1. Вступ до ііспхолого-іісдпгогічІІої підготовки
Скачати 160.8 Kb.
Назва1. Вступ до ііспхолого-іісдпгогічІІої підготовки
Дата конвертації19.03.2013
Розмір160.8 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
Тема 1. Вступ до ІІспхолого-ІІсдпгогічІІої підготовки

1. Предмет психології психіка

2. Напрям психології, предметом вивчення та дослідження якого є поведінка біхевіоризм

3. Напрям психології, предметом вивчення якого є особистість як унікальна цілісна система, здатна до самоактуалізації гуманістична психологія

4. Напрям психології, предметом вивчення та дослідження якого є вроджені сексуальні та агресивні потяги психоаналіз

5. Засновник психоаналізу: З.Фрейд

6. Один із авторів гуманістичної психології:

К.Роджерс

7. Основоположник біхевіоризму Д.Уотсон

8. Галузь теоретичної психології, Ідо вивчас психічні явища у процесі взаємодії
людей в соціальних групах

соціальна психологія

9. Галузь науково-прикладної психології, що досліджує психологічні закономірності трудової діяльності психологія праці

10. Метод збору психологічної інформації, при якому дослідник фіксує зовнішні
прояви певних психологічних властивостей, поведінку людей, не втручаючись у ситуацію

спостереження

11. Метод психології, за допомогою якого вивчаються психічні явища в точно визначених умовах, відслідковується процес їх протікання, робляться досить точні виміри, які при необхідності можна легко повторити

експеримент

12. Предмет педагогіки у сучасному розумінні

освіта

13. Галузь педагогіки, що вивчає особливості навчання і виховання учнів з фізичними чи психічними порушеннями

спеціальна

14. Галузь педагогіки, яка вивчає і формулює принципи, форми і методи навчання
й виховання, які підходять для всіх вікових груп і навчально-виховних закладів

загальна

Тема 2. Нервова система та психіка

15. Форма відображення об'єктивної реальності у суб'єктивних образах, відчуттях,
думках психіка

16. Явища психічного життя, що розглядають в динаміці, які мають початок, протікання та кінець процеси

17. Мозкова структура, яка є генератором енергії та підтримує тонус головного мозку

ретикулярна формація

18. Вроджені форми поведінки живої істоти, що базуються на безумовних рефлексах

інстинкти

19. Набута форма поведінки, яка проявляється в автоматизованому способі виконання дій, ґрунтується на умовних зв'язках і формується в індивідуальному досвіді у процесі вправ

навички

20. Складна форма поведінки живої істоти, що забезпечується відображенням мїжпредметних зв'язків та характеризуються рішенням двофазних задач, знаходженням нових способів рішення, використанням зовнішніх предметів як знарядь, доланням перешкод, явищем інсайту: інтелектуальна поведінка

21. Нервова клітина нейрон

22. Відділ головного мозку людини, у якому знаходяться центри слуху та мови:

скронева зона кори

23. Відділ головного мозку людини, який відповідає за сприйняття та переробку
сенсорної інформації, що надходить від шкіри:

тім 'яна зона кори

24. Складова частина центральної нервової системи кора головного мозку

25. Функція лівої півкулі головного мозку людини вирішення логічних задач

26. Функція правої півкулі головного мозку людини орієнтація у просторі

27. Форма поведінки, яка проявляється в тому, що бджола будує досконалі стільники

інстинкти

28. Потиличні частки великих півкуль головного мозку людини відповідають за

зір

29. Друга сигнальна система вищої нервової діяльності

реакція па слова, які чує, промовляє чи бачить людина

30. Стадія сну, під час якої інформація переводиться у довготривалу пам'ять

повільний сон

31. Стан фізичного і психічного благополуччя, при якому людина здатна адекватно
вирішувати професійні, сімейні і особисті проблеми здоров'я

32. Найвагоміший фактор здоров'я людини

спосіб життя

Тема 3, Свідомість та підсвідомість

33. Сукупність психічних явищ, станів і дій, що лежать поза сферою усвідомлення, непідзвітні їй і принаймні в даний момент не піддаються контролю несвідоме

34. Ознака "несвідомого"

'забезпечує автоматизм та стереотиповість дій 35.Ознака свідомого дозволяє досягати цілей

36. Вчений, який виділив такі структурні елементи психіки:"Над-Я" (Супер-Его),
"Я" (Его), "Воно" (Ід) З.Фрейд .

37. Вчений, який виділив такі структурні елементи психіки "Дитина", "Дорослий",
"Батько" Е.Берн

38. Дослідник, який виділив колективне несвідоме у структурі психіки К.Юнг

39. Уявлення особистості про свою особу, що відображаються у її ставленні до себе

самосвідомість

40. Психологічні механізми, що спрямовані на усунення або ослаблення дезорганізуючих емоційних переживань та збереження самоповаги психологічні захисти

41. Психологічний захист, що характеризується поверненням на попередній, більш ранній рівень поведінки та мислення регресія


42. Психологічний захист, що характеризується трансформацією біологічних імпульсів (сексуальних та агресивних) у_ соціальне прийнятні форми активності (мистец-
тво, наукова діяльність, будь-які види творчості)

Сублімація

43.Рівень відображення дійсності, який включає знання про навколишній світ, ставлення до нього, прагнення до перетворення дійсності свідомість .

44. Психологічний захист, що діє в такій ситуації: „У ході тривалої перестрілки підчас бойових дій психіка солдата, захищаючись від стресу, може „забути" про небезпеку стати мішенню для ворога витіснення

45. Психологічний захист, що діє в такій ситуації: „Визнавши, що всі інші ліниві чи брехливі, ми не помічаємо цих якостей у себе і перестаємо страждати від їх прояву в
своїй поведінці" проекція

46. Психологічний захист, що діє в такій ситуації: „Курець часто занижує шкоду від паління, щоб виправдати своє самоотруєння та отруєння оточуючих" раціоналізація

47. Психологічний захист, що діє в такій ситуації: „Деякі жінки під час війни, отримавши звістку про загибель сина чи чоловіка, не вірили цьому і продовжували чекати їх ще багато років" заперечення

48. Несвідомі психічні явища щосубєктивно переживаються і виникають під час природного сну сновидіння

49. Спрямованіст і сконцентрованість свідомості людини на нових обєктах при одночасному відволіканні від інших увага

50. Психічне відображення у свідомості людини окремих властивостей,ознак,предметів і явищ, що безпосередньо діють на організми відчуття

51. Вид уваги зумовлений свідомими зусиллями та метою людини довільна увага

52. Вид уваги що проявляється у такій ситуації: при вивченні певної тем студент так захопився читанням підручника ,що його було важко від нього відірвати

післядовільна увага

53. Психічний процес цілісного відображення предметів і явищ обєктивного світу при їх безпосередньому впливі на органи відчуття сприйняття

54. Психічний процес закріплення, зберігання та відтворення минулого досвіду память

55. Психічний процес узагальненого, опосередкованого відображення оточуючого світу через встановлення зв'язків і відношень між предметами і явищами

мислення

56. Психічний процес, що полягає у створенні нових образів на основі попереднього досвіду уява

57. Психічний процес відображення особистісної значущості і оцінки зовнішніх і внутрішніх ситуацій для життєдіяльності людини у формі переживань емоції

58. Здатність людини до вибору дій, що пов'язана з доланням внутрішніх та зовнішніх перешкод воля
59. Вид уваги, що привертається незалежно від свідомості людини, дією якогось сильного, контрастного або нового, неочікуваного подразника, а також об'єкта, здатного задовольнити актуальні потреби мимовільна

;І 4)незадовшьна . «

60. Середня кількість хвилин, коли людина може тримати довільну увагу 20

61. Хибне, викривлене, спотворене сприйняття:

ілюзія

62. Вид пам'яті, що забезпечує передачу від одного покоління до іншого життєво необхідного мінімуму біологічних, Психологічних і поведінкових властивостей:

генетична

63.Обсяг короткочасної пам'яті 7+2

64.Операцдя.мйслення, що полягає у розподілі цілого на частин з моггою виявлення окремих ознак, сторін аналіз

65. Процес співчуття, включення в емоційний стан іншої людини, здатність розуміти її переживання

емпатія

66. Амбівалентність емоцій

одночасие переживання протилежних емоцій

67. Вольова якість, що означає здатність довести до кінця прийняте рішення, не зважаючи на додаткові труднощі і перейпсоди наполегливість

68.Відображення порівняно тривалих...,що впливають на життєдіяльність людини етапи

69. Психічний стан людини, що характеризується як своєрідна напруга, підйом її творчих сил

натхнення
70. Особливий вид утоми, що виникає при виконанні одноманітної роботи, незмінних умовах праці

монотонія

71. Емоційний стан людини, що охоплює психіку в цілому, є стрімким та бурхливим і малокерованим

афект

72. Емоційний стан, що відображає стійке емоційне ставлення людини до певних об'єктів (реальних чи уявних)

почуття

73. Загальний емоційний стан, що забарвлює всю поведінку людини иастрій

74. Психічний стан, що виникає під впливом значних за силою та тривалістю подразників

стрес
75. Психічний стан, пов'язаний з появою несподіваних, непередбачених труднощів на пшяху досягнення

мети фрустрація

76. Психічний стан, що проявляється як тривале, часто безпричинне домінування негативних емоцій: сум, туга, покинутість^Лещастя, безрадісність, пригніченість

депресія

77. Методика психічної саморегуляції, що полягає у концентрації, внутрішній зо-
середженості та зміненому стані свідомості

медитація
78. Методика психічної саморегуляції, що полягає у цілеспрямованому самонавію-
ванні аутотрепіиг

79. Методика психічної саморегуляції, що полягає у послідовному розслабленні м'язів

Релаксація Тема 6. Психічні властивості особистості

80. Психологічна структура особистості за З.Фрсйдом

воно", „Супер-я", „я"

81. Психологічна структура особистості за Е.Берном

Дитина", „Батько", „Дорослий"

82. Характеристика людини як соціальної істоти, яка включена в систему соціальих зв'язків з іншими людьми та засвоїла здобутки культури

особистість

83. Людина як біологічна істота індивід

84. Тип будови тіла за конституційною типологією Е.Кречмера, якому притаманні спіхи в арифметиці, аналітичність мислення, загальмованість, .замкненість та соромм'язливість астенічний


85. Тип будови тіла за конституційною типологією Е.Кречмера, якому притаманні )ішучість, домінантність, енергійність дій та міміки

атлетичний

86. Тип будови тіла за конституційною типологією Е.Кречмера, якому притаманні
цоброта, привітність, товариськість, прагнення до розваг

Пікнічний 87. Динамічні та емоційні особливості психіки особистості, її біологічний фундамент темперамент 88. Вчений, який першим пояснив залежність типу темпераменту від типу нервової системи І.Павлое
89. Особливості нервової системи, що відповідають сангвінічному темпераменту
(за І.Павловим) *сильна, врівноважена, рухлива

90. Особливості нервової системи, що відповідають холеричному темпераменту (за І.Павловим)

сильна, неврівноважена, рухлива 91. Тип темпераменту, який проявляється у таких психічних властивостях: ригідність, важкість пристосування до нових умов, повільний темп реакцій, інтровертованість: флегматик 92. Тип темпераменту, який проявляється у таких психічних властивостях: чутливість, емоційність, низька активність, інтровертованість меланхолік 93. Типтемпераменту, для якого підходить діяльність з великими комунікативними та емоційними навантаженнями, наприклад, продавець, диспетчер сангвінік

94. Тип темпераменту, для якого підходить монотонна, кроштка діяльність, п & клад, ремонт наручних годинників чи робота коректора флегматик

95. Тип темпераменту, для якого підходить робота, пов'язана з необхідністю ж міти інших людей та співчувати їм, наприклад: вихователь, психолог, лікар меланхолік

96. Тип темпераменту, для якого підходить діяльність, пов'язана з необхідністю переключатись з однієї діяльності на іншу та спілкуватись з людьми, раггрі лі' менеджер з постачань холерик

97. Інтегральна риса особистості, система психічних процесів, яка зйгмзпеч;
лізацію здатності індивіда до оцінки ситуації, прийняття рішення та &ищовїдві>, гуляції поведінки

інтелект

98. Коефіцієнт інтелекту позначається символом IQ

99. Індивідуальні особливості особистості, що забезпечує легкість діяльності легкість її засвоєння здібності

100. Природні передумови здібностей: задатки
Тема 9. Характер

101. Індивідуальне сполучення стійких психічних властивостей людини, що зумовлюють типовий для особистості спосіб поведінки у певних життєвих умовах та обставинах характер

102. Посилена вираженість окремої риси характеру

акцентуація

103. Тип акцентуації особистості (за К.Леонгардом), пов'язаний з темпераментом гіпертимний

104. Тип акцентуації особистості (за К.Леонгардом), пов'язаний з характером демонстративний

105. Тип акцентуація особистості (за К.Леонгардом), який проявляється в таких особливостях:: побоювання за себе, близьких, боязкість, невпевненість в собі, крайня

нерішучість, довге переживання невдач, сумніви у своїх діях, неконфліктність, пасивність Тривожний

106. Суб'єктивне розуміння людиною відповідальності за події, що відбуваються в її житті локус контролю

107. Поняття локусу контролю ввів в психологію

Д.Роттер

108. Локус контролю особистості, при якому людина вважає, що все, що з нею трапляється, залежить від її особистих якостей, є закономірним результатом її власної діяльності

інтернальний
109. Локус контролю особистості, при якому людина впевнена, що її успіхи і невдачі є наслідком різних зовнішніх сил та умов екстернальний
Тема 19. Мотивація

110. Інтегративна якість особистості, що визначається сукупністю стійких мотивів, що орієнтують її життєдіяльність відносно незалежно від конкретних умов: спрямованість

111.Внутрішня спонука поведінки та діяльності людини

мотив

112. Дослідник, котрий запропонував концепцію ієрархії потреб від нижчих до вищих (від фізіологічних до самоактуалізації) А.Маслоу

113. Переживання необхідності у певних умовах для нормального функціонування і розвитку людини

потреби

114. Основний потяг у розвитку особистості за З.Фрейдом

сексуальний

115. Тип спрямованості особистості, що характеризується орієнтацією на результат, настановленням на якість і точність виконання завдань, схильністю відстоювати свою точку зору в інтересах справи, здатністю взаємодіяти заради справи

спрямованість на справу

116. Тип спрямованості особистості, що характеризується орієнтацією на пряму винагороду, прагненням до особистих переваг, престижу, власного благополуччя, авторитарності, потребою у владних функціях спрямованість на себе

117. Тип спрямованості, що характеризується орієнтацією на соціальне схвалення, прагненням підтримувати добрі стосунки з оточуючими спрямованість на взаємодію

Тема 11. Я-концепція особистості

118. Появу самосвідомості особистості пов'язують з віком

3 роки

119 Вид самооцінки, за якої людина ідеалізує себе, переоцінює власні можливості а здібності

завищена неадекватна самооцінка

120 Один із рівнів неадекватної самооцінки

занижена

121Прагнення, до досягання цілей того рівня складності, на який особистість вважає себе здатною

рівень домагань

122 Цінність, значущість, якою наділяє себе людина у цілому та окремі сторони воєї особистості, поведінки, діяльності самооцінка

123 Конкретна, відносно обмежена у часі сходинка психічного розвитку людини, цо характеризується сукупністю специфічних фізичних, психічних та соціальних
знак вік

124Оптимальний віковий період для розвитку тих чи інших психічних процесів, властивостей людини

сенситивний

125. Віковий період, який характеризується загостренням протиріч, що виникають у процесі розвитку, сильними емоційними переживаннями, порушенням порозуміння
оточуючими: кризовий

126. Вчений, який запропонував ідею періодизації всього життя людини та розглядав послідовність стадій як результат біологічного дозрівання, а зміст розвитку визначав очікуваннями сім'ї та суспільства Е.Еріксон

127. Відносно стійка, більш або менш усвідомлена система уявлень людини про себе, що переживається як неповторна і яка є підґрунтям ставлення до себе та взаємодії з оточуючими фізичним та соціальним світом Я-концепція
^ Тема 12. Діяльність та спілкування

128.Усвідомлена цілеспрямована активність суб'єкта, яка породжується потребами та направлена на пізнання та перетворення зовнішнього світу і самої людини

діяльність

129. Ідеалізоване уявлення про майбутній результат діяльності мета

130. Форма активності людини, що проявляється у встановленні контактів між лю-
дьми, у результаті якого здійснюється вплив однієї людини на іншу, сприйняття іншої людини, обмін інформацією та взаємодія спілкування

131. Оптимальне сполучення якостей людей у процесі спілкування, що сприяють успіху виконання спільної діяльності сумісність

132. Тактика поведінки у конфлікті (Томасом)яка характеризується відсутністюпрагненням до кооперації, намаганням не брати на себе відповідальність за прийняття рішення, бажанням вийти із ситуації не поступаючись, при цьому не наполягаючи на своєму, утримуючись від дискусій

уникнення

133. Тактика поведінки у конфлікті за К.Томасом, яка характеризується прагненням наполягати на своєму, відкритою боротьбою за свої інтереси, прийняттям жорсткої
позиції непримиренного антагонізму у випадку опору, сприйняттям ситуації як альтернатива: перемога або поразка:

змагання

134. Тактика поведінки у конфлікті за К.Томасом, яка характеризується пошуком рішень, що повністю задовольняють інтереси обох сторін у процесі відкритого обговорення, спільним аналізом розбіжностей, розподілом відповідальності та виконання за взаємною згодою співробітництво

135. Спілкування, що здійснюється за допомогою мови та мовлення вербальне

136. Спілкування, що здійснюється за допомогою міміки, жестів, пантоміміки невербальне

137. Автор теорії стратегій поведінки особистості у конфлікті

Дж.Уотсон

138. Соціальне положення особистості у системі міжособистісних стосунків, її своєрідна соціальна "вага", що визначає її права, обов'язки та привілеї у соціумі

соціальний статус

139. Готовність, схильність людини до певного сприйняття та ставлення до соціальної дійсності

соціальна установка
Тема 13. Освіта - основа розвитку особистості

140. Теорія навчання, яка дає наукове обґрунтування його змісту, методів та організаційних форм

дидактика

141. Діяльність, яка спрямована на засвоєння предметних знань, формування вмінь і навичок

навчання

142. Діяльність, яка спрямована на засвоєння людських цінностей, моральноетичних норм і правил життєдіяльності

виховання

143. Ознака авторитарної парадигми освіти переважання монологу в спілкуванні педагога з учням переважання діалогу в спілкуванні педагога з учнями

144. Ознака гуманістичної парадигми освіти

постійне самонавчання і самовдосконалення педагога учнів

145. Процес і результат цілеспрямованого "окультурення" людини, засвоєння культурного досвіду людства **

освіта
Тема 14. Навчання як спільна діяльність. Управління навчанням

146. Координація роботи учасників спільної навчальної діяльності для реалізації поставлених цілей

управління навчанням

147. Функція управління навчанням, що полягає у формулювавші і обґрунтуванні майбутніх результатів

цілепокладання

148. Функція управління навчанням, що полягає у забезпеченні достатньої активності тих, хто навчається

мотивування

149. Функція управління навчанням, що полягає у забезпеченні системності та упорядкованості процесу навчання

організація

150. Функція управління навчанням, що полягає в орієнтовному описі майбутнього процесу досягнення поставлених навчальних цілей

планування

151. Функція управління навчанням, що полягає у перевірці та оцінці ступеню досягнення поставлених навчальних цілей

контроль

152. Принцип навчання, відповідно до якого дійсну сутність людини складають глибоко і самостійно осмислені знання, що набуваються шляхом інтенсивного напруження власної розумової діяльності свідомості й активності

153. Принцип навчання, відповідно до якого навчання здійснюється успішніше, коли ґрунтується на безпосередньому спостереженні та вивченні предметів, явищ та подій

наочності

154. Принцип навчання, відповідно до якого людина тільки тоді володіє дійсним
знанням, коли в її мозку відображується система взаємопов'язаних понять

систематичності та послідовності

155. Принцип навчання, відповідно до якого оволодіння змістом навчання досягається тривалим зберіганням у пам'яті найважливіших його компонентів

міцності

156. Принцип навчання, відповідно до якого учням потрібно надавати для засвоєння тільки дійсні, перевірені наукою і практикою знання науковості

157. Принцип навчання, відповідно до якого досяжним для людини є лише те, що відповідає її обсягу знань, вмінь, способів мислення досяжності

158. Принцип навчання, відповідного якого ефективність і якість навчання перевіряється, підтверджується і спрямовується практикою зв'язку теорії з практикою .

159. Заклад освіти ІП-ІУ рівня акредитації університет

160. Вищий навчальний заклад інститут

Схожі:

1. Вступ до ііспхолого-іісдпгогічІІої підготовки iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Вступ до фаху» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво» напряму...
1. Вступ до ііспхолого-іісдпгогічІІої підготовки iconВступ
Зміст І порядок провадження підготовки цивільних справ до судового розгляду с. 10
1. Вступ до ііспхолого-іісдпгогічІІої підготовки iconВступ до фаху
Обговорено та рекомендовано до затвердження методичною комісією з напряму підготовки 030509 Облік І аудит «ОА»
1. Вступ до ііспхолого-іісдпгогічІІої підготовки iconІсторичний аспект виникнення держави
Вступ до “Основ правознавства” Поняття, мета, завдання І структура курсу. Методичне забезпечення (програма, підручники, правові акти)....
1. Вступ до ііспхолого-іісдпгогічІІої підготовки iconПроблеми підготовки спеціалістів за напрямком підготовки “Телекомунікації”
В роботі наведені основні вимоги замовника до спеціаліста в області телекомунікацій та відповідність посадовим вимогам по кваліфікації...
1. Вступ до ііспхолого-іісдпгогічІІої підготовки iconВступ
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Мультиагентні системи” для студентів спеціальності 080402 “Інформаційні...
1. Вступ до ііспхолого-іісдпгогічІІої підготовки iconПерспективний план роботи методичного кабінету школи на 2013-2018 рр. Вступ
У концепції загальної середньої освіти зазначена необхідність розв'язання проблеми підготовки вчителя, який усвідомлює свою соціальну...
1. Вступ до ііспхолого-іісдпгогічІІої підготовки iconПлан підготовки до педагогічної ради
Зробити рекламу педради. Створити творчу групу з підготовки та проведення педради
1. Вступ до ііспхолого-іісдпгогічІІої підготовки icon“затверджую”
Робоча програма складена на основі Навчального плану підготовки студенітв спеціальності "Інформаційні технології проектування" напряму...
1. Вступ до ііспхолого-іісдпгогічІІої підготовки iconЗміст вступ
Вступ Теоретичні основи фінансового лізингу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка