Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації Планування роботи та звітність працівників психологічної служби системи освіти здійснюється відповідно додокументів
НазваМетодичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації Планування роботи та звітність працівників психологічної служби системи освіти здійснюється відповідно додокументів
Сторінка1/4
Дата конвертації03.03.2014
Розмір0.55 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Психологія > Методичні рекомендації
  1   2   3   4
Додаток

до листа ПОІППО

від 22.09.2010 № 930

Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації

Планування роботи та звітність працівників психологічної служби системи освіти здійснюється відповідно додокументів:

- наказу МОН України від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності, ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»;

- наказу МОН України від 19.06.2008 № 554 «Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання «Про стан та подальший розвиток психологічної служби системи освіти України»;

- листа МОН України від 27.08.2000 р. № 1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України»*;

- листа МОН від 13.04.2010 № 1/9-257 «Про підготовку звіту щодо діяльності психологічної служби системи освіти за 2009-2010 навчальний рік»;

- листа МОН від 30.07.2010 № 1/9-516 «Про орієнтири діяльності працівників психологічної служби системи освіти у 2010-2011 навчальному році»;

- листа ПОІППО від 12.05.2010 № 580 «Про звітність психологічних служб»;

Планування діяльності здійснюється за річним та щомісячним планом роботи, орієнтовна форма плану роботи практичного психолога [3], соціального педагога [4], визначена Міністерством освіти і науки України, методиста з психології, директора (завідувача) центру практичної психології і соціальної роботи системи освіти України рекомендована Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського [7].

Звертаємо увагу на відмінності у змісті роботи та функціях практичного психолога та соціального педагога, відповідно до яких формується план роботи, аналітичний та статистичний звіт (таблиця 1): Таблиця 1

^ Відмінності у змісті роботи та функціях практичного психолога та соціального педагога

^ Практичні психологи

Соціальні педагоги

Зміст роботи з учнями (дітьми) педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу (лист МОН від 27.08.2000 р. № 1/9-352)

Функції по роботі з учнями (дітьми), медпрацівниками, батьками, органами держадміністрацій та місцевого самоврядування (наказ МОН від 28.12.2006 № 864)

1. Психодіагностична робота

1. Діагностичні

2. Консультаційна робота

2. Консультативні

3.Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

3. Соціально-перетворювальні

4. Психологічна просвіта

4. Захисні

5. Навчальна діяльність

5. Профілактичні

6. Організаційно-методична робота

6. Організаційні

7. Зв’язки з громадськістю

7. Прогностичні

Успіх роботи фахівця психологічної служби, яка фіксується у плані (щорічному та щомісячному), завжди пов’язаний з усвідомленням працівником своєї ролі та місця у навчальному закладі, місії, яка допомагає чітко визначити пріоритети діяльності, цілі та завдання, і, що важливо, містять спосіб їх реалізації. Одне із основних вимог до місії полягає в тому, що вона не може бути розпливчатою та абстрактною, на зразок «здійснення психологічного супроводу», «підтримка гармонійного  духовного та фізичного здоров'я людини», «психологічний  супровід дитини з максимальним забезпеченням комфортних умов для подальшого розвитку і самоствердження в бурхливому морі життя», «допомогти людині бути розсудливою» тощо.

Місія має бути однозначно зрозумілою як для самого працівника психологічної служби, так і для широкого кола учасників навчально-виховного процесу, яким психолог, соціальний педагог надає послуги, з якими співпрацює чи для кого створює конкретний продукт. Помилкою вважається винесення в текст місії одразу кількох різних направлень, одна думка має бути визначальною.

Звісно, не кожна психологічна служба району (міста), навчального закладу може сформулювати свої пріоритетні цілі, оскільки функціональні обов’язки працівника психологічної служби надто обширні (включають сім основних напрямків [3, 4]). Тоді при визначенні місії варто взяти до уваги пораду Джона Коллінза, професора Гарвардської бізнес-школи, який у якості зразка пропонує ствердження «Мета нашої діяльності – здійснювати (продукт чи послуга) для…(споживача)», а затим задати собі питання : «Чому це важливо?». Повторіть його п’ять разів і ви отримаєте п’ять різних відповідей. Тоді стане зрозуміліше, що являє собою психологічна служба та до чого прагне. Наступні питання, які можуть допомогти при створенні місії можуть бути такими: «Що буде втрачено, коли служба перестане існувати?», «Який Ваш вклад у життя навчального, виховного процесу?», «Яким чином Ви можете донести цілі та цінності служби до тих, від кого залежить її функціонування?». Однак, сама по собі грамотно сформульована місія не буде корисною, доки сам працівник, його діяльність не почне змінюватись у відповідності із стратегічним баченням [11].

Використовуйте слова, які означають завершеність: підготувати, зменшити, збільшити, організувати, провеститощо. Уникайте слів, що змальовують процес: підтримувати, поліпшувати, посилювати, надавати, сприяти, координувати, перебудовувати.

При плануванні роботи працівникам психологічної служби рекомендуємо застосовувати критерії SMART, які можуть допомогти чітко сформулювати мету діяльності та усвідомити свою місію як фахівця у навчальному закладі:

S (specific) — конкретність: Чи конкретна ціль достатньо зрозуміла ?

М (measurable) — обчислюваність: Чи піддаються цілі обчислюванню (наприклад, який % зросту, яка кількість учасників навчально-виховного процесу задіяна? Які тенденції?)

A (area — specific) — територіальність: Чи окреслюють цілі певний регіон, район, місто (село) чи конкретний навчальний заклад, клас, групу учнів (дітей)?

R (realistic) — реалістичність: Чи приведе виконання даного плану до зрушень, передбачених цілями?

T (time-bound) — визначеність: Чи відображає ціль період часу, впродовж якого вона має бути досягнута?

План роботи працівника психологічної служби є окремим розділом (або окремі напрямки роботи включаються до окремих розділів) плану роботи навчального закладу або місцевого органу управління освітою.

На кінець навчального року згідно із щорічно встановлюваними термінами працівники психологічної служби подають аналітичний та статистичний звіт про діяльність психологічної служби у навчальному закладі (місті (районі)) [3]. Звітність подається відповідно до встановленої структури та управління психологічною службою (наказ МОН України від 02.07.2009 № 616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України»), а саме:

методисти з психології районних (міських) методичних кабінетів, директори (завідувачі) районних (міських) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти – завідувачу обласного навчально-методичного кабінету (центру) системи освіти;

практичні психологи, соціальні педагоги загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів – методисту з психології, директору (завідувачу) районного (міського) навчально-методичного центру практичної психології і соціальної роботи;

практичні психологи, соціальні педагоги закладів інтернатного типу, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів – методисту з психології обласного навчально-методичного центру практичної психології і соціальної роботи системи освіти.

Починаючи з 2006 року працівниками центру практичної психології і соціальної роботи Полтавського ОІППО запроваджено моніторинг розвитку психологічної служби системи освіти області. Для проведення моніторингу щорічно керівниками районними (міськими) психологічними службами разом з аналітичним та статистичним звітом подається інформація відповідно до:

Таблиці 1 ^ Дані про кадрове забезпечення навчальних закладів фахівцями психологічної служби;

Таблиці 2 Дані про кадрове забезпечення дошкільних навчальних закладів фахівцями психологічної служби;

Таблиці 3 ^ Дані про охоплення факультативами, гуртками з психології;

Таблиці 4 Дані про передплату фахових видань з психології у районах (містах).

Дані про кадрове забезпечення навчальних закладів фахівцями психологічної служби

^ Таблиця 1

ПП* – практичних психологів, СП** – 
соціальних педагогів

Райони (міста), навчальні заклади

Наявно ставок

Потреба

Дефіцит(різниця між потребою та наявністю)

Забезпеченість у %

Додатково
ПП*

СП**

Разом

ПП*

СП**

Разом
До таблиці заносяться дані про кадрове забезпечення усіх типів навчальних закладів району (міста) відповідно до структури та управління психологічною службою системи освіти України (у тому числі дошкільні навчальні заклади, позашкільні тощо).

У графі наявно ставок – вказуються усі наявні ставки (у тому числі вакансії, ставки, введені за рахунок місцевого бюджету та позабюджетних коштів) працівників психологічної служби усіх типів навчальних закладів відповідно до статистичного додатку. Дані таблиці мають повністю співпадати з статистичними додатками (1, 2), який подається у електронній формі.

Потреба розраховується відповідно до нормативів чисельності, затверджених наказом МОН від 02.07.2009 № 616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України» та листа Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти від 02.09.2010 року № 2/2-14-1916 «Про розрахунки штатних одиниць практичних психологів у навчально-виховних комплексах».

Дефіцит розраховується за формулою : Дефіцит = Потреба (разом) – Наявно (разом). Тобто дефіцит – це різниця між потребою у ставках працівників психологічної служби відповідно до нормативів чисельності та їх наявністю.

Забезпеченість у % розраховується за формулою : Забезпеченість у % = Наявно ставок / Потреба ставок *100.

До розділу «додатково» заноситься інформація про ставки працівників психологічної служби, які уведені за рахунок місцевого бюджету, додаткових позабюджетних коштів у навчальних закладах, де чисельність учнів (дітей) не дозволяє наявного штатного розпису. Звертаємо увагу, інформація про такі ставки заноситься до розділу «наявно», а потім дублюється у розділі «додатково» для отримання загальної інформації у розрізі районів (міст) про залучення додаткових коштів для кадрового розвитку психологічної служби системи освіти.

Таблиця 2 ^ Дані про кадрове забезпечення дошкільних навчальних закладів фахівцями психологічної служби


Райони (міста)

Наявно ставок

Потреба ставок

Дефіцит

Забезпеченість (%)

ДодатковоІнформація до таблиці 2 заноситься аналогічно таблиці 1.

Таблиця 3 ^ Дані про охоплення факультативами, гуртками з психології

Райони (міста)

Інформація про гуртки з психології

Інформація про факультативи з психологіїК-сть гуртків

Залучено учнів

% залучених учнів ЗНЗ району (міста)

К-сть класів

Залучено учнів

% залучених учнів ЗНЗ району (міста)

Таблиця 4 ^ Дані про передплату фахових видань з психології у районах (містах)

ПС* – психологічна служба

Райони (міста)

Передплатник

Всього видань

К-сть працівників ПС*

НМЦ, РМК, ММК, ВО

Навчальний заклад

Фахівець ПС


* Кількість працівників психологічної служби має співпадати з додатками 5, 6 статистичного звіту, який подається у електронному варіанті (освітній, кваліфікаційний рівень працівників психологічної служби).

Станом на початок 2010-2011 н.р. форма аналітичного звіту визначена у листі МОН від 13.04.2010 № 1/9-257 «Про підготовку звіту щодо діяльності психологічної служби системи освіти за 2009-2010 навчальний рік» та листі ПОІППО від 12.05.2010 № 580 «Про звітність психологічних служб».

Аналітичний та статистичний звіт про роботу психологічної служби за навчальний рік подається особисто керівником психологічної служби району (міста), практичним психологом, соціальним педагогом школи-інтернату, ПТНЗ, ВНЗ I-II р.а. разом із супроводжуючим листом на бланку відділу (управління) освіти (закладу освіти) та має містити вихідні дані, підпис начальника відділу (управління) освіти (керівника навчального закладу).

У аналітичному звіті слід чітко дотримуватися визначених пунктів та конкретно давати відповідь (зміст роботи, кількісні / якісні показники, категорія учасників навчально-виховного процесу, з якими проводилась робота, у чому полягає результативність тощо). У разі відсутності даних по окремих пунктах не допускати вилучення розділів, підпунктів що призведе до порушення встановленої нумерації.

Звертаємо увагу, що на рівні кожного району (міста) запроваджуються різні моніторингові дослідження як по окремих проблемах так і загалом щодо розвитку та діяльності психологічної служби, тому форма та зміст аналітичного звіту працівника психологічної служби ЗНЗ може адаптуватися методистом з психології відповідно до особливостей діяльності психологічної служби району (міста).

^ Рекомендації щодо оформлення річного аналітичного звіту працівника психологічної служби

(лист МОН від 13.04.2010 № 1/9-257 «Про підготовку звіту щодо діяльності психологічної служби системи освіти за 2009-2010 навчальний рік»;

лист ПОІППО від 12.05.2010 № 580)

п . I. Загальні відомості про навчально-методичний кабінет (центр) в Автономній Республіці Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські навчально-методичні кабінети (центри) психологічної служби системи освіти.

Розділ містить інформацію про обласний центр практичної психології і соціальної роботи, директорами (завідувачами) районними (міськими) центрами практичної психології і соціальної роботи не заповнюються.

п. ІІ. Діяльність навчально-методичного кабінету (центру) в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського і Севастопольського міського навчально-методичного кабінету (центру) психологічної служби системи освіти

Розділ містить інформацію про обласний центр практичної психології і соціальної роботи, директорами районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи, методистами з психології не заповнюється, окрім пункту 2.2.2. (Перспективний план проходження чергової атестації завідуючими обласними, районними (міськими) центрами (методистами з психологічної служби), працівниками центрів), який заповнюється відповідно до встановленого зразка.

п. ІІІ. Розвиток психологічної служби системи освіти у районах, містах.

3.1. Розвиток мережі управління та методичного керівництва районною (міською) психологічною службою протягом 2009-2010 н. р.

До розділу заноситься інформація про відкриття / закриття ставки методиста з психології у районі (місті); відкриття / закриття районного (міського) центру практичної психології і соціальної роботи; розширення (скорочення) штатного розпису центру ППСР району (міста) протягом навчального року.

3.2. Відомості про персональний облік завідуючих обласними, районними (міськими) центрами (методиста з психології), працівників центрів практичної психології і соціальної роботи.

Інформація працівників вказаних категорій відповідно до встановленого зразка.

3.3. Аналіз методичної роботи керівників районних (міських) психологічних служби.

3.3.1. Характеристика організаційних форм методичної роботи керівників районних (міських) психологічних служби. Тематика творчих, інтервізійних груп, методичних об’єднань тощо (до 1 сторінки).

Розділ містить інформацію про діяльність інтервізійних, супервізійних групп, творчих груп, тренінгів, спецкурсів тобто та діяльність, яка направлена на формування та розвиток основного інструменту діяльності працівника психологічної служби – власної особистості та професійної майстерності працівників. Звертаємо увагу, такі заходи, як виступи перед директорами, батьками з питань психології, участь у методоб’єднаннях різних категорій педагогічних працівників, інструктивно-методичні наради до цього розділу не заносяться.

Таблиця 5

Характеристика організаційних форм методичної роботи керівників районних (міських) психологічних служби

Організаційна форма методичної роботи

Тематика

К-сть засідань

К-стьучасників

Категорія працівників

Хто ведучий (запрошені представники інших установ, організацій тощо)

^ Творча група

Психологічне консультування в освіті

5

16

Практичні психологи

^ Представник громадської організації (ПІП)


3.3.2. Навчально-методичні, методичні розробки працівників районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи (методистів, які відповідають за психологічну службу) (навчально-методичні посібники, наукові статті; методичні рекомендації для практичних психологів і соціальних педагогів, педпрацівників, батьків, дітей та учнів).

Зверніть увагу, у цьому розділі вказуються методичні розробки працівників центру практичної психології (методиста з психології). У разі, якщо керівник психологічної служби рецензує, коригуєзатверджує методичну розробку, праця теж вказується. Вказані матеріали мають бути затверджені на засіданні методоб’єднання, засіданні районного (міського) центру тощо. Зразок подання інформації по п. 3.3.2 подається у таблиці 6.

Таблиця 6

Навчально-методичні, методичні розробки працівників районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи (методистів, які відповідають за психологічну службу)

Бібліографічний опис розробки

Анотація

Цільова група

Кількість примірників

Клепко С. Ф. Модернізаційні процеси в сучасній освіті / С. Клепко. — К. : Шк. Світ, 2008. —120 с. — (Бібліотека «Шкільного світу»)

Книжка розкриває основні поняття та конструктивні ідеїсучасної філософії освіти, подає досвід осмислення і вирішення основних проблем сучасної освіти в демократичному суспільстві, визначає оптимальний шлях розвитку системи освіти України в європейському контексті.

Широке коло читачів у галузі освіти, молодим спеціалістам, керівникам освітньої галузі усіх рівнів

2600
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації Планування роботи та звітність працівників психологічної служби системи освіти здійснюється відповідно додокументів iconМетодичні рекомендації для працівників психологічної служби черкаської...
Аналіз діяльності психологічної служби системи освіти області та загальні положення
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації Планування роботи та звітність працівників психологічної служби системи освіти здійснюється відповідно додокументів iconМетодичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників психологічної служби закладів освіти
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації Планування роботи та звітність працівників психологічної служби системи освіти здійснюється відповідно додокументів iconМетодичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників психологічної служби закладів освіти
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації Планування роботи та звітність працівників психологічної служби системи освіти здійснюється відповідно додокументів iconМетодичні рекомендації щодо організації діяльності працівників
Донецької міськради від 31. 08. 2011р. №01/10-1384, районний відділ освіти надсилає для використання в роботі методичні рекомендації...
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації Планування роботи та звітність працівників психологічної служби системи освіти здійснюється відповідно додокументів iconРекомендації щодо організації роботи соціального педагога закладу
Донецької області, враховуючи аналіз роботи психологічної служби у 2011-2012 навчальному році, Горлівський міський навчально-методичний...
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації Планування роботи та звітність працівників психологічної служби системи освіти здійснюється відповідно додокументів iconРекомендації щодо організації роботи практичного психолога позашкільного закладу
Горлівський міський навчально-методичний центр психологічної служби надсилає рекомендації щодо організації діяльності соціально-психологічної...
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації Планування роботи та звітність працівників психологічної служби системи освіти здійснюється відповідно додокументів iconІнформаційні матеріали щодо нормативно-правового регулювання діяльності...
Порядок створення навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації Планування роботи та звітність працівників психологічної служби системи освіти здійснюється відповідно додокументів icon"Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми...
Про орієнтири діяльності працівників психологічної служби системи освіти України у 2010-2011 навчальному році
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації Планування роботи та звітність працівників психологічної служби системи освіти здійснюється відповідно додокументів iconПсихологічної служби у 2013/2014 навчальному році
Станом на 1 червня 2013 року в системі освіти налічувалось 24 тис. 546 працівників психологічної служби, що на 1тис. 011 працівників...
Методичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо планування діяльності та оформлення звітної документації Планування роботи та звітність працівників психологічної служби системи освіти здійснюється відповідно додокументів iconПро діяльність психологічної служби у 2013/2014 навчальному році
Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо діяльності психологічної служби у 2013/2014 навчальному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка