Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Грем ’ яцькій зош І-ІІІ ступенів
Скачати 116.92 Kb.
НазваПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Грем ’ яцькій зош І-ІІІ ступенів
Дата конвертації06.03.2013
Розмір116.92 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
Погоджено” “Затверджено”

Голова профкому Наказ директор Грем’яцької ЗОШ І-ІІІ ст.

Грем’яцької ЗОШ І-ІІІ ст від___________ №______

__________________Болотнюк Є.О.

_________Б……… О.Ю.

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію роботи з охорони праці учасників
навчально-виховного процесу в Грем’яцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів


1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про освіту”, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001р. №563.
1.2. Це Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці, а також обов’язки директора та посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників.

1.3. Організація роботи з охорони праці в школі покладається на її директора.

1.4. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників проводиться відповідно до Положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом директора школи від ________ №______

1.5. В школі проводиться навчання учнів з питань охорони життя, здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження побутового травматизму під час викладання курсу «Основи здоровя», проведення бесід та класних годин.

1.6. Інструктажі з питань охорони праці в закладах освіти
проводиться з учнями, працівниками (далі – учасники
навчально-виховного процесу) відповідно до Типового положення. Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності з учнями проводяться одночасно з інструктажами з питань охорони
праці і містять питання охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

^ 2. Обов’язки посадових осіб та організація роботи з охорони праці в закладах освіти.

2.1. Директор:
2.1.1 відповідає за створення безпечних умов начально-виховного процесу згідно з чинним законодавством,міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими
документами з охорони праці, цим Положенням; не дозволяє проведення навчально-виховного процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов для здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
2.1.2 відповідно до Положення про службу охорони праці створює у школі службу охорони праці, яка безпосередньо підпорядковується йому, або призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці та визначає їх функціональні обов’язки; забезпечує функціонування системи управління охороною праці у школі;
2.1.3 призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалі.

2.1.4 затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов’язковим блоком питань охорони праці;
2.1.5 створює і визначає порядок роботи постійно діючої технічної комісії з уведення в експлуатацію нових,реконструйованих навчальних приміщень і обладнання, затверджує
акти приймання;
2.1.6 уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці;
2.1.7 щорічно укладає колективний договір (угоду), що містить розділ охорони праці, та забезпечує його виконання;
2.1.8 організовує роботу шкільної комісії з перевірки готовності закладу освіти до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період;
2.1.9 забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освітою, виконання заходів з охорони праці колективного договору, приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій профспілкового комітету;
2.1.10 на засіданнях ради школи, педради організовує звітування з питань профілактики
травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці колективного договору , видає накази, розпорядження з цих питань;
2.1.11 організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу;
2.1.12 організовує роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів з охорони праці.

2.1.13 організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду:
інструкцій з охорони праці для працівників,інструкцій з безпеки для учнів відповідно до цього Положення; перегляд цих інструкцій здійснюється один раз на 5 років;

2.1.14 сприяє проведенню та бере участь у проведенні адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці;
2.1.15 контролює забезпечення учасників навчально-виховного процесу спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального .
2.1.16 забезпечує навчання з питань охорони праці учасників навчально-виховного процесу та навчання з питань безпеки життєдіяльності учнів з наступною перевіркою знань відповідно до чинного законодавства ;
2.1.17 забезпечує проведення атестації робочих місць за умовами праці;
2.1.18 організовує проведення обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу школи.
2.1.19 здійснює постійний зв’язок з державними органами та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу;
2.1.20 повідомляє за підлеглістю та Міністерству освіти і науки України протягом доби про кожний груповий нещасний випадок або випадок із смертельним наслідком, що трапився з учнем під час навчально-виховного процесу, на виробництві та у побуті;
2.1.21 організовує розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, затверджує акт про нещасний випадок під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних документів, проводить аналіз причин та розробляє заходи
щодо попередження травматизму.

2.2. Заступник директора

2.2.1 організовує і контролює виконання керівниками структурних підрозділів (кабінетів, майстерні, спортзалу) заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу;
2.2.2 забезпечує впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці у навчально-виховний процес; контролює проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів;
2.2.3 здійснює контроль за безпекою навчального обладнання, приладів, хімреактивів, навчально-наочних посібників тощо, що використовуються під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних типових переліків і норм;
2.2.4 здійснює керівництво постійно діючою технічною комісією з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання;
2.2.5 один раз на три роки організовує навчання і перевірку знань працівників закладу освіти з охорони праці, входить до складу комісії з перевірки знань;
2.2.6 контролює у структурних підрозділах проведення інструктажів з питань охорони праці учасників навчально-виховного процесу та інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів; 2.2.7 забезпечує роботу щодо розробки і періодичного перегляду (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці для працівників школи та інструкцій з безпеки для учнів, а
також розділів вимог охорони праці у методичних рекомендаціях до виконання практичних, лабораторних робіт у навчальних кабінетах;
2.2.8 забезпечує розробку інструкцій з охорони праці для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою, які переглядаються один раз на 3 роки ;

2.2.9 бере участь у розробленні розділу з охорони праці колективного договору ;
2.2.10 контролює дотримання працівниками посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці;
2.2.11 бере участь в організації та проведенні адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці;
2.2.12 відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, аналізує обставини нещасних випадків.

2.3. Завідувач кабінетом, майстернею:
2.3.1 несе безпосередню відповідальність за безпечний стан
робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;
2.3.2 не допускає до проведення навчальних занять або робіт
учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу,
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;
2.3.3 вимагає у встановленому порядку забезпечення
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту
учасників навчально-виховного процесу ;

2.3.4 відповідно до цього Положення розробляє і переглядає
(один раз на 5 років) інструкції з безпеки під час проведення
занять у кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях,
навчальних господарствах, спортивних залах тощо;
2.3.5 дозволяє використання обладнання, встановленого в лабораторіях, кабінетах, спортзалі, спортмайданчику передбачене чинними типовими переліками, затвердженими Міністерством освіти і науки України;
2.3.6 проводить інструктажі з охорони праці під час навчального і навчально-виробничого процесу;
2.3.7 проводить або контролює проведення учителем інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів з обов’язковою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять.

2.3.8 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці колективного договору;
2.3.9 терміново повідомляє директора та службу охорони праці закладу освіти про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-виховного процесу, організує при потребі надання потерпілому першої долікарської допомоги, бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

2.4. Учитель, класовод, вихователь,класний керівник:
2.4.1 несе відповідальність за збереження життя і здоров’я учні під час навчально-виховного процесу;
2.4.2 забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці;
2.4.3 організовує вивчення вихованцями, учнями, студентами правил і норм з охорони праці;
2.4.4 проводить інструктажі з учнями;
2.4.4.1 з охорони праці під час проведення виробничої практики і трудового навчання;

2.4.4.2 з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів: вступний на початку навчального року – з реєстрацією в
журналі обліку навчальних занять на сторінці класного керівника, первинний, позаплановий, цільовий інструктажі – з реєстрацією в спеціальному журналі, інструктажі перед початком заняття (нової теми, лабораторної, практичної роботи тощо) – з реєстрацією в журналі обліку
навчальних занять;

2.4.5 здійснює контроль за виконанням учнями правил (інструкцій) з безпеки;
2.4.6 проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед вихованців, учнів під час навчально-виховного процесу;
2.4.7 проводить профілактичну роботу серед вихованців, учнів вимог особистої
безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об’єктах мережі торговлі тощо);
2.4.8 терміново повідомляє директора та службу охорони праці школи про кожний нещасний випадок, що трапився з вихованцем, учнем організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника;
2.4.9 бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.
^ 3. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час позакласної, позашкільної діяльності

3.1. Заступник директора школи з виховної роботи:
3.1.1 уживає необхідних заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов, виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці під час проведення позакласних і позашкільних заходів;
3.1.2 контролює і надає методичну допомогу керівникам клубів, гуртків, спортивних секцій, походів, екскурсій, трудових об’єднань, громадських робіт тощо з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці і відпочинку учнів, запобігання травматизму;
3.1.3 проводить навчання та інструктажі з охорони праці класоводів, класних керівників, учителів та інших осіб, які залучені до організації позакласної, позашкільної роботи;
3.1.4 організовує профілактичну роботу серед учнів з охорони праці під час навчально-виховного процесу;
3.1.5 повідомляє директора та службу охорони праці школи про нещасні випадки, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу під час проведення позакласних,
позашкільних заходів, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілим, бере участь у розслідуванні.

3.2. Керівник клубу, гуртка, секції, тренер:
3.2.1 забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження (інвентарю) тощо.
3.2.2 проводить інструктажі з охорони праці з працівниками та інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями;

3.2.3 не дозволяє працювати учням без відповідного спецодягу, взуття та інших
засобів індивідуального захисту;
3.2.4 терміново повідомляє директора та службу охорони праці школи про кожний нещасний випадок, що стався з учнями під час проведення позакласної, позашкільної діяльності, бере участь у їх розслідуванні, організовує надання першої долікарської допомоги
потерпілому;
3.2.5 веде профілактичну роботу з охорони праці серед учнів.

^ 4. Організація роботи з охорони праці під час адміністративно-господарської діяльності в закладах освіти

4.1. Завідувач господарством:
4.1.1 забезпечує експлуатацію і догляд будівель, споруд і територій відповідно до чинних законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці, керує будівництвом та ремонтами відповідно до будівельних норм і правил;
4.1.2 забезпечує дотримання вимог правил охорони праці під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів, водогрійних котлів;
4.1.3 відповідно до чинних нормативно-правових актів забезпечує дотримання норм переміщення вантажів, санітарно-гігієнічного стану побутових і допоміжних приміщень,
територій;
4.1.4 забезпечує навчальні приміщення, кабінети, господарські і культурно-побутові підрозділи закладу освіти обладнанням та інвентарем відповідно до вимог правил і норм з
охорони праці;
4.1.5 забезпечує учнів, працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального захисту; організовує періодичні випробування діелектричних
засобів захисту, а також облік, зберігання, видачу, прання, сушку, дезінфекцію та ремонт спецодягу;
4.1.6 відповідно до чинних нормативно-правових актів організовує проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв,
водогрійних котлів, аналізи повітря на вміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимірювання освітленості, шуму і вібрації, радіаційний контроль у приміщеннях школи;

4.1.7 організовує навчання персоналу, що обслуговує котли і водонагрівачі, , електричні установки та інші агрегати і механізми підвищеної небезпеки;
4.1.8 організовує зберігання на складах палива, вибухових і отруйних матеріалів, легкозаймистих і горючих рідин, сильнодіючих отрут, обладнання, сировини,
матеріалів відповідно до правил і норм з охорони праці;
4.1.9 розробляє і періодично переглядає інструкції з охорони праці під час виконання конкретних господарських робіт, узгоджує їх із службою охорони праці;
4.1.10 проводить інструктажі з охорони праці, забезпечує навчання з питань охорони праці для техперсоналу;

4.1.11 бере участь у проведенні адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці;
4.1.12 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці колективного договору;
4.1.13 терміново повідомляє керівника і службу охорони праці закладу освіти про нещасні випадки, що сталися з технічними працівниками, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілим.

^ 5. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності

5.1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з учнями. Інструктажі містять питання охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо. Учні, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу.

5.2. Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні до школи
учня проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності класними керівниками.
Програма вступного інструктажу розробляється в школі на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності. Програма та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності затверджуються наказом директора школи.

5.3. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.

5.4. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності
проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, майстерні, спортзалі тощо, наприкінці навчального року перед початком канікул, а також за межами закладу освіти, де
навчально-виховний процес пов’язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров’я факторів. Первинний інструктаж проводять вчителі, класоводи,
вихователь, класні керівники. Цей інструктаж проводиться з вихованцями, учнями, а також з батьками, які беруть участь у позанавчальних заходах. Первинний інструктаж також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

5.5. Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті, майстерні, спортзалі та іншому робочому місці. Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо)
реєструється в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку.

5.6. Позаплановий інструктаж з вихованцями, учнями,проводиться у разі
порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки тощо), у разі нещасних випадків за межами школи. Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі
реєстрації інструктажів що зберігається в кожному кабінеті, майстерні, спортзалі.

5.7. Цільовий інструктаж проводиться з учнями, школи у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів

Схожі:

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Грем ’ яцькій зош І-ІІІ ступенів iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про освіту» І поширюється на навчальний заклад – зош...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Грем ’ яцькій зош І-ІІІ ступенів icon№2 до підпункту 45. 8 Положення про організацію роботи з охорони...
Додаток №2 до підпункту 45. 8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Грем ’ яцькій зош І-ІІІ ступенів iconЗолочівська районна державна адміністрація
На виконання ст. 20 Закону України "Про охорону праці", Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Грем ’ яцькій зош І-ІІІ ступенів iconЗолочівська районна державна адміністрація
На виконання ст. 20 Закону України "Про охорону праці", Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Грем ’ яцькій зош І-ІІІ ступенів iconНаказ
Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Грем ’ яцькій зош І-ІІІ ступенів iconПро організацію роботи з охорони
На виконання вимог Закону України ”Про охорону праці”, “ Положення про організацію охорони праці учасників навчально виховного процесу...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Грем ’ яцькій зош І-ІІІ ступенів iconЗаслухати на колегії відділу освіти відповідальних осіб за організацію...
З метою створення безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу,...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Грем ’ яцькій зош І-ІІІ ступенів iconОбовязки посадових осіб з охорони праці в закладах освіти витяг з...
Витяг з Положення про організацію роботи праці учасників навчально – виховного процесу в установах І закладах освіти затверджено...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Грем ’ яцькій зош І-ІІІ ступенів iconВідділ освіти білоцерківської районної адміністрації маловільшанська...
На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 01 серпня 2001 року №563 Положення про організацію охорони праці учасників...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Грем ’ яцькій зош І-ІІІ ступенів iconО. В. Заболотний О. А. Нагула положення
Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виробничого процесу в відділі освіти Сквирської райдержадміністрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка