Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві
Скачати 460.65 Kb.
НазваУмови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві
Сторінка1/3
Дата конвертації06.03.2013
Розмір460.65 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3
Додаток 2
до наказу Головного управління освіти і науки
виконавчого органу Київського міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

від «­­_19__12__ 2011 р. № _260_

Умови проведення І, II та III етапів
учнівських олімпіад у місті Києві

1. Загальні положення


1.1. Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві (далі — Умови) визначають порядок їх організації та проведення, організаційне, методичне та фінансове забезпечення, порядок участі школярів, визначення переможців і призерів.

1.2. І, II та III етапи учнівських олімпіад проводяться щороку для учнів загальноосвітніх
і професійно-технічних навчальних закладів із таких предметів: українська мова
і література, російська мова і література, англійська мова, німецька мова, іспанська мова, французька мова, слов’янські мови, східні мови, світова література, історія, правознавство, педагогіка та психологія, трудове навчання, образотворче мистецтво, математика, фізика, хімія, біологія, екологія, географія, економіка, астрономія, інформатика, інформаційні технології у номінаціях: офісні технології, комп’ютерна графіка, комп’ютерна анімація, Web-дизайн. Перелік предметів, з яких проводять олімпіади, затверджується наказом ГУОН щорічно.


1.3. Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київського міської ради (Київської міської державної адміністрації) є керівником, а Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка — координатором І і II етапів та організатором III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у м. Києві.
1.4. Для організації та проведення олімпіад утворюються організаційні комітети, а для підготовки умов завдань, перевірки їх виконання та подання пропозицій щодо визначення переможців і учасників наступного етапу — журі.


1.5. Основні завдання учнівських олімпіад:

 • Стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх в якісному
  і поглибленому вивченні базових та спеціальних дисциплін, прищеплення учнівській молоді навичок дослідницької роботи;

 • виявлення та підтримка обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі фаху;

 • пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій;

 • формування наукової та творчої еліти у різних галузях суспільного життя;

 • проведення принципу наступності освіти шляхом залучення викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів до активної допомоги у підвищенні рівня знань умінь і навичок учнівської молоді;

 • формування команд для участі в IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

1.6. Учнівські олімпіади є індивідуальними змаганнями, у яких учні демонструють здатність творчо використовувати набуті у процесі попереднього навчання знання, уміння й навички.
^

2. Проведення олімпіад


2.1. Учнівські олімпіади у м. Києві проводяться кожного навчального року у три етапи:

І етап у жовтні — шкільні (училищні);

II етап у листопаді-грудні-січні — районні;

III етап у січні-квітні — міські.


2.2. У І етапі олімпіад з базових дисциплін можуть брати участь усі учні відповідного навчального закладу без обмежень чи примусу.


2.3. Начальник управління освіти районної державної адміністрації до 20 жовтня визначає норму представництва команд на ІІ етапі для кожної предметної олімпіади окремо.


2.4. ІІІ етап учнівських олімпіад є відкритим. До участі у ньому запрошуються учні-переможці ІІ етапу та бажаючі на рівних правах за заявою, поданою не пізніше ніж за 15 днів до проведення олімпіади на ім’я голови організаційного комітету ІІІ етапу олімпіади.


2.5. Графіки проведення ІІ (орієнтовний) і ІІІ етапів учнівських олімпіад, місце проведення, час початку випробувань, дати апеляцій, відбірково-тренувальних зборів та місця їх проведення, склади комісій зі складання завдань визначаються та затверджуються наказом Головного управління освіти і науки КМДА.
2.6. Право участі у кожному наступному (II, III і IV) етапі визначає відповідний організаційний комітет за поданням журі.


2.7. Учні Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка беруть участь у ІІІ етапі олімпіад з математики, фізики, хімії, інформатики згідно з поданням адміністрації ліцею як окрема команда, з решти дисциплін — за результатами виступу на загальних умовах на ІІ етапі олімпіад у Голосіївському районі міста Києва. Учні Ліцею не можуть бути членами команди міста Києва на IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики, хімії, інформатики інформаційних технологій.


2.8. І та II етапи учнівських олімпіад можна проводити за єдиними завданнями, розробленими комісіями зі складання завдань ІІІ етапу відповідної олімпіади. Журі відповідного етапу може адаптувати завдання за потреби.


2.9. Під час проведення олімпіади учасник олімпіади має право отримати письмову відповідь лише на питання у письмовій формі, на яке можна відповісти «так» чи «ні», і яке стосується лише тлумачення умови. Таку відповідь учень отримує навіть тоді, коли вона безпосередньо випливає з умови завдання. Учасник отримує відповідь від автора завдання або від голови журі при посередництві інших членів журі протягом 15 хвилин. Відповідь «без коментарів» члени журі дають лише за умови, якщо питання стосується способу розв’язання чи тестування або не має відношення до ІІІ етапу олімпіади. Задавати питання можна лише протягом перших трьох годин роботи.


2.10. Учасник олімпіади позбавляється права участі в олімпіаді й відбірково-тренувальних зборах:

 • за наявність на робочому місці під час виконання завдань засобів комунікації, сторонніх електронних носіїв інформації, друкованих чи рукописних матеріалів;

 • за спілкування з іншими учасниками чи передачу записок під час виконання завдань.

2.11. Особливості проведення олімпіад з кожного предмету та порядок формування команди міста Києва на IV етап олімпіади встановлено Порядком проведення олімпіади з цієї дисципліни, якщо вони мають відмінні від чинного «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності» особливості (див. додатки 4-6, що містять URL-адреси ресурсів мережі інтернет, через які проводиться інформаційне забезпечення проведення ІІІ етапу олімпіади з відповідної дисципліни).
2.12. Учасник має право подати апеляцію, з обґрунтованою вимогою перегляду результатів перевірки не більше ніж двох завдань, написавши рукописну заяву відповідно до зразка.

Гoлові журі ІІІ етапу

учнівської олімпіади з _______________

учня ______ класу

_______________ (повна назва ЗНЗ)

_______________ району м. Києва

______________________________ (ПІП повністю)

Заява

Прошу переглянути результати перевірки моєї роботи щодо завдання № ___________ .
(Дата) (Підпис)

^

3. Організаційний комітет


3.1. Персональний склад організаційного комітету І-ІII етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад затверджується керівником відповідної ланки управління освіти.


3.2. Голова організаційного комітету:

 • призначається керівником відповідної ланки управління освіти;

 • призначає голів організаційних комітетів предметних олімпіад, має заступників;

 • формує склад організаційного комітету;

 • розподіляє доручення членів організаційного комітету;

 • проводить засідання організаційного комітету;

 • при порушенні учасниками олімпіади умов проведення спільно з головою журі позбавляє права участі в олімпіаді;

 • забезпечує оприлюднення попередніх результатів олімпіад протягом 7 днів після проведення останнього туру;

 • спільно з головою журі призначає дні проведення відбірково-тренувальних зборів, якщо такі будуть проводитися перед формуванням складу команди на наступний етап олімпіади.

3.3. Члени організаційного комітету:

 • створюють умови для тиражування завдань;

 • розподіляють робочі місця між учасниками олімпіад таким чином, щоб учні однієї команди не сиділи за сусідніми столами (партами);

 • проводять реєстрацію учасників олімпіад, перевіряючи відповідність складу команд поданим заявкам, наявність і правильність оформлення документів;

 • протягом години після збору робіт учасників забезпечують доступність умов завдань олімпіади і критеріїв їхнього оцінювання за допомогою мережі інтернет (для ІІІ етапу);

 • шифрують роботи учасників після написання робіт;

 • дешифрують роботи учасників після оцінювання робіт і визначення робіт переможців;

 • готують робочу (бланки протоколів, таблиці результатів) та підсумкову (протокол підсумкового засідання журі, заявка на участь у наступному етапі, статистичний звіт) документацію (див. п. 8);

 • забезпечують доступність електронних копій протоколів журі протягом доби після заповнення протоколів за результатами перевірки робіт або корегування після апеляції за допомогою мережі інтернет (для ІІІ етапу);

 • готують і реєструють дипломи, якими журі нагороджує учасників олімпіади;

 • забезпечують доступність умов завдань олімпіади відбірково-тренувальних зборів і критеріїв їхнього оцінювання за допомогою мережі інтернет протягом дня після закінчення олімпіади (для ІІІ етапу);

3.4. Організаційний комітет діє за принципом єдиного керівництва: всі остаточні рішення приймає голова оргкомітету.

4. Журі


4.1. Очолює журі голова, який:

 • призначається керівником відповідної ланки управління освіти;

 • має одного або кількох заступників;

 • формує склад журі, який затверджується керівником відповідної ланки управління освіти;

 • визначає склад комісії зі складання завдань та призначає старшого відповідального члена комісії по класу;

 • забезпечує остаточну перевірку робіт переможців за єдиними для кожного класу критеріями;

 • несе повну відповідальність за:

  • збереження у таємниці змісту завдань до початку проведення олімпіади;

  • об'єктивність перевірки та оцінювання робіт;

 • призначає день і час проведення засідань журі, проводить засідання журі;

 • спільно з головою організаційного комітету позбавляє права участі в олімпіаді учасників при порушенні ними умов проведення олімпіади;

 • за погодженням з головою організаційного комітету призначає день і час проведення апеляції, тобто розгляду оскаржень рішення журі учасниками олімпіади:

  • проміжної між турами, якщо участь у наступному визначається результатами попереднього;

  • остаточної, яка проводиться в один з днів тижня після виконання всіх завдань;

 • спільно з головою організаційного комітету призначає дні проведення відбірково-тренувальних зборів, якщо такі будуть проводитися перед формуванням складу команди на наступний етап олімпіади. Відбірково-тренувальні збори з математики, фізики, хімії та інформатики призначаються у різні дні.

 • забезпечує наявність завдань та критеріїв їхнього оцінювання до початку відбірково-тренувальних зборів.

4.2. Члени журі:

 • перевіряють і оцінюють рівень та якість робіт учасників не пізніше ніж протягом тижня після олімпіади, користуючись критеріями оцінювання, повідомленими головою журі;

 • критерії оцінювання оприлюднюються для учасників, членів журі та керівників команд за місцем проведення олімпіади не пізніше ніж за годину після завершення відповідного туру олімпіади.

 • Перевірка незашифрованих робіт можлива лише у таких випадках:

  • на І етапі, якщо роботи перевіряє один учитель на паралелі;

  • перевірку здійснюють за допомогою автоматизованої системи тестування, для перевірки коректності роботи якої учасники олімпіади мають повний доступ щонайменше одразу після проведення цієї перевірки;

  • перевірку здійснюють у присутності учасника по закінченню ним роботи.

^ На ІІ і ІІІ етапах будь-якому члену журі заборонена перевірка робіт учнів тих класів, у яких навчаються учні, підготовлені цим членом журі;

 • підводять підсумки перевірки робіт учнів відповідного класу, готують пропозиції щодо розподілу місць серед зашифрованих робіт;

 • проводять консультації щодо розв'язування завдань для керівників команд, учасників олімпіад перед проведенням апеляції;

 • у разі розпорядження голови журі проводять апеляцію результатів перевірки робіт учасників у відповідних класах за вказаними завданнями;

 • після проведення апеляції результатів перевірки робіт учасників виробляють пропозиції щодо визначення переможців відповідного етапу олімпіади;

 • виробляють пропозиції щодо нагородження переможців дипломами І, II та III ступенів (до 50% учасників за умови якщо учасники набирають більше ніж третину від максимально можливої сумарної за всіма турами кількості балів) у співвідношенні 1:2:3.

 • у разі призначення керівником відповідної ланки управління освіти відбірково-тренувальних зборів:

  • рекомендують склад їх учасників серед переможців даного етапу та переможців минулого року на наступному етапі олімпіади;

  • рекомендують керівників та тренерів зборів;

 • рекомендують склад команд для участі у наступному етапі олімпіади за результатами виконання олімпіадних робіт і участі у відбірково-тренувальних зборах.

4.3. Члени комісії зі складання завдань:

 • складають завдання для відповідного класу з указанням кількості балів за кожне завдання чи його частину;

 • разом з головою журі несуть повну відповідальність за збереження у таємниці змісту складених ними завдань до початку проведення олімпіади;

4.4. Журі приймає рішення колегіально: всі питання вирішуються на засіданнях журі простою більшістю голосів при голосуванні всіх присутніх членів журі.

4.5. Порушення членом журі даних Умов проведення та інших нормативних актів, що регламентують проведення учнівських олімпіад, призводить до негайного відсторонення його від виконання обов'язків у складі журі олімпіади поточного року і недопущення його до складу журі у майбутньому.

5. Експерт-консультант


 1. Призначається керівником відповідної ланки управління освіти.

 2. Визначає остаточне рішення щодо результатів апеляції. Зміни в оцінюванні реєструються у протоколі апеляції, що додається до звітних документів.

 3. Приймає остаточне рішення зі спірних питань у роботі журі, які неможливо вирішити голосуванням, керуючись волею більшості присутніх на засіданні членів журі.
^

6. Особливі умови проведення ІІІ (міського) етапу учнівських олімпіад


6.1. Порядок проведення учнівської олімпіади з математики
Олімпіада проводиться для учнів 7-11 класів у два тури: у два вихідні дні січня.

Перший тур ІІІ етапу олімпіади проводиться для переможців ІІ етапу олімпіади. Він є відкритим.

У другому турі ІІІ етапу можуть брати участь до 50% усіх учасників першого туру, які за результатами першого туру визнані призерами олімпіади. Визначення переможців, розподіл призових місць та нагородження дипломами І, ІІ чи ІІІ ступенів здійснюється після проведення другого туру.

Учасник, який став призером за результатами першого туру і не з’явився на другий тур автоматично отримує диплом ІІІ ступеню ІІІ етапу олімпіади.

Другий тур ІІІ етапу олімпіади може прирівнюватись до одного з турів відборів до ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики.

Завдання олімпіади у кожному турі повинні містити принаймні по одній задачі з кожної з наступних тем: комбінаторика, теорія чисел, алгебра та геометрія.

Задачі розташовані в тексті у порядку зростання їх складності.
Кількість завдань, термін їх виконання та сумарна кількість балів за завдання
7 класи

8-11 класи

Кількість завдань за складністю

кількість завдань

час виконання

кількість завдань

час виконання

підвищеної складності

олімпіадні

І тур

4

3

5

4

2

решта

ІІ тур

5

4

4

4

-

всі

Сума

балів

І

28

-

35

-

-

-

ІІ

35

-

35

-

-

-


Учасники олімпіади можуть ставити запитання щодо умов завдань протягом проведення туру.

На запитання, що стосуються певної задачі, відповідає старший відповідної паралелі або його заступник. У такому випадку учасники отримують однакові відповіді на одні й ті самі запитання.

Для здійснення якісної неупередженої перевірки завдань журі розробляє єдині критерії оцінювання до кожної задачі з урахуванням різних способів розв’язання завдань учасниками олімпіади.

Журі перевіряє тільки завдання, що записані у чистовик учасника олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається.

Як виключення, журі може звернутися до чернетки, де розглянуто окремі випадки або проведено доведення якогось твердження, а у чистовику вказано посилання на чернетку.

В останньому випадку, за неналежне оформлення розв’язання певного завдання, журі може прийняти окреме рішення щодо зниження загального балу.

Апеляції проводяться по завершенні кожного туру в один із робочих днів наступного тижня. Дати апеляцій, встановлені наказом ГУОН, оголошуються учасникам у дні проведення турів.

Оголошення попередніх і остаточних результатів відбувається шляхом оприлюднення рейтингових списків учасників на офіційному сайті ІППО: www.ippo.org.ua та на сайтах: www.matholymp.org.ua; https://sites.google.com/site/vcitelumatematiki/

Також на цих сайтах розміщуються завдання олімпіади з розв’язуваннями.

Попередні результати оголошуються у тижневий термін після проведення кожного туру олімпіади, а остаточні – не пізніше, ніж на наступний день після апеляції ІІ туру.
^ 6.2. Порядок проведення учнівської олімпіади з інформатики
Інформаційне забезпечення проведення ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у місті Києві здійснюється через сайт http://kievoi.narod.ru «Київські учнівські олімпіади з інформатики». Цей сайт містить таку інформацію:

 • орієнтовні завдання й рекомендації щодо проведення ІІ (районного) етапу;

 • чинний Порядок проведення III (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у місті Києві;

 • повідомлення про місце і час проведення ІІІ етапу, розподіл за місцями проведення (починаючи з 10 січня);

 • rar-архів умов, тестових файлів і викладу авторської ідеї розв’язання завдань;

 • rar-архів робіт учасників з детальними результатами перевірки;

 • завдання відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва;

 • стислий виклад вибраних питань прикладної математики.

Кожний учасник олімпіади може вільно знайомитися з цією інформацією. Якщо він не може зробити це самостійно, то керівник команди району зобов’язаний допомогти йому в цьому. Передбачено, що учасник олімпіади протягом навчального року готується до участі в олімпіаді, у тому числі за матеріалами сайту:

 • знайомиться з чинним Порядком проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у місті Києві та умовами олімпіад попередніх років;

 • виконує орієнтовні завдання ІІ етапу з поданим порядком проведення, набираючи хоча б третину балів за відведений час.

Учні, імена та прізвища яких не вказано у заявках районів, брати участь у III етапі олімпіади можуть лише за погодженням з оргкомітетом і головою журі. Свою участь у III етапі олімпіади такі учасники мають погодити до 10 січня року проведення олімпіади.

^ О 9.30 у день проведення олімпіади учасникам олімпіади потрібно прибути у складі команди на місце проведення олімпіади. При собі мати учнівський квиток або паспорт, який подати:

 • охороні при вході у навчальні корпуси під час ознайомлення (звіряння) зі списком учасників ІІІ етапу олімпіади з інформатики. У цих списках для кожного учасника вказано аудиторію і № ПК для виконання олімпіадного завдання;

 • членам організаційного комітету чи журі за їхньою вимогою в аудиторіях, у яких виконують олімпіадні завдання.

З 9.40 до 10.00 учасник олімпіади робить таке.

 1. Знайомиться з чинним Порядком проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у місті (див. файл D:\Olimp\Doc\order.html), якщо він не зробив це завчасно.

 2. Перевіряє можливість роботи:

 • наявність середовищ програмування та відповідних bat-файлів для їхнього завантаження (див. далі перелік дозволених програмних засобів);

 • створення і запис файлів, компіляції програм у теці D:\Olimp\Work. Лише у ній (чи у її підкаталогах) учасник надалі безпосередньо створює, змінює та знищує файли. Інакше він втрачає право на заміну ПК у разі втрати коректності роботи програмного забезпечення.

 1. У теці D:\Olimp\Work створює робочу теку, назва якої (до 8 літер латиниці без розширення) — запис його прізвища. У цій робочій теці за допомогою додатку Windows Блокнот (Notepad) учасник створює файл contest.txt , який містить 6 або 7 рядків:

 • прізвище, ім’я, по батькові;

 • район розташування навчального закладу;

 • номер навчального закладу (якщо відсутній, то абревіатура до трьох літер);

 • клас;

 • номер аудиторії і ПК (вказано на моніторі, 0 для вчительського);

 • контактний телефон та електронна адреса;

 • повна назва навчального закладу, якщо відсутній його номер.

Наприклад:

Знов'як Юрій Володимирович

Печерський

171

11

512A 0

4610232 kievoi@yandex.ru

Києво-Печерський ліцей № 171 "Лідер"

Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка не підпорядковано жодному управлінню освіти районної у місті Києві державної адміністрації, а підпорядковано Київському національному університету імені Тараса Шевченка. Тому у другому рядку contest.txt учням УФМЛ потрібно розташувати 4 літери: УФМЛ, а третій рядок залишити порожнім.

У робочій теці учасник має залишити по закінченні туру крім описаного contest.txt лише тексти програм, які:

 • мають назви, вказані в умовах завдань;

 • мають розширення, передбачене програмними засобами за замовчуванням (пору­шен­ня цієї вимоги не впливає на кількість балів, що присуджують за розв'язання завдання);

 • містять у першому рядку, починаючи з першої позиції, коментар щодо використаної мови програмування (див. далі перелік дозволених програмних засобів);

 • створюють потрібні вихідні файли або будують зображення на екрані згідно з умовою задачі й завершують роботу у відведений для цього час;

 • не взаємодіють з середовищем ОС за виключенням зчитування вхідних даних і запису вихідних даних згідно з умовою задачі;

 • використовують вхідні та вихідні дані з файлів, розташованих у поточній теці. Ці файли мають таку саму назву, що й текст програми, і розширення in та out відповідно для вхідних та вихідних даних (якщо інше не сказано в умові завдання);

 • не вимагають дій з боку членів журі для припинення своєї роботи;

 • використовують службові файли, надані журі, розташовані у поточній теці, якщо це передбачено умовою завдання.

Якщо таке передбачено умовою завдання, то замість програми учасник має залишити результат опрацювання вхідних файлів, наданих журі й розташованих до початку виконання завдання у теці D:\Olimp\Doc.

 1. З D:\Olimp\Doc копіює у робочу теку exe-файл. Назва цього файлу — це порядковий номер туру (1 чи 2). Код програми написано мовою Turbo Pascal. Запустивши цю програму на виконання, учасник у файлі README.TXT знаходить діагностики щодо:

 • правильності назви поточної теки (при її коректності виводиться лише назва без зауважень);

 • відсутності чи наявності contest.txt (за наявності виводиться перший рядок);

 • відсутності чи наявності програм (за наявності виводиться діагностика щодо коректності замовлення компілятора).

 1. Змінює назву, розширення чи вміст відповідного файла (у разі потреби) з метою отри­мати діагностику, що свідчить про готовність до змістовного наповнення кодів програм.

 2. Повідомляє членам журі про свою готовність чи неготовність до роботи.

У разі відсутності переліченого програмного на ПК, виділеному учаснику олімпіади, журі та організаційний комітет зобов’язані надати інший ПК з встановленими програмними засобами або встановити їх на ПК. При цьому час виконання завдання учасником подовжується на час затримки, зменшений на 15 хвилин (час, призначений на ознайомлення з завданнями туру). Таким самим чином враховують затримку внаслідок недоліків системного адміністрування.

Гарантований обсяг оперативної пам’яті та час роботи вказано в умові задачі. Дозволено користуватися лише програмами, наданими організаційним комітетом:

 • Free Pascal 2.2.2

fpc -O -O2 $file — параметри компіляції;

{ Free Pascal } — коментар у першому рядку програми, починаючи з першої позиції;

*.pas — допустиме розширення (тип);

D:\Olimp\fp.bat — файл завантаження;

D:\Olimp\FreePascal — тека, в якій встановлено програмний засіб;

 • ^ Turbo Delphi Explorer 2006

bds -b -ns $file — параметри компіляції;

{ Turbo Delphi } — коментар у першому рядку програми, починаючи з першої позиції;

*.dpr — допустиме розширення (тип);

D:\Olimp\delphi.bat — файл завантаження;

D:\Olimp\TurboDelphiExplorer — тека, в якій встановлено програмний засіб;

 • Dev C++ 4.9.9.2 разом з Mingw/GCC 3.4.2

g++ -static -lm -O2 $file — параметри компіляції;

/* GCC */ — коментар у першому рядку програми, починаючи з першої позиції;

*.cpp — допустиме розширення (тип);

D:\Olimp\devc.bat — файл завантаження;

D:\Olimp\DEVC — тека, в якій встановлено програмний засіб;

 • ^ Visual C++ 2008 Express Edition

cl /O2 $file — параметри компіляції;

/* VC */ — коментар у першому рядку програми, починаючи з першої позиції;

*.cpp — допустиме розширення (тип);

D:\Olimp\vc.bat — файл завантаження;

D:\Olimp\VisualC2008ExpressEdition — тека, в якій встановлено програмний засіб.

Для створення проекту Visual C++ 2008 Express Edition, що забезпечить коректну компіляцію розв’язку при перевірці, необхідно виконати такі дії:

 1. Після запуску Visual C++ 2008 Express Edition вибрати пункт меню File → New → Project;

 2. Вибрати тип проекту General → Empty Project;

 3. Вибрати ім’я та шлях розташування проекту і натиснути OK.

Це призводить до створення порожнього проекту, в якому можна компілювати один вихідний файл. Вибір типу проекту, відмінного від Empty Project (наприклад, Win32 Console Application) може призвести до створення додаткових *.h-файлів і такого вихідного *.cpp-файлу, що посилається на них. Оцінюванню за одну задачу підлягає лише один вихідний файл із чітко встановленим іменем та одним з допустимих розширень: *.pas, *.cpp, *, *.dpr. Без видалення посилань на додаткові файли створені таким чином вихідні файли неможливо компілювати при перевірці.
Внесення змін і доповнень у цей порядок може стосуватися лише використання версій програмних засобів або зміни переліку цих засобів.
^ О 10.00 роздають тексти завдан. Всі учасники отримують однакові завдання. Присудження місць проходить для кожної паралелі окремо. Перевіряти коректність вхідних даних не потрібно.

При тестуванні порівнюється вміст вихідних файлів, створених програмами учасників і автора завдання. Якщо в умові задачі не сказано інше, потрібно виконати такі технічні вимоги щодо вихідних файлів:

 • імена тексту програми, вхідних і вихідних файлів такі самі (з точністю до регістру літер), що й в умові завдання;

 • записи чисел чи слів починаються з першої позиції рядка й розділені лише однією прогалиною;

 • кожний рядок закінчується ознакою кінця рядка після останнього символу, відмінного від прогалини (наприклад, останній запис потрібно здійснювати оператором writeln, а не write);

 • немає порожніх рядків, непередбачених умовою задачі;

 • кожний рядок закінчується ознакою кінця рядка після останнього символу, відмінного від прогалини (наприклад, останній запис потрібно здійснювати оператором writeln, а не write);

 • якщо використовуються дужки, то:

 • дужка, що відкривається, не розділяється прогалиною з наступним символом, відмінним від дужки, але розділяється прогалиною з попереднім таким символом;

 • дужка, що закривається, розділяється прогалиною з наступним символом, відмінним від дужки, але не розділяється прогалиною з попереднім таким символом;

 • дві сусідні дужки прогалинами не розділяють.

Ці технічні вимоги не є обов’язковими щодо вхідних файлів. Потрібно користуватися операторами seekeoln і seekeof замість eoln і eof відповідно, вилучати при потребі зайві прогалини при зчитуванні даних.

Присудження 0 балів за відповідний тест без можливості подальшої апеляції спричиняється:

 • невиконанням завдання щодо вмісту вихідного файла;

 • невиконанням описаних раніше вимог до програми;

 • не обумовленою завданням чутливістю програми до наявності чи відсутності зайвих прогалин у вхідному файлі;

 • використанням особливих режимів роботи, заданих конфігураційними файлами (всі ключі потрібно явно вказувати у програмі);

 • невизначеністю роботи програми, зумовленою некоректною роботою з пам’яттю (без попереднього очищення з використанням динамічного розподілу пам’яті);

 • відсутністю ініціалізації нульових чи порожніх початкових значень, навіть якщо у документації програмного забезпечення запевняють, що така ініціалізація зайва;

 • використанням модулів, не передбачених безпосередньо умовою задачі.

Не може бути предметом апеляції результат вибору системою тестування одного з кількох файлів, що мають відповідну назву з коректним замовленням компілятора.

^ При невиконанні технічних умов щодо вихідних файлів учаснику зменшують удвічі кількість балів за тест у разі успішного його опрацювання. Таке зменшення здій­с­ню­ють на етапі перевірки за допомогою спеціальної програми перевірки.

^ При неможливості ідентифікації учасника чи перевірки результатів його роботи через невиконання вимог щодо файлу сontest.txt кількість присуджених балів за всі завдання туру зменшують удвічі.

^ За некоректне замовлення компілятора у першому рядку програми кількість балів, присуджених за завдання, зменшують удвічі.

Присудження додатної кількості балів при порушеннях щодо contest.txt і замовлення компілятора здійснюють лише за умови подання відповідної заяви особисто учасником на ім'я голови журі під час проведення апеляції зі вказанням дій, які потрібно зробити журі з файлом сontest.txt чи першим рядком коду програми.

Усі санкції за порушення технічних вимог потрібно відобразити у примітках електронної версії протоколу журі, що публікують на сайті kievoi.narod.ru. У жодному разі неможна змінювати назви й розширення кодів програм. Самі коди програм можна змінювати лише долученням або зміною першого рядка, що містить лише замовлення компілятора.

^ Справжню перевірку взаємодії з системою тестування Kgrader та дотримання технічних умов на прикладах тестових файлів з умови завдань учасник ІІІ етапу олімпіади може провести, виконавши такі дії:

 • скопіювати файли Kgrader.exe і tests*.exe з теки D:\Olimp\Doc у теку D:\Olimp\Work (тут і далі * — номер туру — 1 або 2);

 • запустити на виконання файл D:\Olimp\Work\Kgrader.exe, який створить теку D:\Olimp\Work\Kgrader.10;

 • запустити на виконання файл D:\Olimp\Work\tests*.exe, який створить теку D:\Olimp\Work\tests* після введення пароля, повідомленого в умові завдання;

 • запустити на виконання файл D:\Olimp\Work\Kgrader.10\KGrader.exe;

 • завантажити роботу учасника з робочої теки й завдання з теки D:\Olimp\Work\tests* та здійснити перевірку згідно з інструкцією D:\Olimp\Doc\KGrader.html, з якою можна попередньо ознайомитися на сайті http://kievoi.narod.ru.

^ Питання щодо коректності роботи системи тестуванн приймають лише протягом перших 4 годин 30 хвилин виконання олімпіадного завдання.

За хвилину до припинення роботи учасник знищує непотрібні для системи тесту­вання файли і теки, після чого повідомляє про припинення роботи і показує члену журі чи організаційного комітету відсутність зайвих файлів і тек.

О 15.00 учасники олімпіади виходять з кабінетів, а члени журі створюють електронні копії всіх робіт та відсилають їх голові журі. Після отримання всіх робіт голова журі публікує на сайті kievoi.narod.ru архів тестових файлів до завдань туру з описом ідей розв’язання завдань туру.

^ Учасник позбавляється права участі в олімпіаді й відбірково-тренувальних зборах за спробу змінити налаштування комп’ютера (в тому числі через BIOS), втрутитися у роботу системи тестування чи використати авторські вихідні файли при тестуванні.

До 21.00 дня проведення туру голова журі публікує на сайті kievoi.narod.ru результати перевірки робіт учасників.

^ Розгляд апеляцій проводять протягом трьох днів після дня проведення останнього туру з 15.30 у приміщенні Київського університету імені Бориса Грінченка. Розгляд апеляції здійснюють лише у присутності учасника.

^ Зауваження щодо проведення олімпіади і тестування робіт учасників можна подати голові журі до 9.30 дня розгляду апеляцій електронною поштою за адресою kievoi@yandex.ru або всьому складу журі безпосередньо на апеляції.

^ Склад учасників відбірково-тренувальних зборів команди міста Києва до IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики визначають рішенням журі ІІІ етапу серед переможців III етапу одразу після проведення апеляції та присудження місць переможців.
^ 6.3. Порядок проведення учнівських олімпіад з інформаційних техно­логій у номінаціях: «Офісні технології», «Веб-дизайн», «Комп’ютерна графіка» та «Комп’ютерна анімація»
6.3.1. Цей Порядок рег­ла­ментує особливості проведення III (міського) етапу учнів­ських олімпіад з інформаційних технологій і є орієнтовним при проведенні І­ (шкіль­ного) – ІІ (районного) етапів олімпіад. Внесення змін і доповнень у цей порядок може стосу­ва­тися лише використання новіших версій програмних засобів або розши­рен­ня переліку цих засобів та інформаційного забезпечення прове­ден­ня олімпіад.

Номінації «Веб-дизайн», «Комп’ютерна графіка» та «Комп’ютерна ані­ма­ція» є нова назва традиційних для Києва олімпіад з веб-дизайну, комп’ю­тер­ної графіки й комп’ютер­ної анімації. Номінацію «Офісні техно­логії» запроваджено у зв'язку з запровадженням у 2012 році IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій за завданнями, що стосу­ються виключно використання саме офісних технологій.

^ Дні проведення змагань з кожної номінації різні. Участь в олімпіаді й підведення підсумків за кожною з номінацій незалежне.

Норма пред­ставництва від району: 7 осіб + кількість переможців від району на ІІІ (міському) етапі попереднього навчального року у відпо­від­ній номі­нації.

Учні Українського фізико-математичного ліцею Київського національ­но­го університету імені Тараса Шевченка беруть участь у ІІІ етапі олімпіад окремою командою з такою самою нормою представ­ництва.

Оргкомітети ІІ (районного) етапу олімпіад щонайменше за 20 днів до проведення ІІІ етапу повинні подати звіт про проведення І–ІІ етапів та заявку від району на участь у ІІІ етапі та надсилати в електронному вигляді (Microsoft Office Excel 2003 чи 2007) на адресу kievoit@narod.ru.

Інформаційне забезпечення проведення ІІІ (міського) етапу учнівської олімпіади здійснюється через сайт http://kievoit.narod.ru «Київські учнівські олімпіади з інформаційних техно­логій». Цей сайт містить таку інформацію:

 • чинний Порядок проведення III етапу олімпіади;

 • повідомлення про місце і час для подання заявок на участь у ІІІ етапі;

 • повідомлення про місце і час проведення ІІІ етапу, розподіл учас­ників за місцями проведення (за 5 днів до дня проведення);

 • гіперпосилання на архів робіт учасників з результатами перевірки (не пізніше ніж за три дні після проведення олімпіади та апеляції).

Кожний учасник олімпіади зобов’язаний своєчасно (одразу після пуб­лі­кації) ознайо­митися з цією інформацією. Якщо він не може зробити це само­стійно, то керівник команди району зобов’язаний допомогти йому в цьому.

Передбачено, що учасник олімпіади протягом навчального року готу­ється до участі в олімпіаді, у тому числі за матеріалами сайту: знайомиться з даним Порядком проведення та умовами завдань олімпіад попередніх років.

Завдання ІІІ етапу олімпіади виконують протягом 4 астроно­мічних годин.

^ 6.3.2. Дії учасників безпосередньо перед виконанням завдання

О 9.30 у день проведення олімпіади учасникам олімпіади потрібно прибути у складі команди на місце проведення олімпіади. Мати учнівський квиток або паспорт, який потрібно подавати:

 • охороні при вході у навчальні корпуси;

 • членам організаційного комітету чи журі, за їхньою вимогою, під час реєстрації в аудиторіях у яких виконують завдання олімпіади.

З 9.30 до 9.45 учасники займають робочі місця згідно зі списками, вивішеними при вході у навчальний корпус і попередньо опублікованими на сайті інформаційного забезпечення. У кожному кабі­неті з ПК протягом про­ве­дення ІІІ етапу постійно перебуває представник оргкомітету, який пильнує за дотриманням даного Порядку і приймає роботи учасників, перевіряє правильність заповнення протоколу та вміст тек, що залишають учасники.

З 9.45 до 10.00 учасник олімпіади виконує таку роботу:

 • знайомиться з Правилами техніки безпеки роботи в кабінетах інфор­ма­тики та інформаційних технологій навчання та Правилами поведінки під час проведення олімпіади;

 • знайомиться з Порядком проведення III етапу Київських міських учнів­ських олімпіад з інформаційних технологій, якщо він не зробив це завчасно. Копія даного Порядку розташована на ПК за адресою D:\Olimp\Doc\orderoit.html;

 • перевіряє працездатність роботи ПК:

 • наявність програмного забезпечення згідно з Додатками 1–4;

 • можливість створення і запис файлів у теці D:\Olimp\Work. Лише у ній (чи у її підкаталогах) учасник надалі безпосередньо створює, змінює та знищує файли. Інакше він втрачає право на заміну ПК у разі втрати коректності роботи програм­ного забез­печення;

 • у теці D:\Olimp\Work створює робочу теку, назва якої скла­дається з 9 символів:

  • 2-цифрий запис класу (записують 0 перед одноцифровим номером)+

  • знак підкреслення «_» +

  • 3-цифровий номер аудиторії +

  • знак підкреслення «_» або літера латиниці, якщо така є у номері кабінету (наприклад, А чи В для аудиторії 512 навчального корпусу КУ ім. Б.Грінченка по вул. М.Тимошенка) +

  • 2-цифрий номер ПК, вказаний на моніторі (записують 0 перед одно­цифровим номером, 00 для вчительського ПК).

Наприклад, назва теки D:\Olimp\Work\09_512А07 означає, що її створив 9-класник, який сидів в аудиторії 512А за комп'ютером № 7. Назву теки потрібно ретельно вивірити, бо саме вона вказує автора роботи. Якщо місце зайнято не відповідно до попередньо вивіше­них списків, про це необхідно повідомити представників організаційного комітету до початку виконання роботи. Оцінювати будуть лише файли, розташовані безпосередньо у робочій теці, що мають назви, передбачені умовою завдання, і розширення, перед­бачене програмними засобами згідно із замовчуванням. Робоча тека не має містити вкладених тек. Вміст тек, вкладених у робочу теку, журі не отримає й оцінювати не буде. Останнє не є предметом апеляції. Якщо умовами завдання олімпіади передбачено здавати кілька файлів, всі вони мають задовольняти умови, вказані вище;

 • повідомляє членам журі чи оргкомітету про свою готовність чи неготов­ність до роботи;

 • у разі відсутності переліченого програмного забезпечення на ПК, що виділено учаснику олімпіади, організаційний комітет надає інший ПК з встановленими програмними засобами або має встановити їх на ПК. При цьому час виконання завдання учасником подовжується на час затримки. Таким же чином враховують затримку внаслідок недоліків системного адміністрування.


^ 6.3.3. Програмне забезпечення

Учаснику дозволено користуватися лише апаратним та програмним забезпеченням, що надано організаційним комітетом.
  1   2   3

Схожі:

Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві iconУмови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві
Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві (далі — Умови) визначають порядок їх організації та проведення,...
Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві iconКерівникам нмц управлінь освіти районних державних адміністрацій
«комп'ютерна анімація» 2012-2013 навчального року, додатково до програмного забезпечення, передбаченого чинними Умовами проведення...
Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві iconТа конкурси фахової майстерності
«Про проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2011–2012 навчальному році», розробляється...
Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві iconПорядок проведення ІІІ етапу учнівських олімпіад з інформаційних...
Фіка» та «комп’ютерна анімація» (далі олімпіади) проводяться в місті Києві для заохочення талановитої молоді до розвитку здібностей...
Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві iconНаказ 18
Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 навчальному році
Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві iconНаказ
Про проведення І–іі етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012–2013 навчальному році
Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів...
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики 2013/2014 н р
Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві iconУкраїнських народних казок
Доіппо відбулася нарада щодо проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад
Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві iconУправлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій
Всеукраїнських учнівських олімпіад в 2013/2014 н р. (графік додається) та порядку надсилання завдань II етапу олімпіади з інформатики...
Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві iconПроведення олімпіад розпочати о 10 годині
Вінницької обласної державної адміністрації від 31. 10. 2011р. №459 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2011-2012...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка