План: Ринок праці, його поняття та значення на сучасному етапі. 3міст понять "робоча сила", "людський капітал", "трудовий потенціал"
Скачати 49.39 Kb.
НазваПлан: Ринок праці, його поняття та значення на сучасному етапі. 3міст понять "робоча сила", "людський капітал", "трудовий потенціал"
Дата конвертації03.03.2013
Розмір49.39 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій

План:

1.1 .Ринок праці, його поняття та значення на сучасному етапі.

1.2.3міст понять "робоча сила", "людський капітал", "трудовий потенціал".

1.3.Парадигми управління персоналом у XX ст.

1.4.Відмінності між управлінням персоналом та управлінням

людськими ресурсами (УЛР).

1.5.0сновні тенденції в еволюції управління людськими ресурсами.

Тема 2. Управління персоналом як соціальна система

План:

2.1.Персонал як суб'єкт і об'єкт управління.

2.2.Класифікація персоналу за категоріями посад в організації. 2.3.Соціальна структура персоналу організації.

2.4.Нормативна та фактична чисельність персоналу.

2.5.Поняття посади, професії та кваліфікації: відмінності між категоріями.

Тема 3. Формування колективу організації

План:

3.1.Основні ознаки виникнення формальних та неформальних груп в

організації.

3.2.Відмінність між групою, трудовим колективом і командою З.З.Структуризація колективу організації за різними ознаками. 3.4.Мод ель формування трудового колективу організації. 3.5.Умови та стадії становлення команди.

Тема 4. Згуртованість та соціальний розвиток трудового колективу

План:

4.1.Сутність, стадії та фактори згуртованості колективу. 4.2.Психологія управління - галузь психології як науки. 4.3.Психологічні якості працівників та їх використання в процесі

соціального розвитку колективу.

4.4.Психологічна сумісність працівників колективу як основний чинник

його ефективної діяльності.

4.5.Зміст та структура плану соціального розвитку трудового

колективу.

Тема 5. Кадрова політика організації

План:

5.1.Поняття та значення сучасної кадрової політики організацій.

5.2.Типи кадрової політики та їх класифікація за різними

підставами.

5.3.Розробка фірмової кадрової політики: послідовність та етапи. 5.4.Кадрова стратегія: поняття, структура та види.

5.5.Прогнозування в роботі з персоналом як основа розробки кадрової стратегії.

Тема 6. Кадрове планування в організаціях

План:

6.1.Сутність, мета та задачі кадрового планування в організації. 6.2.Стратегічне планування людських ресурсів в сучасних організаціях. 6.3.Оперативний план роботи з персоналом та його типова

структура.

6.4.Класифікація планів з персоналу.

6.5.Методи планування чисельності персоналу за категоріями:

визначення основної та додаткової потреби у персоналі. 6.6.Прогнозування якісної та кількісної потреби у персоналі.

Тема 7. Служби персоналу: організація та функції

План:

7.1.Базові категорії, що характеризують управління персоналом.

7.2.Роль та місце підрозділів з управління персоналом в організації.

7.3.Зарубіжна та вітчизняна історія виникнення та розвитку кадрових

служб та служб працевлаштування.

7.4.Сучасні служби управління персоналом: їх структура та функції. 7.5.Основні професійні ролі менеджера з персоналу та його

взаємодія з лінійними менеджерами.

Тема 8. Організація набору та відбору кадрів

План:

8.1.Організація процесу набору працівників в організацію. 8.2.Внутрішні та зовнішні джерела набору працівників: їх переваги й недоліки.

8.3.Профорієнтація: сутність, завдання, види та організація. 8.4.Процес та методи відбору працівників в організації за різними

критеріями.

8.5.Нормативно-правова база наймання працівників в організацію. 8.6.Адаптація нових працівників в організації: поняття, напрями, види та

технологія здійснення.

Тема 9. Оцінювання та атестування персоналу

План:

9.1.Сутність, види та завдання процесу ділового оцінювання персоналу. 9.2.Відмінності в оцінюванні різних категорій працівників: керівників,

спеціалістів, робітників.

9.3.Сучасні методи здійснення оціночних процедур.

9.4.Поняття про атестування персоналу: види, суб'єкти, об'єкти та

показники.

9.5.Організування процедури атестування персоналу та його

результати.

Тема 10. Управління процесом розвитку та рухом персоналу в організації

План:

10.1.Сучасні форми та види професійного навчання працівників.

10.2.Методи та форми професійного навчання працівників.

10.3 .Професійне навчання працівників у зарубіжних фірмах.

10.4.Поняття, види та моделі ділової кар'єри працівників.

10.5.Управління кар'єрою та службово-посадовим рухом працівників.

10.6.Організація роботи з резервом кадрів.

10.7.Управління інноваціями в роботі з кадрами.

Тема 11. Управління процесами вивільнення персоналу

План:

11.1 .Поняття про рух і мобільність кадрів в організації.

11.2.Плинність кадрів в організації: фактори, мотиви та причини звільнення

працівників.

11.3 .Вивільнення персоналу як система: методи та сучасні

проблеми.

11 .4.Заходи з регулювання плинності кадрів та формування стабільних

трудових колективів. 11.5.Регулювання процесів вивільнення персоналу статтями трудового законодавства.

Тема 12. Соціальне партнерство в організації

План:

12.1.Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і

працівників.

12.2.Колективний договір як головний засіб зміцнення соціального

партнерства.

12.3.Роль профспілкової організації в представництві інтересів

найманих працівників.

12 .4.Зарубіжний досвід соціального партнерства.

12.5 .Соціальна відповідальність сучасного менеджера.

Тема 13. Ефективність управління персоналом в організації

План:

13.1.Поняття про кадровий аудит та кадрове консультування. 13.2.Поняття про якість трудового життя персоналу та методи її

поліпшення.

13.3 .Підвищення рівня культури працівників як напрям формування

високого рівня організаційної культури.

13 .4.соціальна та економічна ефективність роботи персоналу: зміст та

критерії.

13.5.Порівняльна характеристика різних методів оцінювання ефективності роботи персоналу.

Схожі:

План: Ринок праці, його поняття та значення на сучасному етапі. 3міст понять \"робоча сила\", \"людський капітал\", \"трудовий потенціал\" iconРинок капіталів
Ринок капіталів – це частина фінансового ринку, де формуються попит та пропозиція в основному на середньо- І довгостроковий позиковий...
План: Ринок праці, його поняття та значення на сучасному етапі. 3міст понять \"робоча сила\", \"людський капітал\", \"трудовий потенціал\" iconПлан вступ поняття ринку. Функції ринку принципи класифікації ринків...
Тема даної курсової роботи “Ринок І його структура” є вкрай актуальною для вивчення, оскільки Україна не так давно ступила на фундамент...
План: Ринок праці, його поняття та значення на сучасному етапі. 3міст понять \"робоча сила\", \"людський капітал\", \"трудовий потенціал\" iconОбсяг: 25ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 60грн Роль...
Сучасне життя не можливо уявити без ринкових відносин, а відповідно І без ринків. Існує багато ринків: ринок товарів І послуг, ринок...
План: Ринок праці, його поняття та значення на сучасному етапі. 3міст понять \"робоча сила\", \"людський капітал\", \"трудовий потенціал\" iconІ. Концептуальні основи інформатизації освіти
Сутність поняття ікт та їх роль на сучасному етапі модернізації освіти
План: Ринок праці, його поняття та значення на сучасному етапі. 3міст понять \"робоча сила\", \"людський капітал\", \"трудовий потенціал\" iconКурсова робота
Це все необхідно для інвестора, щоб наочно бачити, чи варто вкладати капітал в те чи інше підприємство, його партнерам, його кредиторам....
План: Ринок праці, його поняття та значення на сучасному етапі. 3міст понять \"робоча сила\", \"людський капітал\", \"трудовий потенціал\" iconНаказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. N 356 
Пайовий капітал", 42 "Додатковий капітал", 43 "Резервний капітал", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", 45 "Вилучений...
План: Ринок праці, його поняття та значення на сучасному етапі. 3міст понять \"робоча сила\", \"людський капітал\", \"трудовий потенціал\" icon3. маркетингові дослідження ринку
Маркетингове розуміння понять — потенційний, доступний, кваліфіковано доступний, цільовий ринок та ринок проникнення
План: Ринок праці, його поняття та значення на сучасному етапі. 3міст понять \"робоча сила\", \"людський капітал\", \"трудовий потенціал\" iconРобоча програма дисципліни “Фінансовий ринок” (плани лекційних та...
Робоча програма дисципліни “Фінансовий ринок” (плани лекційних та практичних занять)
План: Ринок праці, його поняття та значення на сучасному етапі. 3міст понять \"робоча сила\", \"людський капітал\", \"трудовий потенціал\" iconПлан-конспект уроку фізики в 11 класі Урок розв’язування задач з теми
Архімедові сила. Формування основних понять електростатики, знання котрих потрібно для дальшого вивчення курсу
План: Ринок праці, його поняття та значення на сучасному етапі. 3міст понять \"робоча сила\", \"людський капітал\", \"трудовий потенціал\" iconЛогіка. Програма курсу для 2-4 класів загальноосвітньої школи з міст...
Поняття та його ознаки. Зміст, обсяг поняття. Родове І видове поняття. Види понять: загальні, конкретні, одиничні, збірні, абстрактні....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка