Методичні рекомендації щодо проведення обласного конкурсу учнівських проектів «Вчимося бути здоровими»
Скачати 78.15 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення обласного конкурсу учнівських проектів «Вчимося бути здоровими»
Дата конвертації20.12.2013
Розмір78.15 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Психологія > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо проведення

обласного конкурсу учнівських проектів «Вчимося бути здоровими»
Усучасних соціально-економічних умовах реформування життя, складається принципово новий підхід до здоров'я, яке стає базовою властивістю людини в системі ринкових стосунків, його суб'єктивною цінністю. Але, на жаль, сучасна учнівська молодь не вважає здоров’я головною умовою для подальшої успішності в житті. Тому, метою конкурсу є привернення уваги школярів до власного здоров’я, визнання пріоритету здорового способу життя як основного чинника його збереження і зміцнення. Конкурс вирішує наступні завдання:

 • Впровадження інноваційних здоров’язберігаючих технологій щодо проектування індивідуальних програм здоров’я.

 • Створення проектів «Школи здоров’я».

 • Формування у школярів вміння приймати оптимальні рішення щодо збереження і зміцнення власного здоров’я у різних життєвих ситуаціях, зокрема екстремальних.

 • Залучення учнів до участі у просвітницькій та волонтерській роботі з пропаганди здорового способу життя в середовищі однолітків.

 • Формування у дітей та молоді негативного ставлення до шкідливих поведінкових звичок, посилення ефективності механізмів подолання залежності від них.


^ На конкурс приймаються індивідуальні та групові (2-3 особи) творчі роботи, які представлені у вигляді проектів з визначеної тематики.

Конкурс проводиться в три етапи із січня по квітень поточного навчального року серед учнів 7-11 класів загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів незалежно від їхнього типу, форми власності та підпорядкування.

І етап – з 28 січня по 22 лютого – проводиться в загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, за підсумками якого визначаються переможці (1-3 місця) від навчального закладу незалежно від класу, які стають учасниками наступного етапу.

ІІ етап – з 25 лютого по 18 березня – проводиться на базі районних (міських) управлінь освіти, за підсумками якого визначаються переможці (1-3 місця) від міста (району) незалежно від класу. Роботи переможців (не більше 3-х) направляються на адресу обласного оргкомітету конкурсу.

ІІІ етап– обласний  складається з двох турів.

 • заочний тур – ^ 25 березня до 8 квітня проводиться на базі Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, за підсумками проведення якого визначаються кращі роботи, рекомендовані до захисту в очному турі.

 • очний тур – 16-18 квітня – включає захист кращих робіт заочного туру, підведення підсумків обласного етапу, визначення переможців.

До організаційної роботи у І-ІІ етапах доцільно залучати медичних та педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів, методистів районних (міських) методичних служб.

Організатори першого та другого етапів конкурсу після визначення переможців повідомляють учасників про його результати. Роботи, які не пройшли до наступного етапу конкурсу, організатори повертають їх авторам протягом місяця від дати підведення підсумків, якщо не було домовленості про інше.

Для проведення конкурсу на всіх етапах створюються оргкомітети та конкурсні комісії, їх склад затверджується відповідним органом управління освіти. Оргкомітети та конкурсні комісії вирішують усі питання, пов'язані з організацією та проведенням конкурсу.

Переможців кожного етапу конкурсу визначає журі разом з оргкомітетом і готує відповідну документацію (протоколи, наказ, дипломи для нагородження). Дипломи вручаються учням-переможцям та керівникам робіт, які їх підготували.

Переможці обласного етапу конкурсу будуть нагороджені дипломами Управління освіти і науки облдержадміністрації. Кращі творчі проекти конкурсу учнівських робіт «Вчимося бути здоровими» будуть надруковані на сторінках обласних видань та розміщені на веб-сторінці Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: http://ippo.dn.ua/

Пролонгованість у часі проведення етапів конкурсу надає можливість учасникам підготувати більш якісні проекти, враховуючи зауваження журі попередніх етапів.
^ Матеріали, подані на конкурс, мають бути представлені державною мовою з урахуванням сучасних вимог українського правопису обсягом до 15 сторінок; виконані відповідним комп’ютерним набором:

· формат аркуша – А4;

· орієнтація – книжкова;

· поля: зверху і знизу – 20 мм, ліворуч – 20 мм, праворуч — 10 мм;

· основнийшрифтTimesNewRoman, розмір 14, стиль – Normal;

· абзацнийвідступ – 1 см;

· міжрядковийінтервал – 1,5.

Рисунки і таблиці оформлюються відповідно до ГОСТу 2.105-95. Кожний рисунок має підпис, а таблиця – заголовок. Вони повинні бути послідовно пронумеровані арабськими цифрами. Кожний рисунок має бути згрупований та розташований у тексті.

Разом із рукописом подаються файли тексту та презентації на електронних носіях (дискеті, комакт-диску) у форматі Microsoft Word та Microsoft PowerPoint 2003 або 2007.

Структура і зміст, представлених робіт, повинні відповідати загальним вимогам до проектів; роботи, які не відповідають вищезазначеним вимогам, не розглядаються.

Вимоги щодо участі у конкурсі

Для участі у обласному конкурсі (заочному та захисті) до оргкомітету надсилаються роботи переможців (1-3 місця) районного(міського) етапів до 20 березня поточного року, а також :

 1. Заявка від учасника, в якій зазначаються дані про автора (авторів): прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання (повна поштова адресу), найменування та місцезнаходження навчального закладу, клас; прізвище, ім’я, по батькові керівника проекту; назва проекту.

 2. Опис проекту.

 3. Електронна версія у текстовому редакторі Word та презентації PowerPoint.

 4. Протоколи журі районного (міського) етапу конкурсу.

Роботи, подані на конкурс, учасникам не повертаються.

Звертаємо Вашу увагу, що групові проекти школярів не повинні дублювати проекти «Школи сприяння здоров’я», які були представлені на Всеукраїнському конкурсі-захисту моделей навчального закладу – «Школи сприяння здоров’я». Проект «Школа здоров’я» – це бачення учнів свого навчального закладу, як школи здоров’я, який будується на триєдинстві фаз: 1) проектування, 2) технологічна, 3) рефлексивна. Групові роботи можна представити як розробку окремих напрямків діяльності школи в галузі збереження та укріплення здоров’я учнів.

При складанні проектів необхідно звернути увагуна розкриття таких аспектів:

 1. Наукова обґрунтованість проекту і доцільність його впровадження.

 2. Змістовне опрацювання (відповідність змісту, інтересам та потребам цільової аудиторії).

 3. Комплектність (опрацювання структури, взаємозв’язок та координація структурних елементів, рівнів планування діяльності).

 4. Ресурсне забезпечення (людські, інформаційні, матеріально-технічні).

 5. Інноваційність проекту (оригінальні форми, методики, технології).

 6. Дотримання вимог положення про конкурс.

Керівника роботи обирає сам учасник конкурсу з кола педагогів, батьків, фахівців з різних галузей. Він може користуватися порадами консультантів з медичної, педагогічної, психологічної, соціальної, екологічної та інших галузей тощо.
^ Виконання проектів потребує від учасників конкурсу глибокого аналізу власної життєвої позиції, сформованості (або відсутності) здоров’язберігаючих навичок.

Маючи ці матеріалі учень розробляє свій проект «Вчимося бути здоровими» відповідно до його потенційних можливостей. Це надасть поштовх для пошуку нових (для учня) здоров’язберігаючих технологій, оздоровчих систем.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказом УОН № _______ від __._____.

^ СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ

обласного конкурсу учнівських проектів «Вчимося бути здоровими»
1. Корнієнко Н.В. - голова, заступник начальника управління освіти і науки

2. Гордейчук С.Ф. - головний спеціаліст сектору виховної та позашкільної роботи, обласний координатор програм здоров’я

3. Поуль В.С. - завідувач відділу методичного забезпечення оздоровчої функції освіти Донецького облІППО

4. Челах Г.Є. - методист відділу методичного забезпечення оздоровчої функції освіти Донецького облІППО

5. Мельничук Ю.В. - завідувач відділу фізичної культури та спортивно-масової роботи Донецького облІППО

6. Давидов А.В. - завідувач відділу інформаційного забезпечення освіти Донецького облІППО

7. Удодов В.В. - головний лікар обласного центру здоров’я (за узгодженням)
^ СКЛАД ЖУРІ

оргкомітету обласного конкурсу учнівських проектів «Вчимося бути здоровими»
Пастухова Н.Л. - голова журі, проректор з науково-педагогічної роботи Донецького облІППО, кандидат біологічних наук

Челах Г.Є. - секретар журі, методист відділу методичного забезпечення оздоровчої функції освіти Донецького облІППО

Поуль В.С. - завідувач відділу методичного забезпечення оздоровчої функції освіти Донецького облІППО

Павлович Л.В. - доцент кафедри гігієни, екології та безпеки життєдіяльності Донецького національного медичного університету імені М.Горького (за узгодженням)

Єжелєва М.Г. - аспірант кафедри гігієни, екології та безпеки життєдіяльності Донецького національного медичного університету імені М.Горького (за узгодженням)

Борисюк М.В. - доцент кафедри Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту, кандидат біологічних наук (за узгодженням)

Некрасова І.М. - доцент педагогіки, психології та педагогічної творчості Донецького облІППО, кандидат психологічних наук

Коровка О.А. - доцент кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання Донецького облІППО, кандидат медичних наук

Лаврут О.О. - доцент кафедри виховання та розвитку особистості Донецького облІППО, кандидат історичних наук

Толкачова Л.І. - старший викладач кафедри виховання та розвитку особистості Донецького облІППО

Герасимова Т.В. - методист відділу фізичної культури та спортивно-масової роботи Донецького облІППО

Козлова С.О. - методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти

Курапова О.М. - лікар-методист вищої категорії Донецького обласного Центру здоров’я (за узгодженням)

Недбай Т.С. - лікар-методист Донецького міського Центру здоров’я (за узгодженням)

Лугінець Н.В. - практичний психолог обласного Центру практичної психології

Дурнєва Т.В. - керівник міжнародного проекту «Донецьк без тютюнового диму» (за узгодженням)

Костанда С.Я. - президент Донецької обласного громадського Центру тверезості та оздоровлення «Іскра» (за узгодженням)

Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення обласного конкурсу учнівських проектів «Вчимося бути здоровими» iconНака з
Донецької обласної державної адміністрації від 25. 12. 2012 року №742 «Про організацію та проведення обласного конкурсу «Вчимося...
Методичні рекомендації щодо проведення обласного конкурсу учнівських проектів «Вчимося бути здоровими» iconУ дніпропетровській області
...
Методичні рекомендації щодо проведення обласного конкурсу учнівських проектів «Вчимося бути здоровими» iconУ дніпропетровській області
...
Методичні рекомендації щодо проведення обласного конкурсу учнівських проектів «Вчимося бути здоровими» iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення Всеукраїнських...
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2013/2014 н р
Методичні рекомендації щодо проведення обласного конкурсу учнівських проектів «Вчимося бути здоровими» iconКонкурсу проектів
Експертною радою обласного конкурсу проектів "Молоді вчені Дніпропетровщині" на отримання матеріального заохочення
Методичні рекомендації щодо проведення обласного конкурсу учнівських проектів «Вчимося бути здоровими» iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів...
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики 2013/2014 н р
Методичні рекомендації щодо проведення обласного конкурсу учнівських проектів «Вчимося бути здоровими» iconМетодичні рекомендації щодо проведення атестації педагогічних кадрів
Науково-методичні рекомендації щодо проведення курсів з елементами дистанційного навчання
Методичні рекомендації щодо проведення обласного конкурсу учнівських проектів «Вчимося бути здоровими» iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення п
У 2013-2014 навчальному році загальними темами до проведення першого уроку можуть бути
Методичні рекомендації щодо проведення обласного конкурсу учнівських проектів «Вчимося бути здоровими» iconМетодичні рекомендації щодо створення та оформлення екологічних проектів...
У зв’язку із започаткуванням у 2010–2011 н р. Всеукраїнської олімпіади з екології, надаємо методичні рекомендації щодо створення...
Методичні рекомендації щодо проведення обласного конкурсу учнівських проектів «Вчимося бути здоровими» iconУ дніпропетровській області
Про проведення обласного конкурсу еколого дослідницьких проектів «Я – Професія – Екологія Україна»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка