«Про пайову участь замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Маловисківської міської ради»
Скачати 133.16 Kb.
Назва«Про пайову участь замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Маловисківської міської ради»
Дата конвертації14.03.2013
Розмір133.16 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
Звіт про результати

повторного відстеження рішення міської ради від 27.12.2011 № 204 «Про пайову участь замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Маловисківської міської ради»
Вид та назва акта - рішення Маловисківської міської ради «Про пайову участь замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Маловисківської міської ради»

Виконавець заходів з відстеження – спеціалісти міської ради.
^ Ціль прийняття акта:

1. Реалізація державної політики в сфері планування і забудови територій;

2. Забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

3. Комплексний підхід до рівномірного розвитку інфраструктури по всій території міста.

Строк виконання заходів з відстеження - 20.11.2012р. - 20.12.2012р.

Тип відстеження - повторне.

Методи одержання результатів відстеження - статистичні дані (звернення забудовників).
Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність - звернення забудовників, та кількість укладених договорів.
Кількісні та якісні значення показників результативності проекту акту:

1. Загальна кількість об’єктів містобудування;

2. Розмір додаткових надходжень до міського бюджету;

3. Результати направлення інвестиційних внесків на розвиток інфраструктури міста.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акту «Про пайову участь замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Маловисківської міської ради» та ступеня досягнення визначених цілей здійснювалось шляхом укладення договорів на розвиток інфраструктури міста Малої Виски.
Дата розміщення: 06.12.2012

Звіт про результати базового

відстеження регуляторного акту – рішення міської ради від 20.11.2012 № 267,№268,№ 269, № 270 «Про затвердження технічної документації по нормативно-грошовій оцінці земель міста Малої Виски, с. Краснопілки, с-ща Улянівки, с-ща Комсомольське Маловисківського району Кіровоградської області»
^ Вид та назва регуляторного акта - рішення міської ради від 20.11.2012 № 267, 268, 269, 270 «Про затвердження технічної документації по нормативно-грошовій оцінці земель міста Малої Виски, с. Краснопілки, с-ща Ульянівки, с-ща Комсомольське Маловисківського району Кіровоградської області».

^ Виконавець заходів з відстеження – спеціаліст – землевпорядник міської ради.

Цілі прийняття акту:

- визначення механізму введення в дію нормативної грошової оцінки земель Маловисківської міської ради;

- врегулювання правовідносин між Маловисківською міською радою та суб’єктами господарювання;

- стимулювання ефективного та раціонального використання землі на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок;

- задоволення інтересів держави та територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування міського господарства.
Строк виконання заходів з відстеження: 24.12.2012 - 27.12.2012.

Тип відстеження - базовий.

Метод одержання результатів відстеження - статистичний.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних :

кількість зареєстрованих платників за землю (орендарів, власників, землекористувачів) в розрізі юридичних і фізичних осіб;

кількість надходжень до місцевого бюджету від плати за землю (земельний податок, орендна плата) в розрізі юридичних і фізичних осіб;

кількість укладених договорів оренди землі;

кількість проданих у власність земельних ділянок;

розмір збільшення надходжень від плати за землю за базовий період і аналогічний йому попередній період.

Показники надходження до місцевого бюджету платежів за землю; дані про кількість зареєстрованих платників за землю - були надані Маловисківською державною податковою інспекцією Кіровоградської області; дані про кількість укладених договорів оренди землі – спеціалістом (юристом) міської ради. Дані про кількість проданих у власність земельних ділянок – власні, на підставі прийнятих міською радою рішень і укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

^ Кількісні та якісні значення показників результативності:

Регуляторний акт підготовлений на виконання вимог ст.ст. 201, 206 Земельного кодексу України, ст. ст. 18, 23 Закону України «Про оцінку земель, розділу XIII Податкового кодексу України, ст.ст. 4, 8, 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308, з метою регулювання земельних відносин, пов'язаних з процесом оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування, орендних відносин та ринку земель, для реалізації і захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки земель.

^ Кількісні показники: динаміка надходжень по платі за землю до місцевого бюджету, аналіз даних про кількість зареєстрованих платників за землю; укладених договорів оренди землі; проданих у власність земельних ділянок.

Таблиця 1. Динаміка надходжень по платі за землю до місцевого бюджету тис. грн.

^ Плановані платежі за землю в 2013 році:

Всього 1304,0

В тому числі:

Земельний податок 90.0

- з юридичних осіб 50,0

- з фізичних осіб 40,0

^ Орендна плата 1214,0

- з юридичних осіб 390,0

- з фізичних осіб 824,0

Наведені дані свідчать про значний ріст всіх видів платежів за землю, збільшиться надходжень в основному забезпечені за рахунок прийняття нової нормативної грошової оцінки землі, бо кількість зареєстрованих платників за землю суттєво не змінилась, про що свідчать порівняльні дані податкової інспекції.
Таблиця 2. Кількість зареєстрованих платників за землю

До прийняття нової грошової оцінки

Платники земельного податку та орендної плати, в тому числі:

Кількість платників земельного податку

Кількість платників орендної плати

Сума нарахованого земельного податку, тис. грн за 2012 рік

Сума нарахованої орендної плати, тис. грн. за 2012 року

Всього 1434,0

Податок юридичні особи 267,0

Податок фізичні особи 170,0

Орендна плата юридичні особи 393,0

Орендна плата фізичні особи 606,0

^ Якісні показники: відповідність нормативної грошової оцінки землі чинному земельному законодавству, більш ефективне використання земельних ресурсів у місті та селах, для територіальної громади – збільшення додаткових надходжень до місцевого бюджету і можливість збільшення витрат на соціально-економічний розвиток міста.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення цілей.

Дата розміщення: 24.12.2012

Звіт про результати

базового відстеження результативності регуляторного акту – рішення міської ради від 27.12.2012 № 444 „Про затвердження Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду об’єктів комунального майна територіальної громади Маловисківської міської ради”
Вид та назва акту - рішення міської ради від 27.12.2012 № 444 «Про затвердження Методики розрахунку та використання плати за оренду об’єктів комунального майна територіальної громади Маловисківської міської ради».

Виконавець заходів з відстеження – КП «Мала Виска ЖЄД»..

Цілі прийняття акту - збільшення ефективності використання майна територіальної громади Маловисківської міської ради та надходжень коштів з орендної плати, забезпечення контролю за ефективним використанням об’єктів комунальної власності.

Строк виконання заходів з відстеження – з 29.12.2012 по 31.12.2013.

Тип відстеження – базове.

Методи одержання результатів відстеження – звіти балансоутримувачів комунального майна та повідомлення міського фінансового управління.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних – надходження коштів від оренди комунального майна відповідно звітів балансоутримувачів та повідомлень міського фінансового управління.

Кількісні та якісні значення показників результативності акту – загальна площа об’єктів, що знаходяться в оренді та сума нарахованої середньомісячної орендної плати:Показники, що діяли до прийняття регуляторного акту Прогнозні значення показників, визначені під час проведення аналізу впливу регуляторного акту Показники, встановлені під час проведення базового відстеження результативності регуляторного акту

Загальна площа об’єктів, що знаходяться в оренді (кв.м.) Сума нарахованої

середньомісячної орендної плати (грн.) Загальна площа об’єктів, що знаходяться в оренді (кв.м.) Сума нарахованої

середньомісячної орендної плати (грн.) Загальна площа об’єктів, що знаходяться в оренді (кв.м.) Сума нарахованої

середньомісячної орендної плати (грн.)
Після прийняття регуляторного акту збільшиться площа приміщень, що передані в оренду та сума надходжень від оренди, що сприяє поліпшенню стану майна комунальної власності, поліпшення санітарно-гігієнічного становища у місті, що позитивно впливає на імідж міста в цілому та надання соціальних послуг мешканцям міста.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту «Про затвердження Методики розрахунку та використання плати за оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади Маловисківської міської ради» - ефект від запровадження регуляторного акту є позитивним.

Дата розміщення: 29.12.2012

Звіт про результати

повторного відстеження регуляторного акту - рішення міської ради від 27.12.2012 № 442 «Про встановлення ставок збору за провадження торгівельної діяльності на території Маловисківської міської ради на протязі 2013 року»

Вид та назва регуляторного акту - рішення міської ради від 27.12.2012 № 442 «Про встановлення ставок збору за провадження торгівельної діяльності на території Маловисківської міської ради на протязі 2013 року»

^ Виконавець заходів з відстеження – спеціаліст фінансового відділу міської ради.

Цілі прийняття акту:

- приведення у відповідність до норм статті 10 розділу 1, пункту 5 розділу ХІХ, ст. 267 розділу ХП Податкового кодексу України місцевих податків та зборів та у зв’язку із скасуванням Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності»;

- удосконалення видів діяльності та ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

- додаткові надходження коштів до міського бюджету;

- вирішення соціальних проблем населення.
Строк виконання заходів з відстеження: 03.01.2013, 10.02.2013.
Тип відстеження - повторне.
Методи одержання результатів відстеження - статистичний, соціологічний.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

- надходження до міського бюджету збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, згідно звіту УДКСУ у Маловисківському районі ф.№ 12 «Про виконання місцевого бюджету за доходами» за період з 01.01.2012 по 01.01.2013, інформація Маловисківської ДПІ, щодо кількості платників збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
Кількісні та якісні значення показників результативності в порівнянні з 2012 роком залишається без змін.
Час, що витрачатимуть СПД на виконання вимог цього регуляторного акта, залишиться незмінним.

Всі суб’єкти господарювання були проінформовані засобами масової інформації стосовно основних положень регуляторного акта.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

Регуляторний акт «Про встановлення ставок збору за провадження торгівельної діяльності на території Маловисківської міської ради на протязі 2013 року» залишається без змін та перегляду до внесення змін в законодавчі акти.

Дата розміщення: 02.01.2013

Звіт про результати

базового відстеження проекту рішення сесії міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради»
^ Вид та назва проекту акту:

Проект рішення сесії міської ради « Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради»
^ Виконавець заходів з відстеження - спеціалісти міської ради.
Ціль прийняття акту:

1. Конкретизація вимог щодо розміщення та утримання рекламних конструкцій;

2. Визначення підстав та порядку для здійснення демонтажу конструкцій зовнішньої реклами;

3. Приведення процедури надання дозволів на розміщення рекламних конструкцій із врахуванням Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
Строк виконання заходів з відстеження 02.01.2013р-02.02.2013 року.

Тип відстеження - базовий.
Методи одержання результатів відстеження:

Статистичні дані (звернення суб’єктів підприємницької діяльності щодо отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами).
^ Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність:

кількість звернень суб’єктів підприємницької діяльності, та кількість наданих дозволів.
^ Кількісні та якісні значення показників результативності проекту акту:

1. Приведення рекламних конструкцій у відповідність до вимог, передбачених Правилами.

2. Більш ефективне регулювання рекламної діяльності на території міста.

3.Отримання коштів за тимчасове користування місцем розміщення спеціальних конструкцій (в залежності від місця розташування).
За 2012 рік надійшло 14 звернень суб’єктів підприємницької діяльності, та надано 11 дозволів на розміщення та 3 дозволи на продовження терміну.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акту «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської міської ради» та ступеня досягнення визначених цілей за період відстеження ГУМА здійснюється шляхом видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
Дата розміщення: 02.01.2013
Звіт про повторне

відстеження регуляторного акта – рішення Маловисківської міської ради від 25.05.2010року № 498 «Про затвердження Правил утримання домашніх собак і котів на території Маловисківської міської ради»
На виконання ст.ст. 10, 37 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням постанови КМУ від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акта, а саме рішення Маловисківської міської ради від 25.05.2010року № 498 «Про затвердження Правил утримання домашніх собак і котів на території Маловисківської міської ради».
Вид та назва регуляторного акта, повторне відстеження результативності якого здійснюється:

Рішення Маловисківської міської ради від 25.05.2010року № 498 «Про затвердження Правил утримання домашніх собак і котів на території Маловисківської міської ради».
^ Виконавець заходів з відстеження: спеціалісти Маловисківської міської ради
Цілі прийняття акта:

- забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про благоустрій населених пунктів», «Про ветеринарну медицину».

- посилення відповідальності власників тварин за їх утримання;

- врегулювання відносин, що виникають у зв’язку з наявністю тварин у місті;

- врегулювання відносин між органами виконавчої влади, ветеринарними службами, санітарно-епідеміологічною станцією та органами місцевого самоврядування та власниками тварин;

- забезпечення безпеки життя мешканців міста;

- встановлення належного контролю за утриманням тварин.
Строк виконання заходів - з 02.01.2013 року по 17.01.2013 року.
тип відстеження – повторний
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Для відстеження результативності регуляторного акта використовувались дані Маловисківської міської ради, Маловисківського РВ УМВС України в Кіровоградській області, управління ветеринарної медицини в Маловисківському районі щодо:

- кількості зареєстрованих тварин;

- кількості зареєстрованих випадків укусів домашніми тварин людей;

- кількості випадків притягнення до адміністративної відповідальності за порушення вищевказаних Правил.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо впровадження рішення Маловисківської міської ради від 25.05.2010 року № 498 «Про затвердження Правил утримання домашніх собак і котів на території Маловисківської міської ради» забезпечено згідно з вимогами чинного законодавства. Вказане рішення розміщено на офіційному сайті Маловисківської міської ради.


^ Кількісні та якісні значення показників результативності дії регуляторного акту:

За 2 місяці 2012 роки показники результативності дії цього регуляторного акту становлять:

- кількість зареєстрованих випадків укусів домашніми тварин людей – звернулась по допомогу 11 осіб, з них 11 укусів безпритульними тваринами, випадків захворювання на зооантропонозні інфекції, у тому числі на сказ, не зареєстровано;

- кількість випадків притягнення до адміністративної відповідальності за порушення цих Правил - 3 адміністративних матеріали за ст. 154 КУпАП.
^ Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеню досягнення визначних цілей:

З прийняттям Правил підвищилась свідомість і активність громадян стосовно утримання домашних тварин на території Маловисківської міської ради, також виконані наступні заходи:

- підвищений рівень безпеки і комфортності середовища існування людини;

- виконана велика робота з забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про благоустрій населених пунктів», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

- урегульовані нормативно-правові відносини між органами, що мають повноваження у сфері утримання домашніх тварин та власниками тварин;

- посилені відповідальність власників тварин за належне їх утримання;

- вирішити проблему виникнення безпритульних тварин;

- підвищений рівень еколого-етичної свідомості та культури громадян у ставленні громадян до домашніх тварин;

- забезпечений суспільний спокій і підвищення моральності;

- поліпшений естетичний вигляд м. Мала Виска;

-поліпшений епізоотичний стан і знижені витрати на епідеміологічні заходи й лікування населення.

За результатами оцінки приходимо до висновку, що дія регуляторного акта сприяла підвищенню свідомості суб’єктів господарювання та громадян щодо підтримки благоустрою міста та відношення до утримання домашніх тварин, поступово простежується позитивна динаміка в даній сфері.
Дата розміщення: 02.01.2013 року

Схожі:

«Про пайову участь замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Маловисківської міської ради» iconМ. Луганськ Про внесення змін до рішення Луганської міської ради...
Луганської міської ради від 31. 10. 2007 №25/6 «Про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури...
«Про пайову участь замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Маловисківської міської ради» iconВідділу луганської міської ради з питань контролю за дотриманням...
«Про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Луганська та про утворення Цільового...
«Про пайову участь замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Маловисківської міської ради» iconЛуганська міська рада Відділ з питань контролю за дотриманням законодавства...
«Про пайову участь замовників у створенні І розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Луганська та про утворення...
«Про пайову участь замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Маловисківської міської ради» iconПро пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та...
У постійної комісії Луганської міської ради з питань бюджету та фінансів, погодження територіального відділення Антимонопольного...
«Про пайову участь замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Маловисківської міської ради» iconЛуганська міська рада проект виконавчий комітет рішення
«Про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Луганська та про утворення Цільового...
«Про пайову участь замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Маловисківської міської ради» iconШостого скликання
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою встановлення єдиних вимог до процесу залучення замовників об’єктів...
«Про пайову участь замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Маловисківської міської ради» iconПро пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури села Шевченкове
Шевченківської сільської ради Броварського району Київської області «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури...
«Про пайову участь замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Маловисківської міської ради» icon3. Використання коштів Цільового фонду
Кошти, які отримані як пайова участь (внесок) замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення...
«Про пайову участь замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Маловисківської міської ради» iconЗатверджено
Цим Положенням визначається порядок залучення, розмір І використання коштів пайової участі у створенні розвитку інженерно-транспортної...
«Про пайову участь замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури території Маловисківської міської ради» iconКобеляцька міська рада полтавської області
З метою належного утримання та розвитку інженерно транспортної та соціальної інфраструктури міста Кобеляки, відповідно до ст. 40...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка