Тема: Психологічні особливості розвитку особистості в юнацькому віці
Скачати 38.45 Kb.
НазваТема: Психологічні особливості розвитку особистості в юнацькому віці
Дата конвертації02.02.2014
Розмір38.45 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
УВА-21

Лабораторне заняття № 6

Тема: Психологічні особливості розвитку особистості в юнацькому віці.
План:


 1. Соціальна ситуація розвитку дітей підліткового і юнацького віку.

 2. Проблема провідної діяльності в ранній юності.

 3. Розвиток пізнавальних процесів та інтелекту в ранньому юнацькому віці.

 4. Основні психологічні новоутворення та становлення індивідуальності юнака.

 5. Проблема дружби і кохання у юнацькому віці.Завдання для роботи на занятті

1. Заповніть таблицю вікової періодизації психічного розвитку старшокласника за раніше вказаною схемою.

2. Покажіть, склавши порівняльну таблицю, головні відмінності у рівні розвитку всіх пізнавальних процесів підлітка та юнака. Які кількісні та якісні зміни ви помітили?
Завдання для самостійної роботи
1. Проведіть дослідження рівня психічного розвитку юнака (* в режимі самодіагностики) з використанням наступних методик:

а) «Дослідження резервів кар’єрно-професійної самореалізації старшокласника» („Вікова психологія. Практикум. – Ніжин, 2006. – с.209; Ніжин, 2012. – С.211);

б) методика «Вивчення індивідуальної структури ціннісних орієнтацій особистості» (адаптована методика М.Рокича) („Вікова психологія. Практикум. – Ніжин, 2006. – С. 213; Ніжин, 20012. – С. 218)

або (на вибір)

методика «Вивчення розвитку ідентичності в юності» (методика „Хто я”) („Вікова психологія. Практикум. – Ніжин, 2006. – с. 211; Ніжин, 2012. – С.213)
* Увага: кожне дослідження оформити у вигляді окремого протоколу (вказати тему, мету, об’єкт, предмет дослідження, описати процедуру проведення дослідження, оформити обробку результатів проведеного дослідження, здійснити інтерпретацію отриманих результатів, зробити висновки).
Основна література:
1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. – К.: Наук. думка, 1989. – 200 с.

2. Вікова психологія / за ред. Г.С.Костюка. – К.: Рад. шк., 1976.

3. Вікова психологія. Практикум. Керівництво до практичних і лабораторних занять / За ред.. О.П.Щотки. – Ніжин: Видавництво НДУ ім..М.Гоголя, 2006.

4. Вікова та педагогічна психологія / Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. – К.: Просвіта, 2001.

5. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность [Текст]: хрестоматия: Учеб. пособие для студ. вузов / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М.: Академия, 1999; 2000; 2003.

6. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В.Гамезо и др. – М.: Просвещение, 1984.

7. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. – 5-е изд., стереотип. – М., 2000.

8. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М.: Педагогическое общество России,2000. – С.122-161.

9. Психология человека от рождения до смерти / Под ред.. А.А.Реана. – СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001.

10. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005.

Література для додаткового читання:


 1. Варбан М.Ю. Диагностика профессиональных ожиданий в юношеском возрасте // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 3. – С. 32-36.

 2. Возрастная психология. Детство, отрочество, юность. Хрестоматия / Сост. В.С.Мухина, А.А.Хвостов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – Р.3 (Юношеские дневники, записные книжки, ХІХ в., ХХ в.).

 3. Гаврилюк, Н. П. Особенности взаимосвязи мотивационно-потребностной сферы личности и профессионального самоопределения старшеклассников [Текст] / Н. П. Гаврилова, Т. А. Гриценко // Психология обучения. – 2009. – № 5. – С. 41-45

 4. Логинова Н.А. Жизненный путь человека как проблема психологи // Вопросы психологии. – 1985. – №1. – С. 103-109.

 5. Кириллова Н.А. Ценностные ориентации в структуре интегральной индивидуальности старших школьников //Вопросы психологии. – 2000. – №4. – С. 29-37.

 6. Кон И.С. Психология старшеклассника. – М.: Просвещение , 1980.

 7. Комлев А.А. Жизненный выбор человека и факторы влиянияв аспекте возможностей // Мир психологи. – 2004. – № 4. – С. 41-52.

 8. Леонтьев Д.А., Шелобанова Е.В. Профессиональное самоопределение как построениеобразов возможного будущого // Вопросы психологии. – 2001. – № 3. – С. 57-66.

 9. Ложкин Г.В., РождественскийА.Ю. Феномен телесности в Я-структуре старшеклассников и содержании их проектов // Психологический журнал. – 2004. – Т. 25. - № 2. – С. 27-33.

 10. Малейчук, Г. И. Исследование личностной идентичности в старшем школьном возрасте [Текст] / Г. И. Малейчук // Психология обучения. – 2008. – № 2. – С. 47-56.

 11. Папуча М.В. Психологія ранньої юності. – Ніжин: Видавництво НДУ ім.. М.Гоголя, 2001.

 12. Савчин М.В., Л.П.Василенко. Вікова психологія. – К., 2005. – Р. 3 (3.2).

 13. Сидоров, К. Р. Самооценка, уровень притязаний и эффективность учебной деятельности старшеклассников / К. Р. Сидоров // Вопросы психологии. – 2007. – № 3. – С. 149-157.

 14. Ярослав Н.С. Психологія ранньої юності: психологічний практикум. – Ніжин: Видавництво НДУ ім.. М.Гоголя, 2004.

Схожі:

Тема: Психологічні особливості розвитку особистості в юнацькому віці iconПсихологічні особливості І формування особистості в підлітковому віці
Біологічні І соціальні фактори в психічному розвитку І формуванні особистості підлітка
Тема: Психологічні особливості розвитку особистості в юнацькому віці iconТема: Психологічні особливості розвитку І формування особистості у підлітковому віці
Аналіз проблеми підліткової кризи. «Важкий підліток» як дискусійна проблема вікової психології
Тема: Психологічні особливості розвитку особистості в юнацькому віці iconРекомендації для педагогів Підготувала методист з психологічної служби рмк
Психологічні особливості розвитку дитини у молодшому шкільному віці (6/7-11 років) та підлітковому віці (11-15 років). Особливості...
Тема: Психологічні особливості розвитку особистості в юнацькому віці iconПроблеми відхилень у поведінці у підлітковому та ранньому юнацькому віці
У підлітковому та юнацькому віці часто зустрічаються різні відхилення в поведінці. Розрізняють девіантну (система вчинків, що відхиляються...
Тема: Психологічні особливості розвитку особистості в юнацькому віці iconЛекція №3 Тема: Психологія лікувально-діагностичного процесу. Психологічні...
Тема: Психологія лікувально-діагностичного процесу. Психологічні особливості хворих при терапевтичних, хірургічних захворюваннях....
Тема: Психологічні особливості розвитку особистості в юнацькому віці iconПсихологічні аспекти роботи із обдарованими дітьми
Здібність дитини залежить від соціального та матеріального стану батьків, однак, якщо родина зуміє створити сприятливі умови для...
Тема: Психологічні особливості розвитку особистості в юнацькому віці iconПсихологічні особливості особистості серійного вбивці
Слід зазначити, що поняття серійних вбивств не можна розширювати до нескінченності, як це роблять деякі автори, відносячи до даних...
Тема: Психологічні особливості розвитку особистості в юнацькому віці iconКурсова робота Психологічні умови становлення ідентичності у підлітковому віці
Вступ І. Теоретичні аспекти проблеми ідентичності у психології
Тема: Психологічні особливості розвитку особистості в юнацькому віці iconУрок №5 (Основи здоров’я 6 клас) Тема: Вікові вимоги до харчування підлітків
Мета: сформувати в учнів поняття про раціональне харчування та особливості харчування в підлітковому віці
Тема: Психологічні особливості розвитку особистості в юнацькому віці iconУдосконалення техніко-тактичної підготовки футболістів з обліком їх особистісних особливостей
Рівень майстерності висококваліфікованих футболістів значною мірою визначається якістю техніко-тактичної підготовки в дитячо-юнацькому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка