Як структурний елемент транспортно-логістичного центру
Скачати 50.74 Kb.
НазваЯк структурний елемент транспортно-логістичного центру
Дата конвертації17.03.2013
Розмір50.74 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы

Техніка

А.М. Пасічник, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Транспортної академії наук України, професор кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби України

С.С. Кравчук, старший викладач кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби України

І.Ю. Леснікова, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби України
ВАНТАЖНИЙ МИТНИЙ КОМПЛЕКС

ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ

ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУУ роботі проаналізовано перспективи розвитку транспортно-логістичного комплек-су України та визначено роль транспортно-митної інфраструктури як структурної складової транспортно-логістичного центру. Запропоновано модель визначення оптимальної кількості вантажних митних комплексів з урахуванням факторів, пов’язаних з митним контролем та митним оформленням вантажів.

In the article there are analysed state and prospects of transport and logistic complex of Ukraine, there is defined the role of transport and customs infrastructure as a component of transport and logistic centre. There is proposed the model of determination of optimal number of cargo to customs control and customs clearance of goods.

^ А.В. Сохацький, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент

кафедри транспортних систем та

технологій Академії митної служби України
ОЦІНКА ТОЧНОСТІ АЕРОДИНАМІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

З МОДЕЛЛЮ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
^ Методом статистичної обробки проведено оцінку точності аеродинамічного експерименту з моделлю високошвидкісного транспортного засобу.

Using method of statistical processing, the estimation of accuracy of aerodynamic experiment with the model of a high-speed vehicle is carried out.

І.В. Андріанов, доктор фізико-математичних наук, професор, професор

Придніпровської державної академії

будівництва та архітектури

^ А.М. Пасічник, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри транспортних систем та

технологій Академії митної служби України

В.A. Пасічник, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри

математичного моделювання

Дніпропетровського національного

університету
^ ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ ПІДКРІПЛЕНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ

ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

НА ОСНОВІ НЕЛІНІЙНИХ СКЛАДЕНИХ РІВНЯНЬ
На основі асимптотичного методу складених рівнянь запропоновано методику побудови розв’язків нелінійних крайових задач динаміки циліндричних оболонок з підкріпленням стрингерного типу.

On the base of asymptotic method of composite equations the method of constructing the solutions of non-linear boundary problems of dynamics of stringer cylindric shells is offered.

^ В.О. Яковенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент

кафедри інформаційних систем та

технологій Академії митної служби України
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СУШІННЯ МАТЕРІАЛІВ

У НАДВИСОКОЧАСТОТНИХ КАМЕРАХ
Побудовано математичну модель процесу нагрівання й сушіння матеріалів в електро-магнітному полі надвисоких частот з урахуванням закону руху межі сухої зони. Отримана модель дозволяє вирішити проблему проектування оптимальних робочих камер та розробити алгоритм і програмне забезпечення для розв’язання задач оптимізації й керування
процесом.


The mathematical model of process of heating and drying of materials in an electromagnetic floor of ultrahigh frequencies in view of the law of movement of border of a dry zone is constructed. The received model allows to solve a problem of designing of optimum working chambers and to develop algorithm and the software for the decision of problems of optimization and management of process.

^ В.В. Архіпов, кандидат технічних наук, судовий експерт, доцент інституту

менеджменту та бізнесу КНУКіМ (м. Київ)
РЕГЛАМЕНТ СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

УСТАНОВЛЕННЯ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ, РЕЧЕЙ,

^ ЯКІ МАЮТЬ ЗНОС
Досліджуються загальні питання єдиного методичного підходу під час проведення судово-товарознавчої експертизи визначення вартості товарів, речей, які зношуються, з урахуванням особливостей, обумовлених процесуальним порядком її призначення і завданнями, що ставляться перед експертом-товарознавцем.

The general questions of unique methodical approach during conducting of commodity judicial-expert examination of determination of cost of commodities, things which have tearing down are explored, taking into account features which are conditioned by the judicial order of its setting and tasks which belong before an expert – commodity expert.
^ А.Д. Хасхачих, доктор технічних наук, професор Дніпропетровського

національного університету

С.В. Солодій, начальник відділу Дніпропетровського регіонального

державного науково-технічного центру

стандартизації, метрології і сертифікації
^ СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВА

ВИКОРИСТАННЯ ВИХОРОСТРУМОВИХ ПРИЛАДІВ

ДЛЯ НЕРУЙНІВНОГО ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

МАТЕРІАЛІВ І ТОВАРІВ
Розглянуто сучасний стан і перспективу використання вихорострумових приладів для неруйнівного експрес-контролю якості матеріалів і товарів. Подано залежності комплексного параметра електричної провідності від параметрів якості деяких матеріалів і товарів, які є найважливішими показниками працездатності, надійності й довговічності.

It is Considered modern condition and prospect of the use swirlcurrents instrument for nondestractis express-checking quality material and goods. The Presented dependencies of the complex parameter to electric conductivity from parameter quality some material and goods, which are a most important factor to capacity to work, reliability and longevity.

^

В.Г. Акуловський, кандидат технічних

наук, доцент кафедри інформаційних систем

та технологій Академії митної служби України

В.В. Костенко, старший викладач

кафедри інформаційних систем та

^

технологій Академії митної служби України


РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ПІДПРОГРАМ

У РАМКАХ РОЗШИРЕНОЇ АЛГЕБРИ АЛГОРИТМІВ
Показано можливість та засоби реалізації в рамках розширеної системи алгоритмічних алгебр механізму підпрограм  дуже важливого елемента програмних систем.

The opportunity and means of realization is shown within the framework of the expanded system of algorithmic algebras of the mechanism of subroutines  very important element of program systems.
^ О.Ф. Волик, старший викладач кафедри вищої математики та інформатики

Академії митної служби України

О.В. Кащеєва, старший викладач кафедри вищої математики та інформатики

Академії митної служби України
^ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ

У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуто проблему застосування електронного цифрового підпису в зовнішньоекономічній діяльності. Авторами пропонується її розв’язання за допомогою приведення українського законодавства до міжнародних стандартів або застосування електронного цифрового підпису, створеного за державними стандартами для електронного документообігу з держорганами, а для спілкування з міжнародними партнерами – за міжнародними.

In article is considered the problem of using of the electronic digital signature in foreign trade activities. The authors offer the decision of this task through bringing of the Ukrainian legislation to the international standards or use of the electronic digital signature created on state standards for electronic information interchange with state organs, and for communication with the international partners - on international.


Вісник Академії митної служби України, № 4 (36), 2007

Схожі:

Як структурний елемент транспортно-логістичного центру iconСаме проблему розвитку логістичного
Запропоновано класифікацію оцінних показників логістичного обслуговування торговельних підприємств
Як структурний елемент транспортно-логістичного центру iconУрок основний структурний елемент навчання
Перелік завдань, які обов’язково повинен виконати молодий спеціаліст протягом першого року
Як структурний елемент транспортно-логістичного центру iconЗатверджую
Посадова інструкція керівника художнього клубного закладу, науково-методичного центру, будинку народної творчості, центру культури...
Як структурний елемент транспортно-логістичного центру iconДосвід використання методики вибору ефективної технології транспортно...
Досвід використання методики вибору ефективної технології транспортно експедиційного
Як структурний елемент транспортно-логістичного центру iconДоговір експедирування зміст
Додаток № Витяг з Закону України "Про транспортно-експедиторську діяльність"
Як структурний елемент транспортно-логістичного центру icon1. Укажіть структурний полісахарид клітинної оболонки грибів

Як структурний елемент транспортно-логістичного центру icon1. Опис конструкції І призначення деталі Палець установочний використовується...
Палець установочний використовується як кріпильний елемент. Деталь є однорідною. Висуваються підвищені вимоги до точності дотримання...
Як структурний елемент транспортно-логістичного центру iconОрганiзацiя документообiгу
Сдоу це організаційний відособлений структурний підрозділ заснування, що виконує роботу з документами
Як структурний елемент транспортно-логістичного центру iconПравила прийому до Криворізького професійного транспортно-металургійного ліцею
До ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах
Як структурний елемент транспортно-логістичного центру iconНа транспортно-експедиторське обслуговування
Експедитор від свого імені та за рахунок Замовника забезпечує здійснення перевезення вантажів Замовника автомобільним транспортом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка