Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу з англійської мови "Гринвіч"
Скачати 89.99 Kb.
НазваПро затвердження Правил проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу з англійської мови "Гринвіч"
Дата конвертації03.04.2013
Розмір89.99 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Спорт > Конкурс
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ

№ 105 від 07 лютого 2013 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2013 р. за № 319/22851
Про затвердження Правил проведення

Всеукраїнського учнівського конкурсу

з англійської мови "Гринвіч"
Відповідно до пункту 1.2 розділу І Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056 (із змінами), з метою пошуку та підтримки талановитих школярів, розвитку інтересу до англійської мови та культури англомовних країн, активізації позакласної та позашкільної роботи з англійської мови, формування навичок пізнавальної та творчої діяльності наказую:

1. Затвердити Правила проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу з англійської мови "Гринвіч" (далі - конкурс), що додаються.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) сприяти участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів у конкурсі.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) визначити базову організацію з проведення конкурсу (за згодою).

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій сприяти педагогічним колективам загальноосвітніх навчальних закладів в організації та проведенні конкурсу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
07.02.2013 № 105

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2013 р. за № 319/22851
ПРАВИЛА
проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу з англійської мови "Гринвіч"

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають порядок організації та проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу з англійської мови "Гринвіч" (далі - конкурс).

1.2. У конкурсі беруть участь учні 2-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

1.3. Мета конкурсу - популяризація серед учнівської молоді знання іноземних мов, активізація та актуалізація вивчення англійської мови в навчальних закладах; підвищення рівня знань з англійської мови; розвиток дослідницьких здібностей учнів; підтримка та підвищення ефективності роботи вчителів англійської мови.

1.4. Основними завданнями конкурсу є:

 • підвищення інтересу учнів до англійської мови та культури англомовних країн;

 • поглиблення та структурування знань учнів з англійської мови;

 • створення підґрунтя для підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови;

 • залучення широкого кола сільської молоді до активної участі в інтелектуальних змаганнях з англійської мови;

 • формування в учнів навичок пізнавальної та творчої діяльності;

 • активізація позакласної та позашкільної роботи з англійської мови;

 • удосконалення роботи з обдарованою молоддю;

 • підвищення кваліфікації вчителів англійської мови.


ІІ. Організація проведення конкурсу

2.1. Конкурс проводиться щороку Донбаським державним педагогічним університетом спільно з базовою організацією (за згодою), яку визначає Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України).

2.2. Для організації проведення конкурсу утворюється організаційний комітет (далі - Оргкомітет).

2.3. На місцях конкурс проводять фахівці-координатори.
ІІІ. Робочі органи конкурсу

3.1. Оргкомітет - постійно діючий орган, який здійснює підготовку, проведення конкурсу та підбиття його підсумків, проводить додаткові заходи щодо удосконалення проведення змагань.

Оргкомітет:

 • визначає дату проведення змагань, забезпечує регіональних координаторів рекламними матеріалами;

 • готує завдання, тиражування та розсилання текстів завдань, бланків відповідей, бланків реєстрації учасників та координаторів конкурсу, інструкцій та інших додаткових матеріалів для координаторів, які проводять змагання;

 • налагоджує зв’язки з регіональними координаторами конкурсу в областях, районах (містах) і загальноосвітніх навчальних закладах;

 • складає і затверджує кошторис конкурсу;

 • забезпечує комп’ютерну перевірку робіт учасників конкурсу та проводить аналіз результатів перевірки;

 • готує і розсилає звіти про результати конкурсу координаторам;

 • визначає порядок нагородження і заохочення переможців та учасників конкурсу;

 • розробляє бланки дипломів для відзначення учасників конкурсу;

 • проводить семінари координаторів з метою узагальнення підсумків змагань, поліпшення його проведення;

 • подає звіт до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти про підсумки проведення конкурсу;

 • готує та подає інформацію про проведення, підсумки конкурсу до засобів масової інформації.

3.2. Координаційна рада - дорадчий орган конкурсу, який складається з регіональних координаторів конкурсу, а також активних і досвідчених вчителів, керівників гуртків, науково-педагогічних працівників, яких залучає до роботи в ній Оргкомітет.

Координаційна рада вносить пропозиції до Оргкомітету щодо поліпшення проведення конкурсу, змісту завдань, нагородження учасників і переможців тощо.

Оргкомітет разом з Координаційною радою можуть вносити пропозиції до МОНмолодьспорту України щодо змін до цих Правил.

3.3 Діяльність координаторів може охоплювати один або кілька загальноосвітніх навчальних закладів регіону (в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) або району (міста), села.

Інформація про конкурс доводиться Оргкомітетом до відома координаторів. Проведення конкурсу на місцях здійснюється координаторами, які:

 • поширюють ідеї конкурсу в регіоні, районі (місті), селі, загальноосвітньому навчальному закладі;

 • отримують та розповсюджують між учасниками конкурсу інформаційні матеріали, завдання, бланки відповідей та реєстраційні бланки;

 • допомагають учням, вчителям і батькам у підготовці до участі у змаганнях;

 • забезпечують самостійність і чесність роботи учнів над виконанням завдань;

 • надсилають на адресу Оргкомітету заявку, де вказують загальну кількість учасників відповідно до їх вікових категорій;

 • збирають бланки з відповідями, реєстраційні бланки, списки учнів і вчителів на електронних носіях, надсилають їх на адресу Оргкомітету у день виконання завдань або на наступний день;

 • повідомляють учасників про результати конкурсу, організовують відзначення учнів дипломами, інформаційними збірниками та заохочувальними призами;

 • подають звіт до Оргкомітету про використання дипломів та інших відзнак.


IV. Учасники конкурсу

4.1 У конкурсі мають право брати участь учні 2-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

4.2. Для участі у конкурсі учень повинен зареєструватися у районного (міського) координатора змагань, який надсилає заявку до регіонального координатора. Заявки на участь у конкурсі приймаються як від одного учня, так і від групи учнів, до якої можуть входити представники різних вікових категорій. Учителі, які не є координаторами конкурсу на місцях, залучають до участі у ньому своїх учнів.

У разі відсутності районного (міського) координатора вчителі самостійно подають заявки на участь у конкурсі до регіонального координатора.

Регіональний координатор надсилає до Оргкомітету узагальнену заявку від регіону.
^ V. Порядок проведення конкурсу

5.1. Конкурс проводиться відповідно до графіка:

№ з/п

Заходи

Строки виконання

1

Повідомлення про конкурс та умови його проведення, розсилання форм заявок на участь у конкурсі

серпень

2

Організація роботи координаторів

вересень

3

Реєстрація Оргкомітетом заявок на участь у конкурсі

до 15 листопада

4

Проведення конкурсу

до 01 січня

5

Підбиття підсумків конкурсу

січень - березень

6

Оголошення результатів конкурсу, розсилання дипломів та призів

до 1 червня

7

Підготовка, видання, розсилання збірників тестових завдань та відповідей на них

червень - липень

5.2. Конкурс проводиться в один день в усіх регіонах України за єдиними завданнями для кожної вікової категорії. Дата проведення конкурсу оголошується Оргкомітетом.

5.3. Координатори отримують надіслані поштою завдання для кожного учасника згідно із заявкою за три календарні дні до початку конкурсу. Кількість бланків відповідей (так само, як і кількість завдань) відповідає кількості учнів, зазначених у заявці.

5.4. Головна вимога до проведення конкурсу - чесність і самостійність учнів у роботі над завданнями. Учні повинні сидіти по одному за партою й працювати індивідуально.

Пакет із завданнями відкривається у присутності учнів. Учасник отримує аркуш із завданням, після закінчення конкурсу може залишати його собі. Бланк відповідей учень заповнює за відповідним зразком (зразки надсилаються разом із завданнями), після закінчення змагань віддає координатору для відправлення до Оргкомітету.

Конкурс триває 75 хвилин - час на виконання завдань без урахування тривалості інструктажу.

5.5. Після завершення виконання завдань учитель, який проводить конкурс, збирає всі бланки відповідей разом з реєстраційними бланками для учнів і вчителів, списки на електронних носіях, запаковує їх в конверт, скріплює печаткою школи у присутності кількох спостерігачів (учасників конкурсу) та надсилає пакет на адресу Оргкомітету з поміткою "Гринвіч" у день проведення конкурсу, але не пізніше наступного дня.

5.6. Координатори, учасники конкурсу, їх батьки та вчителі можуть у письмовій формі висловити свої зауваження, побажання щодо проведення змагань, змісту завдань. Зауваження приймаються до 1 липня поточного року.

5.7. Бланки відповідей зберігаються в Оргкомітеті один календарний рік.
VІ. Зміст і структура завдань

6.1. Тестові завдання складаються окремо для кожного класу відповідно до навчальної програми.

Учаснику пропонується 30 тестових завдань з англійської мови, які мають 3 рівні складності. До кожного із завдань пропонується чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

6.2. Творчі завдання можуть оголошуватися Оргкомітетом і виконуються учасниками конкурсу за бажанням.

Умови і строки виконання творчих завдань визначаються і надсилаються Оргкомітетом на місця додатково. Творчі завдання оцінюються окремо за спеціально розробленими критеріями та вимогами.

Учасники, які виконують творчі завдання, отримують сертифікати, заохочувальні призи тощо.
VІІ. Підбиття підсумків

7.1. Оцінювання тестових завдань проводиться відповідно до його рівня:

 • 10 завдань І рівня - оцінюються 3 балами кожний;

 • 10 завдань ІІ рівня - оцінюються 4 балами кожний;

 • 10 завдань ІІІ (вищого) рівня - оцінюються 5 балами кожний.

Відсутність відповіді або вибір двох чи більше варіантів відповідей оцінюється в 0 балів.

Учасник може набрати максимум 120 балів.

При оцінюванні відповідей на тестові завдання враховується правильне оформлення бланків відповідей.

Критерії оцінювання творчих завдань визначаються Оргкомітетом окремо.

7.2. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 1 червня поточного року. Результати виконаних робіт, дипломи, інформаційні збірники та інші друковані матеріали з логотипом конкурсу надсилаються Оргкомітетом координаторам.
^ VІІІ. Нагородження учасників конкурсу та його фінансування

8.1. Учні, які показали найкращі результати, отримують дипломи переможців. Інші учні отримують дипломи учасників. Зразки дипломів затверджує Оргкомітет.

8.2. Кожний учень, який бере участь у конкурсі, отримує інформаційний збірник "Гринвіч" або іншу друковану продукцію з логотипом конкурсу.

8.3. Для учнів, які постійно беруть участь у конкурсі та показують високі результати, можуть бути організовані додаткові заохочувальні заходи (літні школи, екскурсії тощо).

8.4. Організація та проведення конкурсу, нагородження його учасників здійснюються за рахунок коштів, не заборонених законодавством.

8.5. Кошторис конкурсу щороку затверджується Оргкомітетом.
Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти О.В. Єресько

Схожі:

Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу з англійської мови \"Гринвіч\" iconПро проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців...
Та спорту України №1304 від 21. 11. 2012 р. «Про проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева...
Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу з англійської мови \"Гринвіч\" iconПравила проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців...
Ці Правила визначають порядок організації та щорічного проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева...
Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу з англійської мови \"Гринвіч\" iconПравила проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців...
Ці Правила визначають порядок організації та щорічного проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців "Кришталева...
Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу з англійської мови \"Гринвіч\" iconПро проведення першого (районного) туру всеукраїнського конкурсу
Київської обласної державної адміністрації від 24 вересня 2013 року №312 «Про проведення першого та другого турів всеукраїнського...
Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу з англійської мови \"Гринвіч\" iconПоложення про проведення Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу
Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу,,Молоде покоління за безпеку дорожнього руху”...
Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу з англійської мови \"Гринвіч\" iconКонкурс проводиться щороку у ІІІ тури. Переможці заключного, ііі туру...
Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий...
Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу з англійської мови \"Гринвіч\" iconНазва відділення Секція
Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2012/2013...
Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу з англійської мови \"Гринвіч\" iconПро проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013»
Провести районний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» у таких номінаціях: «Інформатика», «Фізика», «Іноземна мова»...
Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу з англійської мови \"Гринвіч\" iconНаказ
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", наказу Держрибагентства України від 04. 03. 2013 р. №28 – о та, з метою ефективної...
Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу з англійської мови \"Гринвіч\" iconКонкурс проводиться згідно з Умовами проведення І (обласного) етапу...
Головним управлінням освіти І науки Черкаської обласної державної адміністрації, в червні 2012 року на базі Черкаського обласного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка