Курс гурткових занять з досвіду роботи практичного психолога Березоволуцької зош І-ІІІ ст. Клименко В. П
Скачати 498.18 Kb.
НазваКурс гурткових занять з досвіду роботи практичного психолога Березоволуцької зош І-ІІІ ст. Клименко В. П
Сторінка3/5
Дата конвертації21.03.2013
Розмір498.18 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
1   2   3   4   5
Тема: Мислення. Його особливості.

Мета: дати учням поняття мислення показати його роль у виборі й освоєнні професій, сприяти розвитку мисленнєвих операцій.

Хід заняття.

І. Організаційний момент.

ІІ. Вступне слово психолога.

Я мислю – отже я існую”, проголосив кілька століть тому видатний французький мислитель Рене Декарт. І справді, саме за допомогою мислення людина осмислює світ і себе в ньому. Без мислення неможливе існування людини як істоти розумної.

ІІІ. Основна частина.

 1. Мозковий штурм „Що ми розуміємо під мисленням?”.

Психолог ставить перед учасниками запитання: ”Що ви розумієте під мисленням?”

Усі думки учасників занотовуються на фліп-чарті і узагальнюються.

 1. Інформаційне повідомлення „Мислення та мисленнєві операції”.

Терміном „мислення” позначається процес пізнавальної діяльності індивіда, що характеризується узагальненим і опосередкованим відображенням дійсності.

Для того, щоб по-справжньому зрозуміти процес мислення, давайте здійснимо подорож за допомогою уяви чарівний світ казки. Послухайте уважно казку.

^ Казка „Цар мислення”.

У далекій країні Психології правив могутній цар, якого звали Мислення. Він мав чарівну здатність відчувати людину. Народ країни прославляв його за такі величні якості: самостійність, критичність, гнучкість, глибину, широту, послідовність та швидкість.

Проникаючи в людину, ці якості діяли і проявлялися по-різному.

Цар мислення проживав не один, в нього було три брати, їх звали: Наочно-образне мислення, Наочно-дійове мислення, Словесно-логічне мислення. Кожний з братів вихвалявся своїми перевагами перед іншим, але всім їм подобалася одна дівчина, яку звали Розумова дія. Вона була закохана в царя Мислення і приймала тільки його залицяння.

Розумова дія завжди прислухалася до порад своїх друзів, яких було семеро. Їх звали: Порівняння, Аналіз, Синтез, Абстрагування, Систематизація, Узагальнення, Класифікація.

Розумова дія була нерозлучна з ними, бо вони постійно допомагали їй, навчали, як себе поводити з братами, щоб ті не посварилися.

Між царем і дівчиною були сильні почуття – і вони одружилися. Брати зрозуміли, що надії завоювати серце Розумової дії немає, і прийняли її, як рідну сестру.

Усі терміни заздалегідь виписуються на дошці і після розповіді казки пояснюються учням.

 1. Діагностика розумового розвитку підлітків.

Психолог пропонує учням вивчити свій розумовий розвиток, використавши шкільний тест розумового розвитку. (ШТРР)

Гуревич К.М., Акимова Н.К., Борисова Є.М. та ін. „Школьный тест умственного развития (ШТУР)

^ IV. Підсумок заняття.

Запитання до учнів:

 • Чи можна спеціальними вправами, тренуваннями домогтися високого рівня оволодіння розумовими операціями?

 • ^ Як ви думаєте, чи впливають особливості нашого мислення на вибір та освоєння професії?


Заняття №8

Тема: Інтереси та схильності людини. Визначення професійних інтересів та нахилів. Рекомендації щодо вибору майбутньої професії.

^ Мета: допомогти визначити професійні інтереси та нахили учнів, надати рекомендації щодо вибору майбутньої професії.

Хід заняття.

І. Організаційний момент.

ІІ. Вступне слово психолога.

В житті кожної людин настає момент, коли потрібно замислитися над питанням: „Хто я? Чим відрізняюсь від інших людей? Чим схожий на них?” Відповіді можна шукати все життя, і немає ніякої гарантії їх знайти. Наука, яка покликала допомогти знайти ці відповіді, називається психологія. Ознайомившись з її основами, ви крім задоволення від самого процесу самопізнання, отримаєте можливість використовувати ці знання у рішенні практичних питань.

Розглянемо проблему вибору професії. Для того, щоб уникнути помилок при виборі професії, необхідно мати уявлення про свої інтелектуальні і психофізіологічні можливості, спеціальні здібності, інтереси і схильності.

Для правильного вибору професії необхідно уявляти собі ті вимоги, які вона встановлює перед людиною, а також знати свої індивідуально-психологічні особливості, щоб мати змогу порівняти їх з цими вимогами.

ІІ. Основна частина.

 1. Інформаційне повідомлення „Класифікація професії за Є.О. Клімовим”.

Є.О. Клімов запропонував класифікацію професії. Суть її полягає в тому, що залежно від особливостей основного предмету праці всі професії поділяються на п’ять головних типів. Професії першого типу – „людина – природа” об’єднують ботаніків, лісників, агрономів, ветеринарів і т.д. Назва підказує, що ці професії полягають у вивченні і використанні корисних копалин землі, води, атмосфери, а також живих органів – рослин і тварин, тобто неживої і живої природи. Професії другого типу – „людина – техніка” – це слюсарі, інженери, мотористи, швачки, водії… Люди цих професій займаються машинами, механізмами, транспортними засобами, тобто технікою. Ті, хто мають справу з різними умовними знаками, шифрами, кодами, формулами належить до третього типу професій – „людина – знакова система” (бухгалтер, економіст, касир, радист, програміст, оператор). Дизайнери, художники, малярі, письменники, журналісти, композитори, музиканти, актори – представники четвертого типу професій „людина – художній образ”. Ці професії передбачають роботу з творами літератури, мистецтва, а також інші види робіт у сфер естетики. П’ятий тип професії – „людина – людина” – включає продавців, лікарів, вчителів, вихователів, бібліотекарів, слідчих, офіціантів, екскурсоводів… Для цих професій характерна робота з людьми – дітьми чи дорослими.

2. Визначення професійних інтересів та нахилів учнів.

Психолог пропонує учням виявити свої професійні інтереси та нахили, використавши Диференційно-діагностичний опитувальник (ДДО) Є.О. Клімова.

Після завершення роботи психолог підводить підсумки, надає рекомендації щодо вибору майбутньої професії.

^ IV. Підсумок заняття.

Тож, як бачите, вибираючи професію, потрібно враховувати перш за все свої інтереси та схильності. А вони проявляються, формуються тільки в діяльності, пов’язаній з ними. Тому потрібно не чекати, коли інтерес або схильність виникнуть, а активно включатися в різноманітну діяльність. Саме така поведінка дозволить виявити і сформувати інтереси і схильності. А якщо інтереси і схильності в будь-якій області знань або практичній діяльності пов’язані із життєвим планом, то вони переходять в професіональні. І це, звичайно, дуже добре.
Заняття №9

Тема: Здібності людини й вибір професії.

Мета: ознайомити учнів з поняттям „здібності”, дати поняття про загальні й спеціальні здібності, розкрити їхній взаємозв’язок з вибором професії.

^ Хід заняття.

І. Організаційний момент.

ІІ. Основна частина.

 1. Мозковий штурм „Що ви розумієте під здібностями?”

Психолог ставить перед учнями запитання: „Що ви розумієте під здібностями?”. Усі думки учасників занотовуються на фліп-чарті та узагальнюються.

 1. Інформаційне повідомлення „Здібності. Класифікація здібностей”.

Узагальнюючи все сказане, можна підсумувати, що здібності – це психологічні особливості людини, від яких залежить успішність набуття знань, умінь, навичок, вони безпосередньо впливають на формування подальшого життєвого шляху.

Здібності не можуть бути зведені до знань, умінь, навичок людини, але здібності забезпечують їхнє швидке набуття, фіксацію й ефективне практичне застосування. Здібності можна класифікувати на:

 1. Природні – у своїй основі біологічно обумовлені, пов’язані з вродженими задатками.

 2. Специфічні людські здібності. Їх поділяють на:

 1. загальні, котрими визначаються успіхи людини у різних видах діяльності й спілкування (увага, мислення, пам’ять, точність і тонкість рухів, мова і т.д.) і спеціальні, які визначають успіхи людини в окремих видах діяльності й спілкування, де необхідні особливі вміння та їхній розвиток (здібності до математики, техніки, літератури, живопису, спорту тощо);

 2. теоретичні – визначають здатність людини до абстрактно-практичних дій;

 3. навчальні, які впливають на успішність педагогічного впливу, засвоєння людиною ЗУН, формування рис особистості, і творчі, пов’язані з успішністю в створенні виробів матеріальної й духовної культури, нових ідей, відкриттів, винаходів;

 4. комунікативні здібності.

 1. Вправа „Професія і здібності”.

Роздати учасникам аркуші паперу А4, розділені вертикальними лініями на три частини і запропонувати у першій колонці написати професію, яку вони хотіли б здобути в майбутньому; у другій – здібності, які на їхню думку, необхідно мати для здобуття даної професії, а в третій колонці – здібності, які вони уже мають на даний момент.

Після завершення роботи учні презентують свої таблиці, ведеться обговорення.

 1. Вправа „Треба, зможу, хочу”.

Проводиться з метою підведення учнів до усвідомлення взаємозв’язку бажання одержати професію, здібностей людини й потреб суспільства.

Виконання даної вправи передбачає роботу в групах.

Розділити учасників на три групи і запропонувати обговорити в групах необхідність керуватися при виборі професії девізом „Треба, зможу, хочу” і пояснити, що для них означають ці слова.

І група – „Треба”.

ІІ група – „Зможу”.

ІІІ група – „Хочу”.

Після завершення роботи ведеться обговорення.

 1. Обговорення.

Запитання для учнів:

 • Який зв’язок існує між здібностями й знаннями, уміннями й навичками?

 • Чим зумовлений розвиток загальних і спеціальних здібностей?

 • Згадайте найбільш яскраві позитивні враження дитинства, пов’язані з виникненням зацікавленості до тієї чи іншої діяльності.

ІІІ. Підсумок заняття.
Заняття № 10

Тема: творчі здібності людини та їх розвиток.

Мета: ознайомити з поняттям „творчі здібності”, „творчий потенціал”, формувати в учнів активну позицію щодо розвитку здібностей, самовдосконалення, підвищити мотивацію до самопізнання.

^ Хід заняття.

Творчість – це десять відсотків натхнення і дев’яносто відсотків важкої праці.

Т.Едісон

І. Організаційний момент.

ІІ. Вступне слово психолога.

Кожна людина від природи наділена здатністю до творчості, творчим потенціалам, тому що творчість лежить в основі як загального розвитку природи, еволюції, так і в розвитку кожної окремої особистості, в її самоздійсненні. У структурі творчого потенціалу центральною складовою є креативність – здатність до творчості.

ІІІ. Основна частина.

  1. Гра-розминка „Рух Хіпі”.

Виконується з метою активізації учнів, їх підготовки до подальшої роботи.

Учні стають у коло, після чого в центр кола виходить один учасник. Він глибоко вдихає повітря, потім повільно його видихає, говорячи звук „Пх...” і одночасно намагаючись доторкнутися до кожного учасника по колу. Той учасник, на кому зупинилися, стає в центр кола, замінюючи попереднього.

  1. Мозковий штурм „Творчий потенціал – це...”

Психолог ставить перед учасниками запитання: „Як ви думаєте, що таке творчий потенціал?”

Усі думки учасників записуються на фліп-чарті і узагальнюються.

  1. Інформаційне повідомлення „Що таке творчий потенціал”.

Творчість – одна із найважливіших прогресивних елементів людської культури, а фантазія людини – фактор, який підвищує її можливості й вираженість творчого потенціалу.

Творчий потенціал – це сукупність можливих творчих виявів особистості, творчі можливості, закладені в кожній людині від народження, які розвиваються в різних сферах діяльності.

О. Моллко визначив у системі творчого потенціалу такі складові:

   • інтереси, їхня спрямованість;

   • допитливість;

   • схильність до порівняння;

   • вияв загального інтелекту;

   • наполегливість, цілеспрямованість;

   • творчість;

   • інтуїтивність;

   • швидке оволодіння уміннями, навиками, ремісничою майстерністю.

  1. Діагностика мислення, інтелекту, креативності.

Психолог пропонує учням короткий тест творчого мислення (КТТМ). [Автор: Е.П.Торранс. Адаптація О.І.Щебланової та І.С.Аверіної].

^ IV. Підсумок заняття.

Запитання до учнів:

 • Як ви думаєте, чи в кожної людини є творчий потенціал?

 • Від чого (кого) залежить розвиток здібностей?


^ Заняття №11

Тема: Я в професійному просторі.

Мета: розширювати знання про професії, розвивати професійно необхідні риси особистості, ознайомити з алгоритмом вибору професії.

Хід заняття.

І. Організаційний момент.

ІІ. Організаційна частина.

 1. Вправа „Світ професії”.

Виконання даної вправи передбачає роботу в групах. Розділити учасників на три групи. Кожна група протягом 20 хвилин заповнює таблицю:

№ з/п

Типи професій за Є.О. Клімовим

Професії, що відносяться до цього типу

Професійні вимоги до людини

1.

2.

...Після завершення роботи групи презентують свої таблиці, ведеться обговорення.

 1. Вправа „Моє бачення”.

Виконання даної вправи передбачає роботу в групах. Розділити учасників на п’ять груп. Кожна група отримує один тип професії (за Є.О. Клімовим) і відображає його на ватмані паперу, використовуючи фломастери, маркери, вирізки з журналів, клей, ножиці. Після завершення роботи кожна група презентує свій плакат, ведеться обговорення.

 1. Інформаційне повідомлення „Алгоритми професійного самовизначення”.

Алгоритм професійного самовизначення.

 1. Визначити кілька професій, які подобаються, до яких є прагнення, існують принципові можливості успішного їхнього освоєння й працевлаштування.

 2. Шукати як найбільше інформації про ці професії, знайомитися з людьми, які їх представляють.

 3. Вислухати думки батьків, учителів, друзів, проаналізувати їх.

 4. Скласти список істотних можливостей професії (наприклад, можливість спілкування з багатьма людьми, поїздки за кордон, висока зарплата й т. п.) і проаналізувати його щодо своєї мети, очікувань, мрій.

 5. Визначити фізичні й психологічні риси, необхідні для кожної із професій.

 6. Звернутися до психолога із проханням визначити (діагностуванням) інтереси, здібності, темперамент, особливості пам’яті, мислення тощо.

 7. Прислухатися до своїх почуттів, інтуїції.

 8. „Примірити” кожну із професій. Зрівняти, зважити всі „плюси” і „мінуси”.

 9. Зробити вибір.

 10. Упевнено йти до мети.

 1. Вправа „ Я обираю”.

Учасникам роздають стікери двох кольорів. Вони мають розмістити їх в тому місці на шкалі, на скільки, на їхню думку, впливає власне „ Я” і „середовище” на вибір їхньої професії.

^ Шкала „Я обираю”.

Після завершення роботи психолог підсумовує, ведеться обговорення.

 1. Мозковий штурм „ Кар’єра – це...”

Психолог ставить перед учасниками запитання: „Як ви думаєте, що таке кар’єра?”

Усі думки учасників записуються на фліп-чарті і узагальнюються.

 1. Інформаційне повідомлення „Кар’єра. Складові професійної кар’єри”.

Кар’єра – це концепція стилю життя, що включає послідовність виконуваних робіт, до яких людина залучена впродовж життя.

Складові професійної кар’єри:

  • Вибір професії.

  • Навчання.

  • Отримання кваліфікації.

  • Робота.

  • Підвищення кваліфікації.

ІІІ. Підсумок заняття.

Заняття №12

1   2   3   4   5

Схожі:

Курс гурткових занять з досвіду роботи практичного психолога Березоволуцької зош І-ІІІ ст. Клименко В. П iconПлан І. Розділ Стратегія програми розвитку Березоволуцької зош I-III...
Програма розвитку Березоволуцької зош I-III ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області
Курс гурткових занять з досвіду роботи практичного психолога Березоволуцької зош І-ІІІ ст. Клименко В. П iconПлан роботи практичного психолога Носівської зош
Участь в навчально-методичних семінарах, методоб'єднаннях психологів, соціальних педагогів, вчителів
Курс гурткових занять з досвіду роботи практичного психолога Березоволуцької зош І-ІІІ ст. Клименко В. П iconРічний план роботи; план роботи на місяць; тижневий графік роботи
Матеріали та документація практичного психолога дошкільного навчального закладу зберігаються у кабінеті психолога за відповідними...
Курс гурткових занять з досвіду роботи практичного психолога Березоволуцької зош І-ІІІ ст. Клименко В. П iconМетодичні рекомендації цпп І ср квнз «Харківська академія непевної...
Есід. Для організації планування години психолога розробляється графік на місяць (квартал, півріччя, рік) з урахуванням річного плану...
Курс гурткових занять з досвіду роботи практичного психолога Березоволуцької зош І-ІІІ ст. Клименко В. П iconПосадова інструкція практичного психолога (код кп 2445. 2)
Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність практичного психолога загальноосвітнього навчального...
Курс гурткових занять з досвіду роботи практичного психолога Березоволуцької зош І-ІІІ ст. Клименко В. П iconДо 20 травня Аналітичний звіт щодо діяльності практичного психолога
Аналіз досягнутих результатів (інформація про результати досягнень діяльності практичного психолога І соціального педагога, фіксація...
Курс гурткових занять з досвіду роботи практичного психолога Березоволуцької зош І-ІІІ ст. Клименко В. П iconПрактичного психолога
України від 27. 08. 2000р. №1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації І звітності усіх ланок психологічної служби...
Курс гурткових занять з досвіду роботи практичного психолога Березоволуцької зош І-ІІІ ст. Клименко В. П iconНаказ м. Балаклія
Вишнівської зош І-ІІІ ступенів, Червонодонецької зош І-ІІІ ступенів №2, Балаклійської зош І-ІІІ ступенів №1 ім. О. А. Тризни з питання...
Курс гурткових занять з досвіду роботи практичного психолога Березоволуцької зош І-ІІІ ст. Клименко В. П iconЗвіт про стан організації профілактичної та правовиховної роботи...
...
Курс гурткових занять з досвіду роботи практичного психолога Березоволуцької зош І-ІІІ ст. Клименко В. П iconБілоцерківська районна державна адміністрація київської області відділ освіти нака з
Трушківська зош І-ІІІ ст., Терезинське нво, Сорокотязька зош І-ІІ, Озернянська зош І-ІІ ст. №1, Скребишівська зош І-ІІ ст.,Чупирянське...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка