Національна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України
Скачати 173.7 Kb.
НазваНаціональна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України
Дата конвертації16.03.2013
Розмір173.7 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
Національна академія медичних наук України

Міністерство охорони здоров’я України

Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет фізичного виховання та спорту України
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

РЕГЕНЕРАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ
Науково-практична конференція з міжнародною участю


ПРОГРАМА

КОНФЕРЕНЦІЇ


4-5 жовтня 2012 р
Київ


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Співголови

Академік НАМН України, чл.-кор. НАНУ Г.М. Бутенко

Професор В.М. Платонов


Секретар


Д.мед.н. С.М. НовіковаЧлени оргкомітету

Акад. НАМН України В. К. Гринь, акад. НАН України А. М. Гольцев, акад. НАМН України В. М. Запорожан, акад. НАМН України В. А. Кордюм, акад. НАМН України
В. І. Цимбалюк, акад. НАМН України Ю. В. Вороненко, акад. НАМН України Є. Г. Педаченко, чл.-кор. НАМН України Д.А. Базика, чл.-кор. НАМН України Н. Г. Горовенко, чл.-кор. НАМН України О. Я. Гречаніна, проф. Н. М. Білько, проф. В. М. Ільїн, проф. В. О. Кашуба, проф.
Г. В. Коробейніков, проф. Ж. М. Мінченко, проф. І. С. Нікольський, проф. А. Г. Попандопуло, проф. Г. Г. Скибо, к.мед.н. Р. В. Салютін, к.мед.н. М. Д. Чеботарьов, к.мед.н. В. М. Кирик, к.мед.н. І.Ф. Лабунець к.б.н. О.Г. Дерябіна, к.б.н. С. В. Подольська, к.фіз.вих. С.Б. Дроздовська, П.І. Немтінов

Місце проведення

м. Київ, вул. Фізкультури, 1 (ст. метро "Республіканський стадіон")

Конференц-зал Національного університету фізичного виховання і спорту України

Реєстрація учасників конференції

З 16.00 - 19.00 3 жовтня та з 8.00 - 12.00 4 жовтня

у холі Національного університету фізичного виховання і спорту України

м. Київ, вул. Фізкультури, 1 (ст. метро "Республіканський стадіон")

Офіційна веб-сторінка конференції – на сайті

www.igrm.kiev.ua


Тези доповідей опубліковані у додатку до "ЖУРНАЛУ АМН УКРАЇНИ" Том

4 жовтня^ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ


9.00–9.30


Вступне слово:

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..


ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

9.30–11.30

(аудиторія №1)
Головуючі: академік НАМН України Г.М. Бутенко, академік НАМН України В.А. Кордюм


9.30–10.00


ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕГЕНЕРАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ

Г.М. Бутенко

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Київ


10.00–10.30

^ КЛІТИННО-ЦИТОКІНОВА ТЕРАПІЯ – ЗМІНА ПАРАДИГМ

В.А. Кордюм

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Київ

Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Київ


10.30–11.00

SPORT AND EXERCISE GENOMICS RESEARCH – TRYING TO MAKE A PRACTICAL IMPACT IN SPORT

Alun G. Williams

Department of Exercise and Sport Science Institute for Performance Research, United Kingdom


11.00–11.30

IMPAIRMENT OF REGENERATION IN AGING: APPROPRIATENESS OR STOCHASTICS?

А. Н.Хохлов

Биологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, МоскваКАВА-БРЕЙК

11.30-12.00

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

12.00– 14.00

(аудиторія №1)
Головуючі: ……………………………………


12.00–12.30


РОЛЬ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СТАНОВЛЕННІ ПРЕДИКАТИВНОЇ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЦИНИ

Н.Г. Горовенко

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Київ


12.30–13.00


^ ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ДНК-ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТА

И.И. Ахметов

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия


13.00–13.30


ІМУНОГЕНЕТИЧНІ ЧИННИКИ ЯК ЕКЗОГЕННІ ТА ЕНДОГЕННІ МАРКЕРИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ МУЛЬТИФАКТОРІАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ

Ж.М. Минченко

Науковий центр радіаційної медицини НАМН України, Київ


13.30–14.00


^ ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНДУЦИБЕЛЬНИХ ПЛЮРИПОТЕНТНИХ СТОВБУРОВО КЛІТИННИХ ЛІНІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СПРЯМОВАНОГО ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ СОМАТИЧНИХ КЛІТИН

Н.М. Білько,

Національний університет “Києво-Могилянська академія”, КиївОБІДНЯ ПЕРЕРВА

14.00–15.00
СЕКЦІЯ

"Генетика і спортивна медицина"

15.00-18.00

(аудиторія №1)
Доповіді по 20 хв

Головуючі: д.б.н., проф. В.М. Ільїн, д мед.н. І.І. Ахметов, A. G. Williams
15.00–15.40


SPORT AND EXERCISE GENOMICS RESEARCH – TRYING TO MAKE A PRACTICAL IMPACT IN SPORT
^

A. G. Williams

Institute for Performance Research, Manchester Metropolitan University, Cheshire, United Kingdom

15.40–16.00


^ ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ДНК-ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТА

И.И.Ахметов

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань, Россия


16.00–16.20


ASSOCIATION OF GENES POLYMORPHISMS WITH PHYSICAL PERFORMANCE OF LITHUANIAN ATHLETES

V. Gineviciene

Department of Human and Medical Genetics, Faculty of Medicine, Vilnius University, Vilnius, Lithuania


16.20-16.40


ГЕНЫ И ЗДОРОВЬЕ СПОРТСМЕНОВ

А.С. Глотов

НИИ АГ им. Д.О. Отта, Санкт-Петербург, Россия


16.40–17.00


ЗНАЧЕНИЕ ДЕРМАТОГЛИФИКИ СТОПЫ В ПРОГНОЗЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К СПОРТИВНОЙ ОДАРЕННОСТИ

Л.П. Сергиенко, В.М. Лишевская

Университет "Украина", Николаев

Херсонский государственный аграрный университет, Херсон, Украина


17.00–17.20


^ ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ НА АЭРОБНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ В РАЗНЫХ ВИДАХ СПОРТА

В.Н. Ильин, В.Е. Досенко, С.Б. Дроздовская

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины, Киев


17.20–17.40


^ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ У СПОРТСМЕНОВ

О.В. Чумичкина

Немецкий медицинский информационно- исследовательский центр ТОВ «ГЕРМЕДТЕХ», Одесса


17.40–18.00


^ ИССЛЕДОВАНИЕ Pro/Ala-ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА PPARG

У КОНЬКОБЕЖЦЕВ

А. В. Ильютик

Белорусский государственный университет физической культуры, Минск, Беларусь
18.00-18.20

^ НАНОТЕХНОЛОГИИ – НОВЫЕ РИСКИ ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

В.Н. Ващенко, К. А. Сахно

Государственная экологическая академия последипломного образования и управления, «Экспоцентр Украины», Киев, Украина

СЕКЦІЯ

"Біологічні властивості стовбурових клітин різного походження"

15.00-16.30

(аудиторія №1)
Доповіді по 15 хв
Головуючі:


15.00–15.15


ЛЕЙКЕМИЧЕСКИЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ

Л.М. Скляренко

Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии

им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины, Киев


15.15–15.30


МУЛЬТИПОТЕНТНОСТЬ И ПЛАСТИЧНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ МОНОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ

L. Dyugovskaya

Technion-Israel Institute of Technology, Faculty of Medicine, Israel


15.30–15.45


РОДОНАЧАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ В СОВРЕМЕННОЙ УНИТАРНОЙ СХЕМЕ КРОВЕТВОРЕНИЯ

Д.Ф. Глузман

Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии

им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины, Киев


15.45-16.00


^ ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОМАЛЬНО-ВАСКУЛЯРНОЙ ФРАКЦИИ ЖИРОВОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА

Н.И. Лисяный

Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины, Киев


16.00–16.15


CHARACTERISTICS OF MULTIPOTENT MESENCHYMAL STROMAL STEM CELLS DERIVED FROM NATIVE AND CRYOPRESERVED HUMAN PLACENTAL TISSUE

В.А. Шаблій

Інститут клітинної терапії, Київ


16.15–16.30


A NEW CONCEPT FOR BIOENGINEERING OF HUMAN PLURIPOTENT STEM CELLS

S. Kyrylenko

Masaryk University, Brno, Czech RepublicСЕКЦІЯ

"Перспективи застосування клітинних та генних технологій в регенеративній медицині "

16.45-18.30

(аудиторія №1)
Доповіді по 15 хв
Головуючі: ……………………….


16.45–17.00

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПРИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Г.Г. Скибо, О.М. Цупиков

Институт генетической и регенеративной медицины НАМН Украины, Киев


17.00–17.15


^ ВИКОРИСТАННЯ ЗБАГАЧЕНОЇ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМИ ДЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ НЕОАНГІОГЕНЕЗУ ТА ПІДСИЛЕННЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ

Е.Л. Холодкова

Одеський національний медичний університет, Одеса


17.15–17.30


^ МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОЛЕКУЛЯРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЛІКУВАННІ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ

В.В. Білошицький

Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Київ


17.30–17.45


^ МИГРАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКА МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

В.К. Гринь, В.Ю. Михайличенко

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины, Донецк


17.45–18.00


^ ЭФФЕКТЫ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ КЛЕТОК КОРДОВОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ I ТИПА.

Е.М. Климова

Институт общей и неотложной хирургии НАМН Украины, Харьков


18.00–18.15

^ ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ТА ІНДУКТОРИ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ЕМБРІОНАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ ТА ІНДУКОВАНИХ ПЛЮРИПОТЕНТНИХ КЛІТИН МИШІ В КАРДІОМІОЦИТИ

Г.В. Будаш, Д.І. Білько, С.В. Малишева, Н.М. Білько

Центр молекулярних та клітинних досліджень Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київ


18.15–18.30

^ ПЕРСПЕКТИВИ КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ В РЕКОНСТРУКТИВНІЙ ХІРУРГІЇ

Р.В. Салютін, К. Запольська

Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України, КиївДРУЖНЯ ВЕЧЕРЯ

з 19.00

5 жовтня

СЕКЦІЯ

"Методи генетичного аналізу в клінічній практиці"

9.00–10.45

(аудиторія № )
Доповіді по 15 хв
Головуючі: ……………………………………………………


9.00–9.15


…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

С.В. Подольська

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Київ


9.15–9.30


^ ЧАСТОТА ГЕНОТИПІВ І АЛЕЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ГЕНІВ CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 І MDR1 У НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Н.М. Левкович

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Київ


9.30–9.45

ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ СКОРОЧЕННЯ ГЕСТАЦІЙНОГО ВІКУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ

З.І. Россоха

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Київ


9.45–10.00


^ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ У ПРОГРАМИ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ПЕРЕДРАКУ І РАКУ ОРГАНІВ ЖІНОЧОЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ

О.В. Палійчук

КЗ “Черкаський ООД” ЧОР, Черкаси


10.00–10.15


^ АСОЦІАЦІЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ З РИЗИКОМ РОЗВИТКУ РЕСПІРАТОРНОГО ДИСТРЕС СИНДРОМУ ТА ПОТРЕБОЮ В МЕДИЧНИХ ВТРУЧАННЯХ У НОВОНАРОДЖЕНИХ

С.П. Кир’яченко

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Київ


10.15–10.30


^ Полиморфизм гена TP53 у детей с нейроэктодермальными опухолями ЦНС

С.П. Довженко

Институт генетической и регенеративной медицины НАМН Украины, Киев


КАВА-БРЕЙК

10.30–11.00

СЕКЦІЯ

"Сучасні технології культивування клітин"

11.00–12.15

(аудиторія №1)
Доповіді по 15 хв
Головуючі: …………………………………


11.00–11.15


ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПУПОВИНЫ ЧЕЛОВЕКА ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ EX VIVO

Е.Г. Дерябина

Институт генетической и регенеративной медицины НАМН Украины, Киев


11.15–11.30


КУЛЬТИВИРОВАНИЕ IN VITRO МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ/ПРОГЕНИТОРНЫХ КЛЕТОК СО СВОЙСТВАМИ ПРОИЗВОДНЫХ НЕРВНОГО ГРЕБНЯ ИЗ БУЛЬБАРНОГО РЕГИОНА ВОЛОСЯНОГО ФОЛЛИКУЛА ВЗРОСЛЫХ ЖИВОТНЫХ

Р.Г. Васильев

^ Институт генетической и регенеративной медицины НАМН Украины, Киев


11.30–11.45


МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК НАДПОЧЕЧНИКОВ НОВОРОЖДЕННЫХ ПОРОСЯТ

О.С. Сидоренко

Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, Харьков


11.45–12.00

ЭКСПАНСИЯ КРОВЕТВОРНЫХ КЛЕТОК ПУПОВИННОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ СОКУЛЬТИВИРОВАНИЯ С МЕЗЕНХИМНЫМИ СТРОМАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ КОСТНОГО МОЗГА

Н.В. Петёвка

РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, Минск, Беларусь


12.00–12.15

^ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО КРАСИТЕЛЯ DiO ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ЖИРОВОЙ ТКАНИ IN VITRO И IN VIVO

Д.В. Черкашина

Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, Харьков

КРУГЛИЙ СТІЛ

"Проблемні питання використання стовбурових клітин"

12.30–14.30

(аудиторія № )
Доповіді по 20 хв
Ведучі: ……………………………………………………..


12.30–12.50


ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАДИОЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ТИМУСА

И.С. Никольский

Институт генетической и регенеративной медицины НАМН Украины, Киев


12.50–13.10


^ ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ И ДИФФЕРЕНЦИРОВОЧНЫЕ СВОЙСТВА МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ЖИРОВОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ В ПРИСУТСТВИИ ТРОМБОЦИТАРНОГО ЛИЗАТА

Ю.О. Петренко

Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, Харьков


13.10–13.30


ЕКСПРЕСІЯ МІКРО-РНК ПРИ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

Н.М. Трубнікова

Інститут невідкладної та відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України, Донецьк


13.30–13.50


ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕННОЇ КОРЕКЦІЇ ЗМІН НИРОК ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

О.А. Ромашкіна

Вінницький національний медичний університет, Вінниця


13.50–14.10

СНИЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ СОМАТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПРИ СТАРЕНИИ - АВТОНОМНОЕ, ИЛИ УПРАВЛЯЕМОЕ?

А.В. Халявкин

Институт биохимической физики РАН, Институт системного анализа РАН Москва, Россия


14.10–14.30

Дискусія

^ ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ


Эти доклады пока без секции – потом решим


^ Варшавер Павло Леонідович

ДУ «ІНВХ ім. В. К. Гусака НАМНУ» Аспірант

1.ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИПОТЕНТИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ІШЕМІЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК

2. ВПЛИВ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ КЛІТИН НА АНГІОГЕНЕЗ ЩУРІВ З МОДЕЛЬОВАНОЮ ІШЕМІЄЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК

^ Фіщук Лілія Євгенівна

ДУ «ІГРМ НАМНУ»


Частота мутації 35delG в гені коннексіну 26 у корінних жителів північної частини рівненської області України

^ Diachenko Maria

National University of Kyiv-Mohyla Academy, Center for Molecular and Cellular Research PhD student

Use of Cytostatica for Lineage Selection of Cardiomyocytes from Murine Embryonic Stem Cells and Induced Pluripotent Stem Cells

^ Мединець Катерина Олександрівна

Інститут проблем кріобіології та кріомедицини Аспірант

Фолікулярний розвиток в трансплантатах неонатальної оваріальної тканини після холодового зберігання в середовищах різного складу

^ Сатаева Татьяна Павловна

ГУ „Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского” АспирантРоль макрофагов фенотипа М2 в регенераторных процессах^ СЕКЦІЯ СТЕНДОВИХ ДОПОВІДЕЙ

4 – 5 жовтняМЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ В ЛЕЧЕНИИ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН КОЖНЫХ ПОКРОВОВ У КРЫС

И.Б. Василевич

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск


^ ОТРИМАННЯ ЗЛИТОГО БІЛКА SPAAPmut ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ІМУНОАНАЛІЗУ

О.Б. Горбатюк

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Київ


^ МИКРОСАТЕЛЛИТНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В КЛЕТКАХ ЛИНИЙ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ, ПРЕДРАСПОЛОЖЕННЫХ К СПОНТАННЫМ НОВООБРАЗОВАНИЯМ

М.В. Ковальчук, Т.П. Гулько

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Київ


^ ФЕНОТИПІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРИ КЛІТИН НІГТЬОВОГО МАТРИКСУ МИШІ

В.М. Кирик

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Київ


^ РОЛЬ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН ЯК КОМПОНЕНТУ ТИМІЧНОГО МІКРООТОЧЕННЯ В ПРОЦЕСАХ РОЗВИТКУ ТА ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ЛІМФОЦИТІВ

А.О. Кубицкая

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Київ


^ ВЛИЯНИЕ РОСТОВЫХ ФАКТОРОВ (LIF, SCF) НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ В ЦИТОЗОЛЕ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Е.С. Лобанок

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск


^ ЕКСПРЕСІЯ ПЛЮРИПОТЕНТНИХ ТА РАННІХ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ МАРКЕРІВ ПРИ ДИФЕРЕНЦІЮВАННІ ІНДУКОВАНИХ ПЛЮРИПОТЕНТНИХ СТОВБУРОВИХ

КЛІТИН МИШІ

С.В. Малишева

^ Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ


КУЛЬТИВУВАННЯ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН МАТРИКСУ ПУПОВИНИ У ПРИСУТНОСТІ СИНТЕТИЧНИХ ІНГІБІТОРІВ ПРОТЕЇНКІНАЗ

О.О. Маслова

ННЦ «Інститут біології» КНУ імені Т.Шевченка, Київ

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Київ


^ ОДЕРЖАННЯ РЕКОМБІНАНТНИХ ОДНОЛАНЦЮГОВИХ АНТИТІЛ ПРОТИ ПОВЕРХНЕВОГО КЛІТИННОГО МАРКЕРА CD34 ЛЮДИНИ

Ю.С. Ніколаєв

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Київ
^ УЛЬТРАСТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ КУЛЬТИВОВАНИХ КЛІТИН, ВИДАЛЕНИХ ІЗ ФРАГМЕНТІВ МІЖХРЕБЦЕВИХ ГРИЖ ОПЕРОВАНИХ ПАЦІЄНТІВ

О.А. Нікольченко

Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України, Харків


ВЛИЯНИЕ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ТИМУСА НА ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ ФАЗУ ИММУННОГО ОТВЕТА

В.В. Никольская

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Київ


^ ПОВЫШЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ЛЕТАЛЬНО ОБЛУЧЕННЫХ МЫШЕЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ТИМУСА

Е.И. Никольская

Центральная поликлиника МВД г. Киева


^ ДЛИТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТОВ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ КЛЕТОК ФЕТАЛЬНОЙ ПЕЧЕНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

О.В.Оченашко

Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, Харьков


^ 1) КЛОНОГЕННА АКТИВНІСТЬ СТОВБУРОВИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ ПРИ РІЗНИХ ФОРМАХ ПЕРЕБІГУ ІДІОПАТИЧНОГО КОКСАРТРОЗУ

2) ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ПЕРЕБІГУ ДИСПЛАСТИЧНОГО КОКСАРТРОЗУ ЗА КЛОНОГЕННОЮ АКТИВНІСТЮ СТОВБУРОВИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ

Л. М. Панченко

Інститут травматології та ортопедії НАМН України, Київ


^ COMPOSITE BIODEGRADABLE SCAFFOLDS CONTAINING MODIFIED HEPARIN-BASED POLYMER AND FGF-2

Я.О. Похоленко

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ


^ ТКАНИНОСПЕЦИФІЧНИЙ ВПЛИВ ПЕПТИДНИХ КОМПЛЕКСІВ НА СТАН СЕРЦЯ ЩУРІВ В НОРМІ ТА ПРИ НЕКРОЗІ МІОКАРДА

Л.А. Рогоза

Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, Харьков


^ THE INFLUENCE OF THYMECTOMY ON BIOLOGICAL PROPERTIES OF BONE MARROW MULTIPOTENT MESENCHYMAL STROMAL CELLS

А.Є. Родніченко

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Київ


^ ЭКСПРЕССИЯ РЕКОМБИНАНТНОГО FGF2 ЧЕЛОВЕКА ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫМИ КЛЕТКАМИ СНО-К1, КУЛЬТИВИРУЕМЫМИ В МОНОСЛОЙНОЙ КУЛЬТУРЕ И В АЛЬГИНАТНЫХ МИКРОКАПСУЛАХ

С.Е Рымарь

Институт молекулярной биологии и генетики НАН України, Київ


^ ЗНАЧЕНИЕ СТИМУЛЯЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ЭКСТРАКТАМИ ЭНДОКРИННЫХ ОРГАНОВ ДЛЯ ФОЛЛИКУЛОГЕНЕЗА В ТРАНСПЛАНТАТАХ НЕОНАТАЛЬНОЙ ОВАРИАЛЬНОЙ ТКАНИ

Я.В. Самойленко

Харківський національний університет ім.. В.Н.Каразіна, Харків


^ ВЛИЯНИЕ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ТИМУСА НА ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ ФАЗУ ИММУННОГО ОТВЕТА

Л.И. Тарануха, В.О. Савинова, Я-М.А. Семенова

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Київ


^ МОДЕЛЮВАННЯ КОМБІНОВАНИХ ПОРУШЕНЬ ВУГЛЕВОДНОГО ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНІВ У КРОЛІВ

О.К. Топорова

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Київ


^ ВЛИЯНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА НА МИОКАРДИОПАТИЮ, ВЫЗВАННУЮ ВВЕДЕНИЕМ ИЗОПРОТЕРЕНОЛА

В.А. Холин

Институт геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева НАМН Украины,Киев


КУЛЬТИВУВАННЯ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПУПКОВОГО КАНАТИКА ЛЮДИНИ В ГАЗОВИХ СУМІШАХ З ФІЗІОЛОГІЧНИМИ КОНЦЕНТРАЦІЯМИ КИСНЮ НА ОСНОВІ АЗОТУ ТА АРГОНУ

Н.С. Шувалова

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Київ

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ


Схожі:

Національна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна...
Практикувалася спільна відповідальність за несплату данини та за скоєні на території верві злочини. Крім того, члени общини спільно...
Національна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України, Національна...
Національна академія педагогічних наук України І компанія «Виставковий Світ» 28 лютого – 2 березня 2013 року у виставковому центрі...
Національна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут української...
Національного університету «Львівська політехніка» проводить I міжнародну наукову конференцію «Людина. Комп’ютер. Комунікація»
Національна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет

Національна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...

Національна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України icon На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня...
України та відповідно до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України, комітету з фізичного виховання та спорту Черкаського...
Національна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України iconМіністерство освіти І науки України Національна академія наук України...
Відповідно до Положення про Міністерство освіти І науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 №773, постанови...
Національна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних...
Повідомляємо, що відповідно до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 15. 08. 2011 №976 „Про проведення...
Національна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України iconПерша літня школа з медіаосвіти
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України, інститут соціальної та політичної психології напн україни, Академія Української...
Національна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Оборський геннадій Олександрович, ректор онпу, дійсний член Академії інженерних наук України, доктор технічних наук, професор, заслужений...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка