План: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття
НазваПлан: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття
Сторінка3/5
Дата конвертації18.03.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
1   2   3   4   5
уявні відчуття простих рухів або складних дій. Хворі відчувають, як їх пальці стискаються в кулак, повертається або гойдається голова, нахиляється тіло, піднімаються руки, висовується язик, перекошується осанка. У гострих психотичних станах, зокрема, при білій лихоманці, вони відчувають, ніби кудись йдуть, тікають, виконують професійні дії, розливають вино, в той час, коли насправді лежать в ліжку. Зустрічаються кінестетичні вербальні та графічні галюцинації з уявними відчуттями руху апарату артикуляції і рук, властивими говору, письму. Помилкові відчуття руху можуть мати насильницький характер — хворих «примушують» говорити, писати, пересуватися. Рухові обмани вербального змісту переважно належать до псевдогалюцинацій. Іноді зустрічаються автоматизми письмової мови.

^ Вестибулярні галюцинації (галюцинації відчуття рівноваги) уявні відчуття падіння, опускання і підйому вгору, як на ліфті або в літаку; обертання, перекидання власного тіла. Може виникати відчуття руху навколишніх предметів, направленого в певну сторону або безладного, хаотичного, — оптична буря. [2, 42 – 58]
Дереалізація.

Дереалізація (від лат. de – негативний префікс, що позначає відсутність чогось, і realis – дійсний) — порушення, при якому навколишній світ сприймається як нереальний або віддалений, чужий, штучний, змінений, іноді невиразно, неначе уві сні, позбавлений своїх фарб і при якому відбуваються порушення пам'яті. Відчуття зміненої, нереальності що оточує, виникає при деяких психічних захворюваннях (шизофренія, циклотимії, епілепсії та ін.). Оточення сприймається хворими невиразно, неясно, як щось безбарвне, примарне, застигле, мляве, декоративне, нереальне. Явища дереалізації виникають в структурі складних депресивних і інших синдромів. Якщо явище дереалізації розвиваються гостро, то супроводжуються розгубленістю, відчуттям туги, страхом, руховим неспокоєм.

Хворі втрачають тілесне сприйняття предметів, осіб, які представляються їм відвернутими, абстрактними, позбавленими тілесного компоненту. Може виникати при ураженнях мозку (особливо глибинних відділів скроневої області), в просонних станах і при психічних захворюваннях. Обстеження хворих здається їм небажаним, нерідко просто лякає їх. Лікування — усунення основної хвороби

До дереалізації відносяться явища вже баченого (вже чутого, випробуваного, пережитого) і ніколи не баченого (не чутого, не випробуваного, не пережитого). У першому випадку в незнайомій обстановці виникає відчуття, що ця ситуація знайома, відома, що хворий в ній знаходився раніше, в другому — добре відома обстановка здається чужою, побаченою вперше. Порушується сприйняття часу: він здається або поволі поточним, або незвичайно стрімким.

За словами А.В.Снежневського, дереалізація – розлад психічної діяльності, що виражається в обтяжливому відчутті нереальності, примарності, чужості хворому навколишнього світу. Зовнішній світ сприймається віддаленим, несправжнім, невиразним, застиглим, безбарвним, силуетним.

Г.В.Морозов стверждує: «Дереалізація – те, що оточує сприймається «крізь туман, молоко, плівку, матове скло», часто втрачає об'ємність і перспективу – «як на фотографії». «Весь світ це декорація». Голоси та звуки віддаляються, стають глухими. «Світло потьм’яніло, листя зблякло». Або навпаки – все більш яскраве, виразне. Порушується відчуття часу (сповільнюється, зникає зовсім або прискорює біг).» [4]
Деперсоналізація.

Деперсоналізація (від лат. de – негативний префікс, persona – особа) — порушення діяльності свідомості. Характеризується тим, що у індивіда з'являється відчуття власної зміненої, пов'язаної з відчуженням від оточуючих, втратою Я, роздвоєння «я», відчуження власних думок і дій. уявлення себе поза тілом. Виникає при психічних захворюваннях і межових станах, а також при емоційних перевантаженнях.

Деперсоналізація стан, при якому людина відчуває себе як би поза реальністю, дивним чином що змінився, або відчуває, що його розум відокремився від тіла. Супроводжується зміною або втратою відчуття власного «Я». Хворим здається, що події їх життя відбуваються з кимось іншим, що вони як би «проглядають» своє життя в кінотеатрі. Слабо виражена деперсоналізація нерідко зустрічається у абсолютно нормальних людей в стані стресу. Сильні прояви деперсоналізації спостерігаються при неврозі страху, в стані дисоціації, депресії, а також при шизофренії та епілепсії (особливо при скроневій епілепсії).

Деперсоналізація підрозділяється на три типи:

 • Перший – порушуються відчуття онтогенетично найбільш ранніх форм самосвідомості. Хворі оцінюють свої власні дії, як здійснювані проти їх волі або взагалі іншою особою. При достатній вираженості цього розладу хворим може здаватися, що вони взагалі перестають існувати, що вони нікчемні. Клінічно це найбільш легкий тип деперсоналізації.

 • Другий («психічна анестезія») – у хворих притупляється здатність відчувати емоції (радіти, сумувати), іноді аж до емоційної тупості – майже повної неможливості відчувати, такої, що заподіює великі страждання пацієнтам.

 • Третій, найбільш важкий тип деперсоналізації, що зустрічається найчастіше при уповільненій шизофренії. Деперсоналізація виступає у зв'язку із змінами, іпохондричним самоаналізом. [6]


Агнозії.

Агнозія (від грецьк. а — негат. частинка, gnosis — знання) — порушення різних видів сприйняття (зорового, слухового, тактильного) при збереженні чутливості та збереженні свідомості.

Агнозія є патологічним станом, що виникає при пошкодженні кори та найближчих підкіркових структур головного мозку, при асиметричному ураженні можливі односторонні (просторові) агнозії. Агнозії пов'язані з поразкою вторинних (проекційно-асоціативних) відділів кори головного мозку, відповідальних за аналіз, синтез інформації, що веде до порушення процесу розпізнавання комплексів стимулів і, відповідно, впізнавання предметів, неадекватної реакції на пред'явлені комплекси стимулів.

^ Зорова агнозія — неможливість впізнавати та визначати інформацію, що надходить, через зоровий аналізатор. У даній категорії виділяють:

 • наочну агнозію — порушення впізнавання різних предметів при збереженні функції зору. При цьому хворі можуть описувати окремі їх ознаки, але не можуть сказати, що за предмет перед ними. Виникає при поразці конвексітальной поверхні лівої потиличної області;

 • прозопагнозію (агнозію на обличчя) — порушення пізнавання знайомих облич при підлягаючому зберіганню наочного гнозису. Хворі добре розрізняють частини обличчя та особу, як об'єкт в цілому, але не можуть повідомити про її індивідуальну приналежність. У найбільш важких випадках не можуть впізнати себе в дзеркалі. Розлад виникає при поразці нижньо-потиличної області правої півкулі;

 • агнозію на кольори — нездатність підбирати однакові кольори або відтінки та визначати приналежність того або іншого кольору до певного об'єкту. Розвивається при поразці потиличної області лівої домінантної півкулі;

 • слабкість оптичних уявлень — розлад, пов'язаний з неможливістю уявити який-небудь об'єкт, описати його характеристики — форму, колір, фактуру, розмір, тощо. Виникає в результаті двосторонньої поразки потилично-тім'яної області;

 • симультанну агнозію – розлад пов'язаний з неможливістю дізнатися зміст картин, що змальовують певну ситуацію. При цьому хворі правильно впізнають окремі предмети, але не можуть встановити між ними логічного зв'язку. Розвивається при поразці передньої частини домінантної потиличної частки;

 • агнозію унаслідок оптико-моторних порушень (синдром Балінта) — розлад пов'язаний з неможливістю спрямувати погляд в потрібну сторону при загальній функції руху очних яблук. Це приводить до утруднення фіксації погляду на заданому об'єкті (особливо важким є одночасне сприйняття у полі зору більш, ніж одного об'єкту). Хворому важко читати, оскільки ледве переходить від слова до слова. Розвивається внаслідок двосторонньго ураження потилично-тім'яної області.

Оптико-просторова — розлад визначення різних параметрів простору. У даній категорії розрізняють:

 • агнозію глибини — порушення здатності правильно локалізувати об'єкти в трьох координатах простору, особливо в глибину, тобто в саггітальному (вперед) по відношенню до хворого напряму, визначати параметри далі-ближче. Розвивається внаслідок поразки тім'яно-потиличної області, переважно її середніх відділів;

 • порушення стереоскопічного зору — поразка лівої півкулі;

 • односторонню просторову агнозію — розлад, при якому випадає одна з половин простору, частіше ліва. Розвивається при поразці тім'яної частки, контрлатеральній стороні випадання;

 • порушення топографічного орієнтування — порушення, при якому хворий не може орієнтуватися в знайомих місцях, не може знайти будинок, блудить у власній квартирі. При цьому пам'ять залишається підлягаючою зберіганню. Розвивається при поразці тім'яно-потиличної області.

^ Порушення сприйняття часу і руху — розлади пов'язані з порушенням сприйняття швидкості перебігу часу і руху об'єктів. Зустрічається рідко, описано всього декілька випадків таких розладів, пов'язаних з поразкою потиличних доль.

^ Слухові агнозії — розлади розпізнавання звуків і мови, при функції слухового аналізатора. Розвиваються при поразці скроневої області. Виділяють наступні види:

 • проста слухова агнозія — неможливість ідентифікувати певні звуки-стукотіння, булькання, дзвін монет, шелестіння паперу, тощо;

 • слухомовленнєва агнозія — неможливість впізнати мову, яку хворий розпізнає як набір незнайомих звуків.

Соматоагнозія — розлад пізнавання частин власного тіла, оцінки локалізації їх стосовно одне одного. Порушення виникає при поразці різних відділів правої півкулі.

Анозогнозія — відсутність усвідомлення хвороби. До якої відносяться:

 • анозогнозія геміплегії — неусвідомлення, заперечення наявності одностороннього паралічу або парезу;

 • анозогнозія сліпоти — неусвідомлення, заперечення наявності сліпоти. При цьому конфабуляторні зорові образи сприймаються як сьогодення;

 • анозогнозія афазії — розлад, при якому хворі афазією не помічають своїх помилок, навіть якщо їх мова абсолютно не розбірлива.

Аутотопагнозія — розлад, при якому існує можливість функціонування ураженої частини тіла, але хворий ніби то забуває про це, тобто ігнорує її при життєдіяльності. До даної групи відноситься:

 • аутотопагнозія гемікорпу — ігнорування половини тіла, при частковому збереженні її функції;

 • соматопарагнозія — усвідомлення ураженої частини тіла, як чужорідного, такого, що належить іншій людині, або сприйняття її, як неживого стороннього предмету (полиці, каменя);

 • соматична аллостезія — розлад пов'язаний з відчуттям збільшення кількості частин тіла. Найчастіше це стосується лівих кінцівок;

 • аутотопагнозія пози — розлад при якому хворий не може визначити в якому положенні знахоятся частини його тіла (піднята або опущена його рука, лежить він або стоїть);

 • порушення орієнтування в правому-лівому;

 • пальцева агнозія — розлад при якому людина не може показати відповідний палець на своїй руці вслід за лікарем. [5]


Висновок.

Сприйняття – найпростіша з притаманних лиш людині форм психічного відображення об’єктивного світу у вигляді цілісного образу, пов’язана з поняттям його цілісності. На відміну від відчуттів, сприйняття відображає об’єкт цілісно, в порівнянні з комплаксом відчуттів – предметних.

Порушення процесів сприйняття веде до неодмінних розладів психіки індивіда. Потрібно вживати заходів щодо психічної регуляції (саморегуляції) процесів активності психіки, спрямувати на підтримку життєдіяльності та дієздатності людини.


 1. Психопатологічні розлади при органічних ураженнях головного мозку.

План:

Вступ

 1. Мінімальна мозкова дисфунк­ція.

 2. Порушення міжпівкульової взаємодії.

 3. Локальні ураження головного мозку

 4. Епілепсія.

 5. Прогресуючі органічні ураження ЦНС.

 6. Огляд розумових розладів, пов’язаних з травмою:

  1. нозологія;

  2. номенклатура;

  3. діагностика;

  4. оцінка поведінкових дефектів.

Висновок.
Ушкоджений психічний розвиток — це розвиток з органічним ураженням центральної нервової системи. До ушкодженого психічного розвитку можна віднести такі стани, як мінімальна мозкова дисфунк­ція, порушення міжпівкульової взаємодії, локальні ураження головного мозку, епілепсія, прогресуючі органічні ураження ЦНС.
Мінімальна мозкова дисфунк­ція.

Мінімальна мозкова дисфункція має дві ознаки: незначне порушення функцій головного мозку та біо­логічно зумовлена недостатність функцій нервової системи, що призводить до легких розладів поведінки і зниження здатності до навчання.

Причинами мінімальної мозкової дисфункції є різ­ні шкідливі впливи, перенесені в період внутріутроб­ного розвитку (токсикоз, інфекційні захворювання в матері, алкогольна інтоксикація в пізній період вагіт­ності), травми в ході пологів, захворювання, що ста­лися в перші роки життя.

Внаслідок цих впливів виникають більш або менш локальні ураження мозку в кіркових або підкіркових ділянках. Вияви мінімальної мозкової дисфункції ви­різняються багатоманітністю, залежать від локалізації ураження. Найчастіше виявляються затримка, пору­шення розвитку моторики: незграбність, тики, грима­сування, рухова розгальмованість або занадто повільні рухи, а також порушення сну, збудженість, некерова­ність поведінки.

У ході подальшого розвитку з мінімальною мозковою дисфункцією відбувається поступова ком­пенсація порушень. За сприятливої системи навчання, виховання і лікування до підліткового віку нівелюють­ся наявні раніше симптоми, виявити залишкові явища органічного ураження можна тільки при спе­ціальному нейропсихологічному та електроенцефало-графічному обстеженні. Але в разі приєднання інших додаткових шкідливих факторів (травм, хірургічних операцій, соматичних захворювань, перевтоми, не­сприятливих соціальних умов розвитку) мінімальна мозкова дисфункція може призвести до розвитку низ­ки захворювань: епілепсії, психопатії, розладу мовної системи, виникнення неврозоподібних розладів. У зв'язку з цим важливими завданнями є виявлення ор­ганічних уражень ЦНС і спостереження за розвитком з боку фахівців: невропатолога, психолога, ло­гопеда.

Звичайне патопсихологічне дослідження людей з мі­німальною мозковою дисфункцією при церебростенічних станах виявляє виснажуваність психічних проце­сів, порушення обсягу й концентрації уваги, недостат­ність механічного запам'ятовування. Спостерігається значна різниця в рівні досягнень при виконанні різ­номанітних інтелектуальних тестів. Саме рівень досягнень є критерієм відмінності органічних уражень ЦНС від олігофренії. Простежуються емоційна лабільність, висока чуттєвість до оцінки експериментатора.

При деяких формах органічного ураження більшою мірою порушуються психічні процеси (пам'ять, увага), а особистісний розвиток лишається в межах вікової норми. Такі діти важко переживають свою неспро­можність, у них легко виникають вторинні порушен­ня: заїкання, тики, страхи, розлад сну й апетиту. Са­мооцінка занижена, чітко диференціює став­лення до себе з боку значущих для неї осіб.

При інших ураженнях відбуваються переважно по­рушення розвитку емоційно-вольових механізмів, фор­мування психопатоподібного синдрому. Це виявляєть­ся в підвищеній збуджуваності, психічній неврівнова­женості, вразливості. Такий тип порушень часто су­проводжується посиленням або зміною потягів: схиль­ністю до бродяжництва, агресивністю, сексуальною розгальмованістю і т. ін. Під час обстеження вияв­ляються недостатня критичність щодо своїх досяг­нень, екстернальний локус контролю, часто завищена або недиференційована самооцінка. Від дітей і підліт­ків із психопатією цю групу відрізняють порушення психічних процесів, нерівномірне зниження інтелекту.

Результати нейропсихологічного обстеження дити­ни дають змогу встановити точну локалізацію органіч­ного ураження головного мозку. Особливо бажаним є проведення такого обстеження в дітей після перенесе­них черепних травм, струсів головного мозку.[1, 79 – 81]
1   2   3   4   5

Схожі:

План: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття iconЛекція на тему: «фізіологія слухової, вестибулярної та зорової аналізаторних систем»
Загальний план будови, механізм сприйняття звуків та переробка інформації у слуховій аналізаторній системі
План: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття iconТема Концепція баз даних План
Сприйняття реального світу можна співвіднести з послідовністю різних, хоча іноді І взаємозалежних, явищ. З давніх часів люди намагалися...
План: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття iconДля спрощення сприйняття інформації введемо умовні позначки

План: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття iconПлан-конспект уроку ( 4 клас ) тема: Українські народні жартівливі пісні
Мета: ознайомити дітей з жанром «українська народна пісня»; формувати вокально-хорові навики; розвивати музичний слух, образне сприйняття...
План: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття iconЧари ночі сміються, плачуть солов’ї
У багатьох вiршах Олесь намагається передати сприйняття свiту, природи через звуки
План: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття iconУрок 2 Тема: Вільям Шекспір великий поет І драматург доби Відродження....
Тема: Вільям Шекспір — великий поет І драматург доби Відродження. «Шекспірівське питання». Розкриття особливостей ренесансного сприйняття...
План: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття icon"Маркетингова політика комунікацій (укр.)"
Це цілеспрямовані, систематичні спроби формувати сприйняття, маніпулювати свідомістю та спрямовувати поведінку в необхідний пропагандисту...
План: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття iconУроку I. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення
Т: Сьогодні ми вивчатимемо на уроці множину предметів та ознайомимося з транскрипцією, засобом правильного читання та вимови
План: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття icon"Общий (укр.)"
Психологічний вплив однієї людини на іншу або на групу людей, що передбачає некритичне сприйняття висловлених думок І волі
План: Вступ Психологія сприйняття І образів уявлення. Порушення та розщеплення сприйняття iconПлан Відчуття та сприйняття Роль зворотного зв’язку у спілкуванні...
Природа рецепторних апаратів в різних видах тварин зовсім різна й дозволяє сприймати звукові або світлові хвилі більш-менш високої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка