Міністерство внутрішніх справ україни
Скачати 299.71 Kb.
НазваМіністерство внутрішніх справ україни
Сторінка1/3
Дата конвертації20.04.2013
Розмір299.71 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3
                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З21.12.2004 N 1603

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2005 р.
за N 68/10348
Про затвердження Порядку провадження
за заявами про оформлення паспортів громадянина
України для виїзду за кордон і проїзних
документів дитини

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ
N 221 ( z0579-08 ) від 20.05.2008
N 22 ( z0143-09 ) від 26.01.2009 }{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду
м.Києва


N 2а-115/09/2670 ( v0115805-09 ) від 02.07.2009
Постанову Київського апеляційного
адміністративного суду

N 2-а-115/09/2670 ( v0115805-11 ) від 10.02.2011 }
З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 31 березня 1995 року N 231 ( 231-95-п )
"Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина
України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх
тимчасового затримання та вилучення" (із змінами і доповненнями)
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок провадження за заявами про оформлення
паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних
документів дитини (далі - Порядок) (додається).

2. Начальникам головних управлінь МВС України в Автономній
Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь
МВС України в областях та місті Севастополі, районних, районних у
містах, міських управлінь і відділів внутрішніх справ:

2.1. Організувати вивчення Порядку з особовим складом органів
та підрозділів внутрішніх справ і забезпечити неухильне дотримання
її вимог.

2.2. Забезпечити територіальні органи та підрозділи
Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб МВС України необхідною кількістю штампів
відповідного зразка.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС України
від 02.07.96 N 459 ( z0357-96 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок оформлення та видачі паспортів громадянина України і
проїзних документів дитини для виїзду за кордон", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 16.07.96 за N 357/1382 (із змінами та
доповненнями).

4. Наказ подати в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра генерал-лейтенанта міліції Присяжнюка А.Й.

6. Наказ надіслати за належністю.

Т.в.о. Міністра
генерал-лейтенант міліції В.О.Жук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
21.12.2004 N 1603

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2005 р.
за N 68/10348
ПОРЯДОК
провадження за заявами про оформлення паспортів
громадянина України для виїзду за кордон
і проїзних документів дитини
Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 13 Правил
оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за
кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та
вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
31 березня 1995 року N 231 ( 231-95-п ), із змінами і доповненнями
(далі - Правила).

Цей Порядок визначає процедуру прийому та розгляду заяв про
оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і
проїзних документів дитини, а також прийняття за ними рішень.

2. Заява про оформлення паспорта громадянина України для
виїзду за кордон (далі - паспорт) або проїзного документа дитини
(далі - проїзний документ) подається за місцем проживання особи до
управлінь (відділів) у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб головних управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області,
управлінь МВС України в областях та місті Севастополі
(далі - територіальні органи), відділів, відділень у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міських,
районних управлінь (відділів) МВС (далі - територіальні
підрозділи).

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"
( 1382-15 ) (далі - Закон) місцем проживання є
адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа
проживає строком понад 6 місяців на рік.

Громадяни України зобов'язані зареєструвати місце проживання
у порядку, встановленому статтею 6 вищезазначеного Закону
( 1382-15 ).

3. Заява-анкета про оформлення паспорта/проїзного документа
подається громадянином України особисто або через своїх законних
представників. Діти віком від 16 до 18 років можуть самостійно
передати до територіального органу чи територіального підрозділу
документи для оформлення їм паспорта/проїзного документа.

4. Заяви-анкети про оформлення паспорта/проїзного документа
приймаються працівниками територіальних органів та територіальних
підрозділів за умови подання всіх документів, передбачених
Правилами.

Особи віком від 18 до 25 років, які відслужили строкову
військову службу, подають військовий квиток або документ, що його
замінює.

Особи віком від 18 до 25 років, які підлягають призову на
строкову військову службу, разом із заявою про оформлення паспорта
подають довідку відповідного військового комісаріату щодо
можливості виїзду з України. Форма довідки затверджується
Міноборони України.

Зазначені в абзаці 11 пункту 10 Правил документи не подаються
у разі виїзду на постійне проживання до держав, з якими Україною
укладено договори про правову допомогу у цивільних, сімейних та
кримінальних справах (додаток 1). За наявності заперечень батьків
або законних представників неповнолітніх дітей, які залишаються в
Україні, паспорт/проїзний документ оформлюється на підставі
рішення суду.

За окремими письмовими зверненнями юридичні і фізичні особи
можуть отримати платні послуги, затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 04.06.2007 N 795 ( 795-2007-п ) "Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись
органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ". У цьому
разі до заяви долучається документ про оплату послуг відповідно до
спільного наказу МВС України, Мінфіну України та Мінекономіки
України від 05.10.2007 N 369/1105/336 ( z1235-07 ) "Про
затвердження Розмірів плати за надання послуг органами та
підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Порядку їх
справляння", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
31.10.2007 за N 1235/14502. { Абзац п'ятий пункту 4 в редакції
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 221 ( z0579-08 ) від
20.05.2008 }

Усі документи, пов'язані з оформленням паспорта/проїзного
документа, долучаються до заяви-анкети.

5. При прийнятті заяви-анкети працівники територіальних
органів і територіальних підрозділів перевіряють повноту поданих
документів, правильність заповнення заяви-анкети, звіряють
зазначені в ній відомості з даними паспорта громадянина України,
скріплюють печаткою територіального органу чи територіального
підрозділу фотокартку заявника на заяві-анкеті (печатка не повинна
закривати елементи обличчя і проставляється в нижньому правому чи
лівому куті фотокартки). При цьому особлива увага звертається на
належність паспорта даній особі, для чого вміщена в ньому
фотокартка ототожнюється із зовнішністю його пред'явника та
фотокарткою на заяві-анкеті. Установлюється, чи є паспорт дійсним,
тобто виданим відповідним органом, наявність у ньому необхідних
підписів, відбитків печаток та інших реквізитів, своєчасність
вклеювання фотокартки з досягненням 25- чи 45-річного віку.
Перевіряється, чи немає в паспорті слідів виправлень,
витравлювання, підроблення відбитків печаток, штампів, інших
записів, переклеювання фотокарток, заміни внутрішніх аркушів
(номер та серія на всіх аркушах паспорта повинні збігатися).

У разі потреби заявникові пропонується дати додаткові
пояснення або зробити уточнення.

6. Прийнята заява-анкета підписується працівником
територіального органу чи територіального підрозділу, який її
прийняв, із зазначенням його прізвища, ініціалів, посади та дати
прийняття.

Прийняті матеріали реєструються в журналі обліку і заявникам
не повертаються (крім квитанції про сплату державного мита у разі
відмови у видачі паспорта).

^ Особливі положення7. Для оформлення другого паспорта/проїзного документа чи
одночасного оформлення двох паспортів/проїзних документів
громадянин додатково подає заяву, в якій обґрунтовує необхідність
здійснення регулярних поїздок за кордон (наприклад: здійснення
пасажирських чи вантажних перевезень, участь у спортивних
змаганнях чи концертно-театральних гастролях, підприємницька,
туристична чи журналістська діяльність тощо). При одночасному
оформленні двох паспортів/проїзних документів подаються дві
заяви-анкети з одним примірником необхідних документів кожна.

У разі одночасного оформлення двох паспортів/проїзних
документів інформація про це позначається на 40 і 41 позиціях
знаків нижнього машинозчитуваного рядка кожного з них символами
відповідно Р1 та Р2. При окремому оформленні другого
паспорта/проїзного документа на четвертій чи п'ятій сторінці
першого паспорта/проїзного документа проставляється штамп
(додаток 2) і робиться відповідний запис.

У разі якщо один з паспортів/проїзних документів втрачений
чи вилучений (зданий), відмітка про це вноситься на четверту чи
п'яту сторінку того документа, що залишився в користуванні
заявника (додаток 3).

При оформленні паспорта/проїзного документа для виїзду за
кордон на постійне проживання на четвертій чи п'ятій сторінці
паспорта/проїзного документа проставляється штамп "Постійне
проживання" (додаток 4), який скріплюється печаткою. За наявності
в таких осіб двох паспортів/проїзних документів один з них
вилучається і підлягає знищенню в установленому порядку. Підлягає
також вилученню в таких осіб та знищенню в установленому порядку
паспорт громадянина України з відміткою про зняття з
реєстраційного обліку. При поверненні таких громадян на постійне
проживання в Україну вказаний штамп анулюється, а паспорт/проїзний
документ повертається власникові. Якщо вказані громадяни не
знялися з консульського обліку в закордонних дипломатичних
установах України, ця процедура здійснюється за їх заявою
територіальним органом у порядку, встановленому Державним
департаментом у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України (далі - ДДГІРФО МВС України).

За клопотанням батьків (законних представників) фотокартка
дитини, яка виїжджає разом з ними, може бути вклеєна в їхні
паспорти до досягнення дитиною 5-річного віку.

Відмітки про видачу, втрату, вилучення (здавання)
паспорта/проїзного документа проставляються також на 7-9 сторінках
паспорта громадянина України (додатки 2 і 3).

8. До досягнення громадянином 18-річного віку паспорт замість
проїзного документа оформляється на такі терміни:

на 10 років - у разі виїзду на постійне проживання за кордон
усиновленої іноземцями дитини - громадянина України незалежно від
країни в'їзду та віку дитини (паспорт оформлюється у строк до
10 робочих днів);

на 10 років - у разі виїзду осіб, які досягли 16-річного
віку, до країн чи для участі в заходах міжнародних організацій,
які вимагають наявності паспорта (додаток 5), а також у разі
виїзду за кордон на постійне проживання, у довгострокове
відрядження, на навчання, стажування, працевлаштування за
контрактом або на лікування;

на 3 роки - у разі виїзду до країн чи для участі в заходах
міжнародних організацій, які вимагають наявності паспорта
(додаток 5), осіб, які не досягли 16-річного віку.

9. Відповідно до статті 5 Закону України ( 3857-12 )
"Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України"
загальний термін розгляду заяв про оформлення паспорта/проїзного
документа (або про оформлення дозволу для виїзду за кордон на
постійне проживання) не повинен перевищувати трьох місяців із дня
подання документів. Згідно з підпунктом "б" пункту 6 статті 3
Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 N 7-93 ( 7-93 )
"Про державне мито" (із змінами і доповненнями) за видачу паспорта
справляється державне мито.

За окремою заявою громадянина, у разі сплати подвійної ставки
державного мита, паспорт оформлюється достроково - до 10 робочих
днів (підпункт "л" пункту 6 статті 3 Декрету ( 7-93 ). Подвійна
ставка державного мита справляється також у разі оформлення
паспорта в терміновому порядку.

У терміновому порядку, до 3 робочих днів, паспорт/проїзний
документ оформлюється, якщо поїздка пов'язана з терміновим
лікуванням від'їжджаючого, від'їздом особи, яка супроводжує
тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном.
Зазначені обставини мають бути підтверджені документами,
визначеними у пункті 7 Правил, строк дії яких не перевищує 15 днів
від дати їх видачі (відправлення).

Відповідно до пункту 23 Правил територіальні органи та
територіальні підрозділи ведуть облік інформації, яка до них
надходить, про наявність підстав для тимчасових обмежень у видачі
паспорта/проїзного документа, визначених у пункті 22 Правил. При
цьому територіальні органи невідкладно надсилають зазначену
інформацію територіальним підрозділам за місцем проживання особи,
а територіальні підрозділи - територіальним органам за
підпорядкованістю.

{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 22 ( z0143-09 ) від 26.01.2009 }Розгляд заяв про оформлення
паспорта/проїзного документа

10. Територіальні органи та територіальні підрозділи, що
прийняли заяву-анкету про оформлення паспорта/проїзного документа,
вживають заходів до з'ясування наявності чи відсутності в осіб,
старших 14 років, підстав для тимчасової відмови у видачі
паспорта/проїзного документа, перелічених у пункті 22 Правил.

З цією метою працівники відповідного територіального
підрозділу у міських без районного поділу, районних та районних у
містах відділах (управліннях) органів внутрішніх справ за обліком
служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, що
включає також облік адресно-довідкового бюро (групи) цього
підрозділу, протягом п'яти робочих днів здійснюють перевірку
наявності чи відсутності: діючих неврегульованих аліментних,
договірних чи інших невиконаних зобов'язань заявника (підпункт 2
пункту 22), ухиляння заявника від виконання зобов'язань,
покладених на нього судовим рішенням (підпункт 5 пункту 22),
подання на заявника цивільного позову до суду (підпункт 8
пункту 22).

Про результати перевірки на зворотному боці заяви-анкети
проставляється штамп (додаток 6) і робиться відповідний запис, що
скріплюється підписом працівника, який проводив перевірку.

11. Після закінчення перевірки прийняті матеріали
надсилаються за підпорядкованістю територіальним органам та
територіальним підрозділам вищого рівня, які уповноважені приймати
рішення щодо оформлення чи відмови у видачі паспорта/проїзного
документа.

12. Територіальні органи та територіальні підрозділи вищого
рівня, які приймають відповідні рішення, після надходження
матеріалів від територіальних підрозділів нижчого рівня на
підставі їх вивчення протягом 10 робочих днів перевіряють
правильність оформлення документів та відсутність підстав, що
тимчасово обмежують право громадянина на виїзд за кордон
відповідно до пункту 22 Правил.

Для цього здійснюють перевірку за обліком відповідного
територіального органу та адресно-довідкового бюро з питань,
визначених в абзаці другому пункту 10 цього Порядку. Про
результати перевірки на зворотному боці заяви-анкети
проставляється штамп (додаток 7) і робиться відповідний запис, що
скріплюється підписом працівника, який проводив перевірку.

Перевірка наявності чи відсутності обставин, що обмежують
право громадянина на виїзд за кордон відповідно до підпунктів 3, 4
і 9 пункту 22 Правил (порушеної проти заявника кримінальної
справи; судимості за вчинення злочину; перебування заявника під
адміністративним наглядом органів внутрішніх справ), здійснюється
вказаними територіальними органами та територіальними підрозділами
через відповідні управління (відділи) інформаційних технологій
ГУМВС, УМВС. Відповідна інформація підрозділу інформаційних
технологій береться до уваги протягом місяця з моменту її надання
та долучається до заяви-анкети.

Відносно осіб, засуджених за вчинення злочину, працівники
служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
уживають заходів для з'ясування факту відбування покарання або
звільнення від нього.

13. Якщо заявники проживають на території адміністративного
обслуговування відповідного територіального органу строком менше
шести місяців, оформлення паспорта/проїзного документа
здійснюється за погодженням за встановленою формою (додаток 8) з
територіальним органом за місцем попереднього проживання особи,
який протягом 15 робочих днів забезпечує виконання передбачених у
пунктах 10-12 цієї Інструкції процедур.

14. У разі виїзду за кордон на постійне проживання осіб
старших 18-річного віку територіальні органи вживають заходів до
з'ясування наявності чи відсутності факту обізнаності їх з
відомостями, що становлять державну таємницю (підпункт 1 пункту 22
Правил).

Для цього заява-анкета надсилається відповідному органу
Служби безпеки України, який у строк, що не перевищує 20 днів,
з'ясовує, чи проводилась перевірка заявника у зв'язку з допуском
до державної таємниці. Якщо така перевірка проводилась, зазначені
органи СБУ здійснюють заходи щодо встановлення його реальної
(фактичної) обізнаності із вказаними відомостями.

Про результати перевірки та можливу наявність підстав, які
перешкоджають виїзду заявника, обізнаного з відомостями, що
становлять державну таємницю, а також про строк такого обмеження
органи СБУ інформують відповідні територіальні органи. При цьому
заява-анкета повертається територіальному органу.

Спірні питання щодо фактичної обізнаності громадян з
відомостями, що становлять державну таємницю, розглядає СБУ.

Повноваження щодо прийняття рішень за заявами
про оформлення паспорта/проїзного документа

15. За результатами розгляду заяв про оформлення
паспорта/проїзного документа начальники (або їх заступники)
територіальних органів або територіальних підрозділів приймають
рішення щодо оформлення паспорта/проїзного документа чи тимчасової
відмови в його видачі.

16. Рішення приймають:

начальники (або їх заступники) управлінь (відділів) у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб головних
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та
Київській області, управлінь МВС України в областях та місті
Севастополі - стосовно осіб, які проживають на території
адміністративного обслуговування і виїжджають за кордон на
тимчасове чи постійне проживання;

начальники (або їх заступники) відділів (відділень) у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб у міських з
районним поділом та районних у місті Києві управліннях органів
внутрішніх справ - стосовно осіб, які проживають на території
адміністративного обслуговування і виїжджають за кордон на
тимчасове проживання.

Повноваження щодо прийняття рішень підрозділам у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб у міських без
районного поділу, районних та районних у містах відділах органів
внутрішніх справ можуть бути надані ДДГІРФО МВС України на
підставі мотивованих клопотань його територіальних органів.

З мірою впровадження централізованого порядку оформлення
паспортів/проїзних документів, за умови дотримання вимог пункту 12
цього Порядку, повноваження з прийняття рішень про їх виготовлення
та видачу ДДГІРФО МВС України можуть бути надані територіальним
підрозділам, у яких розміщено вузли місцевого рівня Державної
інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх
документування. { Абзац п'ятий пункту 16 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 221 ( z0579-08 )
від 20.05.2008 }

17. Рішення за заявами-анкетами щодо оформлення
паспорта/проїзного документа оформлюється шляхом проставлення
штампа (додаток 9) на лицьовому боці заяви-анкети та внесення до
нього підписів виконавця і керівника територіального органу чи
територіального підрозділу.

Якщо оформлений паспорт/проїзний документ не отримано
протягом 3 місяців (30 днів при централізованому порядку
виготовлення), заявникові протягом 10 робочих днів після
закінчення вказаного терміну надсилається відповідне повідомлення
(додаток 10). У разі прийняття рішення про відмову у видачі
паспорта/проїзного документа його мотиви доводяться до відома
заявника у письмовій формі в аналогічному порядку (додаток 11).

18. Рішення про видачу паспорта/проїзного документа дійсне
протягом шести місяців від дня його прийняття. У разі неотримання
заявником паспорта/проїзного документа протягом цього терміну
документ може бути видано після виконання передбачених у пунктах
10-12 цього Порядку процедур. Паспорти/проїзні документи, строк
дії рішення про видачу яких закінчився, зберігаються окремо від
інших документів.

19. Оформлений паспорт/проїзний документ передається для
видачі заявникові територіальному підрозділу за місцем його
проживання. За бажанням громадянина паспорт/проїзний документ може
бути видано за місцем його оформлення.

Паспорт/проїзний документ видається особисто заявникові, а у
виняткових випадках також його батькам (усиновителям), опікунам,
піклувальникам або іншій особі за дорученням заявника. Особа, яка
отримує паспорт/проїзний документ, поряд з підписом заявника на
заяві-анкеті ставить свій підпис із зазначенням прізвища та дати.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство внутрішніх справ україни національний університет внутрішніх справ
Виконання практичних завдань потребує акумулювання курсантами знань з економічної теорії, підприємницького, ба­нківського, податкового...
Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство внутрішніх справ україни наказ від 9 серпня 2010 року №372
Про затвердження Положення про функціонування "телефонів довіри" в органах І підрозділах внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство внутрішніх справ україни Академія внутрішніх військ...
Психологічна безпека особового складу силових структур та персоналу екстремальних професій”
Міністерство внутрішніх справ україни iconНаказ
Міністерство освіти україни міністерство внутрішніх справ україни головне управління державної пожежної охорони
Міністерство внутрішніх справ україни iconНаказ
Міністерство освіти україни міністерство внутрішніх справ україни головне управління державної пожежної охорони
Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство внутрішніх справ України

Міністерство внутрішніх справ україни iconМіністерство внутрішніх справ України

Міністерство внутрішніх справ україни iconДержавний комітет україни у справах сім'ї та молоді міністерство...
На виконання п. 2 Державної програми запобігання дитячій бездоглядності на 2003-2005 роки, затвердженої Указом Президента України...
Міністерство внутрішніх справ україни iconОргани внутрішніх справ. Правова регламентація та концепція реформування
Спеціальні підрозділи органів внутрішніх справ основа державної пожежної охорони 14
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка