Статут учнівської самоврядної організації «Сузір`я» Славутицької загальноосвітньої школи І -iii ступенів №2
Скачати 74.28 Kb.
НазваСтатут учнівської самоврядної організації «Сузір`я» Славутицької загальноосвітньої школи І -iii ступенів №2
Дата конвертації11.04.2013
Розмір74.28 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
СТАТУТ

учнівської самоврядної організації «Сузір`я»

Славутицької загальноосвітньої школи І -III ступенів № 2

І. Загальні положення

1. Учнівська самоврядна організація «Сузір`я» Славутицької ЗОШ І - III ступенів № 2 регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів:

Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України "Про освіту", "Про громадські організації", Статуту школи.

2. Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об'єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

^ II. Мета та завдання шкільного органу самоврядування

 1. Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народові України.

 2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання Статуту школи та інших нормативно-правових актів.

 3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.

 4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

 5. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими.

III. Органи управління учнівської самоврядної організації

Права та обов'язки

 1. Вищим органам учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яку скликають раз на рік.

 2. На період між загальношкільними учнівськими конференціями керівництво учнівським самоврядуванням школи виконує учнівська рада, яку скликають щомісяця в класних колективах (учнівські збори), в мікрогрупах (засідання центрів, малих ініціативних груп).

 3. Учнівська рада обирається на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів від кожного класу школи на учнівській конференції шляхом відкритого голосування. З кожного класного колективу (5-11 класи) висуваються найактивніші учні до учнівської ради.

 4. Головою учнівської ради може бути обраний один з представників класного колективу шляхом відкритого голосування.

 5. Старосту класного колективу (організатора класу) обирають загальні класні збори з числа учнів - лідерів класу. З них формується старостат – представники президента в учнівських колективах.

 6. Учнівська рада обирає Президента та Віце-прем`єр міністрів.

 7. Президентом учнівської ради може бути учень 9 – 11 класів, якого обирають шляхом таємного голосування.

 8. Структуру та склад органів учнівської самоврядної організації затверджують на учнівській конференції педагогічним та учнівським колективами відкритим голосуванням.

 9. Форми діяльності центрів, клубів, учнівських об'єднань, малих ініціативних груп визначають на засіданнях віце-прем’єрів та учнівської ради.

Старостат:

  • координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності

  • контролює створення належних умов до навчання та дозвілля учнів

  • організовує пошукову роботу

  • контролює відвідування уроків, поведінку учнів класу

  • приймає участь у вирішенні найважливіших питань життя школи в межах своєї компетенції

  • вносить пропозиції щодо плану роботи віце-прем’єрів

  • організовує й контролює чергування класних колективів по школі

  • здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров'я

Віце-прем’єр міністри:

   • звітують про результати навчально-виховної роботи на класних зборах, засіданнях старостату та учнівської ради школи;

   • є безпосереднім зв'язковим між учнівською радою, колективом класу та класним керівником (доводить до їхнього відома плани, завдання, рішення учнівської ради, центрів самоврядування).


^ IV. Основні напрями діяльності органів учнівського самоврядування:

1.Навчально-пізнавальний центр:

 • здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання

 • бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, конкурсів

 • організовує роботу груп консультантів з предметів для тих, хто має низький рівень навчальних досягнень

 • здійснює рейди контролю за відвідуванням, підготовкою до уроків (наявністю зошитів, щоденників, виконанням домашніх завдань)

 • проводить інтелектуальні ігри з метою виявлення обдарованих дітей та залучає їх до гуртків

 • бере участь у проведенні позаурочних заходів

 • здійснює пошукову роботу, збирання народознавчого матеріалу, вивчає традиції та звичаї українського народу

^ 2. Центр захисту прав дитини:

  • приділяє увагу учням з малозабезпечених сімей, сиротам, напівсиротам

  • вчить правильно забезпечувати захист прав та інтересів учнів

  • здійснює заходи спрямовані на дотримання правил поведінки під час харчування у шкільної їдальні, бережливого ставлення до хліба

  • організовує роботу шкільного бюро знахідок, учнівського бюро добрих послуг

  • здійснює просвітницьку роботу з питань вивчення Статуту школи (Правил для учнів)

  • піклується про молодших школярів

  • здійснює заходи, спрямовані на залучення підлітків, схильних до правопорушень, до роботи в органах учнівського самоврядування (рейди-перевірки, спортивні секції, підготовка заходів дозвілля, виконання постійних та тимчасових доручень)

  • організовує волонтерську діяльність щодо проведення просвітницької роботи з питань правової освіти та виховання


^ 3. Центр суспільно-корисної діяльності:

 • організовує роботу з ветеранами ВВВ, інвалідами, ліквідаторами аварії на ЧАЕС та людьми похилого віку

 • здійснює заходи щодо охорони довкілля, дбає про збереження шкільного майна

 • організовує проведення суботників з благоустрою шкільної території та території міста

 • проводить дні ввічливості, чистоти та порядку

 • сприяє озелененню класних кімнат та коридорів

 • проводить акції "Посади сад", "Зробимо нашу школу найкращою", "Парки-легені міста"

 • оформлює альбом загальношкільних заходів суспільно корисних заходів

 • оформлює альбоми до пам'ятних дат, традиційних свят у школі ("Як це було?")

 • організовують конкурси на найкращий зелений куточок класу

 • організовує збір макулатури, аукціони виробів юних майстрів

 • виготовляє м'які іграшки, вишиванки та інші вироби для подарунків дітям-інвалідам

 • здійснює заходи до Дня людей похилого віку, Дня інваліда, Дня захисту дітей

Склад центру:

Бібліотечний актив:

 • виховує культуру читання та бережливе ставлення до книги, підручника

 • пропагує книгу, сприяє виробленню бажання-потреби в систематичному читанні

 • залучає до участі у рейдах-перевірках збереження підручників у класних колективах

 • організовує роботу книжкових лікарень

 • допомагають в організації та проведенні заходів у рамках Місячника книги

^ 4. Центр творчого розвитку:

  • організовує змістовний відпочинок учнів у позаурочний час, залучаючи їх до проведення вечорів відпочинку, дискотек, днів відкритих дверей, зустрічей за "круглим столом", оглядів-конкурсів, фестивалів, концертів, виготовлення атрибутів для оформлення залів

  • розвиває творчі здібності школярів, залучаючи їх до роботи в гуртках, секціях, учнівських об'єднаннях, творчих групах за інтересами

  • проводять заходи спрямовані на виховання поваги до народної творчості, національної культури

  • здійснює пошукову роботу, заходи військово-патріотичного спрямування, оформляючи результати пошукової роботи в альбомах, на стендах

  • залучає якомога більше дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності

  • беруть участь у загальноміських і шкільних культурно-масових заходах

Склад центру:

Мала ініціативна група сценаристів:

 • допомагає підбирати матеріал до написання сценаріїв свят, вечорів відпочинку, зустрічей тощо

 • розвиває творчі здібності школярів.


^ 5. Центр зв'язків із громадськістю:

  • забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування

  • налагоджує тісні зв`язки з шефськими закладами, установами та організаціями, створює добрі взаємини школи, дітей і батьків,

  • працює над підвищенням інтересу дітей, молоді, дорослих до життя самоврядної організації

  • виховує свідоме і відповідальне ставлення учнів до своїх обов'язків та прав, навички організаторської роботи в класних колективах

Склад центру:

Мала ініціативна група шкільних мас-медіа:

 • розвиває у дітей вміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільних газет

 • інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в школі, через стенди

 • збирає й систематизує матеріали звітів чергового класу

^ 6. Спортивно-оздоровчий центр:

  • проводить просвітницьку роботу щодо формування повноцінного фізичного розвитку дітей

  • пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольна, антитютюнова, антинаркотична реклама, випуск блискавок, санбюлетенів);

  • залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи (спільні заходи, свята), сприяє залученню учнів до роботи спортивних секцій, груп здоров'я

  • проводить спортивні ігри на перервах та після уроків з учнями молодших та середніх класів

  • залучає учнів до участі в акції "Діти на дорозі"

  • беруть участь у заходах щодо пропаганди безпеки дорожнього руху

  • здійснює співпрацю з пожежною частиною з метою сприяння виховання в дітей обережного поводження з вогнем, допомагають у проведенні місячників пожежної безпеки

  • бере участь у загальноміських і шкільних спортивно-оздоровчих заходах.

Схожі:

Статут учнівської самоврядної організації «Сузір`я» Славутицької загальноосвітньої школи І -iii ступенів №2 iconНауково-методична робота педагогічних працівників
Славутицької загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Славутицької міської ради Київської області
Статут учнівської самоврядної організації «Сузір`я» Славутицької загальноосвітньої школи І -iii ступенів №2 iconСтатут новопокровської загальноосвітньої школи I iii ступенів Красногвардійської...
Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Новопокровка, вул. Леніна 54. тел. (256) 7-99-26
Статут учнівської самоврядної організації «Сузір`я» Славутицької загальноосвітньої школи І -iii ступенів №2 iconЗвіт про організацію роботи органів учнівської самоврядної організації...
Згідно з планом роботи учнівського самоврядування на 2011 – 2012 н р протягом І семестру проведена робота
Статут учнівської самоврядної організації «Сузір`я» Славутицької загальноосвітньої школи І -iii ступенів №2 iconПоложення про батьківський комітет середньої загальноосвітньої школи I iii ступенів №1 8
Батьківський комітет школи керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет загальноосвітньої школи, планом роботи школи,...
Статут учнівської самоврядної організації «Сузір`я» Славутицької загальноосвітньої школи І -iii ступенів №2 iconСтатут учнівського самоврядування Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Учнівське самоврядування Мелітопольської зош І-ІІІ ступенів регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції...
Статут учнівської самоврядної організації «Сузір`я» Славутицької загальноосвітньої школи І -iii ступенів №2 iconДиректора Софіївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1
Це звіт директора школи перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, громадськістю селища
Статут учнівської самоврядної організації «Сузір`я» Славутицької загальноосвітньої школи І -iii ступенів №2 iconСтатут історико-краєзнавчого музею Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Музей сприяє залученню учнівської молоді до вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого народу, формуванню освіченої...
Статут учнівської самоврядної організації «Сузір`я» Славутицької загальноосвітньої школи І -iii ступенів №2 iconЗакон “Про захист честі та гідності учня школи, викладача І працівника школи”
Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон учнівського самоврядування...
Статут учнівської самоврядної організації «Сузір`я» Славутицької загальноосвітньої школи І -iii ступенів №2 iconСтатут
Усі учні є членами Учнівської Демократичної Республіки „Сузір’я”, яка заснована в 2008 році
Статут учнівської самоврядної організації «Сузір`я» Славутицької загальноосвітньої школи І -iii ступенів №2 iconПлан роботи методичного об’єднання класних керівників Славутицької...
«Формування творчої особистості вчителя та учня з дотриманням умов збереження здоров`я»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка