Затверджено
Скачати 304.89 Kb.
НазваЗатверджено
Сторінка2/3
Дата конвертації03.04.2013
Розмір304.89 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
1   2   3
4.12. Регіональний центр оцінювання якості освіти надсилає абітурієнту рекомендованим поштовим відправленням:

реєстраційну картку абітурієнта;

бланк Сертифіката;

інформаційний бюлетень "Зовнішнє незалежне оцінювання. 2013 рік";

повідомлення про створення особливих (специфічних) умов для проходження зовнішнього оцінювання (для осіб, які надали висновок закладу охорони здоров'я).
Інформація про направлення особі документів може бути розміщена на веб-сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, надіслана SМS-повідомленням тощо.
4.13. Регламентна комісія регіонального центру оцінювання якості освіти може відмовити особі в реєстрації. Підставою для прийняття такого рішення є:

подання не всіх документів, необхідних для здійснення реєстрації;

неналежне оформлення комплекту реєстраційних документів;

зазначення в заяві-реєстраційній картці недостовірних даних;

неможливість створення особливих (специфічних) умов для проходження зовнішнього оцінювання згідно з висновком закладу охорони здоров'я;

подання заяви пізніше встановленого строку (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті).
4.14. Особі, якій відмовлено в реєстрації, регіональний центр оцінювання якості освіти рекомендованим поштовим відправленням надсилає вмотивовану відмову в реєстрації та документи, подані нею.
Особа, якій відмовлено в реєстрації, усунувши недоліки, може повторно пройти реєстрацію.
4.15. У разі потреби зареєстрована особа в межах часу, відведеного на реєстрацію, може внести зміни до реєстраційних даних. Для цього слід надіслати до регіонального центру оцінювання якості освіти комплект реєстраційних документів і раніше отриманий Сертифікат.
4.16. У випадках, зазначених у пунктах 4.14 і 4.15 цього розділу, комплект реєстраційних документів надсилається до регіонального центру оцінювання якості освіти поштою протягом часу, відведеного на реєстрацію, та наступних за днем закінчення реєстрації 14-ти календарних днів.
4.17. Особи, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання, але через поважні причини не можуть зареєструватися в установленому порядку, повинні в межах часу, відведеного для реєстрації, особисто звернутися до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти за місцем проживання (перебування).
4.18. Для кожного абітурієнта на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти створюється інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката та ріп-кодом, указаним у ньому.
V. Кадрове забезпечення зовнішнього оцінювання
5.1. До проведення зовнішнього оцінювання залучаються педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів та установ освіти, а також інші особи, які пройшли відповідне навчання (інструктаж).
5.2. Проведення зовнішнього оцінювання забезпечують:

особи, уповноважені Українським центром оцінювання якості освіти;

відповідальні за пункти реєстрації;

відповідальні за пункти тестування;

помічники відповідальних за пункти тестування (за наявності в пункті тестування не менше п'яти аудиторій);

старші інструктори (одна особа на аудиторію), інструктори (одна особа на аудиторію);

чергові пунктів тестування (з розрахунку: до 50 абітурієнтів - дві особи, від 51 до 100 абітурієнтів - чотири особи та додатково по одній особі на кожні наступні 100 абітурієнтів);

відповідальні за пункти перевірки відкритої частини тестових завдань;

старші екзаменатори, екзаменатори;

спеціалісти з обробки тестових матеріалів.
5.3. Проведення зовнішнього оцінювання в об'єднаних аудиторіях (на 30 або 45 робочих місць) забезпечують один інструктор і старші інструктори (по одному на кожні 15 робочих місць).
5.4. Проведення зовнішнього оцінювання в аудиторіях, у яких здійснюється сурдопереклад, забезпечують один старший інструктор та два інструктори, один з яких - сурдоперекладач.
5.5. Оплата праці осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, здійснюється відповідно до законодавства.
5.6. Навчання (інструктаж) осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, здійснюють регіональні центри оцінювання якості освіти. Форму організації такого навчання визначає відповідний регіональний центр оцінювання якості освіти.
VI. Проведення зовнішнього оцінювання
6.1. Усім абітурієнтам створюються рівні умови для роботи над тестом шляхом стандартизації процедур проведення зовнішнього оцінювання. Процедури проведення зовнішнього оцінювання регламентуються технологічними картами, що розробляються Українським центром оцінювання якості освіти.
6.2. Для проведення зовнішнього оцінювання використовуються тести, укладені Українським центром оцінювання якості освіти.
6.3. Тести укладаються державною мовою (крім тестів із російської та іноземних мов). У разі необхідності здійснюється переклад тестових завдань мовами, що зазначені в підпункті 4.2 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23 серпня 2012 року № 943 "Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2013 році", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2012 року за № 1558/21870.
6.4. Укладання тестів, виготовлення макетів і друк тестових зошитів здійснюються в умовах суворої конфіденційності. Розголошення в будь-якій формі інформації про зміст тестових завдань до завершення їх виконання абітурієнтами заборонено.
6.5. Організацію доставки тестових матеріалів до місць проведення зовнішнього оцінювання, їх охорону забезпечують Український та регіональні центри оцінювання якості освіти, у тому числі шляхом укладення договорів зі спеціалізованими організаціями.
6.6. Адміністрування зовнішнього оцінювання здійснюється українською мовою.
6.7. Зовнішнє оцінювання проводиться в пунктах тестування – навчальних закладах, що добираються з числа загальноосвітніх, професійно-технічних або вищих навчальних закладів. Умови формування мережі пунктів тестування визначаються Українським центром оцінювання якості освіти за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України не пізніше ніж за три місяці до дати проведення першого тестування.
6.8. Умови формування пунктів тестування, вимоги до їхнього облаштування та організації роботи визначаються Українським центром оцінювання якості освіти.
6.9. Рішення про створення пунктів тестування приймаються регіональними центрами оцінювання якості освіти спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, вищими навчальними закладами не пізніше п'ятнадцяти днів після завершення реєстрації.
6.10. Використання бази навчальних закладів державної форми власності для створення пунктів тестування здійснюється на безоплатній основі, навчальних закладів інших форм власності - на договірних засадах.
6.11. Український центр оцінювання якості освіти не пізніше ніж за три тижні до дати проведення першого тестування інформує абітурієнтів про місце та час проходження зовнішнього оцінювання. Інформування здійснюється у формі запрошень-перепусток для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, що розсилаються абітурієнтам поштовими відправленнями за місцем їхнього постійного проживання. Запрошення-перепустки також розміщуються на інформаційних сторінках абітурієнтів, створених на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
6.12. Розподіл абітурієнтів між сесіями зовнішнього оцінювання, аудиторіями в пунктах тестування здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти.
Абітурієнти для проходження зовнішнього оцінювання розподіляються регіональними центрами оцінювання якості освіти між пунктами тестування відповідно до місць їхнього проживання, указаних у заяві-реєстраційній картці.
Розподіл абітурієнтів між пунктами тестування здійснюється з урахуванням мови, якою вони виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання. Якщо в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Київ і Севастополь для проходження зовнішнього оцінювання з предмета певною мовою зареєструвалося менше 25 осіб, то вони спрямовуються до пункту тестування, визначеного регіональним центром оцінювання якості освіти. В інших випадках кількість абітурієнтів, які складатимуть тест певною мовою в пункті тестування, має становити не менше ніж 25 осіб.
Для осіб, які згідно з висновками закладів охорони здоров'я мають обмежені можливості пересування, створюються умови для проходження зовнішнього оцінювання в аудиторіях, розташованих на нижніх поверхах пунктів тестування.
Особи, які мають вади слуху, можуть проходити зовнішнє оцінювання в аудиторіях, де здійснюється сурдопереклад. Такі аудиторії формуються в одному з пунктів тестування, що розташований, як правило, в обласному центрі.
6.13. Під час зовнішнього оцінювання в пункті тестування мають право перебувати особи, які проводять зовнішнє оцінювання, абітурієнти, а також особи, уповноважені на здійснення спостереження або контролю за проведенням тестувань.
6.14. Абітурієнт допускається до пункту тестування за наявності:

запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні;

Сертифіката;

паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті.
У разі пред'явлення копій Сертифіката, паспорта або іншого документа абітурієнт до пункту тестування не допускається.
6.15. Установлення особи абітурієнта здійснюється персоналом пункту тестування. Перевірка особи, залученої до проведення зовнішнього оцінювання, здійснюється відповідальним за пункт тестування та уповноваженою особою Українського центру оцінювання якості освіти на підставі документа, що засвідчує особу, а також списків, наданих відповідним регіональним центром оцінювання якості освіти.
6.16. Доступ осіб до пункту тестування після початку зовнішнього оцінювання забороняється.
Право ввійти до пункту тестування під час проведення зовнішнього оцінювання мають працівники Українського, регіональних центрів оцінювання якості освіти, особи, уповноважені здійснювати державний контроль за проведенням зовнішнього оцінювання.
6.17. У пунктах тестування абітурієнти об'єднуються в аудиторні групи чисельністю до 15 осіб. Формування персонального складу груп і закріплення абітурієнтів за робочими місцями в аудиторіях здійснює Український центр оцінювання якості освіти. Ця інформація вивішується у відповідному пункті тестування, у місцях, зручних для вільного огляду, не раніше ніж за дві години до початку зовнішнього оцінювання.
6.18. Кожен абітурієнт забезпечується тестовим зошитом, бланком відповідей типу А та бланком відповідей типу Б (використовується лише в тестах з української мови і літератури, російської та іноземних мов). Бланки відповідей абітурієнта кодуються в його присутності спеціальними наліпками зі штрих-кодами та не повинні містити будь-яких ознак персоналізації. Після завершення зовнішнього оцінювання в пункті тестування абітурієнт може отримати тестовий зошит для використання у власних цілях.
6.19. Для запобігання випадкам використання абітурієнтом під час роботи над тестом заборонених засобів можуть застосовуватися металодетектори та інші технічні пристрої. За допомогою металодетектора здійснюється контроль за наявністю в абітурієнта засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації. Такий контроль проводиться під час проставлення відмітки про проходження зовнішнього оцінювання в Сертифікаті та в разі виникнення підозри щодо використання абітурієнтом заборонених засобів.
VІІ. Результати зовнішнього оцінювання
7.1. Результатом зовнішнього оцінювання абітурієнта є кількісна оцінка рівня його навчальних досягнень із певного предмета у вигляді числа з інтервалу від 100 до 200 із кроком у 0,5 (оцінка за шкалою 100-200 балів).
7.2. Оцінюються лише відповіді абітурієнтів, зазначені ними на знеособлених бланках відповідей.
7.3. Визначення результатів зовнішнього оцінювання здійснюється поетапно:

установлення тестового бала кожного з абітурієнтів за виконання тесту;

конвертація (шкалювання) тестових балів у оцінки за шкалою 100-200 балів;

персоналізація результатів зовнішнього оцінювання.
7.4. Тестовий бал - це арифметична сума балів, отриманих абітурієнтом за виконання кожного завдання тесту. Тестовий бал абітурієнта визначається за підсумками комплексної автоматизованої обробки бланків відповідей та перевірки екзаменаторами виконання завдань, що потребують розгорнутої відповіді.
7.5. У процесі комплексної автоматизованої обробки бланків відповідей типу А здійснюється зіставлення відповідей, зазначених абітурієнтом, із відповідями, ухваленими відповідною предметною фаховою комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти.

7.6. Відповіді до завдань тесту ухвалюються предметною фаховою комісією в день проведення тестування з певного предмета. Це відбувається після завершення зовнішнього оцінювання в пунктах тестування. Затверджені предметною фаховою комісією відповіді до завдань тесту розміщуються наступного дня на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
7.7. Кількість балів за надані абітурієнтом відповіді на тестові завдання визначається на основі Схем підрахунку тестових балів за виконання завдань різних форм, Критеріїв оцінювання розгорнутих відповідей, затверджених директором Українського центру оцінювання якості освіти.
7.8. Конвертація тестових балів здійснюється методом еквіпроцентильної нормалізації, що застосовується до всієї сукупності тестових балів абітурієнтів, які брали участь у тестуванні (сесії тестування).
7.9. Оцінка за шкалою 100-200 балів є рейтинговою, що вказує на місце результату абітурієнта серед результатів інших абітурієнтів з певного предмета тестування.
7.10. Український центр оцінювання якості освіти, оголошуючи результати зовнішнього оцінювання, розміщує на офіційному веб-сайті таблиці відповідності кількості тестових балів оцінці за шкалою 100-200 балів із певного предмета.
7.11. Персоніфікація результатів зовнішнього оцінювання проводиться Українським центром оцінювання якості освіти після завершення обробки та оцінювання робіт усіх абітурієнтів, які проходили тестування з певного предмета.
7.12. Результати зовнішнього оцінювання вносяться до бази даних абітурієнтів.
7.13. Документом, що підтверджує результати зовнішнього оцінювання, є відомість результатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Відомість).
7.14. Відомість укладається з кожного предмета тестування у вигляді персоніфікованого реєстру результатів абітурієнтів в алфавітному порядку та затверджується директором Українського центру оцінювання якості освіти.
7.15. У разі зміни результатів зовнішнього оцінювання за рішенням апеляційної комісії Українського центру оцінювання якості освіти формується відомість змін результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що затверджується директором Українського центру оцінювання якості освіти.
7.16. Результати зовнішнього оцінювання абітурієнта з певного предмета можуть бути анульовані рішенням Українського центру оцінювання якості освіти, у тому числі за пропозиціями регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти, у випадках:

виявлення в період часу, відведеного на виконання тесту, в абітурієнта або на його робочому місці будь-яких технічних засобів зв'язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження, відтворення інформації, друкованих або рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування;

неправильного або неповного оформлення бланків відповідей, що в процесі автоматизованої обробки унеможливлює встановлення номера зошита, із яким працював абітурієнт;

виконання тесту не на робочому місці, визначеному Українським центром оцінювання якості освіти;

виконання тесту іншою особою;

спілкування в процесі роботи над тестом з іншими абітурієнтами;

списування відповідей на тестові завдання в іншого абітурієнта;

пошкодження абітурієнтом бланків відповідей, що унеможливлює їх автоматизовану обробку;
1   2   3

Схожі:

Затверджено iconЗатверджено затверджено
Змагання проводяться з метою вивчення динаміки розвитку спортивного орієнтування як масового виду спорту, І його популяризації як...
Затверджено iconЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Відповідний наказ підписано Міністром освіти І науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20...
Затверджено iconЗатверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста...
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено icon"затверджено"

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка