Наказ
Скачати 464.64 Kb.
НазваНаказ
Сторінка1/5
Дата конвертації16.03.2013
Розмір464.64 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5
Відділ освіти Барвінківської райдержадміністрації
Дмитрівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів

Барвінківської районної ради Харківської області

_______________________________________________________________________________

НАКАЗ


22.08.2011. № 79
Про організацію роботи з охорони праці і

призначення відповідальних у 2011 – 2012 н. р.
Згідно з положенням про організацію роботи з охорони праці в системі Міністерства освіти і науки України, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 року № 563, Закону України «Про охорону праці», з метою удосконалення форм і методів роботи з охорони праці, та виконання правил і норм техніки безпеки, безпеки життєдіяльності
НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальним за охорону праці та дотримання правил техніки безпеки директора школи Тритинник Н.В.

2. Покласти відповідальність на відповідального за охорону праці та дотримання правил техніки безпеки за:

2.1. Організацію виконання організаційно-технічних заходів зі ство­рення здорових і безпечних умов проведення навчальних занять у класах, кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо;

2.2. Контроль наявності, збереження і використання навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів під час навчально-ви­ховного процесу;

2.3. Організацію навчання педагогічних працівників з питань безпеки життєдіяльності учнів;

2.4. Забезпечення проведення первинного, повторного, позапланових інструктажів з учнями;

2.5. Контроль за розробкою і періодичним переглядом (один раз на три роки) інструкції з охорони праці в частині, що стосується ви­конання лабораторних робіт у навчальних кабінетах, майстернях тощо;

2.6. Своєчасне проведення інструктажів з учнями призначити Єніч Олену Анатоліївну

2.7. Здійснювати контроль за роботою по створенню відповідних умов для виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних і позашкіль­них заходів, вживати необхідних заходів щодо її поліпшення та нести за неї особисту відповідальність.

2.8. Контролювати діяльність керівників гуртків, спортивних секцій щодо проведення походів, подорожей, екскурсій, організації ро­боти трудових об'єднань, здійснення громадських робіт з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці й відпочинку учнів, запобігання травматизму та нещасним випадкам, надавати їм практичну допомогу.

2.9. Проводити навчання та інструктаж класних керівників, керівників гуртків, вчителів та інших осіб, залучених до організації позакласної роботи згідно з наказом МОН України № 563. організацію роботи з охорони праці, проведення заходів щодо попередження травматизму серед технічного персоналу;

2.10. Експлуатацію будівель, споруд і території відповідно до вимог, правил і норм з охорони праці та догляд за ними;

2.11. Дотримання норм безпеки під час експлуатації виробничого, енер­гетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів;

2.12. Правильністю складування і збереження матеріальних цінно-стей, належний санітарно-гігієнічний стан побутових і допоміж-них приміщень;

2.13. Дотримання норм пожежної безпеки в будівлях і спорудах, за наявністю та справністю засобів пожежогасіння;

2.14. Організацію проведення замірів опору ізоляції електроустано - вок та електропроводки, заземлюючих пристроїв, вимірювань рівня освітлення, шуму, вібрації та радіації у приміщеннях школи;

2.15. Розробку і на один раз на три роки перегляд інструкцій з охорони праці під час виконання конкретних робіт.

2.16. Забезпечення проведення первинного, повторного, позапланового інст-

руктажів на робочих місцях згідно з наказом МОН України № 563 та

Положення про навчання від 06.04.2005 р. № 103

3. Створити службу охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці» та Положення про службу охорони праці затвердженого наказом районного відділу освіти від № 65 від 25.02.2008. у складі:

Тритинник Н.В. — директор школи

Бондаренко С.І. — в.о. заступника директора з АГЧ

Стельмах Л.М. — голова профкому

Єніч О.А. — завідуюча кабінетом ОБЖ

4. Службі охорони праці:

  1. Організувати слухання на засіданнях ради звітів керівників струк­турних підрозділів щодо створення здорових і безпечних умов та проведення навчально-виховного процесу, здійснення заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці.

  2. Проводити розслідування нещасних випадків, що сталися в ході навчально-виховного процесу згідно з Положенням та своєчасно інформувати районний відділ освіти.

  3. Організувати проведення вступного інструктажу та його оформ­лення згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 563.

  4. Організовувати розробку інструкцій щодо виконання небезпечних робіт, а також перегляд цих документів раз на три роки.

4.5. Здійснювати контроль за забезпеченням відповідних категорій працівників спецодягом, засобами індивідуального захисту.

4.6. Забезпечувати проведення обов'язкових періодичних медичних оглядів.

4.7. Здійснювати постійний зв'язок з державними органами з метою запобігання травматизму учнів.

5. На виконання наказу МОН України від 01.08.01 року № 563 „Положення про організацію охорони праці учасників навчально- виховного прцесу в закладах освіти”, завідувачам кабінетів персонально призначити відповідальними за забезпечення належного стану робочих місць, обладнання, приладів, інструменту таких працівників:

Завідуючий кабінетом

Кабінет

Нікуліна О.Ю.

світової літератури

Бондаренко С.І.

історії

Бондаренко С.І.

комбінованої майстерні

Бондаренко С.І.

спортивний зал

Грищенко Л.В.

німецької мови

Єніч О.А.

початкових класів

Лобас Н.М.

початкових класів

Стельмах Л.М.

біології

Третинник Л.С.

математики

Третинник С.О.

естетики

Тритинник Н.В.

інформатики та ОТ

на керівників гуртків, керівників спортивних секцій за:

 • організацію безпеки і контроль стану робочих місць, навчаль­
  ного устаткування, наочного знаряддя, спортивного інвентаря;

 • недопущення занять у непристосованих приміщеннях;

 • розробку і періодичний перегляд (не рідше 1 разу на 5 років) інструкцій з охорони праці і представлення їх на підпис керівнику установи;

 • контроль за наявністю протипожежного устаткування, медич­-
  них засобів і засобів індивідуального захисту. Наявність наочної агітації та необхідних інструкцій;

 • проведення необхідного інструктажу учнів із записом до «Журналу інструктажу учнів з охорони та безпеки праці»;

 • доведення до відома керівника про всі недоліки, що знижують працездатність тих, хто навчається (недостатнє освітлення, шум тощо);

 • повідомлення керівнику установи та профкому про кожен не­щасний випадок з учнями або працівниками з відповідним записом такого випадку в «Журналі реєстрації нещасних випадків з учнями або в «Журналі реєстрації нещасних випадків на ви­робництві»;

 • нещасні випадки, що трапилися під час навчального процесу внаслідок порушення норм і правил охорони праці.

6. Покласти відповідальність на вчителів, класних керівників за:

 • безпечне проведення навчального процесу;

 • вжиття заходів з надання долікарської допомоги постраждалому, оперативне повідомлення керівництва про нещасний випадок;

 • проведення інструктажу тих, хто навчається, вихованців з безпеки праці на навчальних заняттях, виховних заходах з обов'язко­вою реєстрацією в класному журналі або в «Журналі інструктажу учнів з охорони та безпеки праці»;

 • організацію вивчення учнями, вихованцями правил з охорони
  праці, дорожнього руху, поведінки в побуті, на воді тощо;

 • збереження життя та здоров'я тих, хто навчається, вихованців
  під час освітнього процесу;

 • здійснення контролю за дотриманням правил (інструкцій) з охорони праці

7. Покласти відповідальність на вчителів основи здоров’я за:

 • забезпечення дотримання тих, хто навчається, вихованцями правил безпеки під час проведення освітнього процесу;

 • участь в плануванні заходів з охорони життя та здоров'я тих, хто навчається, вихованців і працівників установи;

 • взаємодію з іншими установами з питань забезпечення безпеки життєдіяльності;

 • вдосконалення МТБ по курсу «Забезпечення охорони життєдіяльності, зберігання індивідуальних засобів захисту»;

 • розробку плану ГО установи, проведення занять і об'єктних навчань згідно з вимогами;

 • забезпечення готовності колективних засобів захисту та пра­вильне їх використання;

 • проведення інструктажів і консультацій з працівниками та учнями з питань безпеки життєдіяльності;

 • участь в роботі комісії з розслідування нещасних випадків з уч­нями, працівниками;

 • здійснення адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці;

 • особисто відповідає за життя, здоров'я тих, хто навчається, вихованців під час освітнього процесу

   1. Керівникам гуртків, секцій:

  • забезпечити належний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів;

  • спортивного спорядження тощо, не дозволяти учням працювати без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуаль­ного захисту;

  • проводити з учнями інструктаж на заняттях з техніки безпеки з обов'язковою реєстрацією його в журналі встановленого зразка;

  • проводити з учнями профілактичну роботу з безпеки життєдіяль­ності.

9. Усім педагогічним працівникам школи:

9.1. Провести на першому уроці навчального року з кожного предмету інструктаж учнів з техніки безпеки згідно із наказом МОН України № 563 з обов'язковою реєстрацією його в класному журналі перед записом про першу тему уроку.

9.2. Протягом навчального року проводити необхідні інструктажі із фіксацією їх у таких документах:
• у класному журналі (у разі проведення навчальних занять згідно з

навчальним планом);

• у журналі заступника директора з виховної роботи (у разі проведен-

дення позакласної та позашкільної роботи).

10. Поставити за обов'язок директору школи або особам, які його замінюють:

 • оформляти прийом на роботу нових співробітників лише за на-­
  явності позитивного висновку медичної установи;

 • контролювати своєчасне проведення диспансеризації учнів,
  вихованців, спіробітників установи;

 • забезпечення безумовного виконання директивних і норматив­
  них документів з охорони праці, розпоряджень держнагляду, СЕС, технічної інспекції з праці, пожежного нагляду;

 • термінове повідомлення про груповий, тяжкий нещасний випа­
  док і випадок зі смертельним кінцем вищому керівнику та батькам постраждалого, вжиття всіх необхідних заходів щодо усунення при­чин, що викликали нещасний випадок;

 • затвердження інструкцій з охорони праці по узгодженню з ПК;

 • проведення ввідного інструктажу з охорони праці з новачками,
  інструктажу на робочому місці. Оформлення проведення інструкта­жу у відповідних журналах;

 • персональна відповідальність за забезпечення здорових і без-­
  печних умов освітнього процесу.

11. Доручити:

 • ведення «Журналу реєстрації ввідного інструктажу з безпеки
  праці» та «Журналу реєстрації інструктажу з безпеки праці на робочому місці» — директору школи;

 • веденйя «Журналу реєстрації нещасних випадків з учнями — в. о. заступника директора школи з навчально – виховної роботи;

 • ведення «Журналу реєстрації нещасних випадків на вироб­
  ництві» — вчителю ОБЖ (спільно з головою ПК);

 • ведення «Журналу перевірки знань з техніки безпеки у персо-
  нала 1-ї групи з електробезпеки» — в.о.заступника директора з АГЧ.

12. На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001. № 563 для перевірки знань нормативно – правових ак тів з охорони праці, здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільної оборони, безпеки дорожнього руху, гігієни праці, ви- робничої санітарії, поводження у надзвичайних ситуаціях створи ти комісію у складі:

Голова комісії: Тритинник Н.В. - директор школи;

Члени комісії: за згодою

Глущенко О.Д. – начальник господарчої групи районного

відділу освіти;

Макогон В.О. – інженер з охорони праці районного

відділу освіти;

13. Затвердити заходи:

 • щодо збереження здоров’я та життя учнiв, попередження усiх видiв дитячого травматизму у 2011 - 2012 навчальному році;

  • з профілактики побутового травматизму серед педагогічного та учнівського колективів;

  • з попередження дитячого травматизму під час навчально–вихов- ного процесу;

 • у навчальному закладі щодо пожежної безпеки щодо роботи в на дзвичайних ситуаціях, з охорони праці, пожежної безпеки, до- сягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, запо- бігання нещасним випадкам у 2011 - 2012 н.р

14. Затвердити інструкції:

 • з попередження дитячого травматизму в кабінеті фізики;

 • з попередження дитячого травматизму в кабінеті хімії;

 • з попередження дитячого травматизму в шкільній майстерні;

 • з попередження дитячого травматизму в спортивному залі. спортивному майданчику;

 • з попередження дитячого травматизму під час проведення спортивно – масових заходів;

 • з попередження дитячого травматизму під час занять різними видами спорту;

 • з попередження дитячого травматизму в кабінеті інформатики;

 1. Затвердити та ввести в дію програми вступного, первинного, робочому місці, повторного, позапланового та цільового інструктажів.

16. Затвердити програму запобігання дорожньо-транспортному, побуто- вому і дитячому травматизму, нещасним випадкам на воді тощо.Директор школи

__________

Н.Тритинник


З наказом ознайомлені:

С. Бондаренко
О. Нікуліна
О. Гомонюк
Л. Семигінівська
Л. Грищенко
І. Скороход
О. Єніч
Л. Стельмах
А. Єрофеєв
Л. Третинник
Н. ЛобасС. Третинник
  1   2   3   4   5

Схожі:

Наказ iconНаказ
Наказ 01. 09. 2011 n 170 Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу
Наказ iconНаказ
Наказ 16. 11. 2011 n 290 Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації
Наказ iconНаказ
Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики n 1 від 09. 01. 2007
Наказ iconНаказ
...
Наказ iconУманська районна державна адміністрація відділ освіти наказ
У відділі освіти забезпечено проведення особистого прийому громадян та видано наказ від 28. 01. 2011 №15
Наказ iconНаказ про затвердження положень про охорону праці 3
Наказ про призначення комісії по періодичному огляду технічного стану будівлі закладу
Наказ iconНаказ
Наказ Міністра оборони України від 17 березня 2003 року №65 «Про затвердження Положення про Збори офіцерів у Збройних Силах України»...
Наказ icon«погоджено» «затверджено»
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310), зі змінами та доповненнями...
Наказ iconАптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності
Стандарти акредитації аптечних установ” Наказ моз україни №2 від 12 січня 98 р., що передбачають належну аптечну практику; планується...
Наказ iconДнз «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» наказ №2
України від 14. 12. 2000р. №588, положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка