Департамент освіти, молоді та спорту
Скачати 98.73 Kb.
НазваДепартамент освіти, молоді та спорту
Дата конвертації30.03.2013
Розмір98.73 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
ГОРЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ


від ”05 ”10. 2011 року № 9

м. Горлівка

Про затвердження Положення про комітет з конкурсних

торгів Централізованої бухгалтерії при департаменті освіти,

молоді та спорту Горлівської міської ради та затвердження

складу комітету з конкурсних торгів Централізованої бухгалтерії

при департаменті освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради

На підставі рішення Горлівської міської ради від 29.07.2011 року № VI/13-8 «Про створення окремих структурних підрозділів Горлівської міської ради», наказу департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради від 04.10.2011 року №1 та з урахуванням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року № 2289-VI (зі змінами №3681- VI від 08.07.2011 року).
НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Положення про комітет з конкурсних торгів Централізованої бухгалтерії при департаменті освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради.
2. Затвердити склад комітету з конкурсних торгів Централізованої бухгалтерії при департаменті освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради.
3. Вважати таким, що втратив чинність наказ управління освіти міської ради від 10.08.2010 року № 522.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради Трухачову Т.О.

Директор ДОМС ГМР М.І. Кружилін
Кучерявих 41278 Завізовано: Надіслано:

Трухачова Т.О. до справи – 1

Ботузовій - 1

Трухачовій – 1

Солодковій - 1

Кучерявих - 1

Дамаскіной – 1


ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗОМ
від «05»10.2011 р. № 9


^ Склад комітету з конкурсних торгів Централізованої бухгалтерії при департаменті освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради1) Кружилін - директор департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської

Миколай Іванович міської ради,

голова комітету з конкурсних торгів

2) Солодкова - заступник директора департаменту освіти, молоді та спорту

Наталія Валентинівна Горлівської міської ради,

заступник голови комітету з конкурсних торгів
3) Трухачова - заступник директора департаменту освіти, молоді та спорту Тетяна Олександрівна Горлівської міської ради,

заступник голови комітету з конкурсних торгів


4) Кучерявих - економіст Централізованої бухгалтерії при департаменті

Оксана Олександрівна освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради,

секретар комітету з конкурсних торгів

5) Дамаскіна

Марина Вікторівна - керівник відділу харчування Централізованої бухгалтерії при

департаменті освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради

член комітету з конкурсних торгів
Директор ДОМС ГМР М.І. Кружилін

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗОМ
від “05” 10. 2011 р. № 9

^ Положення про комітет з конкурсних торгів Централізованої бухгалтерії при департаменті освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради

 

І. Загальні положення

1. Комітет з конкурсних торгів (далі – комітет) – службові (посадові) та інші особи замовника (далі - замовник) призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон). 

2. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості. 

3. Комітет у своїй діяльності керується положенням про комітет з конкурсних торгів, Законом та законодавством України.

ІI. Порядок створення та організація діяльності комітету

1. Склад комітету та положення про нього затверджуються рішенням замовника. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад.

Зміни до складу членів комітету затверджуються рішенням замовника. 

2. До складу комітету входить не менше п’яти осіб. У разі якщо штатна чисельність працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, кількість членів комітету повинна дорівнювати штатній чисельності замовника.

Членство в комітеті не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається рішенням замовника та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до  чинного законодавства.

Голова комітету організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

4. Голова комітету торгів призначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов'язки голови комітету на період своєї відсутності)

За рішенням комітету можуть залучатись службові (посадові) та інші особи структурних підрозділів замовника для надання консультацій з технічних питань, що зазначені у документації конкурсних торгів.

5. Формою роботи комітету з конкурсних торгів є засідання, які скликаються головою комітету.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до членів комітету не пізніше ніж за два дні до засідання.

6. На засіданнях комітету підлягають розгляду такі питання:

 • планування здійснення процедур закупівель;

 • складення та затвердження річного плану державних закупівель;

 • вибір процедури закупівлі;

 • інші питання відповідно до Закону.

7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету.

За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним. 

8. Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету. У разі незгоди члена комітету з рішенням комітету, в протоколі зазначається, що він має окрему думку, яка викладається на окремому аркуші. У разі відмови члена комітету підписати протокол, про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

^ IІI. Головні функції комітету


Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

 • планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);

 • планує проведення процедур закупівель;

 • складення та затвердження річного плану державних закупівель;

 • здійснення вибору процедури закупівлі;

 • проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;

 • забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивного та чесного вибору переможця;

 • надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;

 • організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);

 • проведення переговорів з учасниками при проведенні процедури закупівлі в одного учасника; оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку;

 • забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;

 • оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону;

 • ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;

 • вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;

 • забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;

 • сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

 • здійснення інших дій, передбачених Законом.

IV. Права та обов'язки членів комітету.

1. Члени комітету мають право:

 • виносити питання на розгляд комітету;

 • ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій)  учасників процедур  закупівель;

 • одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

 • заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

 • здійснювати  інші дії, передбачені Законом.

2. Члени комітету зобов'язані:

 • організовувати та проводити процедури закупівель;

 • брати участь в усіх його засіданнях особисто;

 • забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний  вибір переможця;

 • в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані;

 • сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

 • вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель;

 • голова та секретар комітету з конкурсних торгів повинні пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель. Таке навчання можуть пройти також інші члени комітету з конкурсних торгів.
  Члени комітету з конкурсних торгів на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійснені інших дій, передбачених Законом.

Члени комітету з конкурсних торгів зобов'язані дотримуватися вимог положення про комітет з конкурсних торгів, Закону та законодавства України, об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

3. Голова комітету з конкурсних торгів:

 • організує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;

 • приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

 • визначає дату і місце проведення засідань комітету;

 • пропонує порядок денний засідань комітету;

 • веде засідання комітету;

 • призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;

 • визначає функції кожного члена комітету; уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;

 • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

4. Секретар комітету призначається головою комітету у встановленому цим положенням порядку, який забезпечує ведення та оформлення  протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань  діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

5. Секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов’язки голови) і скріплені печаткою замовника.

6. За відсутності секретаря комітету (відпустка, лікарняний, тощо) його обов’язки виконує інший член комітету, визначений головою комітету.

 

V. Відповідальність

1. Члени комітету з конкурсних торгів несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законодавства України.

2. Голова та секретар комітету з конкурсних торгів несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економіки України з питань закупівель.


Директор департаменту освіти, молоді та спорту М.І. Кружилін

Схожі:

Департамент освіти, молоді та спорту iconЧернівецька обласна державна адміністрація Департамент освіти І науки, молоді та спорту
Чернівецькому обласному управлінні юстиції 06. 03. 2000 за №45/916, на виконання плану роботи Департаменту освіти І науки, молоді...
Департамент освіти, молоді та спорту iconЧернівецька обласна державна адміністрація Департамент освіти І науки, молоді та спорту
Про проведення обласної краєзнавчої олімпіади серед гуртківців позашкільних навчальних закладів”, зареєстрованого в Чернівецькому...
Департамент освіти, молоді та спорту iconЧернівецька обласна державна адміністрація Департамент освіти І науки,...
Чернівецької облдержадміністрації 21. 11. 2011 №73/2321 та з метою виховання дітей та молоді засобами спорту, популяризації здорового...
Департамент освіти, молоді та спорту iconХмельницький обласний центр науково – технічної творчості учнівської молоді
Департамент освіти І науки, молоді та спорту хмельницької обласної державної адміністрації
Департамент освіти, молоді та спорту iconХмельницький обласний центр науково – технічної творчості учнівської молоді
Департамент освіти І науки, молоді та спорту хмельницької обласної державної адміністрації
Департамент освіти, молоді та спорту iconХмельницький обласний центр науково – технічної творчості учнівської молоді
Департамент освіти І науки, молоді та спорту хмельницької обласної державної адміністрації
Департамент освіти, молоді та спорту iconДепартамент освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради
Донецької облдержадміністрації від 15. 02. 2012 №89, наказу департаменту освіти, молоді та спорту гмр від 20. 02. 2012 №174 «Про...
Департамент освіти, молоді та спорту iconЧернівецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, е-mail: cv
Департамент освіти, молоді та спорту iconЧернівецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, е-mail: cv
Департамент освіти, молоді та спорту iconЧернівецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, е-mail: cv
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка