Рекомендації щодо організації роботи практичного психолога позашкільного закладу
Скачати 53.72 Kb.
НазваРекомендації щодо організації роботи практичного психолога позашкільного закладу
Дата конвертації23.03.2013
Розмір53.72 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
Директорам позашкільних

навчальних закладів

Інструктивно-методичні

рекомендації щодо організації

роботи практичного психолога

позашкільного закладу

у 2012-2013 н.р.
Згідно листа управління освіти і науки від 26.07.2012 р. № 01/14 – 2039 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012-2013 навчальному році», враховуючи аналіз роботи психологічної служби у 2011-2012 навчальному році, Горлівський міський навчально-методичний центр психологічної служби надсилає рекомендації щодо організації діяльності соціально-психологічної служби закладу освіти.

Пріоритетні напрями психологічного забезпечення освіти, як системи заходів, спрямованих на вирішення актуальних завдань освіти засобами та методами фахівців психологічної служби (практичних психологів) у 2012-2013 н.р. є наступні:

 • сприяння виявленню та розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей різних вікових категорій, забезпечення реалізації їх потреб у самореалізації та професійному самовизначенні;

 • психологічний супровід, підтримка, адаптація та соціалізація обдарованих та здібних вихованців;

 • реалізація превентивних заходів щодо різних форм узалежнень серед учнівської молоді у тому числі соціально небезпечних ігор, фізичного насильства та агресивної поведінки;

 • надання необхідної психологічної підтримки дітям із особливими освітніми потребами, сприяння залученню цих дітей до позашкільної освіти;

 • запровадження психологічних програм і проектів, спрямованих на профілактику асоціальних явищ у дитячо-молодіжному середовищі (алкоголізму, наркоманії, правопорушень тощо).

Зміст діяльності практичного психолога ПНЗ з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку має бути зосереджений на розвитку потенційних можливостей дитини, допомозі у соціалізації та адаптації до соціального середовища. Практичний психолог планує та надає адресну психологічну допомогу дітям дошкільного віку, що не відвідують дошкільний навчальний заклад та їх батькам у підготуванні дитини до шкільного навчання (визначення рівня розвитку пізнавальних функцій та адаптивних можливостей дитини; здійснення у разі потреби колекційної та групової корекційно - розвивальної роботи, консультацій для батьків; можлива організація роботи «Школи для батьків майбутніх школярів» тощо).

Практичний психолог ПНЗ має тісно співпрацювати з практичними психологами шкіл у зв'язку з переходом на новий Державний стандарт початкової та загальної середньої освіти. Здійснювати надання психологічної підтримки вихованцям, які мають складності у поведінці та навчанні у школі, через залучення до позашкільної освіти, виявлення потенційних можливостей та інтересів, сприяння їх адаптації до соціального середовища.

Останніми роками особлива увага приділяється дітям, що мають особливі освітні потреби. Основна мета закладу, який відвідують такі діти – прилаштування освітнього середовища до потреб дитини, її соціалізація та розвиток з урахуванням її особливостей та можливостей.

Більшість дітей з особливими освітніми потребами можуть бути залучені до роботи корекцій них та розвиваючих груп з урахуванням їх можливостей. В узагальненому вигляді основні види робіт практичного психолога у цьому напрямку може виглядати так:

 1. Ознайомлення із соціальним паспортом позашкільного закладу та основними категоріями дітей, що потребують особливої уваги (виокремлення категорії дітей, що мають особливі освітні потреби).

 2. Знайомство з цими дітьми та їх батьками,оцінка освітнього середовища відповідно до потреб та можливостей дитини, сприяння створенню необхідних умов.

 3. Організація та проведення заходів щодо формування психологічної готовності інших вихованців та педагогів до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами.

 4. Практичний психолог може ініціювати проведення психолого-педагогічного консиліуму з метою розробки індивідуальної програми супроводу дитини, розробки єдиних рекомендацій щодо її навчання.

 5. Відстеження соціально-психологічного клімату у дитячому колективі та статусу дитини у групі.

 6. Проведення, у разі необхідності, корекційної та розвивальної роботи з метою розвитку потенційних можливостей дитини та розкриття її здібностей, формування соціально корисних навичок тощо.

 7. Моніторинг рівня адаптації та інтеграції дитини у соціальне середовище позашкільного закладу.

Проблема кривдження дітей та молоді стає все більш актуальною. Все більша кількість дітей стає жертвами насильства з боку однолітків. Серед форм насильства постраждалі діти називають побиття, образи, приниження, використання образливих прізвиськ, псування майна, позбавлення їжі та грошей тощо. Часто ці випадки мають системний характер і потребують негайного втручання дорослого у ситуацію.

Робота ведеться у двох основних напрямках: надання психологічної, педагогічної та правової допомоги дитині, що зазнала жорстокого ставлення. У разі потреби залучаються інші служби та організації. З іншого боку, ведеться робота з учнями, що схильні до агресивних дій по відношенню до оточуючих, оскільки насильство є засвоєною моделлю поведінки.

Отже, існує нагальна потреба в удосконаленні системи роботи в навчальному закладі з профілактики правопорушень та насильницьких дій серед дітей (формування навичок вирішення конфліктних ситуацій, толерантності, безпечної поведінки).

У напрямку реалізації психологічного супроводу, підтримки, адаптації та соціалізації обдарованих та здібних вихованців практичний психолог ПНЗ здійснює такі заходи:

 1. Знайомиться із соціальним паспортом закладу та бере на облік дітей, які виявляють певні досягнення, створює банк даних цих дітей, заводить картки обліку (за рівнями: обласний, міський, рівень закладу).

 2. Здійснює діагностику, проводить консультативні та розвиваючи заходи, у разі необхідності.

 3. Здійснюються заходи щодо пошуку та виявлення здібних дітей (опитування, співбесіди, спостереження за досягненнями), які виконуються у тісній співпраці із керівниками гуртків та секцій.

 4. Розробляє рекомендації та інші інформаційні матеріали щодо психолого-педагогічної підтримки здібних та обдарованих дітей для педагогів та батьків.

 5. Організує та проводить психологічні семінари, тренінги, для педагогів закладу щодо формування готовності до роботи з обдарованими дітьми, підвищення психологічної компетенції у напрямку психології обдарованості та інших галузей психології.

 6. Може організовувати спеціальні розвивальні та творчі групи для дітей з різних напрямків (вивчення основ психології, з розвитку лідерських якостей, з підготування до волонтерської діяльності тощо).

Законом України «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 р. № 3739-УІ визначено організаційно-правові засади протидії торгівлі людьми, основні напрями державної політики та засади міжнародного співробітництва у цій сфері, повноваження органів виконавчої влади, порядок встановлення статусу осіб, які постраждали від торгівлі людьми, порядок надання допомоги таким особам.

Одним з основних завдань у сфері попередження торгівлі людьми, які визначені у Законі, є підвищення рівня обізнаності населення про причини та наслідки торгівлі людьми шляхом проведення інформаційних кампаній з протидії торгівлі людьми серед населення, у тому числі серед дітей.

У 2012-2013 н.р. рекомендується вживати соціальні, правові, психолого-педагогічні заходи спрямовані на виявлення та усунення причин та передумов, що можуть провокувати торгівлю дітьми; вживати заходів для підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі серед дітей, батьків або осіб, що їх замінюють; під час проведення профілактичних та інформаційно-просвітницьких заходів залучати представників громадських та міжнародних організацій, які працюють у цій сфері.

Директор ГМ НМЦ ПС Топалова І. Є.
Богданова Любов Валентинівна

4-94-79

Схожі:

Рекомендації щодо організації роботи практичного психолога позашкільного закладу iconМетодичні рекомендації цпп І ср квнз «Харківська академія непевної...
Есід. Для організації планування години психолога розробляється графік на місяць (квартал, півріччя, рік) з урахуванням річного плану...
Рекомендації щодо організації роботи практичного психолога позашкільного закладу iconМетодичні рекомендації щодо організації І змісту роботи практичного...
А освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про позашкільну...
Рекомендації щодо організації роботи практичного психолога позашкільного закладу iconРічний план роботи; план роботи на місяць; тижневий графік роботи
Матеріали та документація практичного психолога дошкільного навчального закладу зберігаються у кабінеті психолога за відповідними...
Рекомендації щодо організації роботи практичного психолога позашкільного закладу iconРекомендації практичного психолога щодо корекції акцентуацій характеру...
Рекомендації практичного психолога щодо корекції акцентуацій характеру у підлітків
Рекомендації щодо організації роботи практичного психолога позашкільного закладу iconРекомендації щодо організації роботи соціального педагога закладу
Донецької області, враховуючи аналіз роботи психологічної служби у 2011-2012 навчальному році, Горлівський міський навчально-методичний...
Рекомендації щодо організації роботи практичного психолога позашкільного закладу iconПосадова інструкція практичного психолога (код кп 2445. 2)
Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність практичного психолога загальноосвітнього навчального...
Рекомендації щодо організації роботи практичного психолога позашкільного закладу iconРекомендації щодо планування діяльності практичного психолога загальноосвітнього закладу освіти
...
Рекомендації щодо організації роботи практичного психолога позашкільного закладу iconДо 20 травня Аналітичний звіт щодо діяльності практичного психолога
Аналіз досягнутих результатів (інформація про результати досягнень діяльності практичного психолога І соціального педагога, фіксація...
Рекомендації щодо організації роботи практичного психолога позашкільного закладу iconАналітичний звіт (згідно наказу уон №16 від 26. 01. 09) щодо діяльності...
Вказати наявні сертифікати та свідоцтва з проходження різноманітних курсів (коли, ким видані)
Рекомендації щодо організації роботи практичного психолога позашкільного закладу iconРекомендації щодо профілактики суїцидальної поведінки
Діти та підлітки, які перебувають у кризовому стані, потребу¬ють підтримки оточення, членів родини, педагогів, однодумців, психокорекційної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка