План: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття
НазваПлан: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття
Сторінка1/5
Дата конвертації18.03.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3   4   5


Оксана Білогурова

 1. Патопсихологічна характеристика розладів сприйняття (ілюзії, галюцинації, дереалізація, деперсоналізація, агнозії).

План:

Вступ

 1. Психологія сприйняття і образів уявлення.

 2. Порушення та розщеплення сприйняття.

 3. Ілюзії.

 4. Галюцинації.

 5. Дереалізація.

 6. Деперсоналізація.

 7. Агнозії.

Висновок.
Образи сприйняття складаються із зовнішніх і внутрішніх (перш за все кінестетичних) відчуттів. «Внесок» різних видів чутливості при цьому неоднаковий. Очевидно, що образи сприйняття сліпого і зрячого, глухого і чуючого, дальтоніка і індивідума з «нормальною» колірною чутливістю різні. Ця відносність зовсім не означає, що зовнішній світ це не більше ніж суб'єктивна побудова. Той факт, що хтось не сприймає мелодії, ще не говорить про те, що цієї мелодії не існує. Як, втім, і те, що, правдоподібність обману сприйняття не доводить реальності об'єкту, що здається.
Психологія сприйняття і образів уявлення.

Сприйняття — вид пізнавальної активності, результатом якої є тілесні образи об'єктів, що безпосередньо впливають на органи чуття. На відміну від відчуття в сприйнятті різнорідні враження інтеґруються в дискретні структурні одиниці — образи сприйняття; пізнавальна діяльність переживається індивідумом як факт його особистої активності, що направляється певним завданням, а не пасивна реєстрація вражень, що властиве відчуттю.

Сприйняття — це процес «створення» образу з «тілесногоо» матеріалу. Розрізняють наступні його фази:

 • перцепція — первинне виділення комплексу стимулів з маси інших, які відносяться до одного певного об'єкту. Іншими словами, це фаза розмежування фігури і фону. Відсутність фонемного слуху (розрізнення фонем і сприйняття мови) – ілюстрація того, як фон (мова) не відділяється від фонем (фігур). Нерідкі скарги на те, що сприйняттю мови починає заважати шум («звуки чую добре, але не розбираю, що говорять»);

 • апперцепція — порівняння первинного образу з аналогічним або подібним до нього, таким, що зберігається в пам'яті. Якщо первинний образ ідентифікується як вже відомий, це відповідає пізнаванню. Помилкова ідентифікація вабить порушення, помилки пізнавання. Якщо ж інформація є новою, неоднозначною, ідентифікація відбувається шляхом висунення і перевірки гіпотез у пошуках найбільш правдоподібною або прийнятною. Об'єкт при цьому розцінюється як раніше незнайомий;

 • категоризація — віднесення образу сприйняття до певного класу об'єктів. З цією метою об'єкт додатково досліджується у пошуках типових ознак даного класу об'єктів;

 • проекція — доповнення образу сприйманого об'єкту деталями, властивими встановленому класу, але що через низку обставин опинилися «за кадром». Образ сприйняття тим самим «доводиться» до певного стандарту. Структура тут «працює» на себе, свою стійкість, підпорядковувавши собі окремі свої деталі. Так, в тексті не помічаються пропуски букв, слів («замилюються очі») — вони, помилки, як би заповнюються структурою, «образом» або гештальтом. Кожного разу інакше читаються глибокі книги, оскільки проступають раніше не відмічені смислові плани. Нове розуміння висвічує інші деталі, раніше не відмічені сторони описуваних подій.

У образах сприйняття відбиваються такі якості об'єктів, для яких не існує спеціальних рецепторів: форма, розміри, ритм, тяжкість, положення в просторі, швидкість, час. У цьому сенсі образ сприйняття є як би надчувственным феноменом, проміжним між тілесним і раціональним пізнанням.

У психологічному плані сприйняття характеризують:

 • константна — стабільність образів предметів в різних умовах сприйняття. Наприклад, руки розташовані на різній відстані від очей, але величина їх здається однаковою;

 • цілісність — об'єднання різних вражень в зв'язану єдність. Закони цілісного сприйняття вивчені в гештальтпсихології («психології образів»);

 • об'ємність — сприйняття в трьох вимірюваннях. Це досягається завдяки бінокулярному зору і бінаурікулярному слуху. На відстані понад 15 м сприйняття простору здійснюється завдяки лінійній, повітряній перспективі, ефектам паралаксу та інтерпозиції. Відповідно до лінійної перспективи віддалені предмети здаватимуться менше розташованих ближче. Завдяки повітряній перспективі далекі об'єкти здаються менш чіткими, як би що знаходяться в серпанку. Ефект паралаксу полягає в тому, що при повороті голови близько розташовані предмети
  рухаються в полі зору швидше, ніж віддалені. Ефект інтерпозиції виражається тим, що ближче розташовані предмети частково або повністю закривають собою більш видалені. У формуванні уявних образів, галюцинацій, вказані механізми тривимірного сприйняття приймають, мабуть, деяка участь — пацієнти говорять про близькі та далекі «голоси», «бачення», а зорові уявні образи мають, неначе, всі ознаки об'ємності;

 • об’єктивізація образів сприйняття — пов'язана зі станом свідомості та пошуковою дослідницькою активністю. Важливе значення має тут ранній сенсорний досвід.

У сприйнятті виражається активність свідомості, уваги, пам'яті, інших психічних структур. Це важливо врахувати для аналізу, оцінки розладів сприйняття. У останніх, віднесених за традицією структуралістської психології до сенсорних порушень, виявляються різноманітні порушення всіх психічних функцій, а також особи в цілому.

До моменту народження дитина має ефективно працюючі органи чуття. До року гострота зору немовляти досягає рівня дорослих. Краще всього він сприймає об'єкти на відстані 19 см від своєї особи. Можливо тому, щоб бачити обличчя матери під час годування. З четвертого дня немовля проявляє природжену перевагу до сприйняття людської особи. До двох місяців дізнається обличчя матери, а в чотири місяці розрізняє синій, червоний, жовтий і зелений кольори. Сприйняття глибини простору формується вже до двох місяців. У ранньому дитинстві увага притягується також рухомими об'єктами, криволінійністю, контрастами. З перших годин після народження діти здатні розрізняти звуки різної інтенсивності, впізнавати голос матері. Вони розрізняють також запахи. Смакові сприйняття розвиваються пізніше. Категоріальність сприйняття формується до кінця першого року, а константним воно стає до 12—13 років.

Існує гіпотеза, згідно якої сприйняття розвивається на основі природжених «конгітивних схем». Останні дозволяють дитині виділяти найбільш важливі враження і структурувати їх певним чином.

Необхідними умовами розвитку сприйняття є:

 • активний рух. Спостереження показали, що обмеження вільного руху порушує розвиток просторового сприйняття;

 • зворотний зв'язок. Необхідна для корекції помилок сприйняття;

 • підтримка оптимальної кількості сенсорної інформації, що надходить. «Сенсорний голод» перешкоджає розвитку сприйняття, а в умовах експерименту приводить до психотичних розладів;

 • структуризація зовнішніх вражень. Монотонність останніх (пустелі, сніжні рівнини і ін.) не сприяє формуванню перцептивних схем, а у дорослих є однією з причин появи міражів.

^ Образ уявлення — найбільш складний вид образної пам'яті (Лурія, 1975). Коли ми говоримо, що маємо уявлення про дерево, лимон або собаку, це означає, що попередній досвід сприйняття і практичної діяльності з цими об'єктами залишив в нас їх сліди.

Образи уявлення нагадують наочні образи, відрізняючись від останніх меншою деталізацією, яскравістю і чіткістю, але не лише цим. Образ уявлення відображає підсумки інтелектуальної переробки враження про предмет, виділяє в нім найбільш істотні ознаки. Так, ми уявляємо не якесь певне дерево, але маємо справу з узагальненим чином, до якого може увійти наочний образ і берези, і сосни, і іншого дерева. Розмитість, блідість образу уявлення свідчить про його узагальненість, потенційне багатство зв'язків, що стоять за ним, є ознакою того, що він може бути включений в будь-які відносини.

^ Образ уявлення — це не простий спогад. Він не зберігається в пам'яті в незмінному вигляді, але постійно перетвориться, в нім виділяються, підкреслюються найбільш актуальні ознаки, стираються індивідуальні особливості. Образи уявлення мають суб'єктивний характер, вони не проектуються зовні. Вони виникають в свідомості опосередковано, зближуючись тим самим з образним мисленням. Асоціації образів можуть виходити за рамки буденних вражень, завдяки уяві стають доступними творчості.

Спостерігаються наступні види патології сприйняття і образів уявлення: порушення константної сприйняття, розщеплення сприйняття, ілюзії, галюцинації, дереалізації, деперсоналізації, агнозії. [2, 34 – 37]
Порушення та розщеплення сприйняття.

Порушення константної сприйняття – це спотворення образів об'єктів залежно від зміни умов сприйняття. Під час ходьби пацієнт бачить, як грунт «підстрибує», «гойдається», «піднімається», «опускається», дерева і будинки «хитаються», переміщаються разом з ним. При повороті голови предмети «повертаються», відчувається поворот тіла в протилежну сторону. Пацієнт відчуває, ніби предмети віддаляються або наближаються, а не він йде до них або від них. Віддалені предмети сприймаються дрібними, а поблизу стають раптом несподівано великими та навпаки.

^ Розщеплення сприйняттявтрата здатності формувати цілісний образ об'єкту. Правильно сприймаючи окремі деталі предмету або його зображення, хворий не може зв'язати їх в єдину структуру, наприклад, бачить не дерево, а окремо стовбур і листя. Розщеплювання сприйняття описане при шизофренії, деяких інтоксикаціях, зокрема, психоделічними речовинами. Схоже порушення виникає при поразці вторинних відділів зорової кори (поля 18, 19 Бродмана). Пацієнти, розглядаючи зображення (наприклад, окулярів), говорять так: «... що ж це? ... кружечок і ще кружечок... і щаблина... напевно, велосипед». Буває так, що цілісні образи сприйняття стають як би мозаїчними: «те, що я бачу, розпадається на частини, на кухлі, осколки, всі вони колишуться щодо один одного. При цьому я не бачу те, що з боків, наступає звуження зору».

Деякі пацієнти, роздивляючись відомий малюнок Boring (де можна бачити профіль молодої жінки або старої), повідомляють, що одночасно бачать обидва зображення, що свідчить не про розщеплення сприйняття, а можливо про особливий, маловідомий та невивчений феномен, своєрідний розлад перцепції, коли фон і фігура сприймаються роздільно, одночасно, так що два образи сприйняття співіснують ізольовано один від одного. Умовно позначимо це симптомом роздвоєння перцепції. Щось схоже на це зустрічається при функціональних галюцинаціях.

Іноді спостерігається втрата здібності до синтезу відчуттів різної модальності, наприклад, зорових і слухових. Сприймаючи звучний радіоприймач, хворий може шукати джерело звуку у іншому місці. Швидше за все тому, що не може визначити, звідки йде звук або визначає його невірно, — акустична аллестезія. Дане порушення спостерігається при старечому недоумстві (Снежневський, 1970).

При ураженні тім'яно-потиличних відділів мозку виникає дещо інший розлад сприйняття — симультанна агнозія. Хворий адекватно сприймає окремі предмети, незалежно від їх розмірів, але одночасно здатний бачити лише один предмет або його зображення. Якщо йому показати зображення круга і трикутника, то після серії швидких експозицій він може заявити: «... адже я знаю, що тут дві фігури — трикутник і круг, але бачу кожного разу тільки одну». [2, 37 – 38]
Ілюзії.

Ілюзія термін переводиться словами «обман, брехливе уявлення» — помилкове, з порушенням ідентифікації віддзеркалення реально існуючих, сприйманих в даний момент предметів і явищ. Вперше виділені як самостійний обман сприйняття, відокремлені від галюцинацій Ж.Еськиролем в 1817 р.

Існують різні види ілюзорного сприйняття. При фізичних ілюзіях неправильне сприйняття предмету обумовлене фізичними властивостями середовища, в якому він знаходиться, — ложка в стакані з водою на межі середовищ вода-повітря здається такою, що переламалася. Поява ряду ілюзій пов'язана з психологічними особливостями процесу сприйняттях. Після зупинки поїзда, наприклад, якийсь час продовжує здаватися, що він все ще рухається. У відомій ілюзії Мюллера-Лайера довжина окремих ліній сприймається по-різному залежно від форми фігур, до складу яких вони входять. По-різному сприймається забарвлення однієї і тієї ж частини поверхні, якщо міняти колір фігури в цілому. Розвитку ілюзій сприяють чинники, що порушують чіткість сприйняття: колір, освітленість об'єктів, особливості звучання, дефекти зору і слуху. Поява ілюзій залежить від очікувань, афектного стану, установки. Боязлива людина, йдучи вночі по пустинній вулиці, може прийняти силует куща за фігуру людини, що причаїлася, — ілюзії уяви. При ілюзіях неуважності (Jaspers, 1923) замість одного слова чується інше, близьке по звучанню; стороння людина приймається за знайомого, в тексті читається не те слово і так далі Вплив установки на сприйняття демонструють досвід Н.І.Узнадзе: з двох куль однакової ваги важче здається більший по розмірах — ілюзії Узнадзе. Металева куля відчувається важчою, ніж пластмасовий тієї ж ваги (проба Делоффа).

Згадані різновиди ілюзії не є ознакою психічного розладу. Патологічні ілюзії мають ряд важливих особливостей. Це їх психологічна незрозумілість, випадання із смислового контексту ситуації. Наочні образи цілком поглинаються, перекриваються уявними, піддаються грубому спотворенню. У змісті патологічних ілюзій виражаються ідеї переслідування, депресія, безпредметний страх, інші хворобливі переживання. Критична оцінка ілюзорних образів відсутня, в усякому разі, в період їх існування, не відразу з'являючись і після зникнення. Іноді важко розмежувати ілюзії та галюцінаторні образи, а також вловити момент переходу перших в других.

Розрізняють наступні види патологічних ілюзій: афектні, вербальні і парейдолічні (парейдолії):

 • афектні ілюзії пов'язані із страхом, тривогою. Пацієнт в морозних узорах вікна «бачить» обличчя грабіжника, в складках ковдри — вбивцю, що причаївся на ліжку, авторучку приймає за ніж. Це приклади зорових ілюзій. Замість звичайних шумів, стукоту, дзвону чує клацання затвора, рушниці, постріли, кроки, дихання переслідувачів, передсмертні стогони. В даному випадку мова йде про слухові невербальні ілюзії;

 • вербальні ілюзії містять окремі слова, фрази, які замінюють реальну мову оточуючих. Чуються звинувачення, погрози, лайка, викриття, образи. Вербальні ілюзії, що виникають на тлі страху або тривоги, вважають вербальним варіантом афектних ілюзій (Снежневський, 1983). Інтенсивні, рясні, сюжетно зв'язані вербальні ілюзії позначаються терміном «ілюзорний галюциноз» (Schroder, 1926). Вербальні ілюзії слід розмежовувати з маревними ідеями відношення. При останніх пацієнт чує мову оточуючих правильно, проте переконаний в тому, що вона містить «натяки» в його адресу. Афектні та вербальні ілюзії в психопатологічному плані неоднорідні. Деякі з них пов'язані з депресією (звинувачення, осуд). Інші відображають вплив маревного настрою (погрози, стрілянина, неприємний присмак їжі). Частина ілюзій співзвучна виразним маревним переконанням. Так, пацієнт, з маренням ревнощів замість шереху чує кроки коханця, що крадеться до дружини.

 • парейдолії є зоровими ілюзіями з фантастичним змістом. При розгляданні безформних плям, орнаментів (узорів деревних ліній, переплетень коріння, гри світлотіні в листі дерев, хмар) бачаться екзотичні пейзажі, феєричні сцени, міфічні герої, казкові істоти, химерні рослини, люди в незвичайних масках, старовинні фортеці, битви, палаци. «Оживають» портрети. Зображені там особи починають рухатися, посміхатися, підморгувати, висовуватися з рамок, будувати гримаси. Парейдолії виникають спонтанно, приковують до себе увагу пацієнтів, супроводжуються живими емоційними реакціями. В деяких випадках вони впритул примикають до галюцинацій фантастичного змісту.

Ілюзії характерні для станів неглибокого затьмарення свідомості (другій стадії делірію, по C.Libermeister), виникають при гострих симптоматичних психозах. Спостерігаються також при маревних і афектних психозах іншої етіології. Епізодичні, нестійкі ілюзії зустрічаються при неврозах, неврозоподібних станах. У патогенезі ілюзій передбачається роль гіпноїдних станів кіркових аналізаторів. [2, 38 – 40]
  1   2   3   4   5

Схожі:

План: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття iconЛекція на тему: «фізіологія слухової, вестибулярної та зорової аналізаторних систем»
Загальний план будови, механізм сприйняття звуків та переробка інформації у слуховій аналізаторній системі
План: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття iconТема Концепція баз даних План
Сприйняття реального світу можна співвіднести з послідовністю різних, хоча іноді І взаємозалежних, явищ. З давніх часів люди намагалися...
План: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття iconДля спрощення сприйняття інформації введемо умовні позначки

План: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття iconПлан-конспект уроку ( 4 клас ) тема: Українські народні жартівливі пісні
Мета: ознайомити дітей з жанром «українська народна пісня»; формувати вокально-хорові навики; розвивати музичний слух, образне сприйняття...
План: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття iconЧари ночі сміються, плачуть солов’ї
У багатьох вiршах Олесь намагається передати сприйняття свiту, природи через звуки
План: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття iconУрок 2 Тема: Вільям Шекспір великий поет І драматург доби Відродження....
Тема: Вільям Шекспір — великий поет І драматург доби Відродження. «Шекспірівське питання». Розкриття особливостей ренесансного сприйняття...
План: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття icon"Маркетингова політика комунікацій (укр.)"
Це цілеспрямовані, систематичні спроби формувати сприйняття, маніпулювати свідомістю та спрямовувати поведінку в необхідний пропагандисту...
План: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття iconУроку I. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення
Т: Сьогодні ми вивчатимемо на уроці множину предметів та ознайомимося з транскрипцією, засобом правильного читання та вимови
План: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття icon"Общий (укр.)"
Психологічний вплив однієї людини на іншу або на групу людей, що передбачає некритичне сприйняття висловлених думок І волі
План: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття iconПлан Відчуття та сприйняття Роль зворотного зв’язку у спілкуванні...
Природа рецепторних апаратів в різних видах тварин зовсім різна й дозволяє сприймати звукові або світлові хвилі більш-менш високої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка