Законукра ї н и
НазваЗаконукра ї н и
Сторінка1/7
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Спорт > Закон
  1   2   3   4   5   6   7


З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про фізичну культуру і спорт

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 14, ст.80 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР

N 3809-XII ( 3809-12) від 24.12.93, ВВР, 1994, N 14, ст.81 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 770-XIV ( 770-14 ) від 18.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.271

N 1453-III ( 1453-14 ) від 10.02.2000, ВВР, 2000, N 13, ст.101

N 2548-III ( 2548-14 ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 41, ст.200

N 2264-IV ( 2264-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.122

N 2416-IV ( 2416-15 ) від 03.02.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.204

N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184

N 1021-V ( 1021-16 ) від 15.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.443 }

{ В редакції Закону

N 1724-VI ( 1724-17 ) від 17.11.2009, ВВР, 2010, N 7, ст.50 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2608-VI ( 2608-17 ) від 19.10.2010 }

{ У тексті Закону слова "Міністерство України у справах

молоді і спорту" в усіх відмінках замінено словами

"центральний орган виконавчої влади з фізичної

культури і спорту" у відповідних відмінках згідно із

Законом N 770-XIV ( 770-14 ) від 18.06.99 }

Цей Закон визначає загальні правові, організаційні, соціальні

та економічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту

та регулює суспільні відносини у створенні умов для розвитку

фізичної культури і спорту.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому

значенні:

вид спорту - різновид змагальної діяльності у спорті, що

здійснюється з дотриманням визначених правил. Види спорту

поділяються на групи: олімпійські види спорту - види спорту,

включені до програми Олімпійських ігор; неолімпійські види спорту

- види спорту, не включені до програми Олімпійських ігор; види

спорту інвалідів - види спорту, включені до програм

Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, та види спорту, не включені

до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, у яких беруть

участь інваліди;

громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості

- об'єднання громадян, яке створюється з метою задоволення потреб

його членів у сфері фізичної культури і спорту;

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних

заходів України - документ, у якому на відповідний

рік визначаються організаційні та фінансові питання щодо

забезпечення проведення відповідних заходів та який затверджується

центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і

спорту у встановленому ним порядку;

заклад фізичної культури і спорту - юридична особа, що

забезпечує розвиток фізичної культури і спорту шляхом, зокрема,

надання фізкультурно-спортивних послуг. Закладами фізичної

культури і спорту, зокрема, є: спортивні клуби, дитячо-юнацькі

спортивні школи, спеціалізовані навчальні заклади спортивного

профілю, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської

підготовки, центри студентського спорту вищих навчальних закладів,

фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров'я

населення, центри фізичної культури і спорту інвалідів;

масовий спорт (спорт для всіх) - діяльність суб'єктів сфери

фізичної культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової

активності людей під час їх дозвілля для зміцнення здоров'я;

навчально-тренувальні збори - спортивні заходи, що

здійснюються організаторами спортивних заходів для підготовки

спортсменів до участі у спортивних змаганнях;

неолімпійський спорт - напрям спорту, пов'язаний з

організацією та проведенням спортивних змагань з неолімпійських

видів спорту та підготовкою спортсменів до цих змагань;

олімпійський спорт - напрям спорту, пов'язаний з організацією

та проведенням спортивних змагань з олімпійських видів спорту та

підготовкою спортсменів до цих змагань;

організатор фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів -

юридична (юридичні) або фізична (фізичні) особа (особи), яка (які)

ініціювала (ініціювали) та проводить (проводять)

фізкультурно-оздоровчі або спортивні заходи та здійснює

(здійснюють) організаційне, фінансове та інше забезпечення

підготовки і проведення цих заходів;

спорт - діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і

спорту, спрямована на виявлення та уніфіковане порівняння

досягнень людей у фізичній, інтелектуальній та іншій

підготовленостях шляхом проведення спортивних змагань та

відповідної підготовки до них. Спорт має такі напрями: дитячий

спорт, дитячо-юнацький спорт, резервний спорт, спорт вищих

досягнень, професійний спорт, спорт ветеранів, олімпійський спорт,

неолімпійський спорт, спорт інвалідів тощо;

спорт інвалідів - напрям спорту, пов'язаний з організацією та

проведенням спортивних змагань з видів спорту інвалідів та

підготовкою спортсменів до цих змагань;

спортивна діяльність - заходи, що здійснюються суб'єктами

сфери фізичної культури і спорту для розвитку спорту;

спортивні заходи - спортивні змагання та/або

навчально-тренувальні збори;

спортивне змагання - захід, що проводиться організатором

спортивних заходів з метою порівняння досягнень спортсменів та

визначення переможців відповідно до правил спортивних змагань з

видів спорту та затвердженого організатором спортивних заходів

положення (регламенту) про ці змагання, що відповідає визначеним

центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і

спорту вимогам;

спортивна споруда - нерухоме майно, призначене для занять

фізичною культурою і спортом;

спортсмен - фізична особа, яка систематично займається певним

видом (видами) спорту та бере участь у спортивних змаганнях;

суб'єкти сфери фізичної культури і спорту - фізичні або

юридичні особи, які здійснюють свою діяльність з метою розвитку

фізичної культури і спорту. Суб'єктами сфери фізичної культури і

спорту є: фізичні особи, які займаються фізичною культурою і

спортом, у тому числі спортсмени; фахівці сфери фізичної культури

і спорту; заклади фізичної культури і спорту; відповідні органи

влади;

фізкультурно-оздоровча діяльність - заходи, що здійснюються

суб'єктами сфери фізичної культури і спорту для розвитку фізичної

культури;

фізкультурно-оздоровчі заходи - заходи, що здійснюються

організаторами фізкультурно-оздоровчих заходів для залучення

різних груп населення до занять фізичною культурою;

фізкультурно-спортивні послуги - організація та проведення

суб'єктами сфери фізичної культури і спорту

фізкультурно-оздоровчої діяльності та/або фізкультурно-спортивної

реабілітації інвалідів або підготовки спортсменів до змагань з

видів спорту, визнаних в Україні;

фізична культура - діяльність суб'єктів сфери фізичної

культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової активності

людей з метою їх гармонійного, передусім фізичного, розвитку та

ведення здорового способу життя. Фізична культура має такі

напрями: фізичне виховання різних груп населення, масовий спорт,

фізкультурно-спортивна реабілітація;

фізичне виховання різних груп населення - напрям фізичної

культури, пов'язаний з процесом виховання особи, набуттям нею

відповідних знань та умінь з використання рухової активності для

всебічного розвитку, оздоровлення та забезпечення готовності до

професійної діяльності та активної участі в суспільному житті;

фізична підготовка - складова фізичного виховання різних груп

населення, яка полягає у формуванні рухових умінь та навичок

людини, розвитку її фізичних якостей і здібностей з урахуванням

особливостей професійної діяльності;

фізкультурно-спортивна реабілітація - система заходів,

розроблених із застосуванням фізичних вправ для відновлення

здоров'я особи та спрямованих на відновлення і компенсацію за

допомогою занять фізичною культурою і спортом функціональних

можливостей її організму для поліпшення фізичного і психологічного

стану.

Стаття 2. Законодавство України про фізичну культуру і спорт

Законодавство України про фізичну культуру і спорт базується

на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього

Закону, відповідних міжнародних договорів України та інших

нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у цій

сфері.

Стаття 3. Права громадян у сфері фізичної культури і спорту

Громадяни мають право займатися фізичною культурою і спортом

незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Це право забезпечується шляхом:

вільного вибору видів спорту та фізкультурно-спортивних

послуг;

доступності та безпечності занять фізичною культурою і

спортом;

захисту прав та законних інтересів громадян;

створення закладів фізичної культури і спорту;

об'єднання громадян у громадські організації

фізкультурно-спортивної спрямованості;

здобуття спеціальної освіти та здійснення відповідної

професійної діяльності.

Стаття 4. Засади державної політики у сфері фізичної культури

і спорту

Державна політика у сфері фізичної культури і спорту

ґрунтується на засадах:

визнання фізичної культури і спорту як пріоритетного напряму

гуманітарної політики держави;

визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного

розвитку особистості та формування здорового способу життя;

визнання спорту як важливого чинника досягнення фізичної та

духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у

громадян та позитивного міжнародного іміджу держави;

забезпечення гуманістичної спрямованості та пріоритету

загальнолюдських цінностей, справедливості, взаємної поваги та

гендерної рівності;

гарантування рівних прав та можливостей громадян у сфері

фізичної культури і спорту;

забезпечення безпеки життя та здоров'я осіб, які займаються

фізичною культурою і спортом, учасників та глядачів спортивних і

фізкультурно-оздоровчих заходів;

сприяння безперервності та послідовності занять фізичною

культурою і спортом громадян різних вікових груп;

утвердження етичних та моральних цінностей фізичної культури

і спорту;

створення умов для соціального та правового захисту громадян

у сфері фізичної культури і спорту;

забезпечення підтримки громадських організацій

фізкультурно-спортивної спрямованості;

забезпечення різноманітності, високої якості та доступності

фізкультурно-спортивних послуг для громадян;

забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і

спорту;

забезпечення доступу інвалідів до спортивних споруд;

заохочення благодійної діяльності у сфері фізичної культури і

спорту;

орієнтування на сучасні міжнародні стандарти у сфері фізичної

культури і спорту, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із

світовим досвідом у цій сфері.

Стаття 5. Державне управління у сфері фізичної культури

і спорту

Державне управління фізичною культурою і спортом здійснюється

центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і

спорту за сприяння відповідно інших органів державної влади та

органів місцевого самоврядування.

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади у

сфері фізичної культури і спорту та інших

центральних органів виконавчої влади у сфері

фізичної культури і спорту

Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури

і спорту в межах своїх повноважень:

організовує та забезпечує реалізацію державної політики у

сфері фізичної культури і спорту, виконання цього Закону та інших

нормативно-правових актів;

узагальнює практику застосування законодавства у сфері

фізичної культури і спорту, подає пропозиції щодо його

вдосконалення;

сприяє розвитку видів спорту;

здійснює аналітичну діяльність у сфері фізичної культури і

спорту, визначає тенденції розвитку, узагальнює вітчизняний та

іноземний досвід, розробляє проекти програм розвитку фізичної

культури і спорту;

видає нормативно-правові акти у сфері фізичної культури і

спорту;

забезпечує реалізацію програм розвитку фізичної культури і

спорту в Україні;

забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту;

організовує та проводить чемпіонати України з видів спорту,

визнаних в Україні, інші всеукраїнські та міжнародні спортивні

заходи, забезпечує участь національних збірних команд у

міжнародних змаганнях, затверджує Єдиний календарний план

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;

приймає рішення про надання громадській організації

фізкультурно-спортивної спрямованості статусу національної або

відмову в його наданні;

визначає систему спортивних відзнак і нагород, нормативи

матеріально-технічного та кадрового забезпечення сфери фізичної

культури і спорту;

організовує здійснення контролю за якістю

фізкультурно-спортивних послуг;

бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної,

антимонопольної, регуляторної політики у сфері фізичної культури і

спорту;

організовує відповідно до закону у встановленому порядку

проведення державної спортивної лотереї;

бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні

кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту та

визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень і проведенні

науково-дослідної роботи у цій сфері;

здійснює інформаційно-пропагандистську роботу з питань

фізичної культури і спорту, здорового способу життя;

забезпечує розвиток спортивної медицини, здійснює діяльність,

пов'язану із запобіганням використанню допінгу в спорті;

здійснює відповідно до законодавства функції з управління

об'єктами державної власності;

організовує та забезпечує будівництво і реконструкцію

спортивних споруд;

взаємодіє з громадськими організаціями

фізкультурно-спортивної спрямованості;

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка