Основи здоров'Я (2-4 класи) Пояснювальна записка
Скачати 468.66 Kb.
НазваОснови здоров'Я (2-4 класи) Пояснювальна записка
Сторінка1/3
Дата конвертації29.03.2013
Розмір468.66 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3
ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я (2-4 класи)

Пояснювальна записка

З кожним роком в Україні зростає кількість факторів, які негативно впливають на здоров’я людини та стан довкілля. У зв’язку з цим актуальною є орієнтація навчальних закладів України на збереження та зміцнення здоров’я учнів та формування у них навичок безпечної поведінки. Це стосується системи спеціальної освіти і, зокрема, навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку.

Оскільки під час навчального процесу учнів із затримкою психічного розвитку готують до самостійної життєдіяльності в сучасних соціально-економічних та екологічних умовах, то їм потрібно забезпечити необхідні знання, уміння та навички, які сприятимуть зміцненню і збереженню їх здоров’я, запобіганню нещасним випадкам, умінь розрізняти небезпеку та визначати правильне рішення відносно неї.

Інтегрований курс «Основи здоров’я» вивчається у початкових класах загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції як окремий предмет та є складовою освітньої галузі „Здоров'я і фізична культура”. Основна його мета полягає у вихованні в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я як найвищої соціальної цінності, формування основ здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я, оволодіння навичками безпечної для особистого здоров’я та здоров’я оточуючих поведінки.

Змістовою основою програми з курсу «Основи здоров’я» є Державний стандарт початкової освіти дітей із затримкою психічного розвитку, зокрема, освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура», програми з курсу «Основи здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності» загальноосвітньої школи, досвід роботи вчителів спеціальних шкіл, а також відомі статистичні дані нещасних випадків серед дітей шкільного віку та явищ надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального характеру, які впливають на здоров’я людини.

Завданнями курсу «Основи здоров’я» є:

  • формування в учнів уявлень і понять про здоров’я людини та його ознаки, мотивації щодо дбайливого ставлення до власного здоров’я;

  • забезпечення учням знань, умінь та навичок особистої гігієни та профілактика травматизму під час учбових занять, навчальної праці і відпочинку;

  • формування в учнів основ здорового способу життя;

  • навчання учнів дотримання визначених програмою правил поведінки при ознаках захворювання;

  • ознайомлення школярів з впливом режиму дня, раціонального харчування, рухової активності та загартовування організму на здоров’я людини;

  • забезпечення учнів знаннями, уміннями, навичками безпеки життєдіяльності у школі, вдома, на вулиці та під час відпочинку;

  • виховання позитивних якостей особистості (співчуття, доброзичливості, охайності, дисциплінованості, обережності, уважності, спостережливості та ін.);

  • здійснення корекції порушень розумового та фізичного розвитку.

Програма з курсу „Основи здоров'я” розроблена за новою структурою, яка містить зміст навчального матеріалу, навчальні досягнення учнів та матеріал щодо корекційно-розвивальної роботи.

Зміст навчального матеріалу побудовано на основі відомостей про здоров'я людини, здоровий спосіб життя, безпечну для здоров'я поведінку.

В навчальних досягненнях учнів визначено основні вимоги до знань і умінь, якими повинні оволодіти учні в результаті засвоєння навчального матеріалу. Вимоги до навчальних досягнень учнів співвідносяться зі змістом розділів (тем) змісту навчального матеріалу.

Окремо визначено основні напрямки, в яких повинна здійснюватися корекційно-розвивальна робота на основі змісту навчального матеріалу та навчальних досягнень учнів стосовно пізнавальної сфери (розвиток сприймання, пам'яті, уявлення, мислення, мови і мовлення, уваги), емоційно-вольової та особистісної сфери, діяльності.

Курс основи здоров’я має дві складові: основи валеології (містить знання з науки про здоров’я людини), основи безпеки життєдіяльності.

Відповідно до цього зміст програми складається з трьох розділів:

І. Людина і здоров’я.

ІІ. Основи безпеки життєдіяльності.

ІІІ. Довкілля.

Перший розділ („Людина і здоров’я”) містить інформацію про людину та її здоров’я, яка спрямована на формування у розумово відсталих учнів здорового способу життя; у другому розділі („Основи безпеки життєдіяльності”) окреслено зміст питань, які характеризують небезпечні ситуації в школі, вдома, на вулиці, під час відпочинку, а також вимоги та правила безпечної поведінки учнів; у третьому розділі („Довкілля”) йдеться про правила поведінки учнів під час природних стихійних лих та аварійних ситуацій.

Зазначені розділи програми є наскрізними для вивчення в усіх класах початкової школи, але зміст та обсяг теоретичної інформації збільшується відповідно до зростаючих вимог та року навчання учнів із затримкою психічного розвитку.

Кількість годин в межах існуючих тем вчитель може змінювати, враховуючи індивідуальні особливості дітей, рівень засвоєння учнями навчального матеріалу та місцеві умови, в яких відбувається навчальних процес (територіальне розташування школи, наближення епідемій, виникнення аварійної ситуації, стихійні лиха тощо). Всі зміни мають бути погоджені з педагогічною радою навчального закладу.

На вивчення курсу «Основи здоров’я» в кожному класі відводиться 17,5 годин на навчальний рік. Курс вивчається протягом усього навчального року (щотижня по 0,5 годин).
^ Другий клас

17,5 год. (0,5 год. на тиждень)

п/п

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

9 год.

^ Розділ І. Людина і здоров’я.

1.
Щоденне піклування про своє здоров’я Здоровий спосіб життя та його складові.

Вплив розпорядку дня на здоров’я людини. Чергування праці (навчання) і відпочинку. Ознаки втоми. Повноцінний відпочинок удень та вночі.

Значення дотримування правил особистої гігієни. Підтримування чистоти тіла. Догляд за шкірою, нігтями, волоссям, очима. Гігієна ротової порожнини:

- як правильно чистити зуби;

- своєчасне лікування зубів;

- правила користування зубною щіткою;

- як зберегти зуби здоровими.

Підтримування чистоти натільної білизни, одягу, взуття. Предмети та засоби догляду за тілом, одягом. Індивідуальне використання предметів особистої гігієни (зубна щітка, гребінець тощо.) Значення свіжого повітря для здоров’я людини. Щоденні прогулянки на свіжому повітрі. Відповідність одягу погодним умовам під час прогулянки.


Учень :
має уявлення про складові здорового способу життя, називає їх за допомогою вчителя;

знає та виконує правила розпорядку дня;

пояснює значення розпорядку дня для здоров’я людини;

має загальне уявлення про повноцінний відпочинок та чергування праці та відпочинку;

називає ознаки втоми за допомогою вчителя;

розуміє значення дотримування правил особистої гігієни;

має уявлення про предмети особистої гігієни та їх індивідуальне використання;

дотримується правил особистої гігієни;

знає про значення гігієни ротової порожнини;

розповідає, як чистити зуби (на основі малюнкової опори);

володіє навичкою правильного чищення зубів;

розуміє необхідність своєчасного лікування зубів;

пояснює необхідність підтримання чистоти натільної білизни, одягу, взуття (за запитаннями вчителя);

уміє доглядати за чистотою одягу та взуття;

має уявлення про значення щоденних прогулянок на свіжому повітрі для здоров’я людини;

вибирає відповідний погодним умовам одяг для прогулянок (за малюнковою опорою).Формування уявлень про здоровий спосіб життя та його складові, збагачення уявлення про вплив розпорядку дня на здоров’я людини.

Формування мотивації щодо дотримання правил особистої гігієни та дотримування чистоти одягу та взуття на основі усвідомлення значення чистоти та охайності для здоров’я людини.

Формування елементів самостійності в діяльності на основі знань про правила особистої гігієни, розпорядку дня, підтримання чистоти одягу та взуття.

Розвиток уявлень про предмети засобів особистої гігієни та можливості їх використання.

Розвиток мовлення на основі збагачення словникового запасу словами-назвами предметів та засобів особистої гігієни.

Розвиток мислення на основі формування умінь визначати значення розпорядку дня, свіжого повітря на здоров’я людини.

Виховання особистісних якостей (охайності та дисциплінованості).

2.
Здоров’я і хвороби.

Інфекційні хвороби (грип, вітрянка, кір, ангіна, свинка тощо.)

Ознаки інфекційних захворювань: - підвищення температури тіла (від 37 і вище);

- біль;

- поява на тілі червоних висипів, зуд.

Профілактика інфекційних захворювань (виділення окремого посуду та столових приборів; прибирання та провітрювання кімнати).

Поняття про щеплення, карантин.

Основні вимоги при контакті з інфекційними хворими:

- марлева пов’язка;

- ретельне миття рук;

- не користуватися посудом хворого.

Застудні захворювання та їх ознаки: підвищення температури тіла, нежить, кашель, головний біль.

Виконання призначень лікаря. Користування ліками. Небезпечність використання ліків без дозволу дорослих.


має початкові уявлення про інфекційні та застудні хвороби, щеплення, карантин;

визначає основні ознаки інфекційних та застудних захворювань за допомогою вчителя (вихователя), лікаря, батьків;

називає основні правила поведінки при контакті з інфекційними хворими (за допомогою вчителя);

виконує елементарні правила захисту від інфекцій;

розуміє необхідність виконання призначень лікаря;

знає про небезпечність використання ліків без дозволу дорослих;

дотримується правил користування ліками під керівництвом дорослих;


Формування початкових уявлень про інфекційні та застудні захворювання.

Формування первинних понять про карантин, щеплення.

Розвиток мислення та мовлення на основі формування умінь визначати ознаки інфекційних та застудних захворювань.

Розвиток пам’яті на основі запам’ятовування правил поведінки з інфекційними хворими та користування ліками.

Розвиток відчуттів різної модальності (больові, температурні) на основі формування уміння їх розпізнавати (вивчення ознак захворювання).3.
Загартовування організму.

Позитивний вплив загартовування на здоров’я людини. Загартовування за допомогою повітря, води, сонячних променів.

Види загартовування влітку

(повітряні та сонячні ванни, хода босоніж, купання та обливання).

Види загартовування взимку

(прогулянки на свіжому повітрі, повітряні ванни у приміщенні, водні процедури (приймання душу, обтирання вологим рушником)).

Основні вимоги до загартовування: врахування пори року, самопочуття людини в період початку загартування; поступовість, послідовність та систематичність загартовування.

Дотримання правил приймання сонячних та повітряних ванн, водних процедур, ходи босоніж.


має уявлення про позитивний вплив загартовування організму на здоров’я людини;

наводить приклади видів загартовування влітку та взимку;

розповідає про загартовування за допомогою повітря, води, сонячних променів;

знає основні вимоги щодо загартовування;

виконує прості загартовувальні процедури разом із дорослими;


Уточнення уявлення про загартовування на основі знань про види загартовування влітку та взимку.

Розвиток пам’яті на основі запам’ятовування правил загартовування.

Виховання організованості (під час виконання загартовувальних процедур).

4.
Здоров’я і харчування.

Основи повноцінного харчування (різноманітна, якісна, достатня за кількістю їжа).

Основні групи корисних продуктів харчування:

1) хліб та крупи;

2) овочі та фрукти;

3) молочні продукти;

4) м’ясо, риба, яйця.

Продукти, які потрібно споживати з обмеженням (солодощі, борошняні вироби, морозиво, копчені, жирні, гострі, солоні страви, газовані напої (кока-кола, пепсі-кола), продукти насичені штучними барвниками та наповнювачами).

Правила прийому їжі:

- їсти в один і той самий час 4-5 разів на день;

- не поспішати та не розмовляти під час прийому їжі;

- ретельно пережовувати їжу;

- не наїдатися на ніч;

- не переїдати.


має загальне уявлення про повноцінне харчування;

називає основні групи корисних продуктів харчування, наводить приклади продуктів кожної групи;

розрізняє продукти харчування за назвою (овочі, фрукти, м’ясо, рибу, хлібні вироби, молочні продукти);

відрізняє корисні продукти й продукти харчування, які потрібно споживати з обмеженням;

наводить приклади продуктів харчування, які потрібно споживати з обмеженням;

знає правила прийому їжі, називає їх;Збагачення уявлення про повноцінне харчування.

Розвиток пам’яті на основі запам’ятовування основних груп продуктів харчування, правил прийому їжі.

Розвиток мислення на основі формування навичок розрізняти продукти споживання за назвою та ознакою корисності вживання.

Розвиток умінь визначати органічні відчуття та правильно їх називати (відчуття голоду, спраги).

Виховання охайності під час виконання правил прийому їжі.

Розвиток мовлення на основі збагачення словникового запасу назвами продуктів харчування.


5.
Рух і здоров’я.

Значення рухового режиму для зростання та фізичного розвитку дитини (розвиток сили, витривалості, спритності).

Основні компоненти рухового режиму: ранкова гімнастика, фізхвилинки, рухові та спортивні ігри, заняття фізичними вправами. Комплекси ранкової гімнастики та фізхвилинок.

Народні рухливі ігри та забави: “Кіт і миша ”, “Дрібушечки”, “У річку гоп”, “Лисиця й курчата”, ”Сірий вовк” та інші (залежно від традицій місцевості).

Спортивні ігри (футбол, естафети та інші).

Дотримання безпеки під час гри в рухові та спортивні ігри:

- грати у відведених для цього місцях (спортивні майданчики, стадіони, спортивні зали);

- дотримуватися правил гри;

- під час гри не штовхатися, не ставити підніжки тощо.


має початкові уявлення про силу, витривалість, спритність;

розуміє значення рухового режиму для здоров’я людини;

називає основні компоненти рухового режиму (за малюнковою опорою);

виконує комплекси ранкової гімнастики та фізхвилинок під керівництвом учителя (вихователя);

грає в народні рухливі ігри та забави з елементами загальнорозвивальних вправ (за наслідуванням);

дотримується правил безпеки під час гри в рухливі та спортивні ігри (за нагадуванням учителя (вихователя));

визначає місця, відведені для спортивних ігор (за запитаннями вчителя);


Формування початкового поняття про значення рухового режиму для фізичного розвитку дитини.

Розвиток зорової пам’яті та супроводжуючого мовлення (називання основних компонентів рухового режиму, зображених на малюнках).

Розвиток зосередженості уваги впродовж виконання фізичних вправ, гри в спортивні рухливі ігри.

Формування вміння координувати власні дії з діями учасників рухливих ігор.

Розвиток емоційної сфери в процесі гри в народні рухливі ігри.

Формування пам’яті на основі запам’ятовування правил безпеки під час гри в рухливі та спортивні ігри.


6.
Здоров’я у сім’ї.

Уміння спілкуватися в сім’ї.

Обов’язки дитини в родині:

- допомога дорослим членам родини у домашніх справах (прибирання житла, миття посуду, приготування їжі, робота в саду або на городі);

- піклування про молодших членів родини;

- допомога найстаршим членам сім’ї;

- догляд за квітами та домашніми тваринами.


знає та дотримується правил спілкування з членами родини;

знає обов’язки дитини в сім’ї;

розповідає про свої обов’язки в родині;

уміє:

- самостійно доглядати за квітами;

- прибирати житло та мити посуд під наглядом дорослих;


Формування вмінь культури спілкування з членами родини.

Розвиток мислення та мовлення на основі формування вмінь визначати та називати обов’язки членів родини.

Виховання позитивного ставлення до праці та позитивних якостей особистості (охайності, самостійності, доброзичливості, взаємодопомоги, співчуття) на основі усвідомлення своїх обов’язків в родині.

7.
Настрій, поведінка, звички та їх значення для здоров’я людини.

Настрій та його вплив на здоров’я людини. Усмішка – запорука гарного настрою.

Правила поведінки школяра. Спілкування з вчителями, вихователями, працівниками школи та взаємовідносини зі старшими та молодшими школярами.

Шкідливі та корисні звички, їх вплив на здоров’я людини.

Шкідливі звички:

- тривале сидіння перед телевізором і комп’ютером;

- гризіння нігтів, олівців тощо.

Корисні звички:

- дотримання розпорядку дня та правил особистої гігієни;

- раціональне вживання їжі;

- заняття фізичними вправами;

- дотримання правил ввічливої поведінки.

Необхідність подолання шкідливих звичок.


має уявлення про настрій та його вплив на здоров’я людини;

вміє розпізнавати гарний та поганий настрій;

знає та виконує правила поведінки школяра;

дотримується правил спілкування з працівниками школи, з молодшими та старшими школярами (за допомогою вчителя);

розрізняє корисні та шкідливі звички, наводить їх приклади;

розуміє необхідність подолання шкідливих звичок;Уточнення уявлення про настрій та його вплив на здоров’я людини.

Розвиток емоційної сфери, логічного мислення на основі формування вмінь розпізнавати та визначати причини гарного та поганого настрою.

Розвиток пам’яті на основі пригадування правил поведінки школяра.

Розвиток навичок культури спілкування зі старшими та молодшими школярами, дорослими.

Розвиток сприймання та мислення на основі формування вміння класифікувати та розрізняти корисні та шкідливі звички.

Розвиток зв’язного мовлення на основі формування умінь визначати та називати корисні та шкідливі звички.

8,5 год.

^ Розділ ІІ. Основи безпеки життєдіяльності.

8.
Безпечна поведінка у школі.

Правила безпечної поведінки в школі (на уроках, у спортивному залі, на перервах, у позашкільний час).

Вибір безпечних місць для ігор та розваг у шкільних приміщеннях та шкільному дворі.

Попередження травматизму під час навчальної праці. Організація робочого місця. Техніка безпеки на уроках трудового навчання (під час роботи з шилом, ножицями, голкою).

Поведінка під час проведення масових заходів (свят, спортивних змагань, колективних походів, екскурсій).


знає правила безпечної поведінки у шкільних приміщеннях та техніки безпеки на уроках трудового навчання;

визначає безпечні місця для ігор та розваг у шкільних приміщеннях та шкільному дворі;

дотримується правил організації робочого місця, правил техніки безпеки на уроках трудового навчання;

має загальні уявлення про правила безпечної поведінки під час проведення масових заходів;


Розширення уявлень про правила безпечної поведінки в школі (на уроках, у спортивному залі, на перервах, у позашкільний час).

Розвиток мислення на основі формування вміння визначати безпечні місця для розваг у школі.

Формування організаційних умінь навчально-практичної діяльності (організація робочого місця). Розвиток пам’яті на основі запам’ятовування правил техніки безпеки під час навчальної праці.

Виховання уважності та обережності.

9.
Безпека пішоходів.

Будова вулиці (проїжджа частина, дорога, узбіччя дороги, тротуар, пішохідна доріжка, перехід, перехрестя). Дорожня розмітка.

Учасники дорожнього руху (водії автомобілів, тролейбусів та автобусів, пішоходи, велосипедисти).

Безпечний рух пішоходів. Основні правила поведінки пішоходів.

Правила безпечного переходу вулиці (пішохідні переходи, сигнали світлофора).

Перехід вулиці за умов відсутності пішохідного переходу (відсутність автомобілів).


розповідає про будову вулиці за малюнковою опорою;

володіє початковими знаннями про дорожню розмітку;

називає учасників дорожнього руху за запитаннями вчителя;

знає та дотримується правил поведінки пішоходів та правил безпечного переходу вулиці;

відтворює назву дії, що передбачає сигнал світлофора;

визначає правила переходу вулиці за умов відсутності пішохідного переходу (за запитаннями вчителя);


Розвиток наочно-образного мислення шляхом розширення знань про будову вулиці.

Формування супроводжуючого мовлення (називання дій, що виконуються за сигналами світлофора).

Розвиток концентрації уваги та формування навичок визначення послідовності дій під час переходу вулиці.

Розвиток пам’яті під час вивчення учасників дорожнього руху.


10.
Безпека у населеному пункті.

Небезпечні місця у населеному пункті, де живе дитина:

- у місті (східці, підвал, ліфт, будівельний майданчик, територія підприємства, звалище, старі будинки, автомобільні дороги тощо);

- у сільській місцевості (горище, підвал, скирта, покинутий будинок, машинний парк, звалище, шосейні дороги, лінії електропередач тощо).

Ігри та розваги в небезпечних місцях – загроза життю та здоров’ю дітей.має початкові знання про небезпечні місця у населеному пункті;

визначає небезпечні місця свого населеного пункту за запитаннями вчителя;

має початкові уявлення про загрозу життю та здоров’ю дитини під час ігор у небезпечних місцях свого населеного пункту;
Розширення загальних понять про небезпечні місця у населеному пункті.

Розвиток уваги, мислення та зв’язного мовлення шляхом навчання давати відповіді на запитання при визначенні небезпечних місць у населеному пункті.

Формування початкових уявлень про загрозу життю та здоров’ю дитини під час ігор у небезпечних місцях свого населеного пункту.

11.
Безпека вдома.

Наодинці вдома. Вибір місця для безпечної гри. Правила перегляду телепередач та гри на комп’ютері. Небезпечні речовини (ліки, побутова хімія, горючі та легкозаймисті речовини), їх зберігання, небезпека отруєння.

Побутова техніка. Користування електричними приладами за дозволом дорослих. Правила безпечного користування електроприладами (користування не пошкодженими електроприладами, робота електроприладів без нагляду).

Дотримання безпеки користування кухонним обладнанням (газова та електрична плита, скляний посуд, столові прибори тощо).

Пожежа. Небезпека від вогню. Сірники – це не іграшка. Причини виникнення пожежі. Правила поведінки під час пожежі.

Поведінка під час пожежі у сусідів.


знає та називає місця для безпечної гри вдома, називає їх;

називає правила перегляду телепередач та гри на комп’ютері; наводить приклади небезпечних речовин (за допомогою вчителя);

наводить приклади побутової техніки;

має уявлення про правила безпечного користування побутовою технікою та кухонним обладнанням;

розповідає про безпеку від вогню;

пояснює неприпустимість пустощів з сірниками;

знає правила поведінки під час пожежі;
Розвиток сприймання та мислення на основі формування вміння визначати місця для безпечної гри .

Розвиток пам’яті під час запам’ятовування правил:

- перегляду телепередач та гри на комп’ютері;

- безпечного користування електричними приладами;

- поведінки під час пожежі.

Розвиток мовлення на основі збагачення словникового запасу новими словами та виразами (небезпечні речовини, побутова хімія, легкозаймисті речовини, побутова техніка тощо).

Виховання особистісних якостей (уважності, обережності, спостережливості).

12.
Особиста безпека.

Правила поведінки при намаганнях незнайомців проникнути в оселю. Перелік телефонів, за якими можна зателефонувати у разі небезпеки (службові телефони батьків).

Небезпека самостійної прогулянки незнайомою вулицею. Як себе поводити якщо заблукав,

куди звернутися по допомогу.

Що треба знати про себе (прізвище, ім’я, домашня адреса та телефон, адреса школи, телефони зв’язку з батьками).має початкові знання про правила поведінки у разі намагань незнайомців проникнути в оселю;

знає службові телефони батьків;

має уявлення про небезпеку самостійної прогулянки незнайомою вулицею;

розповідає, як себе поводити та куди звернутися по допомогу якщо заблукав (за запитаннями вчителя);

називає своє прізвище, ім’я, домашню адресу та адресу школи;

знає телефони зв’язку з батьками;


Розвиток мислення на основі формування вмінь аналізувати та визначати дії, у разі коли заблукав та у випадках намагань незнайомців проникнути в оселю.

Формування елементів самостійності у діяльності (телефонування батькам у разі небезпеки; визначення поведінки у разі небезпеки (при намаганнях незнайомців проникнути в оселю)).

Формування уявлення про небезпеку самостійної прогулянки.

Розвиток пам’яті під час запам’ятовування домашньої адреси, адреси школи та телефонів зв’язку з батьками.

13.
Безпечний відпочинок.

Ігри та розваги влітку (катання на велосипедах, самокатах, ігри на дитячих майданчиках), взимку (катання на санчатах, лижах, ковзанах).

Вибір безпечних місць для розваг. Причини травм та запобігання травмуванню під час відпочинку (удари, синці, порізи, подряпини).

Відпочинок на природі.

Відпочинок у лісі. Предосторога під час збирання рослин, ягід, грибів. Необережне поводження з вогнем у лісі. Небезпека заблукати.

Відпочинок біля води. Правила безпечної поведінки на воді, біля води.

Запобігання сонячним опікам та тепловим ударам під час відпочинку влітку. Ознаки сонячних опіків. Запобігання обмороженню та переохолодженню під час відпочинку взимку. Ознаки переохолодження та обмороження.

Небезпека контактування з тваринами (свійськими, бродячими, дикими.) Укуси комах (оса, бджола, комар, кліщ тощо). Захист від комах. Звернення по допомогу при укусах тварин та комах.


розповідає про види літнього та зимового відпочинку;

знає місця, безпечні для відпочинку;

називає причини травм та правила запобігання травмуванню під час відпочинку (за допомогою вчителя);

наводить приклади відпочинку на природі;

має початкові знання про обережність під час збирання рослин, ягід, грибів, про небезпеку необережного поводження з вогнем у лісі;

знає правила безпечної поведінки під час відпочинку влітку біля води та зимового відпочинку;

називає ознаки сонячних опіків, переохолодження, обмороження (за допомогою вчителя);

визначає небезпеку контактування з тваринами;

має уявлення про захист від укусів комах;

розповідає про звернення по допомогу при укусах тварин та комах;


Розширення знань про безпечні місця та види літнього, зимового відпочинку.

Розвиток мислення на основі формування вмінь аналізувати причини травм та робити висновки щодо правил запобігання травмуванню.

Формування початкових понять про обережність під час збирання рослин, ягід, грибів, небезпеку поводження з вогнем у лісі.

Розвиток пам’яті на основі запам’ятовування та відтворення безпечної поведінки під час відпочинку влітку біля води та зимового відпочинку.

Розвиток мислення на основі формування умінь визначати небезпеку контактування з тваринами.

  1   2   3

Схожі:

Основи здоров\Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка
Основи здоров’я” передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді
Основи здоров\Загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
«Основи здоров’я» передбачає розвиток здоров'язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення,...
Основи здоров\1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Здоров'я — найперша необхідна умова успішного розвитку кожної людини, її навчання, праці, добробуту, створення сім'ї І виховання...
Основи здоров\Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
Біологічна освіта має сприяти: становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність...
Основи здоров\Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
Біологічна освіта має сприяти: становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність...
Основи здоров\Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
Природознавство” (5—6 кл.), в якому учні набувають мінімуму знань про речовини І хімічні явища
Основи здоров\Основи здоров’я Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному...
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Основи здоров\Основи здоров’я Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному...
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Основи здоров\Основи здоров’я Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному...
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Основи здоров\Програми для основної та спеціальної медичних груп загальноосвітніх...
Затверджено Міністерством освіти І науки України (лист №1/П-6611 від 23. 12. 2004)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка