення і здатності до узагальнення

5-10 років

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. – 2-е видання. – К.: Літера ЛТД, 2008. – С. 150-154

1.17

Методика «Чобітки» (за Н. Гуткіною)

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)

Застосовується для дослідження навченості дошкільника, а саме визначення, як він користується правилом для розв’язання задач, із яким раніше ніколи не зустрічався

6-7-й рік

1.18

Тест «Лабіринт»

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)

Застосовується для оцінювання вміння дитини дотримуватися правил

6-7-й рік

1.19

Тест «Виключення»

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)


Застосовується для оцінювання логічного мислення дитини – розумових операцій аналізу й узагальнення

6-7-й рік

1.20

Тест Тулуз-Пьєрона

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)

Вимірювання швидкісних характеристик психічних процесів, обсягу та якості довільної уваги (концентрація, стійкість, розподіл, переключення) і виявлення порушення уваги, що має нейрофізіологічну основу (ММД)

6-7-й рік

1.21

Тест «Знайди квадрат»

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)

Застосовується для оцінювання зорового диференційованого сприйняття дитини

З 5 років

Сыроватко Е.Н., Байер О.Н. Определение готовности к обучению в школе: Научнометодическое пособие / Под ред. С.И. Подмазина – Запорожье: Премьер. – 2002. – 176 с.

1.22

Тест «Пишемо кружечками»

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)

Застосовується для оцінювання фонематичного слуху дитини

З 5 років

Сыроватко Е.Н., Байер О.Н. Определение готовности к обучению в школе: Научнометодическое пособие / Под ред. С.И. Подмазина – Запорожье: Премьер. – 2002. – 176 с.

1.23

Тест «Упізнай фігури»

Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)

Застосовується для оцінювання здатності дитини до пізнавання, а також для перевірки зорової пам’яті

6-7-й рік

Сыроватко Е.Н., Байер О.Н. Определение готовности к обучению в школе: Научнометодическое пособие / Под ред. С.И. Подмазина – Запорожье: Премьер. – 2002. – 176 с.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Коробко С. Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. 2-е видання iconНавчально-методичний посібник обговорено та схвалено на засіданні кафедри
Цивільне право України (загальна частина): Навчально−методичний посібник/Укладач к ю н., доц. Берестова І. Е. − Київ: ??????, 2007.−...
Коробко С. Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. 2-е видання iconПозакласна та факультативна робота з математики в загальноосвітній...
Позакласна та факультативна робота з математики в загальноосвітній школі: Методичний посібник// Упорядники С. В. Ковтун, Св. В. Ковтун....
Коробко С. Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. 2-е видання iconУроках математики в початковій школі
Значення позакласної роботи з математики з молодшими школярами полягає в наступному
Коробко С. Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. 2-е видання iconВідділ освіти Шполянської районної державної адміністрації
Загальнорозвиваючі вправи та рухливі народні ігри на уроках фізичного виховання та у позакласній роботі з молодшими школярами
Коробко С. Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. 2-е видання icon«Клубні заняття з молодшими школярами в режимі продовженого дня –...
В комсомольській гімназії імені В. О. Нижниченка успішно пройшов місячник педмайстерності вихователів гпд по темі
Коробко С. Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. 2-е видання iconОсобливості роботи шкільного психолога з батьками
На одному полюсі – робота з батьками як основний напрямок діяльності психолога. На іншому – родина юридично й етично «закрита» для...
Коробко С. Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. 2-е видання iconДержавний фінансовий контроль Навчальний посібник
Навчальний посібник рекомендовано до видання науково-методичною радою нук (протокол №1 від 26 лютого 2008 р.)
Коробко С. Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. 2-е видання iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Дячек С. М. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – 2-е вид.: перероб. І доп....
Коробко С. Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. 2-е видання iconСловник історичних термінів І понять навчально-методичний посібник
Словник історичних термінів І понять. Навчально-методичний посібник / Укладач к.І. н., доцент Л. О. Рощина – Донецьк: зош І – іііст....
Коробко С. Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник. 2-е видання iconНовий навчальний предмет «Сходинки до інформатики»
Основним завданням курсу є опанування молодшими школярами практичних навичок сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка