Чапська Ірина Володимирівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Скачати 304.52 Kb.
НазваЧапська Ірина Володимирівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Сторінка1/2
Дата конвертації08.09.2013
Розмір304.52 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
  1   2


Чапська Ірина Володимирівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий напрям: психологія.

Ключові слова: ЗМІ, засоби маніпуляції

Політичний вибір в сучасних умовах більшість населення не може впровадити на основі своїх власних інтересів. Ускладнення та динамічність соціальних процесів в суспільстві, вплив соціальних змін на повсякденне життя людини робить її залежною від потоку повідомлень ЗМІ. Все менше інформації для повноцінного життя вона може отримати ґрунтуючись лише на власному досвіді. Разом з цим росте науковий інтерес до проблем екологічності повідомлень ЗМІ. На нашу думку найбільш яскраво проблеми екологічності ЗМІ постають в рекламних кампаніях та під час виборчих перегонів.

Варто зазначити, що розробкою проблеми маніпуляції масовою свідомістю займалися вчені різних напрямків політології, психології, соціології, когнітології, лінгвістики та фахівців у галузі зв’язків з громадськістю. Робота за обраною темою є однією з перших спроб дослідження засобів комунікативного впливу, які використовуються в повідомленнях політичного характеру в друкованих ЗМІ в Україні з метою маніпуляції масовою свідомістю. Обрана проблема на українському інформаційному просторі залишається недостатньо проробленою і дослідженою. При цьому засоби впливу в друкованих ЗМІ вперше досліджувались на прикладі конкретної передвиборчої кампанії в Україні.

^ Об’єкт дослідження: маніпулятивий вплив друкованих ЗМІ на масову свідомість.Предмет дослідження: засоби маніпуляції масовою свідомістю в друкованих ЗМІ.Мета дослідження: визначити засоби маніпуляції масовою свідомістю в друкованих ЗМІ, які використовуються в сучасних тижневиках як повідомлення політичного характеру .Завдання роботи: 1. Визначити основні підходи до дослідження засобів маніпуляції масовою свідомістю;2. Визначити види маніпуляції масовою свідомістю, що є характерними для друкованих ЗМІ; 3. Емпірично визначити особливості застосування засобів маніпуляції масовою свідомістю в друкованих ЗМІ під час передвиборчої кампанії до Верховної Ради 2007 року.

З кінця XIX століття однією з головних проблем психології, філософії була масова свідомість. Маса – це більш- менш стабільне чисельне утворення, яке не має чіткої структури, але за певних умов може характеризуватися відносною однорідністю поведінки індивідів[2].

Маса в основному консервативна та агресивно настроєна до нововведень і прогрессу. Їй характерне безмежне благоговіння перед традиціями.[1, с.158] Прихильники теорії “психологія мас” вважають, що в натовпі зникають усі розбіжності між індивідами, і вони мають змогу виявляти свої прагнення та пристрасті.[2, с.371, с.373]

Спектр маніпулятивних прийомів, здійснюваний через ЗМІ, дуже широкий, але всі вони підкоряються одній меті: створюючи певний емоційний стан і використовуючи інші умови маніпулювання, пропускати у свідомість людей одну інформацію (може навіть правдиву) і не пропускати іншу, формувати тим самим вигідні для маніпулятора уявлення про дійсність, способи поведінки і ставлення до неї.

Перед автором постала проблема вибору класифікації засобів маніпулятивого впливу в друкованих ЗМІ. Одні класифікації є неповними, інші в чомусь доповнюють, але також можуть бути обмеженими. Саме з цією метою, нам видалося за доцільне об'єднати декілька класифікацій методів впливу на масову свідомість і на основі цього виділити засоби маніпулятивого вливу в друкованих ЗМІ. Нами було взято наступні класифікації наступних дослідників: Джига, Бутенко, Кара-Мурза [7],[8],[3].

Наше дослідження складалося з 2 етапів:1.Експертне опитування2.Аналіз публікацій в ЗМІ.

Експертне опитування. Наше дослідження проводилось на базі Інституту Соціальної і Політичної Психології. Участь в ньому приймали наукові співробітники інституту: завідувачі лаборторіями (2), страші (2) та молодші наукові співробітники (1). Вибірка становила 5 осіб. Дослідження проводилось у формі анкетування, де респонденти мали відповісти на 53 запитання стосовно видів маніпуляції масовою свідомістю в друкованих ЗМІ, які були виділені на основі трьох класифікацій.

Список видів маніпулятивнго впливу був наступним:

1.маніпуляція на основі прийомів зосередження уваги на особистості кандидата, який має ознаки харизматичного лідера; 2.маніпулятиний вплив шляхом апеляції до емоцій та співчуття, 3.маніпулятивний вплив на почуттєву сферу, 4.маніпулятивний вплив на уяву,5.маніпулятивний вплив на увагу,6.маніпулятивний вплив на пам’ять аудиторії., 7.маніпуляція на основі прийому психологічного акценту на певній деталі, 8.маніпулятивний прийом „динаміка – статика”, 9.маніпулятивні прийоми включення до повідомлення гумору, шаржу, карикатури та прийому оживлення; 10.прийому застосування значущих символів,11.впливу на асоціативну пам’ять аудиторії,12прийомів формування довіри аудиторії,13.прийому латерального програмування психіки.,14.прийомів нейролінгвістичного програмування,15.маніпуляція на основі сугестивних технологій,16.вплив на архетипічні шари несвідомого, ментального,17.маніпуляція через метафори,18.маніпуляція через стереотипи,19.маніпуляція через почуття провини, 20.маніпуляція через підлещування,21.маніпуляція через викликання жалості до себе чи до інших , 22.маніпулятивнний вплив на марнославство, 23.маніпулятивнний вплив на конкретні інтереси й потреби, 24.маніпуляція через потяги (особливо сексуальні як найбільш сильні з них), 25.маніпуляція за допомогою людських інстинктів,26.маніпуляція за допомогою бажань, 27. маніпуляція за допомогою природної цікавості, 28.маніпуляція на основі навіювання, 29.маніпуляція через чутки і плітки, 30.маніпуляція на основі соціально-психологічної установки, 31.маніпуляція на основі ідентифікації, 32. прийом звертання до авторитету науки, 33.прийом “зміщення акцентів”, 34. маніпуляція на основі механізм «ореола», 35.маніпуляція на основі створення іміджу, 36 маніпуляція через трюїзм: усі люблять купувати; людям подобається купувати; люди можуть купувати, 37.маніпляція на основі переконання, 38.маніпляція на основі зараження, 39.маніпляція на основі наслідування, 40.маніпуляція як стратегія повного вибору«Ви можете з легкістю відмовитися від солодощів, або ви, звичайно, можете продовжувати жерти, як свиня»., 41.маніпуляція через використання протилежностей — це використання обороту «чим… — тим…». 42, маніпуляція через команду, приховану у запитанні, 43 маніпуляція через припущення (пресуппозиція): «Перш ніж ви купите товар, зверніть увагу на низьку ціну»., 44.маніпуляція шляхом створення ілюзії вибору., 45. маніпуляція на основі групи прийомів, спрямованих на почуттєву сферу аудиторії (створення певного емоційного фону, емоційний тиск, кольорові контрасти, поєднання певних кольорів)46.маніпуляція на основі групи прийомів впливу, що орієнтовані на формування довіри аудиторії; 47.маніпуляція на основі групи прийомів впливу через міфи, прийоми Т-міфології та міфологічної аргументації;48.маніпуляція на основі групи прийомів сугестії або навіювання, латеральне програмування; 49.маніпуляція на основі групи прийомів впливу за допомогою зображувальних засобів, 50.група прийомів, які орієнтовані на запам’ятання аудиторією повідомлення.51.маніпуляція за допомогою мови слів, 52маніпуляція через мову чисел, 53. маніпуляція за допомогою зорових образів

Обробка результатів здійснювалась за допомогою комп’ютерної програми «SPSS V13.0 for Windows». Нами були підраховані медіани по кожному з питань.

^ Таблиця значень по медіанам
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

валідні

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

відсутні

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

медіана

2,00

2,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

мінімум

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

максимум

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

3

3

3

3

2

3

3

2

2

2

3

2

2
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

2,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

2,00

2

1

1

1

1

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2

3

2

3

3

2

3

2

3

2

3

3

3
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

2,00

2,00

2,00

2,00

3,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

3,00

3,00

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

3

3

3

3

2

3

3

1

2

2

2

3


В ході підрахунку нами були залишені ті змінні, що мали високі показники по медіанам[4]. Їх кількість становила 41.Саме їх ми використовували в якості факторів у другому етапі нашого дослідження.

2. Аналіз публікацій в ЗМІ

Під час планування дослідження ми спиралися на:

-маніпуляція масовою свідомістю в друкованих ЗМІ буде досліджена на прикладі передвиборчої кампанії 2007р

-нами буде взято 4 популярних тижневика, серед них :один-лівого спрямування-„Кивский Вестник”, один правого спрямуваня-„Українське Слово”, а два інші більш-менш нейтральні- це „Корреспондент” і „Новинар”.

-нами буде відібрано 100 статей загалом суто політичного характеру.

-період за який будуть відбиратися статті-з 1.09.07 по 28.09.07

-за виділенним 41 фактором нами буде визначено особливості застосування видів маніпуляції масової свідомістю в друкованих ЗМІ.

Нами була проведена процедура факторного аналізу.[5] З таблиці, що приведена нижче видно, що ми отримали 8 факторів.
  1   2

Схожі:

Чапська Ірина Володимирівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка iconКиївський національний університет імені тараса шевченка
...
Чапська Ірина Володимирівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка iconОсновні шляхи оптимізації функціонально-компонентної структури Київської...
Гладкий О. В., асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Географічний факультет. Вул. Васильківська, 90. 03022....
Чапська Ірина Володимирівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут...
Головні історичні віхи Демографічна характеристика Коротка характеристика політичного устрою Республіки Молдови
Чапська Ірина Володимирівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка iconОсобливості перекладу рекламних матеріалів у розділі “кар'єра” на...
Студент 4-го курсу Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут Філології, Кафедра теорії та практики перекладу...
Чапська Ірина Володимирівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка iconСтудентка дз „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Культура, спеціальності 020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”
Чапська Ірина Володимирівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
Товариство охорони та вивчення птахів України запрошують Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої...
Чапська Ірина Володимирівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут...
Навчальна дисципліна “Історія міжнародних економічних відносин” є складовою освітньо – професійної програми підготовки фахівців за...
Чапська Ірина Володимирівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Чапська Ірина Володимирівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка iconКиївський університет імені Бориса Грінченка Інститут післядипломної...
Напиши замітку до шкільної газети (веб-сайта) (обсяг – 1,5-2 стор.) про одну з названих нижче подій. Добери до замітки заголовок
Чапська Ірина Володимирівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка iconКиївський національний університет імені тараса шевченка інститут...
Навчальна дисципліна “Право міжнародних договорів” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка