З досвіду роботи закладів освіти м. Львова в рамках проекту «рівний доступ до якісної освіти»
Скачати 75.76 Kb.
НазваЗ досвіду роботи закладів освіти м. Львова в рамках проекту «рівний доступ до якісної освіти»
Дата конвертації16.09.2013
Розмір75.76 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні: Науково-

методичний збірник до Всеукраїнської науково-практичної конференції

в рамках реалізації проекту «Створення ресурсних центрів для батьків

дітей з особливими освітніми потребами» за підтримки програми IBPP —

ТАСІS Європейської комісії / ВФ «Крок за кроком».

— К.: ФО-П Придатченко П. М., 2007. — 180 с.
З ДОСВІДУ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ м. ЛЬВОВА

В РАМКАХ ПРОЕКТУ «РІВНИЙ ДОСТУП ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ»
За матеріалами Х. Мацьків,

м. Львів
^ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОТУ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

ДЛЯ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення регламентує діяльність соціального педагога пілотної загальноосвітньої школи для навчання дітей з особливими потребами.

1.2. Соціальний педагог пілотної школи — це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з дітьми з особливими потребами.

1.2. Соціальний педагог у своїй діяльності керується Законом України «Про загальну середню освіту», Конвенцією «Про права дитини», Декларацією прав людини, Концепцією ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, схваленою Постановою Кабінету Міністрів України (12 жовтня 2000 року, № 1545), планом розвитку освітньої галузі, а також цим положенням.

1.3. Соціальний педагог здійснює свою діяльність відповідно до основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих на:

• виховання громадянина України;

• реалізацію права дитини з особливими потребами на освіту;

• формування особистості учня, його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань;

• виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти щодо підготовки учнів до подальшої освіти та трудової діяльності;

• виховання в учнів поваги до Конституції України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав і свобод людини і громадянина;

• виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв.

^ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

2.1. Обов’язки соціального педагога покладаються на педагогічного працівника загальноосвітнього закладу, який має педагогічну освіту, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан якого дає можливість виконувати ці обов’язки.

2.2. На соціального педагога покладається робота з двома дітьми, групою дітей (до 8 осіб, залежно від тяжкості фізичного стану). Функціональні обов’язки розробляються відповідно до цього положення і затверджуються директором школи.

2.3. Соціальний педагог має:

• сприяти забезпеченню умов для досягнення учнями відповідного рівня освіти;

• сприяти підготовці учнів до самостійного життя;

• створювати умови для організації змістовного дозвілля, сприяти участі дітей у науковій, технічній і художній творчості, у суспільно корисній діяльності;

• координувати роботу інших фахівців;

• дотримуватися педагогічної етики;

• постійно підвищувати свій фаховий рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

• вести відповідну документацію;

• звітувати про свою роботу директорові навчального закладу;

• нести персональну відповідальність за безпеку, життя і здоров’я дітей.

2.4. Соціальний педагог має право:

• вносити пропозиції на розгляд адміністрації навчального закладу про покращення організації роботи та умов праці;

• бути ознайомленим з посадовими обов’язками та про умови праці на робочому місці;

• отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх обов’язків;

• брати участь в оцінці навчальних чи реабілітаційних програм;

• виявляти соціально-педагогічну ініціативу, обирати форму, методи, засоби роботи з учнями;

• обирати форму підвищення кваліфікації;

• захищати професійну честь, гідність відповідно до чинного законодавства.
^ ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

ПІДПОРЯДКУВАННЯ: директору школи, заступнику директора з навчально-виховної роботи.

І. СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ ВИКОНУЄ:

^ 1.1.ЗАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

• разом із вчителем обстежує дітей, визначає їхні потреби та можливості;

• розробляє індивідуальний навчальний план, проводить заняття згідно з навчальним планом та розкладом;

• разом із вчителем ухвалює рішення щодо вирішення усіх поточних проблем, що стосуються дітей з особливими потребами (їхнього навчання, перебування в колективі однокласників, спілкування з їхніми батьками та батьками однокласників тощо);

• разом із вчителем бере участь у роботі педрад, нарад при директорові, у проведенні щорічного аналізу власної діяльності;

• веде відповідні записи та документацію (журнал, карта обстеження, зошит інформації батьків тощо);

• спілкується зі спеціалістами (методистом, реабілітологом, психологом, логопедом) з метою координації навчальної та реабілітаційної програм;

• працює над підвищенням фахового рівня та компетентності, бере участь у курсах, семінарах, конференціях тощо;

• дотримується професійноетичного кодексу вчителя.
^ ЧАСТИНА І

1.2.АСИСТУВАННЯ НА УРОКАХ, ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ:

• допомога дітям під час уроків з урахуванням індивідуальних потреб учнів (уроки з письма, математики, іноземної мови, художньої праці);

• асистування під час занять з реабілітологом.

^ 1.3.ЗАНЯТТЯ З ДІТЬМИ В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС:

• заняття з письма (в міру індивідуальних можливостей дитини);

• читання з дитиною казки, вивчення вірша, складання та відгадування загадок, розучування скоромовок тощо;

• заняття на комп’ютері, друкарській машинці;

• музичні заняття, розучування пісень;

• години самопідготовки.

^ 1.4.РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПРОГРАМА:

• консультується з реабілітологом або виконує його вказівки, консультується з психологом, консультується з батьками, дає поради батькам;

• вправи на релаксацію (психологічне, фізичне, фізіологічне розвантаження);

• сенсорні заняття з дрібної моторики, відчуття, пізнання свого тіла;

• роздягання, одягання як навички (деталі одягу, шнурування взуття тощо);

• виконання санітарно-гігієнічних процедур (миття рук, користування гребінцем, зубною щіткою тощо);

• навички самостійного прийому їжі;

• навички володіння шкільними предметами (портфель, ручка, олівець, книга тощо);

• різноманітні вправи та рухові ігри, спрямовані на покращення морально-вольових якостей дитини;

• вдосконалення техніки володіння інвалідним візком: пересідання із візка за парту, з неї — на підлогу; їзда візком по прямій, їзда зі зміною напрямку; повороти на місці, в русі; подолання перешкод;

• стеження за безпекою дітей.

^ 1.5.ЩОДЕННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ:

• прийом дітей зранку, відправлення додому;

• роздягання, одягання дітей або допомога їм у цьому;

• допомога під час переміщення дітей по школі (на заняття, із занять, на перервах, до їдальні, до санвузла, на прийом до лікаря, під час забав з ровесниками, під час виховних заходів тощо);

• годування дітей або допомога їм під час сніданку, обіду;

• стеження за безпекою дітей.

^ 1.6.СУПРОВІД ДИТИНИ:

• супровід дитини на прогулянку;

• супровід під час екскурсій;

• супровід на спортивні змагання, концерти тощо;

• стеження за безпекою дітей.

Корекційно-розвивальне навчання та забезпечення спеціальних потреб в умовах інклюзивної освіти

ІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА:

• несе персональну відповідальність за безпеку, життя і здоров’я дітей;

• при прийнятті на роботу проходить обов’язковий інструктаж із фахівцем із фізичної реабілітації про елементи техніки безпеки дитини і соціального педагога при переміщеннях дитини на візку і без нього, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам, дотримання санітарно-гігієнічних правил.

ІІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ МАЄ ПРАВО:

• вносити пропозиції керівництву про покращення організації роботи й умов праці;

• бути проінформованим про посадові обов’язками, про умови праці на робочому місці;

• вимагати від керівництва створення необхідних умов для повноцінного виконання своїх посадових обов’язків;

• звертатися до керівництва у випадку неможливості вирішення певних питань на місці;

• отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх обов’язків;

• брати участь в оцінці навчальних та реабілітаційних програм.

^ ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

ПІДПОРЯДКУВАННЯ: директору школи, заступнику директора з навчально-виховної роботи.

ДІЯЛЬНІСТЬ І ОБОВ’ЯЗКИ:

• забезпечує своєчасне і систематичне обстеження психічного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, фізичних, інтелектуальних, статевих, інших індивідуальних особливостей;

• планує та розробляє індивідуально-корекційні (для усунення відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці), реабілітаційні (психолого-педагогічна допомога в поясненні хвороби дитини, після стресів, потрясінь тощо), профілактичні (запобігання відхиленням у становленні особистості, міжособистісних стосунках, конфліктів тощо), методики та програми навчально-виховної діяльності;

• забезпечує своєчасне і систематичне обстеження груп та колективів дітей, умов навчання та розвитку, позитивну атмосферу, належну манеру спілкування у класі, де навчається дитина з особливими потребами;

• надає консультативну допомогу всім учасникам педагогічного процесу з питань виховання дітей, створення психологічних умов для їхнього розвитку;

• здійснює просвітницько-пропагандистську роботу з підвищення психологічної культури усіх учасників навчально-виховного та реабілітаційного процесів (батьків, педагогів, логопедів, реабілітологів, управлінських кадрів тощо);
^ ЧАСТИНА І

- регулярно спілкується з заступником директора з навчально-виховної роботи для надання йому інформації стосовно дітей з особливими потребами та конструктивних відгуків про роботу психолога;

- знає програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня освіти, розвитку дітей, вимоги щодо нормативного забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрями і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки, підвищує свій фаховий рівень, удосконалює професійну компетентність з питань спеціальних потреб дітей, постійно підвищує загальну культуру;

- бере участь в оцінці нових технологій, педагогічних інновацій, визначенні доцільності їх впровадження для дітей з особливими потребами;

- за необхідності бере участь в інших видах діяльності;

- зобов’язаний додержуватися норм педагогічної етики, поважати гідність дитини, захищати її від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства;

- зобов’язаний зберігати професійну таємницю, не поширювати відомості, отримані у процесі навчально-виховної, діагностичної або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині або її оточенню.

Корекційно-розвивальне навчання та забезпечення спеціальних потреб в умовах інклюзивної освіти

Схожі:

З досвіду роботи закладів освіти м. Львова в рамках проекту «рівний доступ до якісної освіти» iconНа крок ближче до суспільства знань
Мета проекту: забезпечити громадянам України рівний доступ до якісної освіти шляхом удосконалення системи загальної середньої освіти,...
З досвіду роботи закладів освіти м. Львова в рамках проекту «рівний доступ до якісної освіти» iconПершотравнева районна державна адміністрація
У національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті чітко вказується, що рівний доступ до якісної освіти є національним...
З досвіду роботи закладів освіти м. Львова в рамках проекту «рівний доступ до якісної освіти» iconАналітичний звіт про проведення ІІ етапу моніторингового дослідження...
Головною метою оцінювання якості освіти є реалізація конституційних прав громадян на рівний доступ до якісної освіти, аналізу стану...
З досвіду роботи закладів освіти м. Львова в рамках проекту «рівний доступ до якісної освіти» iconПроцес модернізації І реформування сучасної української освіти, що...
Школа не тільки надає учням певну суму знань, але І формує у них потребу в безперервному самостійному І творчому підході до оволодіння...
З досвіду роботи закладів освіти м. Львова в рамках проекту «рівний доступ до якісної освіти» iconМетодичні рекомендації щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій
Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання...
З досвіду роботи закладів освіти м. Львова в рамках проекту «рівний доступ до якісної освіти» iconВідділ освіти
«Кращий навчальний заклад щодо роботи з обдарованими дітьми» та з метою виявлення найкращих навчальних закладів усіх типів І форм...
З досвіду роботи закладів освіти м. Львова в рамках проекту «рівний доступ до якісної освіти» iconПлан роботи управління освіти Хмельницької міської ради та науково-методичного...
Про хід виконання рішення виконкому від 23. 02. 2012 року №173 «Про роботу управління освіти, дошкільних навчальних закладів щодо...
З досвіду роботи закладів освіти м. Львова в рамках проекту «рівний доступ до якісної освіти» iconНака з
Учитель року-2013 з метою активізації творчої діяльності, стимулювання фахової загальної освіти, посилення мотивації якісної роботи...
З досвіду роботи закладів освіти м. Львова в рамках проекту «рівний доступ до якісної освіти» iconПлан роботи управління освіти Хмельницької міської ради та науково-методичного...
«Про хід виконання рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради «Про роботу управління освіти, дошкільних навчальних закладів...
З досвіду роботи закладів освіти м. Львова в рамках проекту «рівний доступ до якісної освіти» iconВідділ освіти Лозівської міської ради Міський центр практичної психології...
Лозівського колегіуму №2 відбудеться Х міський зліт учасників програми Міністерства освіти І науки України/Академії педагогічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка