Виконав: студент економічного ф-ту групи №213 Романішин О. В
Скачати 380.71 Kb.
НазваВиконав: студент економічного ф-ту групи №213 Романішин О. В
Сторінка1/6
Дата конвертації06.12.2013
Розмір380.71 Kb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Психологія > Реферат
  1   2   3   4   5   6


Миколаївська філія
Національного університету
“Києво-Могилянська Академія”Дисципліна:
соціологія


Реферат на тему:Виконав: студент економічного ф-ту
групи
№213 Романішин О.В.

Перевірив: викладач Онофрійчук О.А.

Миколаїв - 1999

Зміст.

Вступ 3

Сутність та види конфліктних ситуацій 4

Конфлікт та конкуренція: відмінні та спільні риси 7

Функції конфлікту 7

Теорія ігор 8

Види конфліктів. 9

^ Причини конфліктів 10

Структура і динаміка конфлікту. 11

Методи управління конфліктами. 13

Висновок 16

Список використаних джерел: 17


Вступ


Кожна людина унікальна, неповторна. Кожна є індивідуальністю і вбільшій чи менший мірі усвідомлює це. Один радується, що його зовнішність, манери, оцінки та поведінка різко відрозняється від загальноприйнятої. Інший засмучується, коли помічає, що чимось відрізняється від загальної маси, намагається не виділятися, злитися з натовпом, бути як всі.

Наскільки ми уважні до індивідуальних відмінностей? До якої межітерпимі? З чим готові змеритися, а що без поворотньо стає важким переживанням? Чи вміємо ми враховувати індивідуальні особливості один одного та знають, чого чекати від партнера по спілкуванню в певній ситуації? Чи все ж таки є психологічна несумісність? Скільки таких питань ми задаємо собі та своїм близьким постійно, як часто на протязі життя змінюємо точки зору, переоцінюємо друзів, батьків, власних дітей, співробітників.

Життєва практика показує, що міжособові відносин часто пов'язані з конфліктами. Конфлікти є невід'ємному складової людських відносин і вони закономірні. Коли дві сторони знаходяться в контакті, то незалежно від причини їх взаємодії, завжди існує імовірність виникнення конфлікту. Вони можуть погоджувати свої суперечливі позиції при досягненні спільної мети; мати розбіжності з приводу самих цілей, до яких ним потрібно разом прагнути, або виявитися в розладі через якісь особові протиріччя, агресивні нападки одного на іншого і т.п.

Будь-якій сучасній людині, тим більше керівнику, важливо володіти знаннями про загальні особливості розвитку конфліктного процесу і навичками його ефективного управління.
^

Сутність та види конфліктних ситуацій


У соціальній психології поки немає загальновизнаного визначення поняття конфлікту. Деякі фахівці розглядають конфлікт як суперечність між працівниками через несумісність їх потреб, мотиви і цілі діяльності, відносин і поглядів, психологічного складу.1

К.К.Платонов визначає конфлікт як усвідомлену суперечність між особистостями, що спілкуються при наявності спроб дозволу суперечності на фоні емоційних станів. А.Л.Ершов розуміє під конфліктом дію протилежних, несумісних в даній ситуації тенденцій, мотивів, інтересів, типів поведінки2. На думку П.В.Грішиной, конфлікти можна розглядати як реакцію людей на перешкоду до досягнення різного роду цілей спільної діяльності, на поведінку інших, не відповідну очікуванням, а також як реакцію на грунті несумісності характерологічних шаблонів поведінки, відмінності культурних основ і потреб.3

Як бачимо, конфлікти визначаються або через поняття «суперечність», «зіткнення», або через уявлення про реакції людей на якісь невідповідності, що зустрічаються в їх життєдіяльності.

Соціально-психологічний конфлікт як предмет пізнання можна визначати з особистих сторін. Конфлікт, навіть внтутрішньоособовий частіше за все явище міжособових і групових відносин. Функціональна роль конфлікту зумовлена необхідністю і доцільністю змін в міжособових відносинах, в їх ієрархічній структурі, статусі особистості, соціально-психологічному кліматі групи, ціннісних орієнтаціях членів групи4 і з точки зору суті цих відносин, конфлікт є вияв противоборства, тобто активного зіткнення принципів, мотивів, установок, еталонів поведінки. З точки зору цілей, конфлікт відображає бажання людей затвердити свою позицію, їх вчинки, тобто самоствердитися. З точки зору стану міжособових відносин, конфлікт являє собою деструкцію цих відносин на емоційному, когнитивному, рівні поведінки. Деструкція буде носити тимчасовий (у разі вирішення конфлікту) або тривалий (у разі нерозв'язності конфлікту) характер.

Якщо розглядати суб'єкти конфлікту, то їх можна визначити як своєрідну форму комунікації в системах: людина – чоловік; людина – група; людина – частина групи; частина групи – частина групи; група – група.

Якщо розглядати конфлікт з позиції емоційних станів конфліктуючих особистостей, то його можна визначити як емоційно насичену реакцію, одночасно захисну та як відповідь на несприятливі травмуючі особистість ситуації, на перешкоди в досягненні яких-небудь цілей (фрустрацію), на стрес і розвиток конфлікту можна розглядати як інтелектуальний процес рішення розумової задачі, оскільки він пов'язаний з виникненням проблеми, створенням проблемної ситуації, прийняттям рішень, розв'язанням проблеми, що виникла алгоритмізованним (за правилами) способом або в більшій мірі інтуїтивним.

З результативної сторони конфлікт виступає як дезінтегруюча сила людських відносин його подолання як інтегруюча.

У тактичному плані регулювання міжособових відносин конфлікт - один з крайніх засобів зміни.

З етичної сторони конфлікт являє собою соціально небажаний варіант вияву людських протиріч. Але внтутрішньоособовий конфлікт, як суперечність між новими сформованими потребами і можливостями їх задоволення, як суперечність між системою, що склалася ціннісних орієнтації особистості і новими вимогами соціальної середи, є рушійною силою психологічного розвитку особистості

Визначення конфлікту, які дають представники західної соціальної психології, нерідко несуть на собі відбиток філософії прагматизму і вырпжают установку особистості на домінування.

Проблема міжособового конфлікту стала об'єктом інтенсивного вивчення і соціальної психології на Заході (передусім в США), начиняючи з 60 рр. нинішнього сторіччя.

При всьому різноманітті емпіричних і теоретичних підходів до проблеми конфлікту, вимальовується досить стала схема, заснована ня визначенні суті конфліктогенних чинників. Методологічно центральним тут выступає уявлення про те, що виникнення конфлікту зумовлене усвідомленою несумісністю індивідуальних намірів і інтересів протиборствуючих сторін. Такий підхід до розуміння джерел конфлікту поширений під назвою мотиваціонної концепції конфлікту.

Альтернативна мотиваціонної, когнитивна концепція походження міжособового конфлікту вбачає його причину в суперечності пізнавальних стратегій, що використовуються сторонами при розв'язанні взаємозначимих проблем. Визначення конфлікту, що пропонуються в руслі мотиваційного підходу, підкреслюють роль суб'єктивних чинників в детерминаціі конфліктної взаємодії.

Широку популярність отримала модель внутріособового конфлікту К.Левіна, який розрізнював три основних випадки конфліктних ситуацій. Пізніше дослідники додали ще один випадок. Дану модель часто називають моделлю «зближення – зближення».

1. Конфлікт «зближення – зближення». З двох об'єктів (цілей), причому обидва володіють позитивним характером, людина повинна вибрати один. При цьому, однак, не можна володіти або прагнути до обох. Іншими словами, ця ситуація нагадує буриданового віслюка, який так і не зміг вирішити, яку зв'язку сіна з'їсти, ту, яка зліва, або ж, яка була від нього праворуч, і помер від голоду.

Вибір однієї можливості означає втрату іншої, і ця неминучість робить конфлікт вельми чутливим. У житті часом, не уміючи вирішувати внутрішні конфлікти, людина уподібнюється буриданову віслюку. Жінка, що вирішує, за кого з двох претендентів на її руку вийти заміж або яку роботу з двох можливих відати перевагу, може виявитися в стані тривалої і болісної нерішучості. Чим рівноцінніше за об’єкти, тим глибше виникаючий внутрішньоособовий конфлікт, і людина може надовго виявитися на півдороги між ними. Але ця рівновага нестійка, оскільки привабливість об'єкта збільшується по мірі наближення до нього, а видалення від другої з можливих цілей її привабливість знижує.

Як тільки людина робить перший рух до однієї з цілей, її приваблива сила злегка збільшується, в той час як привабливість другої мети меншає. Внаслідок сили тяжіння перестає бути таким, що урівноважується, і людина все більш енергійно прагне до більш близької мети.

2. Конфлікт «уникнення – уникнення» це ситуація, коли доводиться вибирати між двох приблизно рівних зол, або, як кажуть англійці, вибір між дияволом і пучиною морською. Наприклад, співробітник фірми повинен вирішити, чи погодитися йому на переклад в інше місто, яке йому не подобається, або звільнитися з даної фірми. У цій ситуації рівновага залишається стійкою до самого останнього моменту, тобто чоловік, наскільки це можливо, відтягує рішення на користь однієї з небажаних можливостей. Як тільки він робить крок в сторону від однієї з неприємних альтернатив, її відштовхуюча сила меншає; однак цей же крок наближає його до іншої прикрості, її відштовхуюча сила збільшується, і людина повертається на вихідну позицію. Звичайно справа вирішується втручанням третьої сили. Наприклад, начальник службовця вимагає, щоб той повідомив про свою згоду на переїзд в інше місто до певної дати.

3. Конфлікт «зближення – уникнення» це і є конфлікт в повному розумінні слова, принаймні він викликає найбільші переживання. На людину діють сили тяжіння і відштовхування в одному і тому ж напрямі. У основі конфлікту може лежати те, що мета сама по собі має як позитивні, так і негативні сторони. Наприклад, добре оплачувана робота, заради якої треба переїхати в місто, яке не подобається; екзамен, необхідна операція, роди, відповідальний виступ і т. п. З однієї сторони, їх бояться, а з іншою чекають, щоб пережити і залишити позаду. Конфлікт може виникнути так само через те, що досягнення бажаної мети зв'язане з деякими прикрощами: заборонене задоволення і покарання або втрата сомоповаги є прикладами цього.

4. Конфлікт «подвійних зближень – уникнень» з подвійний амбівалентністю. Наприклад, людина коливається у виборі однієї з двох професій, ціліше, кожна з яких має свої позитивні і негативні сторони.

Конфлікти «зближення – уникнення» як і «уникнення – уникнення» приводять до стійкої рівноваги: на деякій відстані від мети сили тяжіння і відштовхування урівноважуються, і наближення до мети збільшує як ту, так і іншу (або віддалення послаблює іх обох).

Розглянуті варіанти конфліктів спрощені і не відображають всієї динаміки мотиваційних процесів. Більшість конфліктів звичайно включають більше двох цілей або двох можливих напрямів дій. Вибираючи, наприклад, між двома можливими роботами і оцінюючи їх і позитивні, і негативні сторони, можна вирішити: не прийматися ні за яку з них. Більш того реальні ситуації звичайно не так прості, як наведені вище. Абсолютно не обов'язково, вибравши конкретну роботу або конкретного партнера, не мати інших альтернатив все життя. Часто реальність така, що вибір однієї мети означає не повну відмову від іншої, а лише відстрочку її досягнення, оскільки можна відмовитися від негайного задоволення бажання на користь більш пізнього її здійснення.

Саме існування конфлікту або вибраний даною людиною шлях його дозволу можуть наразити на його небезпеку покарання або засудження з боку суспільства, хворобливого почуття провини або загрози втрати сомоповаги. Все це викликає почуття тривоги.

Найважливіше значення зв'язку між конфліктом і тривогою має те, що тривога приводить до появи різних захисних наслідків, способів дій, спрямованих на зменшення та позбавлення від тривоги. З цієї причини їх часто називають захисними механізмами.

У теорії особистості захисні механізми розглядаються як невід'ємна і всепроникаюча властивість особистості.

Джерела конфліктів, з яких виникає тривога, розглядаються по-різному: протидіючі сили Воно, Его і Супер-Его(3. Фрейд)5; комплекс неповноцінності, що протистоїть прагненню до досконалості (А.Адлер); несумісні невротичні потреби, одночасно спонукаючі людину прагнути до інших людей, виявляти агресивність по відношенню до них і бажання бути від них незалежним (К.Хорні); конфліктуючі вимоги складних міжособових зв'язків (Г.Саллівен); психосоциальные кризи, виникаючі в процесі формування ідентичності особистості (Е.Еріксон).

Незважаючи на відмінності в передбачуваних джерелах тривоги, автори теорій особистості згодні в одному: існує велике число захисних механізмів, до відомої міри що забезпечують людині позбавлення від тривоги.

Потрібно зазначити, що тривога і функціонування психологічного захисту пов'язані ще і з іншими скрутними ситація, а не тільки з конфліктом фрустрація, криза, стрес. Розглянемо декілька відомих прикладів психологічного захисту.

Витіснення. Механізм витіснення уперше був описаний 3. Фрейдом і являє собою найбільш прямий шлях уникнення тривоги. В результаті витіснення людина не пам'ятає важкі події минулого, що глибоко торкаються емоції, випробувавши принизливу особисту невдачу, може, завдяки витісненню, абсолютно забути об перенесену і це здійснюється автоматично, ненавмисно. Людина, що пережила емоційну кризу, може забути не тільки сам конфлікт, але і все, що могло б про нього нагадувати, включаючи власне ім'я.

Раціоналізація це когнитивне перетворення конфлікту. Людині властиве прагнення зрозуміти свій життєвий досвід. Він шукає пояснення не тільки зовнішнім явищам, але і своїй власній поведінці, своїм почуттям. Когнитивні (пізнавальні) процеси, направлені на це, зазнають спотворюючим впливам емоційних і мотивационных чинників. Людина пояснює собі свою поведінку і почуття в конфліктних ситуаціях таким чином, щоб зберегти самоповагу і уникнути тривоги.

Раціоналізація може приймати різні форми. У разі особистої невдачі або порушення моральних принципів чоловік може знайти помилкові, але поважні причини для виправдання своєї поведінки. Підприємець не соромиться шахраювати з податками, порушувати умови договору, тому що бюрократи в уряді марно витратять зароблені важким трудом гроші, а також ще і тому, що «всі так роблять».

У лисиці з байки «Про виноград, який нестиглий» безліч людських прототипів: людина, яка говорить, що робота, звідки його звільнили, і так «давно йому нецікава»; підлеглий, не встановивши нормальні відносини з начальником або співробітниками, розказує, що «вони некомпетентні». Ту ж роль, що і феномен зеленого винограду, може грати феномен солодкого лимона: людина, попадаючи в конфліктну ситуацію за допомогою раціоналізації починає знаходити їх цілком бажаними звільнений з роботи і що поступив в інше місце, він починає говорити, що «нова робота набагато цікавіше».

Раціоналізація звичайно включає в себе комплекс пояснень, а не одне-єдине; такий комплекс робить раціоналізацію менш вразливою: у людини виявляється декілька ліній оборони. Якщо одна лінія прорвана, то інші продовжують виконувати функцію захисту.

У легкій формі раціоналізація грає благотворну роль, захищаючи людину від тривоги в ситуації конфлікту, і тим самим даючи можливість прийти до адаптивного розв'язання проблеми, що виникла. У своїх крайніх формах, однак, раціоналізація може привести до того, що людина заплутається в, мережах брехливих самовиправдань і не зможе раціонально оцінити проблему, що виникла перед ним.

Проекція. Людина не усвідомлює своєї провини або негативної рисиі (агресивність, упертість, цинізм, скаредність і , але бачить їх в інших, тобто він їх проецирует.

Негативною стороною цих і інших захисних механізмів є спотворення (заперечення реальності). Міжособовий конфлікт, у власному значенні слова, є боротьба, що виникла через дефіцит влади, статусу або засобів, необхідних для задоволення домагань, системи цінностей, і що передбачає нейтралізацію, ущемлення або знищення суцільний суперників. Необхідно розрізнювати конфлікт як засіб досягнення певного результату і конфлікт як самоціль. Конфлікти першого типу (реалістичні) стимулюються наміром досягнути деякої мети, можуть бути замінені деяким іншим типом взаємодії, якщо конфлікт буде розцінений як неадекватний засіб отримання бажаного результату. Конфлікти, другого типу нонреалістичні породжені не конкуруючими цілями сторін, а необхідністю зняття напруження принаймні у однієї з них. Тут також можливі альтернативні рішення, але торкаються вони лише вибору противника для зняття напруження, а не найбільш прийнятної для реалізації поставленої мети моделі взаємодії.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Виконав: студент економічного ф-ту групи №213 Романішин О. В icon1. Законодавче забезпечення трудової діяльності жінок. 5
Виконав Пономарьов студент групи п- 32 відділення „Правознавство заочна форма навчання
Виконав: студент економічного ф-ту групи №213 Романішин О. В icon1 Законодавче забезпечення трудової діяльності жінок
Виконав Тимків Я. О. студент групи п- 41 відділення „Правознавство заочна форма навчання
Виконав: студент економічного ф-ту групи №213 Романішин О. В iconВиконав студент Групи д-25 Ящук О. В. Київ 2011 зміст
Саме з’ясування місця виконавчої влади у співвідношенні з іншими гілками законодавчою та судовою дає мож-ливість визначити наскільки...
Виконав: студент економічного ф-ту групи №213 Романішин О. В iconПрактична робота №2 на тему: Анотація. Теза. Конспект Виконав студент...
Липка М. Б. Проект рубок догляду в дубових лісах Скалатського лісництва дп «Тернопільське лісове господарство»: Дипломна робота....
Виконав: студент економічного ф-ту групи №213 Романішин О. В iconВища освіта в Україні Виконав студент: Інженерно-педагогічного факультету, групи ПрН-34
Києві (1615), Луцьку (1620), Вінниці, Немирові, Кам'янці Подільському й деяких інших містах. Викладання в цих навчальних закладах...
Виконав: студент економічного ф-ту групи №213 Романішин О. В iconЗвiт: з електромонтажної практики виконав: Студент гр. Перевiрив: Влязлов А. Е
...
Виконав: студент економічного ф-ту групи №213 Романішин О. В iconВиконав студент
Для виконання цих правил у потрібному місці, у потрібний час повинна виявитися І потрібна інформація. Кількість І якість цієї інформації...
Виконав: студент економічного ф-ту групи №213 Романішин О. В iconItemText
Студенти Б.І м медико-профілактичного факультету отримали завдання дати фізіолого-гігієнічну оцінку шуму турбокомпресорного цеху,...
Виконав: студент економічного ф-ту групи №213 Романішин О. В iconМаркетингове розуміння конкурентоспроможності товару”. Виконав: Студент 2-го курсу спеціальність
Більше того, зараз їх стає все більше. Однак за минуле час стало зрозуміло й інше: забезпечувати конкурентоспроможність товарів,...
Виконав: студент економічного ф-ту групи №213 Романішин О. В iconКурсової роботи обирається за порядковим номером із переліку робіт...
Цивільного та сімейного права України або пов’язана з його професійною діяльності. Самовільна зміна теми курсової роботи без дозволу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка