Міністерство освіти І науки України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Скачати 251.47 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Дата конвертації28.04.2013
Розмір251.47 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы


Міністерство освіти і науки України

Глухівський національний педагогічний університет

імені Олександра Довженка

„СХВАЛЕНО”

вченою радою Глухівського національного

педагогічного університету імені Олександра Довженка

протокол № 6 від 28 січня 2010 р.

Голова вченої ради

професор_________Курок О.І.


ПРОГРАМА
вступних випробувань з фізичного виховання

(спеціалізація з виду спорту, загальна фізична підготовка)

для вступників за ОКР „Бакалавр”


Галузь знань: 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Напрям підготовки: 6.010201 „Фізичне виховання”

Глухів

2010

Матеріали вступних випробувань розроблено на підставі чинної

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-11 клас / Під ред. М.Д. Зубалія. – К: «Початкова школа», 2002. – 110 с. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізична культура. 5-12 клас /Під ред. С.І.Операйло – К: «Перун», 2005. – 272 с.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів спортивного профілю. Фізична культура. 10-11 клас / Під ред. С.І. Операйло – К. // Фізичне виховання в школі. – 2004. - № 2. – 55с.

Методичних рекомендацій щодо проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури у 2008-2009 н.р. №1/9-173 від 18.03.09 р.
Програму складено викладачами кафедри теорії і методики фізичного виховання та кафедри медико-біологічних дисциплін, фізичного виховання і туризму

Затверджено на засіданні кафедри теорії і методики фізичного виховання: протокол № 6 від 12 січня 2010 р.

Завідувач кафедри:____________ проф. В.І.Курілова

Робочу програму розглянуто та схвалено методичною радою соціально-гуманітарного інституту
Голова методичної ради ________________ О.В.Бріжатий
Керівник інституту ___________ Л.Є.Цюкало

Зміст програми погоджено в Департаменті вищої освіти, Інституті інноваційних технологій і змісту освіти МОНУ 24.04.2009 р.
^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вступного фахового випробування з фізичного виховання для абітурієнтів, які вступають на денну форму навчання, включає чотири тестові завдання: одне з них зі спеціалізації (спеціальна підготовка за обраним видом спорту) та три з загальної фізичної підготовки. Абітурієнти, які вступають на заочну форму навчання, складають вступне випробування тільки з загальної фізичної підготовки за чотирма видами.

Творчий конкурс із фізичної культури проходить в один день згідно з графіком проведення вступних випробувань, затвердженим приймальною комісією університету, у формі залікових занять. На першому занятті складаються нормативи із загальної фізичної підготовки; на другому – нормативи з обраного вступником виду спорту. На кожному із занять обов’язковим є інструктаж з техніки виконання завдань, що передбачені програмою конкурсу.

Результати кожного тестового завдання для абітурієнтів, які вступають на денну форму навчання, зі спеціальної підготовки з обраного виду спорту оцінюються за п’ятдесятибальною шкалою, з загальної фізичної підготовки – за п’ятдесятибальною (за кожний вид тестового завдання, а саме підтягування на перекладині (юнаки) та згинання, розгинання рук в упорі лежачи (дівчата); біг 100 м; біг 1000 м (табл.1).

Результати кожного тестування для абітурієнтів, які вступають на заочну форму навчання, оцінюються за п’ятдесятибальною шкалою.

Нормативна програма екзамену з фізичного виховання для абітурієнтів заочної форми навчання складена відповідно до вікових груп:

1) до 30 років (табл. 1);

2) 30 років і старші (табл. 2).

Підсумкова оцінка з фізичного виховання виставляється на підставі сумарної кількості залікових балів, які одержано з кожного видуі багатоборства. Максимальна сума балів з фізичного виховання для абітурієнтів денної і заочної форми навчання - 200. Абітурієнти, які набрали менше 124 балів, до подальших вступних випробувань не допускаються.

Призери, чемпіони республіканських, міжнародних змагань, майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу, які виконали або підтвердили нормативи протягом 2009-2010 років не складають творчий конкурс з фізичної культури, а беруть участь у співбесіді і зараховуються за результатами співбесіди.

Абітурієнти, які вступають на контрактну форму навчання (денна і заочна), складають вступне випробування з фізичного виховання на тих же умовах, що і абітурієнти державного замовлення.

Програма творчого конкурсу з фізичної культури розробляється і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчого конкурсу завдань, що виходять за межі програми.

Програму творчого конкурсу оприлюднено на веб-сайті Глухівського НПУ ім. О.Довженка (www.gdpu.edu.ua).

^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ТА НОРМАТИВНІ ОЦІНКИ З ОБРАНОГО ВИДУ СПОРТУ


БАСКЕТБОЛ

(юнаки, дівчата)
з/п

Тестові завдання

^ Оцінка в залікових балах

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5Ведення м’яча, виконання подвійного кроку з кидком м’яча однією рукою від плеча з правої і лівої сторін. Виконується 10 спроб підряд (5 правою і 5 лівою рукою) (к-сть влучань).

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1Штрафні кидки (10 кидків)

(к-сть влучань).

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1


ВОЛЕЙБОЛ

(юнаки, дівчата)
з/п

Тестові завдання

Оцінка в залікових балах

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5Передача м’яча двома руками зверху над собою (с).

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5Подача м’яча (верхня пряма) в 1, 6, 5 зони за вибором виконуючого (10 спроб), (к-сть влучань).

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1^ ГАНДБОЛ

(юнаки, дівчата)
з/п

Тестові завдання

^ Оцінка в залікових балах

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5Кидки м’яча у кути воріт (60 х 60 м) з відстані 7 м (10 кидків),

(к-сть влучань).

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1Кидки м’яча на точність з 9 м після ведення (10 спроб),

(оцінка техніки).

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1


^ ФУТБОЛ

(юнаки, дівчата)
з/п

Тестові завдання

^ Оцінка в залікових балах

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

1.

Удари по нерухомому м’ячу з відстані 16,5 м від воріт в ліву, праву половини воріт. М’яч повинен перетнути лінію воріт в повітрі (10 спроб)
(к-сть влучань).

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2.

З центра поля (50 м від лінії воріт) жонглювання м’ячем (5 разів) з просуванням вперед. Перед 1 стійкою зупинити м‘яч і послідовно обвести 5 стійок (відстань між стійками – 7 м). Дійшовши до лінії штрафної площадки виконати удар по воротам. М’яч повинен перетнути лінію воріт у повітрі (с). За кожне невдале жонглювання нараховується одна штрафна с, за неправильно виконаний удар – три штрафні секунди.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


^ ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Денна форма навчання

Таблиця 1
з/п

Тестові завдання

Оцінка в залікових балах

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5Підтягування на перекладині (разів)

Юнаки


20


19


18


17


16


15


14


13


12


11

Згинання, розгинання рук в упорі лежачи (разів)

Дівчата


24


23


22


21


20


18


16


14


12


10Біг 100 м (с)

Юнаки

Дівчата


12,3

15,0


12,4

15,2


12,5

15,4


12,6

15,6


12,7

15,8


12,8

16,0


13,0

16,2


13,2

16,4


13,4

16,6


13,6

16,8Біг 1000 м (хв. с)

Юнаки

Дівчата


3.05,0

4.00,0


3.10,0

4.05,0


3.15,0

4.10,0


3.20,0

4.15,0


3.25,0

4.20,0


3.30,0

4.25,0


3.35,0

4.30,0


3.40,0

4.35,0


3.45,0

4.40,0


3.50,0

4.45,0

Заочна форма навчання (вік до 30 років)

Таблиця 2
з/п

Тестові завдання

Оцінка в залікових балах

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

1.

Підтягування на перекладині (разів) Чоловіки


20


19


18


17


16


15


14


13


12


11

Згинання, розгинання рук в упорі лежачи (разів)

Жінки


24


23


22


21


20


18


16


14


12


10

2.

Біг 100 м (с)

Чоловіки

Жінки


12,3

15,0


12,4

15,2


12,5

15,4


12,6

15,6


12,7

15,8


12,8

16,0


13,0

16,2


13,2

16,4


13,4

16,6


13,6

16,8

3.

Біг 1000 м (хв. с)

Чоловіки

Жінки


3.05,0

4.00,0


3.10,0

4.05,0


3.15,0

4.10,0


3.20,0

4.15,0


3.25,0

4.20,0


3.30,0

4.25,0


3.35,0

4.30,0


3.40,0

4.35,0


3.45,0

4.40,0


3.50,0

4.45,0

4.

Стрибок у довжину з місця (см)

Чоловіки

Жінки


245

205


240

200


235

195


230

190


225

185


220

180


215

175


210

170


205

165


200

160


^ Заочної форми навчання (30 років і старше)

Таблиця 3
з/п

Тестові завдання

Оцінка в залікових балах

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

1.

Підтягування на перекладині (разів)

Чоловіки16151413121110987

Згинання, розгинання рук в упорі лежачи (разів)

Жінки20191817161514131210

2.

Біг 100 м (с)

Чоловіки

Жінки


14,8

15,8


14,9

15,9


15,0

16,0


15,2

16,2


15,4

16,5


15,6

16,8


15,8

17,1


16,0

17,7


16,2

18,0


16,4

18,3

3.

Біг 1000 м (хв. с)

Чоловіки

Жінки


3.30,0

4.20,0


3.35,0

4.25,0


3.40,0

4.30,0


3.45,0

4.35,0


3.50,0

4.40,0


4.00,0

4.45,0


4.10,0

4.55,0


4.20,0

5.05,0


4.30,0

5.15,0


4.40,0

5.25,0

4.

Стрибок у довжину з місця (см)

Чоловіки

Жінки


240

200


235

195


230

190


225

185


220

180


215

175


210

170


205

165


200

160


195

155

ПРОГРАМА
вступних випробувань з фізичного виховання

(спеціалізація з виду спорту, загальна фізична підготовка)

для абітурієнтів соціально-гуманітарного інституту

ГНПУ ім. О. Довженка
Галузь знань: 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Напрям підготовки: 6.010201 "Фізичне виховання"


Підп. до друку 29.02.2008. Формат 60x84/16. Гарнітура Таймс. Папір офсетний.

Умов. друк. арк. 1,62. Умов. фарб.-відб. 1,62.

Облік.-вид. арк. 1,41. Тираж 200 прим. Вид. № 1769.

Віддруковано на різографі.

Редакційно-видавничий відділ

Глухівського національного педагогічного університету

імені Олександра Довженка.

41400, м. Глухів, Сумська обл., вул. Києво-Московська, 24,

тел/факс (05444) 2-33-06.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

(серія ДК №678) від 19.11.2001 рСхожі:

Міністерство освіти І науки України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка iconМіністерство освіти І науки України Київський національний економічних...
Міністерство освіти І науки України Київський національний економічних університет
Міністерство освіти І науки України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка iconМіністерство освіти І науки України Луганський національний педагогічний...
Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна
Міністерство освіти І науки України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка iconМіністерство освіти І науки україни східноєвропейський національний...
«професійна підготовка вчителя початкових класів: актуальні проблеми філології та лінгводидактики»
Міністерство освіти І науки України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка iconМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет...
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
Міністерство освіти І науки України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Міністерство освіти І науки України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка iconМіністерство освіти І науки україни двнз „київський національний...
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного й підсумкового контролю їхніх знань
Міністерство освіти І науки України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет

Міністерство освіти І науки України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський...
...
Міністерство освіти І науки України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка iconМенеджмент
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет
Міністерство освіти І науки України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка