Т ехніка
Скачати 49.68 Kb.
НазваТ ехніка
Дата конвертації14.03.2013
Розмір49.68 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы

Т


ехніка


А. М. Пасічник, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Транспортної академії наук України, професор кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби України

С. С. Кравчук, старший викладач кафедри

транспортних систем та технологій Академії митної служби України
МЕТОД РОЗРАХУНКУ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ

ПІДРОЗДІЛІВ ДП “УКРАЇНСЬКИЙ ВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС”
На основі дослідження математичної моделі функціонування виробничо-господарсь-
кого комплексу регіону запропоновано метод розрахунку оптимального розміщення підрозділів державного підприємства “Український вантажний комплекс”.


On the basis of research of mathematical model of functioning of the industrial and economic complex of region the method of calculation of the optimal placing of departments of the state enterprise “Ukrainian freight complex” is offered.

² ² ² ² ² ² ²

Н. В. Халіпова, кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри транспортних систем та технологій
Академії митної служби України

І. Ю. Леснікова, кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби України

О. С. Кучерук. інспектор Ягорлицької митниці

Р. О. Трінченко, інспектор Київської регіональної
митниці
^ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
У статті наведено результати практичного експерименту із застосуванням методу експертних оцінок “Дельфі” для підвищення ефективності транспортно-митних процедур та операцій на Ягорлицькій та Київській регіональній митницях і запропоновано основні напрямки їх удосконалення.

This article contains the results of practical experiment of applying the method of expert appraisals “Delphi” for increasing of the effectiveness of transport and customs procedures at the Yagorlyk and Kyiv regional customs and та main trends of their improvements are proposed.

А. М. Пасічник, доктор фізико-математичних наук,
професор, професор кафедри транспортних систем
та технологій Академії митної служби України,
академік МАКНС, радник митної служби II рангу

І. В. Нестеренко, інспектор ВМО

у м. Лисичанську Енергетичної регіональної митниці,
інспектор митної служби IV рангу

В. І. Прудиус, експерт Кременчуцького НПЗ

Я. С. Добриніна, курсант Академії митної служби
України
^ НАФТОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ:

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Проведено аналіз сучасного стану нафтотранспортної системи України та запропоновано напрямки її подальшого розвитку.

^ The analysis of present state of pipe-line transport system of Ukraine was carried and the directions of its development were proposed.
² ² ² ² ² ² ²
Г. Г. Головінов, доктор технічних наук, професор,

завідуючий кафедрою транспортних систем

та технологій Академії митної служби України

А. І. Кузьменко, старший викладач кафедри

транспортних систем та технологій Академії

митної служби України
^ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

НА ОСНОВІ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО ВАРІАНТА ПЕРЕДАВАННЯ ВАНТАЖІВ НА ПРИКОРДОННИХ СТАНЦІЯХ
У статті проведено аналіз проблем, з якими пов’язана подальша інтеграція транспортних систем України в Європейське Співтовариство. Пропонуються шляхи вдосконалення роботи залізничних пунктів пропуску з метою скорочення терміну доставки експортно-імпортних вантажів.

This article deals with problems to which further integration of the transporting systems of Ukraine into European Community is related. Priority directions of further researches of points of admission work are offered with the purpose of reduction of delivery time of export-import loads.
² ² ² ² ² ² ²
А. В. Сохацький, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри транспортних
систем та технологій Академії митної служби України
^ МЕТОД ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ СТІЙКОСТІ ПОЗДОВЖНЬОГО

ЗБУРЕНОГО РУХУ ВИСОКОШВИДКІСНОГО

МАГНІТОЛЕВІТУЮЧОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
Пропонується метод оцінки параметрів стійкості поздовжнього збуреного руху високошвидкісного магнітолевітуючого транспортного засобу. Розв’язування вихідної системи диференціальних рівнянь проводиться з використанням операційного числення.

The method of estimation of parameters of stability of the longitudinal revolted motion of high-speed magneto-levitating vehicle is offered. Solving the initial system of differential equations is conducted with the use of operating calculation.

² ² ² ² ² ² ²

В. О. Яковенко, кандидат фізико-математичних

наук, доцент, доцент кафедри інформаційних

систем та технологій Академії митної служби України

^ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛООБМІНУ

В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ВОСКУ
Побудовано математичну модель теплообміну при мікрохвильовому плавленні воску. Розв’язано задачу для часткового випадку плавлення брикету воску у формі кулі. Отримано розподіли температур у твердій і рідкій фазі матеріалу, а також закон руху границі фазового перетворення.

The mathematical model of heat exchange at microwave fusion of wax is constructed. The problem for a special case of fusion of a cake of wax in the form of a ball is solved. Allocations of temperatures in solid and in a liquid phase of a material, and the law of a phase change boundary motion are gained.

² ² ² ² ² ² ²

О. Д. Фірсов, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри обчислювальної
математики та математичної кібернетики
Дніпропетровського національного університету

Н. О. Клименко, студент Дніпропетровського
національного університету
^ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ СХРЕЩУВАННЯ

В ЗАДАЧАХ ОПТИМІЗАЦІЇ
У статті пропонується ще один варіант процедури схрещування в генетичному алгоритмі. Ця процедура грунтується на груповій операції. Наводяться результати числового експерименту.

^ The work describe variant of procedure of crossover in genetic algorithm. This procedure based on group operation. Results of calculating experiment are present.


Г. Г. Головінов, доктор технічних наук, професор,
завідуючий кафедрою транспортних систем
та технологій Академії митної служби України


А. В. Черняєв, старший викладач кафедри
транспортних систем та технологій Академії
митної служби України

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗАЛІЗНИЦЬ
На основі аналізу факторів, що мають вплив на термічний стан вузлів тертя транспортних засобів запропоновано заходи з підвищення рівня технічного стану відповідальних вузлів транспортних тягових передач.

On the basis of analysis of factors which have an influence on the thermal state of knots of friction of transport vehicles measures are offered on the increase of level of the technical state of responsible knots of transport hauling transmissions.В

існик Академії митної служби України, № 4 (40), 200812


Схожі:

Т ехніка iconТ ехніка
А. М. Пасічник, професор кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби
Т ехніка iconТ ехніка
А. М. Пасічник, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка