Максимальна сума балів за І завдання становить 20 б
Скачати 169.9 Kb.
НазваМаксимальна сума балів за І завдання становить 20 б
Дата конвертації03.02.2014
Розмір169.9 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
Олімпіада з психології та педагогіки (11 клас)

Критерії оцінювання тестових завдань із закритими відповідями: з 1 по 17 запитання, кожна правильна відповідь оцінюється 1б.; 18 запитання - 3 б.

Максимальна сума балів за І завдання становить 20 б.


Критерії оцінювання завдань з відкритими відповідями .

Проблемна ситуація: обгрунтована відповідь на кожне запитання під час аналізу ситуації – 2 б. Максимальна сума балів за аналіз проблемної ситуації – 10 б.

Аналіз описаної ситуації: обгрунтовані зовнішні та внутрішні причини під час опису ситуації – 2б.(кожна). Максимальна сума балів за аналіз описаної ситуації – 10 б.
Максимальна сума за ІІ завдання (Завдання з відкритими відповідями) – 20 б.
Основні критерії оцінювання твору-роздуму:

 • складність, науковість, повнота розкриття теми психолого-педагогічного змісту - 4;

 • логічність, чіткість, лаконічність викладення матеріалу -2;

 • актуальність та елементи творчості -2;

 • аргументованість висновків - 2;

 • стиль написання, грамотність - 3;

 • якість оформлення-1;

 • культура мовлення -1.Максимальна сума балів за ІІІ завдання15 б.

Загальна максимальна сума(І,ІІ,ІІІ завдання)- 55 б.

^

Варіант І


11 клас

Тестові завдання із закритими відповідями


1. Закінчити речення: «Самооці́нка» – це…:

а) елемент самосвідомості, що характеризується емоційно насиченими оцінками самого себе як особи, власних можливостей, здібностей, етичних якостей і вчинків;

б) це своєрідний резервуар свідомості людини, де зберігається незапитувана інформація із власного і чужого досвіду;

в) ознака індивідуальності, а також основа її характеру, стилю поведінки, перебігу інтелектуальних, вольових та емоційних процесів;

г) це переконання, принципи, ціннісні орієнтації, установки, що стали мотивами діяльності особистості.

2.Яка з наступних емоцій сприяє збільшенню мотивації до навчальної діяльності:

а) страх

б) гнів

в) сором

г) інтерес

д) радість

е) подив

3. Як називається стиль поведінки в конфлікті, коли особа шукає альтернативу, прагнить максимально врахувати як власні інтереси, так і інтереси партнера:

а) Компроміс

б) Пристосування

в) Співпраця

4. Вставити пропущені слова або закінчити речення: «…..- це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад.»

а) Здоров’я

б) Гармонія

в) Життєва позиція

5. Який із соціальних інститутів має найбільший вплив на виховання особистості?

а) Сім’я

б) Дошкільний заклад

в) Школа

г) ВНЗ

д) Військова служба

е) Всі відповіді вірні

6. Закінчити речення: «Сленг» – це язикова гра, якою зазвичай користуються…?:

а) діти

б) підлітки

в) дорослі

г) хлопці

д) дівчата

7. Виберіть варіант, який відображає функції спілкування:

а) критичність, послідовність, гнучкість;

б) інформаційність, афективність, мислетворення;

в) обсяг, стійкість, переключення;

8. Логіка викладання змісту тренінгу – це:

а) вибір методів навчання;

б) побудова концепції;

в) визначення тематичного змісту тренінгу.

9. Закінчити речення: «Педагогіка» –це ……

а)сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси навчання, виховання і розвитку особистості;

б) це процес і результат засвоєння систематичних знань, формування умінь і навичок особистості, формування її світогляду, якостей, розвитку, таланту, здібностей;

в) наука, що вивчає методи впливу на дитину, її переживання, почуття,думки в процесі навчання.

10. Які з нижче наведених напрямків виховання, вчені виділяють найголовнішими?

а) національне, патріотичне, правове, економічне

б) валеологічне, екологічне, статеве

в) моральне, інтелектуальне, трудове, фізичне, естетичне.

^ 11. Основна навчальна книга, яка складена відповідно програми називається…?

а) посібник

б) підручник

в) збірник

12. Початкове формування характеру, позиції школяра, невідповідність між знанням моральних норм і поведінкою, невміння враховувати свої можливості - це особливість…?

а) дошкільного віку

б) молодшого шкільного віку

в) підліткового віку

г) старшого шкільного віку

^ 13. Які з нижче перелічених особливостей, стосуються такого психічного процесу, як пам'ять?

а) обсяг, швидкість, точність, тривалість,готовність;

б) самостійність, послідовність, глибина, гнучкість, широта, евристичність, швидкість;

в) активність,широта, інтенсивність, спрямованість,переключення,стійкість.

^ 14. Людина із сильними, рухливим, але неврівноваженим типом нервової діяльності – це:

а) сангвінік

б) холерик

в)меланхолік

г) холерик

^ 15. Положення індивіда чи групи в соціальній системі, називається…?

а) соціальна роль

б) соціальний статус

в) активна роль

г) ранг

^ 16. Які з нижче перелічених критеріїв виявляють високий рівень загальних здібностей дитини?

а) має гнучке мислення, багато читає без примусу, швидко вирішує математичні задачі;

б) відмінно малює, має артистичні здібності, добре володіє мовою;

в) процес її навчання йде швидкими темпами, свою роботу виконує самостійно, охоче вчиться.

17. Чи ставить сучасне інформаційне суспільство перед загальноосвіт­німи навчальними закладами завдання підготовки випускників зі здібностями - критично мислити, бачити нові проблеми та знаходити раціональні шляхи їх вирішення з використанням сучасних технологій:

а) ні;

б) так;

в) частково.

18.Встановіть відповідність між типами особистості і їх професіями:

1. реалістичний тип а) лікар, вчитель, психолог;

2. інтелектуальний тип б) бухгалтер, машиніст, економіст;

3. соціальний тип в) механік, електрик, садівник, шофер;

4. конвенціальний тип г) директор, репортер, дипломат, журналіст;

5. діловий д)музикант, фотограф, художник, хореограф;

6. артистичний тип е) астроном, ботанік, науковець.

^

Завдання з відкритими відповідями


Аналіз проблемної ситуації
1. Ознайомтесь із ситуацією і проаналізуйте її, враховуючи подані нижче запитання.

Уявіть, ви - Вчитель. Учні яких ви навчаєте, до вашого дня народження хотіли б вразити вас оригінальним сюрпризом. Так ось, в цей день, після гарних, гучних і щирих привітань, діти пропонують вийти вам на вулицю, щоб подивитися подарунок. Ви ледь впізнаєте своє авто, воно має казковий вигляд, оскільки розмальоване кольоровими фарбами, які мабуть важко змиваються.

Ваша реакція?

 1. На які принципи виховання Ви будете опиратись при розв’язанні ситуації?

 2. Які методи чи прийоми виховного впливу Ви використаєте для успішного розв’язання ситуації?

 3. Обґрунтуйте педагогічну доцільність одного з обраних Вами методів чи прийомів.

 4. Які способи поведінки вихователя є педагогічно недоцільними під час розв’язання даної ситуації?

 5. Запропонуйте оптимальний варіант розв’язання ситуації (ваші конкретні подальші дії на місці педагога).


2. Проаналізуйте описану ситуацію. Якими внутрішніми (бажання, прагнення, особливості характеру тощо) і зовнішніми причинами можна пояснити емоційні переживання і поведінку учасниці ситуації?

Чотирнадцятирічна Марія запрошена разом із подругою на вечірку в будинок іншої подруги. Марія просить дозволу у батьків, але вони кажуть «Ні», тому, що вечірка посеред тижня, а на наступний день призначено важливий іспит. Подруга радить Марії сказати своїм батькам, що вона піде до неї готуватися до іспиту. А потім вони обидві тихцем втечуть і підуть на вечірку. Марія не хоче обманювати батьків, але й на вечірку вона також хоче піти.

^

Рекомендована тема твору-роздуму – «Психологічний портрет сучасного вчителя»
ІІ варіант

11клас
1. В перекладі з давньогрецької «Психологія» – це наука про ...»

а) душу;

б) свідомість;

в) поведінку;

г) психіку;

ґ) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.

^ 2.Особистісне спілкування в процесі суспільно корисної діяльності та навчання – це провідна діяльність…?

а) дошкільного віку;

б) молодшого шкільного віку;

в) підліткового віку;

г) старшого шкільного віку.

^ 3.Закінчи речення: «Я-концепція-це»…

а) уявлення людини про саму себе;

б) підсумок пізнання та оцінка самого себе через окремі образи себе в різних ситуаціях;

в) пізнання та оцінка себе при зіставленні себе з іншими людьми;

г) всі варіанти вірні.

^ 4.Які з нижче перелічених особливостей(властивостей), стосуються такого психічного процесу, як увага?

а) обсяг, швидкість, точність, тривалість,готовність;

б) самостійність, послідовність, глибина, гнучкість, широта, евристичність, швидкість;

в) активність,широта, інтенсивність, спрямованість, переключення, стійкість.

5. Вставити пропущені слова або закінчити речення: ... - емоція, яка виникає в ситуаціях загрози біологічному або соціальному існуванню індивіда та спрямована на джерело дійсної або уявлюваної небезпеки.

а) Стрес

б) Афект

в) Фрустрація

г) Страх

ґ) Гнів.

^ 6.Характеристики, які відрізняють поведінку флегматика:

а) активність, завищена самооцінка, імпульсивність;

б) розміркованість, надійність, спокій;

в) спостережливість, стриманість, чутливість;

г) усі відповіді неправильні;

д) усі відповіді правильні.

7. Назвіть основну форму навчання в школі.

а) Соціально-педагогічні тренінги

б) Урок

в) Навчально-рольові ігри

г) Лекція

д) Гурток

^ 8.Які з нижче наведених критеріїв виявляють високий інтелектуальний потенціал дитини?

а) має гнучке мислення, швидко вирішує математичні задачі, багато читає без примусу, може довго і зосереджено працювати над вирішенням якої-небудь цікавої проблеми;

б) відмінно малює , має артистичні здібності, добре володіє мовою;

в) процес її навчання йде швидкими темпами, свою роботу виконує самостійно, охоче вчиться;

г) намагається бути керівником, мислить творчо, відрізняється широтою й різнобічністю інтересів.

^ 9.Яке прислів’я відображає проблему духовно-морального виховання?

а) «Пташка гарна пером, а людина –розумом»

б) «Лінивому щодня свято»

в) «Яка совість, така і честь»

^ 10.Закінчи речення: «Соціальна роль – це…»

а) поведінка, очікувана від того, хто має певний соціальний статус, тобто це сукупність вимог, що висуваються перед індивідом, а також дій, які повинна виконати людина відповідно до статусу у соціальній системі;

б) становлення особистості в системі міжособистісних стосунків, яке визначає її права, обов’язки і привілеї, а також міру психологічного впливу на членів групи;

в) поведінка обумовлена конкретною соціальною ситуацією і виконується в даний момент часу.

^ 11.Закінчити речення: „Особистість – це…:

а) доросла людина, яка має високу свідомість;

б) системна соціальна характеристика індивіда, що формує предметну діяльність та спілкування і зумовлює причетність до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин;

в) розумна, відповідальна, вільна людина, що формує предметну діяльність та спілкування і зумовлює причетність до конкретних суспільних відносин;

г) людина, яка свідомо управляє власною поведінкою і діяльністю.

^ 12.Закінчити речення: „Гендер – це…:

а) характеристика вікових особливостей розвитку людини;

б) характеристика статі, яка визначає поведінку людини в суспільстві та її сприйняття оточуючими;

в) характеристика особливостей поведінки, яка притаманна тільки дівчатам;

г) характеристика особливостей поведінки, яка притаманна тільки хлопцям.

^ 13.Закінчити речення: «Міжособистісний конфлікт –це ..»

а) конфлікт всередині психологічного світу особистості, який представляє собою зіткнення її протилежно спрямованих мотивів, потреб, інтересів, цінностей, цілей, ідеалів;

б) конфлікт, що виникає через суперечності у відносинах двох або більшої кількості людей, які виконують спільну діяльність;

в) конфлікт між різними групами, підрозділами, у яких зачіпаються інтереси людей, об’єднаних на період конфлікту в єдині згуртовані спільноти.

^ 14.Яка з перелічених галузей вікової психології вивчає психологічні особливості дорослої людини?

а) Геронтопсихологія

б) Психологія дітей юнацького віку

в)Акмеологія

^ 15.Стиль керівництва, при якому відсутній свідомий й несвідомий вплив на людей (дисципліна) називається…?

а) ліберальний;

б) авторитетний;

в) демократичний;

г) конкурентний;

ґ) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.

^ 16. До культурно-психологічних поведінкових проявів педагогічних працівників відносять:

а) регулярне самопізнання;

б) конструктивне спілкування;

в) розвинута саморегуляція;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.

17. Основні функції процесу навчання:

а) узагальнююча, закріплююча, взаємовпливу;

б) навчальна(освітня), виховна, розвиваюча;

в) усі відповіді правильні;

г)усі відповіді неправильні.

18.Встановіть відповідність між назвами просторових зон та їх кількісними показниками:


 1. над інтимна

 2. інтимна(близькі, рідні)

 3. особиста(довірливі стосунки)

 4. соціальна

 5. громадська


а) 15-46 см

б) 46см-2м

в) до 15 см

г) 1,2-3,6 м

д) більше за 3,6 м


^

Завдання з відкритими відповідями


Аналіз проблемної ситуації

1. Ознайомтесь із ситуацією і проаналізуйте її, враховуючи подані нижче запитання.

Ви – класний керівник учнів шостого класу. Учні класу – активні, комунікабельні, ініціативні. Більшість учнів класу володіють лідерськими навичками, особливо – хлопці. Тому, вам часто доводиться налагоджувати взаємостосунки між дітьми. У класі з’явився новоприбулий учень, який відрізняється скромністю, невпевненістю, розгубленістю. При вашій присутності почалися перші зазіхання на хлопця з боку лідерів класу.

Ваша реакція? Ваші дії?

 1. На які принципи виховання Ви будете опиратись при розв’язанні ситуації?

 2. Які методи чи прийоми виховного впливу Ви використаєте для успішного розв’язання ситуації?

 3. Обґрунтуйте педагогічну доцільність одного з обраних Вами методів чи прийомів.

 4. Які способи поведінки вихователя є педагогічно недоцільними під час розв’язання даної ситуації?

 5. Запропонуйте оптимальний варіант розв’язання ситуації (ваші конкретні подальші дії на місці педагога).


2. Проаналізуйте описану ситуацію. Якими внутрішніми (бажання, прагнення, особливості характеру тощо) і зовнішніми причинами можна пояснити емоційні переживання і поведінку учасниці ситуації?

«Що таке синові уроки не знаю з 5 класу, він працює сам і вміє працювати, - з гордістю говорить мати. - А от дружба з дівчиною, чи що це в нього – захоплення, любов…Мене це дуже непокоїть…Як було б добре, щоб усе це відсунулось надалі, коли буде атестат, коли визначиться життєвий шлях. А яке кохання в 9-му класі? Така напружена шкільна програма, ніколи в театр сходити, виспатись, а він ще й мовчить, не признається матері»

^

Рекомендована тема твору-роздуму – «Яким я хочу бути і ким я хочу бачити інших»ІІІ варіант

11клас

1. Галузь психології, яка вивчає формування та розвиток психіки на різних етапах життя людини – це:

а) психологія праці;

б) соціальна психологія;

в) вікова психологія;

г) юридична психологія;

2.Процес, який здійснює фіксацію слідів пам’яті у нервовій системі називається…?

а) Відтворення.

б) Забування

в) Збереження

г) Запам’ятовування

3.Усвідомлення громадських прав та обов’язків, формування самосвідомості, професійне самовизначення, прагнення самовиховання, самопізнання, самовдосконалення, критичне ставлення до дорослих, психосексуальні орієнтації,- це особливість…?

а) Підліткового віку

б) Старшого шкільного віку

в) Юнацького віку

^ 4.Які з нижче перелічених особливостей, стосуються такого психічного процесу, як мислення?

а) Обсяг, швидкість, точність, тривалість,готовність

б) Самостійність, послідовність, глибина, гнучкість, широта, евристичність, швидкість

в) Активність,широта, інтенсивність, спрямованість,переключення,стійкість

5.Вставити пропущені слова або закінчити речення:

…. – емоція, що виникає в результаті усвідомлення людиною реальної або мнимої невідповідності його вчинків

а) стрес;

б) афект;

в) фрустрація;

г) сором;

ґ) гнів.

^ 6.Характеристики, які відрізняють поведінку меланхоліка:

а) активність, завищена самооцінка, імпульсивність;

б) спостережливість, тривожність, малоконтактність;

в) розміркованість, надійність, спокій.

7.Закінчити речення: „Індивід – це…:

а) істота наділена свідомістю і мовою, здатністю працювати, оцінювати навколишній світ і активно його перетворювати;

б) конкурентно-спроможна людина з усіма її характерними ознаками;

в) розумна, відповідальна, вільна людина;

г) людина, яка свідомо управляє власною поведінкою і діяльністю.

^ 8.Дистанція для особистих(довірливих) стосунків:

а) 46 см– 1,2 м;

б) 1,2 – 3,7 м;

в) до 15 см.

9.Який з механізмів здійснює свідомий психологічний вплив на людину в процесі спілкування?

а) Зараження

б) Навіювання

в) Переконання

г) Паніка

д) Мода

е) Чутки

^ 10.Що є основним показником ефективності навчаня?

а) Обсяг знань,інтерес до навчання, якість знань;

б) Висока оцінка , отримання винагороди, успіх серед ровесників

^ 11.Учасниками навчально-виховного процесу є:

а) учитель, учні, батьки;

б) учитель, учні, вихователі;

в) учителі, учні, вихователі, батьки, суспільство;

г) той, хто навчає; той, хто навчається.

^ 12. Яке прислів’я відображає проблему трудового виховання?

а) «Пташка гарна пером, а людина –розумом»

б) «Лінивому щодня свято»

в) «Яка совість, така і честь»

13. Визначіть психологічні особливості творчого потенціалу учнівства:

а) має гнучке мислення, багато читає без примусу, швидко вирішує математичні задачі;

б) уміє координувати свої рухи, стійко переносить фізичну напругу,яскраво виражені вольові якості;

в) винахідливість і здатність до експромту, оригінальність суджень, міркувань, варіантів рішень, сміливість.

^ 14. Які педагогічні здібності повинен мати сучасний вчитель у період формування нової школи?

а) Бути ерудитом

б) Володіти сучасними інноваційними технологіями

в) Мати творчі здібності

г) Уміти зацікавлювати, переконувати

д) Бути комунікабельним: активним, енергійним, розкутим

е) усі відповіді правильні

є) усі відповіді неправильні

^ 15. Вкажіть варіант, в якому перераховані лише невербальні засоби спілкування:

а) жести, міміка, тональність голосу, паузи, сміх, спрямованість погляду;

б) акцент, контакт очима, повторення, логічність викладення матеріалу;

в) експресія обличчя, пози, ритміка, використання різних видів лексики;

г) дотик, ритмічний малюнок, організація простору і часу спілкування, комбінування виразів.

^ 16. Видатними педагогами ХХ століття є:

а) А.І.Солженіцин, В.В.Давидов, Л.С.Виготський;

б) А.С.Макаренко, Ш.А. Амонашвілі, В.А.Сухомлинський;

в) Н.І.Пирогов, І.Г.Песталоцці, А.В.Луначарський;

17. Чи передбачає модернізація освіти в Україні вирішення проблем, пов’язаних з її інформатизацією та особистісною орієнтацією, індивідуалізацією навчально-виховного процесу сучасної школи:

а) ні;

б) так;

в) частково;

г) інша відповідь.

^ 18.Встановіть відповідність між відсотковим розподілом впливу на стан здоров’я та основними чинниками від яких залежить наше здоровя

(за даними ВООЗ):

Спадковість

Рівень медицини

Екології

Способу життя

20%

20%

50%

10%


^

Завдання з відкритими відповідями


Аналіз проблемної ситуації
1. Ознайомтесь із ситуацією і проаналізуйте її, враховуючи подані нижче запитання.

Як завжди, заходжу до класу, вітаюсь, запитую:

– Хто відсутній?

– А, між іншим, і так бачу, що двох немає – найнедисциплінованіших. «Ну добре, хоч сьогодні відпочину», – подумала я.

Але тут двері відчинилися, і до класу увірвалися хлопчаки. В руках вони тримали троянди.

– Це Вам! – сказали вони, простягаючи мені квіти.

– Спасибі, але з якого приводу?

– Це Вам у День народження.

– А як ви дізналися?

– Е-е… це секрет фірми.

Але виявилось, що у «фірми є ще один секрет». Троянди були якось дивно зламані.

– Хлопці, а де ви їх взяли?

– Наламали. За нами двірник аж до школи гнався!..

Ваша реакція?Ваші дії?

 1. На які принципи виховання будете опиратись при розв’язанні ситуації?

 2. Які методи чи прийоми виховного впливу Ви використаєте для успішного розв’язання ситуації?

 3. Обґрунтуйте педагогічну доцільність одного з обраних вами методів чи прийомів.

 4. Які способи поведінки вихователя є педагогічно недоцільними під час розв’язання ситуації?

 5. Запропонуйте оптимальний варіант розв’язання ситуації (ваші конкретні подальші дії на місці педагога).2. Проаналізуйте описану ситуацію. Якими внутрішніми (бажання, прагнення, особливості характеру тощо) і зовнішніми причинами можна пояснити емоційні переживання і поведінку учасниці ситуації?

Влад – найгарніший хлопець в школі, але він не звертає на мене уваги. Сергій мій однокласник, він розумний, ввічливий, уважний й турботливий щодо мене. Якщо я прийму його дружбу, то назавжди втрачу шанс познайомитися поближче, тим більше бути поруч з Владом. (Зі щоденника десятикласниці).

Рекомендована тема твору-роздуму – «Школа майбутнього»

Схожі:

Максимальна сума балів за І завдання становить 20 б icon8 клас Завдання з вибором однієї правильної відповіді: завдання №1-4...
Завдання з вибором однієї правильної відповіді: завдання №1-4 оцінюються у 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 2 бали
Максимальна сума балів за І завдання становить 20 б iconУрок з хімії у 9 класі Тема: Кристалічні гратки
На уроці кожен учень виконує завдання, запропоноване товаришем. Оцінювання здійснюється в парах, перевіряється учнем, який готував...
Максимальна сума балів за І завдання становить 20 б iconПрізвище, ім’я Школа Сума балів Зайняте місце Примітка

Максимальна сума балів за І завдання становить 20 б iconПрізвище, ім’я Школа Сума балів Зайняте місце Примітка

Максимальна сума балів за І завдання становить 20 б icon«Краєвиди Київщини»
Переможці та призери визначаються за кількістю балів, набраних учнем за виконані завдання. При однаковій кількості балів визначається...
Максимальна сума балів за І завдання становить 20 б iconОцінка завдання – для студентів 6402 „Правознавство” Кожне з завдань...
Хів розв’язання проблеми, формулювання висновків. Посилання на літературні джерела (не менше 20, з яких принаймні 10 – іншомовні)...
Максимальна сума балів за І завдання становить 20 б iconЗавдання для студентів заочної форми навчання контрольна робота (модуль)
Модульне завдання, винесене на поточний контроль знань студентів заочної форми навчання, включає не менше трьох питань І оцінюється...
Максимальна сума балів за І завдання становить 20 б iconІндивідуальні завдання для студентів спеціальності 6402 Правознавство...
Відповідно до номеру, який має студент за списком академічної групи, обрати країну
Максимальна сума балів за І завдання становить 20 б iconЗаконодавча діяльність та законодавчий процес. Джерела законодавства,...
До початку екзаменаційної сесії Ви повинні здати індивідуальні завдання, що оцінюються максимум 20 балів. Суть індивідуального завдання:...
Максимальна сума балів за І завдання становить 20 б iconІзарова Ірина Олександрівна
Реферат за месяц до начала сессии 5 ноября за реферат 20 балів зо 30 балів семінар
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка