Державний комітет україни по стандартизації, метрології
НазваДержавний комітет україни по стандартизації, метрології
Сторінка1/3
Дата конвертації12.03.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ

ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
Н А К А З
N 23 від 17.01.97 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

11 лютого 1997 р.

vd970117 vn23 за N 29/1833
Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації дорожніх

транспортних засобів, їх складових та приладдя

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Держкомстандартизації

N 572 ( z0017-01 ) від 25.09.2000

N 48 ( z0126-02 ) від 25.01.2002 )

На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня

1993 р. N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила обов'язкової сертифікації дорожніх

транспортних засобів, їх складових та приладдя (додаються).

2. Наказ Держстандарту України від 28 листопада 1996 р.

N 502 "Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації дорожніх

транспортних засобів, їх складових та приладдя" скасувати.

3. Керівникам органів із сертифікації дорожніх транспортних

засобів, їх складових та приладдя довести затверджені Правила до

зацікавлених підприємств, організацій та установ, а також інших

суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого

заступника Голови Держстандарту України Рубана Ю.Г.
Голова Держстандарту України Т.Кисільова

Затверджено

Наказом Держстандарту

України від 17 січня

1997 р. N 23
Правила

обов'язкової сертифікації дорожніх

транспортних засобів, їх складових та приладдя
1. Галузь застосування
1.1. Ці Правила встановлюють порядок та вимоги до проведення

обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів (ДТЗ), їх

складових та приладдя в Українській державній системі сертифікації

продукції - Системі сертифікації УкрСЕПРО (далі - Система).

1.2. Правила є обов'язковими для органів із сертифікації

ДТЗ, акредитованих випробувальних лабораторій (центрів), а також

суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності

та фізичних осіб, у тому числі іноземних. ( Пункт 1.2 в редакції

Наказу Держкомстандартизації N 48 ( z0126-02 ) від 25.01.2002 )
2. Терміни та визначення
2.1. Використані в документі поняття, терміни та їх

визначення відповідають ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні

поняття. Терміни та визначення", ДСТУ 3278-95 "Система розроблення

та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та

визначення", ДСТУ 2984-95 "Засоби транспортні дорожні. Типи.

Терміни та визначення", ДСТУ 3498-96 "Система сертифікації

УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис", "ДСТУ 3957-2000

Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під

час проведення сертифікації продукції". ( Пункт 2.1 із змінами,

внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації N 572

( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

2.2. "Приладдя ДТЗ"- додаткові пристрої, призначені для

встановлення на ДТЗ з метою поліпшення його споживчих

властивостей, але не призначені для обов'язкового встановлення на

всіх примірниках ДТЗ однієї моделі.

2.3. "Тип ДТЗ" - класифікаційно згрупована сукупність моделей

(варіантів виготовлення) ДТЗ, схожих за призначенням і принципом

дії, що не відрізняються між собою за тими характеристиками

конструкції, які регламентовані вимогами конкретного нормативного

документа до кожної характеристики ДТЗ.

2.4. Сертифікація ДТЗ, складових частин, що були в

користуванні та ввозяться в Україну, - це процедура, під час якої

перевіряється і засвідчується відповідність конструкції виробу

вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів, нормативів і

стандартів, а також його стан (наявність змін конструкції) на час

увезення в Україну. ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.4 згідно з

Наказом Держкомстандартизації N 48 ( z0126-02 ) від 25.01.2002 )
3. Загальні положення
3.1. Сертифікацію ДТЗ у Системі проводять органи із

сертифікації продукції, що акредитовані в Системі в установленому

порядку.

3.2. Об'єктами сертифікації в Системі УкрСЕПРО є:

автомобілі, автобуси, тролейбуси, мотоцикли, мопеди, причіпи,

напівпричіпи, що:

а) виготовлені в Україні або ввозяться в Україну (нові, у

тому числі складові та приладдя до них);

б) ввозяться в Україну (такі, що були в користуванні, а також

кузови та шасі згідно з кодами 87.06 та 87.07 Української

класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності - далі

УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ).

Не підлягають сертифікації згідно з цими Правилами:

тихохідні ДТЗ, конструктивна швидкість яких не перевищує

25 км/г;

ДТЗ, які призначені виключно для військових потреб або для

використання яких на дорогах загального користування існують

спеціальні правила.

( Пункт 3.2 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 48

( z0126-02 ) від 25.01.2002 )

3.3. Обов'язкова сертифікація ДТЗ у Системі здійснюється на

відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів, чинних

в Україні, щодо безпеки життя, здоров'я людей, захисту їх майна,

охорони навколишнього природного середовища.

3.4. Добровільна сертифікація продукції ДТЗ у Системі

здійснюється на відповідність вимогам, що не віднесені актами

законодавства та нормативними документами до обов'язкових.

3.5. Порядок обов'язкової сертифікації конкретних імпортних

ДТЗ у Системі встановлює орган із сертифікації ДТЗ відповідно до

цих Правил та Порядку ввезення на митну територію України

продукції, що імпортується та підлягає в Україні обов'язковій

сертифікації, затвердженого наказом Держстандарту України і

Держмиткому України від 10 травня 1994 року N 107/126 ( z0103-94 )

(державний реєстр N 103/312 від 19.05.94), і Порядку проведення

робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва, що

виготовляється серійно, затвердженого наказом Держстандарту

України від 18.08.98 N 633 ( z0657-98 ) і зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 14.10.98 за N 657/3097, і Порядку

проведення робіт з сертифікації продукції іноземних виробництв за

схемами з обстеженням, атестацією та сертифікацією систем якості,

затвердженого наказом Держстандарту України від 02.08.96 N 329

( z0458-96 ) (державний реєстр N 458/1483 від 16.08.96).

( Пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

3.6. Порядок проведення сертифікації ДТЗ (нових) передбачає:

( Пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Держкомстандартизації N 48 ( z0126-02 ) від 25.01.2002 )

- подання заявки на сертифікацію;

- розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням

схеми;

- обстеження виробництва або атестацію виробництва ДТЗ, що

сертифікується, або аналіз функціонування сертифікованої системи

якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;

- відбір зразків ДТЗ для випробувань;

- ідентифікацію ДТЗ;

- прийняття зразків ДТЗ випробувальною лабораторією

(центром);

- перевірка і випробування зразків ДТЗ;

- аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про

можливість надання сертифіката відповідності; ( Позиція восьма

пункту 3.6 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 572

( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

- надання сертифіката відповідності та занесення

сертифікованої продукції до Реєстру Системи; ( Позиція дев'ята

пункту 3.6 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 572

( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

- визнання сертифікатів відповідності, які підтверджують

відповідність імпортної продукції вимогам чинних в Україні

нормативних документів і які видані на цю продукцію за кордоном;

- технічний нагляд; ( Позиція одинадцята пункту 3.6 в

редакції Наказу Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від

25.09.2000 )

- інформацію про результати робіт із сертифікації ДТЗ.

3.7. Сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється

серійно, надається органом із сертифікації на підставі позитивних

результатів експертизи документації, наданої заявником, та

сертифікаційних випробувань. ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.7

згідно з Наказом Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від

25.09.2000 )

3.8. Порядок проведення сертифікації ДТЗ, шасі та кузовів за

кодами 87.06 і 87.07 УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ), що були в користуванні

(далі - ДТЗ, що були в користуванні), передбачає:

подання заявки на сертифікацію;

розгляд та прийняття рішення за заявкою; при цьому мають

ураховуватися документальні підтвердження, надані виробником чи

його представником в Україні або компетентними органами,

визначеними Договірними Сторонами Женевської Угоди 1958 р. (Угода

1958 року про прийняття єдиних технічних приписів для колісних

транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть

бути встановлені та/або використані на колісних транспортних

засобах, з поправками від 1995 року ( 995_343 ) щодо наявності

відповідних сертифікатів та/або протоколів випробувань на нові

вироби цього типу (варіанта, версії);

прийняття виробу випробувальною лабораторією (центром);

складання опису конструкції та випробування виробу;

аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про

можливість надання сертифіката відповідності;

оформлення сертифіката відповідності та занесення його до

Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції.

( Розділ 3 доповнено пунктом 3.8 згідно з Наказом

Держкомстандартизації N 48 ( z0126-02 ) від 25.01.2002 )
4. Правила сертифікації дорожніх транспортних

засобів, їх складових та приладдя
4.1. Подання заявки на сертифікацію.

4.1.1. Для проведення сертифікації нових ДТЗ, їх складових

частин та приладдя заявник подає до органу із сертифікації заявку

згідно з додатком 1, а для ДТЗ, що були в користуванні, згідно з

додатком 9. ( Підпункт 4.1.1 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від 25.09.2000, в

редакції Наказу Держкомстандартизації N 48 ( z0126-02 ) від

25.01.2002 )

4.1.2. До заявки додаються:

- гарантійний лист виробника щодо наявності умов виробництва

для стабільного випуску продукції (додаток N 2);

- технічний опис ДТЗ з кресленнями загального виду, з обсягом

вимог (додаток N 3);

- копія технічних умов на виріб ДТЗ (в разі необхідності);

- копія протоколів останніх періодичних випробувань

продукції, що сертифікується;

- завірена копія сертифікатів відповідності за окремими

властивостями (характеристиками), отриманих раніше в українських

органах із сертифікації або в органах інших країн (для розгляду

можливості їх визнання);

- копії протоколів сертифікаційних випробувань, раніше

проведених в акредитованих випробувальних лабораторіях (центрах)

України або в лабораторіях інших країн (для розгляду можливості їх

визнання);

- інші документи (на вимогу органу із сертифікації ДТЗ), які

будуть необхідні для визначення схеми сертифікації (креслення,

технічні описи складових частин, конструкторська та технологічна

або організаційно-методична документація).
4.2. Розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням

схеми сертифікації.

4.2.1. Заявку розглядають органи із сертифікації ДТЗ, які:

- реєструють заявку в журналі обліку і заводять окрему справу

на сертифікацію продукції підприємства-виробника (включаючи

іноземного), в якій надалі зберігається все листування і внутрішні

документи органу із сертифікації ДТЗ стосовно будь-якої продукції

цього виробника;

- проводять експертизу правильності заповнення реквізитів

заявки відповідно до вимог розділу 4 цих Правил;

- проводять експертизу наданих документів. ( Абзац

підпункту 4.2.1 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 48

( z0126-02 ) від 25.01.2002 )

Органи із сертифікації у разі наявності повідомлення про

офіційне схвалення типу ДТЗ, що були в користуванні, та/або

протоколів сертифікаційних випробувань на них (з урахуванням

варіанта та версії), виданих компетентними органами, визначеними

Договірними Сторонами Женевської Угоди 1958 р. ( 995_343 ),

здійснюють їх зарахування, якщо наведені у них результати

відповідають вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів,

нормативів і стандартів. У цьому разі випробування об'єкта

сертифікації на відповідність Правилам ЄЕК ООН не проводяться. У

разі відсутності вказаних документів проводяться випробування за

всіма обов'язковими вимогами; ( Абзац підпункту 4.2.1 в редакції

Наказу Держкомстандартизації N 48 ( z0126-02 ) від 25.01.2002 )

- визначають схему сертифікації продукції за поданою заявкою,

причому залежно від обраної схеми може бути застосована одна з

нижченаведених процедур: ( Абзац підпункту 4.2.1 в редакції Наказу

Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

а) обстеження виробництва згідно з вимогами ДСТУ 3957 з

подальшим технічним наглядом в період дії сертифіката

відповідності та проведенням контрольних випробувань зразків

продукції, що відбираються з виробництва, у постачальника або з

торгівлі в порядку, у терміни та в кількості, установлені

програмою технічного нагляду; ( Абзац підпункту 4.2.1 в редакції

Наказу Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

б) атестація виробництва з подальшим технічним наглядом в

період дії сертифіката та проведенням контрольних випробувань

зразків продукції, що відбираються з виробництва, у постачальника

або з торгівлі в порядку, у терміни та в кількості, установлені

програмою технічного нагляду; ( Абзац підпункту 4.2.1 в редакції

Наказу Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

в) сертифікація (оцінка) системи якості

підприємства-виробника продукції, яка сертифікується, з подальшим

технічним наглядом за системою якості та проведенням контрольних

випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва, у

постачальника або з торгівлі в порядку, у терміни та в кількості,

установлені програмою технічного нагляду; ( Абзац підпункту 4.2.1

в редакції Наказу Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від

25.09.2000 )

- узгоджують терміни проведення окремих видів робіт із

сертифікації і їх вартість;

- визначають перелік необхідних документів, які повинен

подати заявник для проведення сертифікації, та мову їх викладення;

- готують і подають на підпис керівнику органу із

сертифікації документи за прийнятими формами для укладення

договору із заявником на проведення передбачених робіт із

сертифікації;

- готують і подають на підпис керівнику органу із

сертифікації проект рішення за поданою заявкою (додаток N 4);

- надсилають або вручають заявнику рішення за заявкою;

- надсилають копію рішення за заявкою до випробувальних

лабораторій (центрів), що будуть проводити випробування, і до

територіального центру стандартизації, метрології та сертифікації

за місцем розташування заявника.

Орган із сертифікації доручає проведення випробувань

сертифікованої продукції з метою технічного нагляду (згідно з

галуззю акредитації) лише випробувальним лабораторіям, що

акредитовані в Системі. ( Підпункт 4.2.1 доповнено абзацом згідно

з Наказом Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від

25.09.2000 )

У разі отримання заявником сертифіката відповідності на одне

чи декілька найменувань продукції одного типу сертифікати

відповідності на інші найменування продукції того самого типу,

якщо вони складені на тому самому виробництві, надаються органом

із сертифікації без повторного обстеження або атестації

виробництва чи сертифікації системи якості". ( Підпункт 4.2.1

доповнено абзацом згідно з Наказом Держкомстандартизації N 572

( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

4.2.2. Термін розгляду заявки та прийняття рішення за нею у

кожному разі не повинен бути більше одного місяця з дня її

реєстрації та внесення плати згідно з договором. Копія підписаного

рішення за заявкою додається до справи із сертифікації.

4.2.3. Якщо для прийняття рішення за заявкою необхідні

додаткові відомості щодо продукції або її виробника (для отримання

яких потрібні: поглиблена експертиза супровідних документів на

продукцію або додаткові документи; обстеження виробництва;

протоколи випробувань продукції, інші непередбачені дії), орган із

сертифікації ДТЗ, за погодженням із заявником, може встановити

інший термін розгляду заявки.

4.2.4. Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних

документів виявляється неможливість проведення сертифікації

заявленої продукції, орган із сертифікації ДТЗ надає заявникові

обгрунтоване рішення про неможливість проведення сертифікації.

Якщо заявник у 10-денний термін після отримання рішення не

повідомив про свої наміри щодо проведення коригувальних заходів,

роботи з проведення сертифікації припиняються. У разі незгоди

заявника з висновками органу із сертифікації ДТЗ заявник може

оскаржити рішення органу із сертифікації ДТЗ (розділ 6 цих

Правил).
4.3. Правила вибору схеми сертифікації продукції.

4.3.1. Схема сертифікації продукції визначається органом із

сертифікації ДТЗ. Схеми сертифікації ДТЗ наведені у додатку N 5.

4.3.2. Сертифікація ДТЗ, що були в користуванні і ввозяться

на митну територію України, проводиться за схемою 1 додатка 5.

( Пункт 4.2 доповнено підпунктом 4.3.2 згідно з Наказом

Держкомстандартизації N 48 ( z0126-02 ) від 25.01.2002 )
4.4. Обстеження виробництва.

4.4.1. Обстеження виробництва проводиться з метою

встановлення його відповідності до вимог документації,

підтвердження можливості підприємства виробляти продукцію

відповідно до вимог чинних нормативних документів, надання

рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного

нагляду за виробництвом сертифікованої продукції. ( Підпункт 4.4.1

в редакції Наказу Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від

25.09.2000 )

4.4.2. Обстеження виробництва проводиться комісією експертів

органу із сертифікації ДТЗ. Склад комісії експертів та програма її

роботи затверджуються керівником органу із сертифікації ДТЗ.

4.4.3. Обстеження виробництва проводиться згідно з вимогами

ДСТУ 3957-2000 і складається з таких етапів:

- попередня оцінка;

- перевірка й оцінка виробництва;

- оформлення результатів обстеження виробництва.

( Підпункт 4.4.3 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 572

( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

4.4.4. За результатами обстеження виробництва комісія складає

акт обстеження виробництва у двох примірниках. Акт підписується

членами комісії і затверджується керівником органу із

сертифікації. ( Підпункт 4.4.3 в редакції Наказу

Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

( Підпункт 4.4.5 вилучено згідно з Наказом

Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

( Підпункт 4.4.6 вилучено згідно з Наказом

Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

4.5. Атестація виробництва.

4.5.1. Атестація виробництва проводиться з метою оцінки

технічних можливостей підприємства-виробника для забезпечення

стабільної якості продукції, що відповідає вимогам нормативних

документів.

4.5.2. Атестація виробництва проводиться за ініціативою

заявника або за рішенням органу із сертифікації ДТЗ і виконується

органом із сертифікації ДТЗ. Порядок проведення атестації

виробництва встановлюється органом із сертифікації ДТЗ з

урахуванням особливостей виробництва конкретної продукції та вимог

документів Системи.

4.5.3. Порядок проведення робіт з атестації виробництва

повинен передбачати:

- попередню оцінку;

- складання програми та методики атестації;

- перевірку виробництва і атестацію його технічних

можливостей;

- технічний нагляд за атестованим виробництвом.

4.5.4. Результати атестації оформляються атестатом

виробництва, який вручається заявнику.

4.5.5. Сертифікат відповідності, виданий за схемою, що

передбачає атестацію виробництва, має термін дії три роки.
4.6. Сертифікація систем якості.

4.6.1. Сертифікація систем якості проводиться органами, що

акредитовані в Системі на право проведення цих робіт. Порядок

проведення сертифікації встановлюється органом із сертифікації

систем якості з урахуванням вимог документів Системи.

4.6.2. Сертифікація систем якості виконується за ініціативою

заявника або за рішенням органу із сертифікації ДТЗ, якщо це

передбачено схемою сертифікації.

4.6.3. Сертифікація системи якості стосовно виробництва

визначеної продукції проводиться з метою впевненості у

відповідності системи якості вимогам ДСТУ ISO 9001 - ДСТУ ISO 9003

і в тому, що виробник може постійно випускати продукцію, яка

відповідає вимогам нормативних документів.

4.6.4. Порядок сертифікації систем якості повинен

передбачати:

- попередню оцінку системи якості;

- остаточну перевірку і оцінку системи якості;

- оформлення результатів перевірки;

- технічний нагляд за сертифікованою системою якості в період

терміну дії сертифіката.

4.6.5. Результати сертифікації системи якості оформлюються

сертифікатом на систему якості, який вручається заявнику, а його

копія - органу із сертифікації ДТЗ.

4.6.6. У разі наявності сертифіката на систему якості, яка

поширюється на виробництво продукції, заявленої на сертифікацію,

заявник додає до заявки копію цього сертифіката.

4.6.7. Орган із сертифікації ДТЗ після одержання заявки і

копії сертифіката на систему якості надсилає до органу із

сертифікації систем якості запит щодо документального

підтвердження задовільного функціонування на підприємстві системи

якості. Після одержання документів, що підтверджують

функціонування системи якості відповідно до вимог нормативних

документів, які поширюються на систему, і позитивних результатів

їх аналізу орган із сертифікації ДТЗ визначає схему сертифікації

продукції, що передбачає сертифікацію системи якості.

4.6.8. Сертифікат відповідності, виданий за схемою, що

передбачає сертифікацію системи якості, видається на термін дії до

п'яти років. ( Підпункт 4.6.8 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

4.7. Правила відбору зразків для випробувань.

4.7.1. Відбір зразків продукції для випробувань проводиться

органом із сертифікації ДТЗ або, за його письмовим дорученням, -

уповноваженим представником, незалежним від заявника.

4.7.2. Зразки продукції відбираються з тих виробів, що

пройшли приймальний контроль виробника та готові до реалізації.

Кількість зразків для випробувань має відповідати кількості,

зазначеній в рішенні за заявкою органу із сертифікації ДТЗ.

Відбір зразків проводиться у присутності представника

заявника і оформлюється актом відбору зразків у трьох примірниках

(додаток N 6).

4.7.3. Кількість та тип (модель, версія) зразків продукції

для випробувань зазначається у рішенні за заявкою або в програмі

технічного нагляду. ( Пункт 4.7 доповнено підпунктом 4.7.3 згідно

з Наказом Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від

25.09.2000 )

4.8. Ідентифікація продукції.

4.8.1. Ідентифікація продукції проводиться органом із

сертифікації ДТЗ або, за його дорученням, - випробувальною

лабораторією (центром). Якщо випробувальна лабораторія (центр)

акредитована тільки на технічну компетентність, - за участю

уповноваженого представника органу із сертифікації ДТЗ.

Ідентифікація проводиться в присутності заявника.

4.8.2. Ідентифікація проводиться для встановлення: ( Абзац

підпункту 4.8.2 і редакції Наказу Держкомстандартизації N 572

( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

- походження наданого на ідентифікацію зразка; ( Абзац

підпункту 4.8.2 і редакції Наказу Держкомстандартизації N 572

( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

- приналежності до класифікаційної групи, типу, даної партії;

( Абзац підпункту 4.8.2 і редакції Наказу Держкомстандартизації

N 572 ( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

- відповідності загальної конструкції та комплектації зразка

до технічного опису; ( Абзац підпункту 4.8.2 і редакції Наказу

Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

- відповідності маркування зразка (маркування ДТЗ та його

систем, агрегатів та складових частин) до документації (технічним

умовам, технічним описам, протоколам випробувань та ін.), що

представлений для сертифікації та технічного нагляду; ( Абзац

підпункту 4.8.2 і редакції Наказу Держкомстандартизації N 572

( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

Якщо виявлено невідповідності, роботи призупиняються, про що

заявник повідомляється у термін дві доби. Одночасно ця інформація

доводиться до органу із сертифікації ДТЗ. Якщо заявник у 10-денний

термін після одержання повідомлення не поінформував про свої

наміри щодо проведення коригувальних заходів, випробування

продукції з метою сертифікації припиняються.

4.8.3. Рішення про порядок продовження сертифікації приймає

орган із сертифікації ДТЗ не пізніше 10 днів з дня подання

пропозиції заявником.

4.8.4. За результатами ідентифікації складається акт

ідентифікації у трьох примірниках, незалежно від результату

ідентифікації (додаток N 7).

4.8.5. Зразки продукції, що не пройшли ідентифікацію, на

випробування з метою сертифікації не приймаються.

4.8.6. Заявник забезпечує необхідні умови для проведення

ідентифікації зразків (зразки продукції, робоче місце,

устаткування, інструмент, технічна документація). ( Пункт 4.8

доповнено підпунктом 4.8.6 згідно з Наказом Держкомстандартизації

N 572 ( z0017-01 ) від 25.09.2000 )
4.9. Приймання зразків продукції випробувальною лабораторією

(центром).

4.9.1. Ідентифіковані зразки продукції для випробувань

приймає відповідальна особа випробувальної лабораторії (центру),

яка спеціально уповноважена наказом керівника лабораторії

(центру), виключно за умови, що ці зразки передано до лабораторії

в запечатаному або опломбованому вигляді, а також за наявності

актів відбору зразків та ідентифікації.
4.10. Випробування зразків продукції з метою сертифікації.

4.10.1. Випробування зразків продукції з метою сертифікації

проводяться виключно акредитованими в Системі випробувальними

лабораторіями (центрами), які визначені органом із сертифікації

ДТЗ відповідно до рішення за заявкою. Самостійне прийняття

випробувальною лабораторією (центром) рішення щодо проведення

випробувань зразків продукції з метою сертифікації продукції не

допускається.

4.10.2. Зразки продукції випробовуються на відповідність

обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативних документів,

зазначених у рішенні.

4.10.3. За результатами випробувань лабораторія (центр) подає

до органу із сертифікації ДТЗ протокол випробувань продукції,

копії - заявнику. Протокол випробувань повинен бути підписаний

виконавцями робіт і затверджений керівником акредитованої

випробувальної лабораторії (центру). Якщо випробування проводились

у випробувальній лабораторії (центрі), що акредитована в Системі

тільки на технічну компетентність, протокол випробувань

підписується представником органу із сертифікації ДТЗ, під

наглядом якого (за дорученням органу) проводились ці випробування.

4.10.4. Протокол випробувань у будь-якому випадку повинен

містити:

- посилання на позначення та назву нормативних документів

щодо методів випробувань;

- графу "Норма згідно з нормативним документом на продукцію",

у якій записують конкретну визначену нормативними документами

норму;

- графу "Фактично одержані результати випробувань", в якій

наводять числовий результат вимірювань (випробувань), тобто не

допускається запис: "відповідає", "в нормі" або "не виявлено" -

для показників, що підлягають вимірюванню.

4.10.5. В разі отримання негативних результатів хоча б за

одним з показників, випробування з метою сертифікації

припиняються, а інформація про це надається заявнику та органу із

сертифікації ДТЗ.

4.10.6. Повторні випробування можуть бути проведені тільки

після подання нової заявки та переконливих доказів заявника у

проведенні ним коригувальних заходів на усунення причин, що

викликали невідповідність.

4.10.7.Опис конструкції ДТЗ, що був у користуванні,

складається акредитованою в Системі УкрСЕПРО випробувальною

лабораторією (центром) за формою, що наведена в додатку 3. ( Пункт

4.10 доповнено підпунктом 4.10.7 згідно з Наказом

Держкомстандартизації N 48 ( z0126-02 ) від 25.01.2002 )
4.11. Аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про

можливість видачі сертифіката відповідності та його оформлення.

4.11.1. Наданий випробувальною лабораторією (центром)

протокол випробувань розглядається органом із сертифікації ДТЗ з

метою визначення відповідності:

- номенклатури перевірених показників номенклатурі

показників, зазначених у рішенні за заявкою;

- вимогам, що встановлені пунктами 4.10.3, 4.10.4 цих Правил;

- застосованих методів та засобів випробувань вимогам

нормативного документа на методи випробувань.

За позитивними результатами розгляду протоколу та інших

робіт, що передбачені в рішенні за заявкою, орган із сертифікації

ДТЗ приймає рішення про видачу сертифіката відповідності.

4.11.2. Заповнюються всі, без винятку, реквізити, передбачені

у формах сертифікатів. У випадках, якщо заходи, зазначені в

реквізитах, не проводились, робиться запис: "не проводились", "не

маркується", "не наноситься".

4.11.3. Якщо схемою сертифікації, наведеною в рішенні за

заявкою, передбачено обстеження чи атестацію виробництва або

оцінку системи якості, орган із сертифікації ДТЗ за позитивними

результатами цієї роботи приймає рішення про термін дії

сертифіката відповідності, що готується до підпису. Термін дії

сертифіката у цьому випадку не повинен бути більшим за термін дії

атестата виробництва або сертифіката системи якості. ( Підпункт

4.11.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

4.12. Видача сертифіката відповідності, затвердженого ДСТУ

3498-96, та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи.

4.12.1. Сертифікат відповідності видається органом із

сертифікації ДТЗ на одиничну партію продукції із зазначенням її

кількості або на продукцію, що випускається підприємством серійно

протягом терміну, встановленого угодою, з правом маркування знаком

відповідності кожної одиниці випущеної продукції.

4.12.2. Заявнику видається оригінал сертифіката

відповідності, до якого додаються "Загальні характеристики

дорожнього транспортного засобу" (додаток N 8).

4.12.3. Термін дії сертифіката відповідності на продукцію

визначається органом із сертифікації ДТЗ з урахуванням чинних схем

(моделей) сертифікації ДТЗ (додаток 5). ( Підпункт 4.12.3 в

редакції Наказу Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від

25.09.2000 )

4.12.4. Орган із сертифікації ДТЗ веде облік виданих ним

сертифікатів і їх копії надсилає до Держстандарту України.

4.12.5. В разі внесення змін до складу продукції або

технології її виготовлення, що можуть вплинути на показники, які

підтверджені під час сертифікації, заявник зобов'язаний попередити

про це орган із сертифікації ДТЗ, який приймає рішення про

необхідність проведення нових випробувань або оцінки стану

виробництва продукції.

4.12.6. Термін дії сертифіката відповідності не

продовжується. ( Пункт 4.12 доповнено підпунктом 4.12.6 згідно з

Наказом Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

4.12.7. Для отримання сертифіката на новий термін заявник не

пізніше як за три місяці до закінчення дії чинного сертифіката

направляє до органу із сертифікації заявку відповідно до пункту

4.1 цих Правил. На продукцію, що не зазнала конструктивних змін,

допускається надання нового сертифіката відповідності замість

того, що був наданий за схемами сертифікації з обстеженням чи

атестацією виробництва або сертифікацією (оцінкою) системи якості

і втратив чинність у зв'язку із закінченням терміну дії. Це

можливо на підставі позитивних результатів технічного нагляду за

період дії сертифіката відповідності, здійсненого згідно з

програмою технічного нагляду. При цьому сертифікаційні

випробування за новою заявкою проводяться обов'язково в разі

наявності конструктивних змін, що впливають на характеристики

продукції. ( Пункт 4.12 доповнено підпунктом 4.12.7 згідно з

Наказом Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

4.12.8. Сертифікат відповідності може супроводжуватись

додатком тільки за формою, установленою ДСТУ 3498. У разі

розширення переліку продукції заміна додатків до сертифікатів

відповідності не допускається, а надається новий сертифікат

відповідності з новим додатком. ( Пункт 4.12 доповнено підпунктом

4.12.8 згідно з Наказом Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 )

від 25.09.2000 )

4.13. Технічний нагляд за сертифікованими ДТЗ під час їх

виробництва.

4.13.1. У разі, коли сертифікат відповідності видано заявнику

на певний термін і за договором йому надано право самостійно

застосовувати цей сертифікат до виготовленої продукції, технічний

нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва

здійснює орган із сертифікації ДТЗ чи, за його дорученням,- інша

організація.

4.13.2. Залежно від схеми сертифікації застосовують такі види

технічного нагляду:

- проведення періодичних контрольних випробувань зразків

продукції, що відбираються у заявника, у збутових та торговельних

організаціях;

- проведення періодичних контрольних випробувань зразків

продукції, що відбираються у заявника, у збутових та торговельних

організаціях, а також періодичний технічний нагляд за атестованим

виробництвом сертифікованої продукції;

- проведення періодичних контрольних випробувань зразків

продукції, що відбираються у заявника, у збутових та торговельних

організаціях, а також періодична оцінка ефективності

функціонування сертифікованої системи якості у заявника;

- проведення періодичного контролю за технологічним процесом

виробництва сертифікованої продукції.

4.13.3. Періодичність контрольних випробувань, їх обсяг та

порядок проведення, періодичність оцінки стану виробництва та

ефективності функціонування системи якості встановлює орган із

сертифікації ДТЗ в кожному конкретному випадку і регламентує їх в

програмі технічного нагляду, яка розробляється органом із

сертифікації ДТЗ і затверджується його керівником.

4.13.4. За результатами технічного нагляду виконавець складає

і подає до органу із сертифікації ДТЗ звіт, в якому зазначаються

можливі причини невідповідностей встановленим вимогам (за

наявності) та пропонуються коригувальні заходи. Один примірник

звіту вручається заявникові.

4.13.5. Орган із сертифікації ДТЗ може прийняти рішення про

проведення додаткових випробувань і (або) перевірок залежно від

інформації про стан сертифікованої продукції, яка надходить від

споживачів і органів контролю.

4.13.6. Орган із сертифікації ДТЗ може прийняти рішення про

зупинення або припинення дії сертифіката відповідності у випадках:

- виявлення невідповідностей продукції вимогам, встановленим

під час сертифікації;

- порушення вимог технології виготовлення, правил приймання,

методів контролю та випробувань, маркування продукції тощо;

- внесення заявником змін до нормативних документів, методів

випробувань, складу продукції тощо, які можуть вплинути на

відповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам, без

попереднього узгодження з органом із сертифікації ДТЗ;

- порушення умов договору заявником.

4.13.7. Орган із сертифікації ДТЗ в триденний термін надсилає

письмову інформацію про прийняте рішення щодо зупинення або

припинення дії виданого сертифіката відповідності до Держстандарту

України, його територіального органу та заявнику.

4.13.8. Рішення органу із сертифікації ДТЗ про зупинення дії

сертифіката відповідності може бути скасовано у випадку, якщо

проведенням коригувальних заходів заявник може усунути

невідповідності та причини їх виникнення у місячний термін і

підтвердити відповідність продукції встановленим вимогам.

4.13.9. Коригувальні заходи здійснюються заявником продукції

зразу ж після одержання рішення органу із сертифікації ДТЗ про

зупинення дії сертифіката відповідності. Контроль за виконанням

коригувальних заходів здійснює орган із сертифікації ДТЗ, що видав

сертифікат.

Усі витрати на проведення коригувальних заходів та щодо

організації контролю за їх виконанням несе заявник сертифікованої

продукції.

4.13.10. Коригувальні заходи вважаються успішно виконаними,

якщо після їх виконання продукція відповідає вимогам нормативних

документів.

4.13.11. Продукція, на яку була зупинена дія сертифіката

відповідності, може заявлятися заявником на повторну сертифікацію

після виконання ним коригувальних заходів, спрямованих на усунення

порушень, виявлених під час технічного нагляду. В такому разі

роботи із сертифікації проводяться без урахування результатів

попередньої сертифікації даної продукції.
4.14. Порядок сертифікації ДТЗ іноземних виробництв.

4.14.1. Сертифікація ДТЗ, що імпортуються, проводиться у

відповідності з вищезазначеними вимогами розділу 4 цих Правил та

вимогами Порядку проведення робіт із сертифікації продукції

іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого

наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633 ( z0657-98 ) і

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.10.98 за

N 657/3097. ( Підпункт 4.14.1 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

4.14.2. Для сертифікації нових ДТЗ та ДТЗ, що були в

користуванні, заявник подає до органу із сертифікації ДТЗ заявку

згідно з додатком 1 або додатком 9.

Орган із сертифікації ДТЗ:

- укладає із заявником договір про проведення робіт із

сертифікації;

- надає заявнику рішення за заявкою та довідку про укладання

такого договору для подання митним органам відповідно до Порядку

митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають

обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 04.11.97 N 1211 ( 1211-97-п ).

( Пункт 4.14 доповнено підпунктом 4.14.2 згідно з Наказом

Держкомстандартизації N 48 ( z0126-02 ) від 25.01.2002 )
4.15. Визнання сертифікатів чи інших документів, які

підтверджують відповідність імпортної продукції вимогам чинних в

Україні нормативних документів і які видані на цю продукцію за

кордоном.

4.15.1. Сертифікати та протоколи випробувань продукції,

видані уповноваженими органами інших країн (далі - іноземний

сертифікат), підлягають визнанню в Системі за умови дотримання

сукупності таких правил:

- якщо Держстандартом України укладено двосторонню угоду про

взаємне визнання результатів робіт із сертифікації з національним

органом із сертифікації тієї країни, з якої походить продукція, що

ввозиться в Україну;

- іноземний сертифікат видано в державній системі

сертифікації тієї країни, з якої походить продукція, що ввозиться

в Україну;

- продукція, що ввозиться в Україну, може бути ідентифікована

за супровідною документацією ( маркування, етикетка) як така, що

виготовлена за міждержавними або іншими нормативними документами,

що є чинними в Україні;

- зазначені в іноземному сертифікаті номенклатура усіх

обов'язкових вимог до продукції і норми цих вимог повністю

відповідають номенклатурі обов'язкових вимог і нормам, чинним в

Україні.

4.15.2. За умови виконання сукупності правил, наведених у

пункті 4.15.1 цих Правил, на іноземній сертифікат орган із

сертифікації ДТЗ видає свідоцтво про визнання згідно з ДСТУ 3498-

96. Свідоцтво про визнання реєструється в Реєстрі Системи.

4.15.3. У разі невиконання принаймні однієї умови пункту

4.15.1 визнання іноземних сертифікатів здійснюється згідно з

вимогами цих Правил на підставі рішення про визнання органу із

сертифікації ДТЗ.

4.15.4. Документом про визнання іноземних сертифікатів є

свідоцтво про визнання (в разі повного визнання) або сертифікат

відповідності ( в разі часткового визнання), що видані в Системі.

Результати сертифікації можуть бути визнані:

- без додаткових процедур сертифікації;

- із впровадженням додаткових процедур сертифікації;

- у разі позитивних результатів сертифікації продукції в

Системі.

4.15.5. Процедура визнання результатів сертифікації ДТЗ

передбачає:

- розгляд заявки та аналіз наданої документації;

- прийняття рішення про можливість видачі свідоцтва про

визнання або сертифіката відповідності;

- оформлення та реєстрацію свідоцтв про визнання або

сертифікатів відповідності;

- технічний нагляд за ДТЗ.

4.15.6. Заявник продукції має надати органу із сертифікації

ДТЗ таку документацію:

- заявку про визнання;

- сертифікати або інші документи, що підтверджують

відповідність ДТЗ конкретним вимогам;

- нормативні документи на ДТЗ (в разі необхідності);

- протоколи випробувань;

- сертифікат на систему якості, атестат (сертифікат)

виробництва (за їх наявності);

4.15.7. Орган із сертифікації ДТЗ розглядає документацію,

проводить її аналіз та експертизу.

4.15.8. Орган із сертифікації ДТЗ, що розглядає документацію,

має право запросити додаткову інформацію.

4.15.9. Орган із сертифікації ДТЗ може прийняти рішення про

повне або про часткове визнання результатів сертифікації ДТЗ.

4.15.10. Орган із сертифікації ДТЗ оформлює свідоцтво про

визнання або сертифікат відповідності.

4.15.11. У разі значних розбіжностей між нормативними

документами щодо показників (характеристик) ДТЗ орган із

сертифікації ДТЗ приймає рішення про проведення сертифікації ДТЗ

згідно з вимогами Системи.

4.15.12. Зразки для сертифікації надаються заявником.

4.15.13. Визнання сертифікатів, протоколів випробувань та

інших документів, наданих поза межами України, вважаються дійсними

на термін, визначений органом із сертифікації ДТЗ. ( Підпункт

4.15.13 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

4.15.14. Технічний нагляд за ДТЗ, що імпортуються,

виконується згідно з рішенням органу із сертифікації ДТЗ.
4.16. Сертифікація складових частин.

4.16.1. Проведення сертифікації складових частин здійснюється

згідно з вимогами пункту 3.6 цих Правил.

4.16.2. Сертифікація запасних частин, які постачаються

(виробляються) безпосередньо виробником ДТЗ.

Виробником подається заявка на запасні частини конкретного

типу ДТЗ, до якої додаються:

- копія сертифіката відповідності на ДТЗ, виданого в Системі;

- сертифікат походження запасних частин;

- лист-декларація виробника про наявність необхідних умов

виробництва або сертифікат на систему якості.

На підставі позитивних висновків експертизи документів орган

із сертифікації ДТЗ приймає рішення про видачу сертифіката

відповідності.

4.16.3. Сертифікація однорідних (які виготовляються за однією

технологією і відрізняються лише розмірами) запасних частин за

каталогом.

При сертифікації однорідних запасних частин результати

випробувань продукції одного найменування поширюються на всю групу

таких виробів. На підставі позитивного протоколу сертифікаційних

випробувань сертифікат відповідності видається на всю групу

виробів.

Такий сертифікат також може бути виданий на групу однорідних

виробів за каталогом. У цьому випадку вказується назва каталога.

4.16.4. Сертифікація іноземних запасних частин, які

виробляються не заводами - виробниками ДТЗ, проводиться на

загальних підставах за наявності нормативного документа на цю

продукцію, наданого або погодженого із заводом-виробником ДТЗ.

4.16.5. Сертифікація партії запасних частин, що імпортуються

в Україну.

До заявки додаються:

- сертифікати та (або) протоколи випробувань, отримані в

органах із сертифікації;

- протокол випробувань, проведених на підприємстві (не

пізніше одного року);

- нормативний(і) документ(и) на конкретний виріб (групу

однорідних виробів);

- технічний опис або інший документ, який дає змогу провести

ідентифікацію продукції;

- копія контракту;

- сертифікат походження запасних частин.

Сертифікат відповідності у цьому випадку видається на партію

продукції.

4.16.6. Сертифікація складових частин, що постачаються

безпосередньо заводу - виготовлювачу ДТЗ.

За наявності у завода - виготовлювача ДТЗ сертифіката

відповідності на транспортний засіб, виробник ДТЗ або складових

частин чи постачальник подає заявку на сертифікацію складових

частин, до якої додаються:

- копія сертифіката відповідності на ДТЗ;

- відомості про застосування складових частин

заводом - виготовлювачем ДТЗ, який отримав сертифікат на цей

транспортний засіб у Системі сертифікації УкрСЕПРО.

У цьому випадку за позитивними результатами експертизи

видається свідоцтво про визнання або сертифікат відповідності.

Сертифікація складових частин, що виготовлюються без

узгодження із заводом - виготовлювачем ДТЗ, проводиться у

загальному порядку.

4.16.7. Сертифікація кузовів та шасі транспортних засобів за

кодами 87.06 та 87.07 УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ) як нових, так і тих, що

були в користуванні, що ввозяться на митну територію України,

здійснюється як зібрані транспортні засоби.

Для проведення сертифікації укомплектовані до стану ДТЗ

кузови та шасі направляються до випробувальної лабораторії

(центру) для проведення випробувань. Подальші роботи з їх

сертифікації виконуються згідно з цими Правилами як зібрані

транспортні засоби.

( Пункт 4.16 доповнено підпунктом 4.16.7 згідно з Наказом

Держкомстандартизації N 48 ( z0126-02 ) від 25.01.2002 )
5. Конфіденційність
5.1. Органи із сертифікації ДТЗ та організації, які діють за

їх дорученням, повинні забезпечувати конфіденційність інформації,

що становить комерційну або професійну таємницю.
6. Розгляд спірних питань
6.1. Якщо заявник має бажання оскаржити рішення щодо відмови

видачі йому сертифіката відповідності чи припинення або зупинення

дії сертифіката, він повинен подати (письмово) заяву до органу із

сертифікації ДТЗ не пізніше одного місяця після одержання

повідомлення про прийняте рішення. Подання заяви не припиняє дії

прийнятого рішення.

6.2. Заява розглядається органом із сертифікації ДТЗ в

місячний термін з дня її надходження.

6.3. До заяви додаються такі документи:

- листування із спірного питання між заявником,

випробувальною лабораторією, територіальним органом Держстандарту

України, органом із сертифікації ДТЗ;

- відповідні матеріали випробувань, перевірки, нагляду;

- зразок-свідок продукції (за наявності);

- технічна документація на продукцію (за необхідністю).

6.4. Кожна із сторін має право запросити експерта з

випробувальної лабораторії для надання пояснень.

6.5. Рішення стосовно поданої заяви може вміщувати одну із

таких рекомендацій:

- видати чи визнати сертифікат відповідності;

- відмовити у видачі чи визнанні сертифіката відповідності;

- підтвердити призупинення дії сертифіката відповідності;

- відновити дію сертифіката відповідності.

6.6. Рішення надсилається заявнику протягом п'яти днів після

проведення засідання. Якщо на думку органу із сертифікації, що

розглядав спірне питання, необхідно вживати заходів щодо

стандартів та інших нормативних документів на продукцію, що

використовувалися під час сертифікації, то відповідні пропозиції

він подає до Держстандарту України.

6.7. У разі незгоди з рішенням органу із сертифікації ДТЗ

заявник має право звернутися до Держстандарту України протягом

десяти днів з дня одержання рішення; до суду, арбітражного суду

згідно з чинним законодавством.
7. Розрахунки між органом із сертифікації і заявником
7.1. Основні засади системи розрахунків такі:

- оплата робіт із сертифікації проводиться незалежно від її

результатів;

- вартість робіт індексується залежно від рівня інфляції;

- витрати заявників на проведення робіт із сертифікації

продукції відносяться на її собівартість (Декрет Кабінету

Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про

стандартизацію і сертифікацію").
7.2. Порядок розрахунків під час сертифікації продукції.

7.2.1. Під час сертифікації продукції фінансові

взаємовідносини встановлюються між:

- органом із сертифікації ДТЗ;

- випробувальними лабораторіями (центрами);

- заявником.

7.2.2. Оплаті підлягають роботи, пов'язані з обов'язковою

сертифікацією продукції:

- підготовчі;

- експертні;

- щодо атестації, випробування, контролю та реєстрації.

7.2.3. Оплата робіт із сертифікації продукції здійснюється на

підставі договорів, що укладаються за рішенням органу із

сертифікації ДТЗ відповідно до одного з нижчевикладених варіантів:

- заявник укладає договір на проведення усіх робіт з органом

із сертифікації ДТЗ. Із одержаних за договором коштів орган із

сертифікації ДТЗ сплачує за проведення відповідних робіт

випробувальним лабораторіям (центрам);

- заявник згідно з рішенням органу із сертифікації ДТЗ за

заявкою на проведення сертифікації продукції укладає окремі

договори на виконання видів робіт з органом із сертифікації ДТЗ,

випробувальними лабораторіями (центрами) або іншими організаціями,

що зазначені у рішенні за заявкою.

7.2.4. Вартість робіт із сертифікації ДТЗ та складових

розраховується згідно з Правилами визначення вартості робіт із

сертифікації продукції та послуг, затвердженими наказом

Держстандарту України від 10.03.99 N 100 ( z0194-99 ) і

зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31.03.99 за

N 194/3487. ( Пункт 7.2 доповнено підпунктом 7.2.4 згідно з

Наказом Держкомстандартизації N 572 ( z0017-01 ) від 25.09.2000 )

Додаток N 1

до Правил обов'язкової сертифікації

дорожніх транспортних засобів, їх

складових та приладдя

Керівнику органу із сертифікації

________________________________

(найменування, прізвище, ініціали,

адреса)

Заявка

на проведення сертифікації продукції

у Системі сертифікації УкрСЕПРО

1. _______________________________________________________________

(найменування підприємства-виготовлювача, постачальника

__________________________________________________________________

(далі-заявник),

__________________________________________________________________

(адреса, код ЄДРПОУ*)

в особі __________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові та посада)

заявляє, що ______________________________________________________

(назва продукції, код ОКП, код ТН ЗЕД для імпортної

_________________________________________________________________,

продукції)

яка(ий) виготовляється ___________________________________________

(масово, серійно, партіями (шт., тис. шт.,

__________________________________________________________________

від N до N виробу), одноразово)

за ______________________________________________________________,

(назва та позначення нормативного документа)

відповідає вимогам _______________________________________________

(назва та позначення нормативного документа)

__________________________________________________________________

і просить провести сертифікацію цієї продукції у Системі

сертифікації УкрСЕПРО на відповідність вимогам наведених

нормативних документів.

2. Випробування з метою сертифікації просимо провести _______

__________________________________________________________________

(найменування акредитованої випробувальної лабораторії (центру),

__________________________________________________________________

адреса. В разі відсутності відомостей цей пункт не наводиться)

3. Заявник зобов'язується:

- виконувати всі умови сертифікації;

- забезпечувати стабільність показників (характеристик)

продукції, які підтверджені сертифікатом відповідності;

- сплатити всі витрати за проведення сертифікації.
4. Додаткові відомості ______________________________________
Керівник підприємства __________________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер __________________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"____" __________ 199_ р.

М.П.

__________________________________

* Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

Додаток N 2

до Правил обов'язкової сертифікації

дорожніх транспортних засобів, їх

складових та приладдя
Керівнику органу із сертифікації ДТЗ

____________________________________

(найменування, прізвище, ініціали

____________________________________

адреса)
Гарантійний лист виробника
Цим посвідчується наявність на підприємстві умов виробництва

для стабільного випуску продукції, яка відповідає вимогам НД, що

контролюються при сертифікаційних випробуваннях __________________

__________________________________________________________________

(найменування ДТЗ, їх складових частин та предметів обладнання)

у відповідності з нормативними документами _______________________

(перелік НД,

__________________________________________________________________

які поширюються на вироби, що заявлені на сертифікацію)

Докладний опис умов виробництва для забезпечення формування

технічних характеристик згідно з вимогами НД додається.

Заявник готовий надати органу із сертифікації ДТЗ можливість

провести перевірку умов виробництва ДТЗ та їх складових частин, що

підлягають сертифікації.
Керівник підприємства __________________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер __________________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.


Додаток N 3

до Правил обов'язкової сертифікації

дорожніх транспортних засобів, їх

складових та приладдя
Технічний опис ДТЗ з кресленнями загального виду,

з обсягом вимог
  1   2   3

Схожі:

Державний комітет україни по стандартизації, метрології iconДержавний стандарт україни
Внесено державним науково-дослідним інститутом метрології вимірювальних І управляючих систем (днді «Система») спільно з Технічним...
Державний комітет україни по стандартизації, метрології iconДержавний стандарт україни системи управління якістю вимоги (iso...
Внесено державним науково-дослідним інститутом метрології вимірювальних І управляючих систем (днді «Система») спільно з Технічним...
Державний комітет україни по стандартизації, метрології iconНаказ
Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва державний комітет україни по земельних ресурсах
Державний комітет україни по стандартизації, метрології iconЗакон україни
«центральним органом виконавчої влади з питань фінансів», «центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону»,...
Державний комітет україни по стандартизації, метрології iconДержавний стандарт україни
ПрІн) Київської міської державної адміністрації; Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації (Укрінтеі); Головним...
Державний комітет україни по стандартизації, метрології iconДипломна робота Тема: Менеджмент міжнародної стандартизації
Розділ І історія та суспільна потреба виникнення розвитку міжнародної стандартизації
Державний комітет україни по стандартизації, метрології iconНаказ
Міністерство внутрішніх справ україни державний комітет україни по земельних ресурсах
Державний комітет україни по стандартизації, метрології iconЗапрошення
...
Державний комітет україни по стандартизації, метрології iconДержавний комітет україни по нагляду за охороною праці
Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 13 березня 1995 р за n 58/594
Державний комітет україни по стандартизації, метрології iconВідомості Верховної Ради (ввр), 1995, n 24, ст. 189 )
Державний Комітет України по геології І використанню надр", "Міністерство статистики України"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка