Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання
НазваРобоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання
Сторінка10/11
Дата конвертації26.02.2013
Розмір1.36 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Практична робота № 6

«Контроль в організації»

План заняття

 1. Ознайомлення з контролем, як з однією із функцій менеджменту.

 2. Розгляд видів контролю в організації.

 3. Ознайомлення із процесом контролю в організації.


Теоретичний матеріал до теми

Контроль – це вид управлінської діяльності по забезпеченню процесу, за допомогою якою керівництво організації визначає, наскільки правильними є його управлінські рішення, а також вибирає напрями здійснення необхідних коректив. Основним завданням контролю є процес забезпечення досягнення місії і цілей організації. Необхідність контролю визначають такі фактори:

невизначеність середовища;

 • небезпека виникнення кризових ситуацій;

 • доцільність підтримки успіху організації;

 • тиск з боку конкурентів;

 • боротьба за ринки збуту товарів та інше.

Контроль в умовах ринку с однією з найважливіших функцій менеджменту. На підприємствах західних країни є штати контролерів всередині підприємств. Вони перевіряють підприємства в цілому, здійснюючи стратегічний та поточний контроль записів, сфери розвитку та збуту, фінансів тощо. В процесі поточної діяльності контролер постійно аналізує всі сторони діяльності підприємства з точки зору їх відповідності тактичним цілям. Він подає керівництву необхідну інформацію для прийняття відповідних рішень. Окрім того існують спеціальні аудиторські фірми для виконання контролюючих функцій..

Метою контролю с сприяння найбільшій відповідності фактичних результатів очікуваним. Тому види контролю відрізняються за часом його здійснення в процесі управління організацією. Розрізняють попередній, поточний та підсумковий види контролю.

Попередній контроль реалізується через правила, процедури, поведінку тощо. Цей вид контролю застосовується до ресурсів – людських, матеріальних, фінансових тощо.

Поточний контроль здійснюється безпосередньо при виконанні робіт. Об’єктом контролю є працівники, роботу яких контролюють їх начальники. Він базується на вимірі фактичних результатів роботи. Таким чином для виконання поточною контролю апарату управління необхідною є система зворотнього зв’язку. При поточному контролі зворотній зв'язок використовується в ході виконання роботи.

В рамках підсумкового контролю зворотній зв'язок використовуєгься після виконання роботи. Він необхідний для врахування організацією можливих майбутніх операцій, з якими буде мати справу організація, а також для забезпечення мотивації співробітників.

В процесі управлінського контролю виділяють три етапи:

1. Розробку стандартів і критеріїв.

2. Порівняння реальних результатів з прийнятими стандартами і критеріями.

3. Здійснення необхідних юридичних дій.

Розробка стандартів потребує обмеження в часі, конкретизації критеріїв, забезпечення реальності показників; забезпечення можливості прогнозування показників і результатів.

Порівняння досягнутих результатів з розробленими стандартами здійснюється за такими етапами:

 • встановлення масштабу допустимих відхилень і принципів вимірювання конкретних результатів;

 • вимірювання результатів, передавання і розповсюдження інформації про конкретні результати;

 • оцінка інформації про отримані результати, обґрунтування висновків на засадах порівняння результатів і стандартів;

Коригуючи дії базуються на виборі таких рішень:

 • невжиття заходів;

 • усунення відхилень;

 • перегляд стандартів;

 • поєднання кількох попередніх відхилень.


Завдання до виконання

З метою проведення аналізу розглянути наведені нижче ситуації.

Ситуація 1.

Корпорація «Дженерал Електрік Кредіт» (ДЕК) є неконсолідованим дочірнім підприємством, яке повністю належить фірмі «Дженера.і Електрік». Компанія має в США більше, як 100 контор та 6700 співробітників. Це друга за розміром у світі кредитна компанія, пов'язана із 22 різними видами економічної діяльності. Всі ці види діяльності об'єднані в п'ять основних відділень, які централізовано проводять деякі види діяльності, такі як аналіз, бухгалтерський облік, сплата податків і планування бізнесу.

ДЕК має декілька відділень, які здійснюють пошук і розробку фінансових інвестицій. Компанія бере участь у фінансуванні багатьох підприємств різних сфер діяльності – від систем кредитування відносин клініка-пацієнт, до розвідки нафти та буріння свердловин.

Сама природа кредитного бізнесу і децентралізована структура ДЕК повинні були б зробити проблематичним управління компанію. Однак, віце-президент і головний бухгалтер – аналітик фірми вимічає, що в компанії є три види важелів управління.

На верхньому рівні ДЕК використовує ті ж економічні важелі, що й більшість великих компаній: фінансові бюджети, внутрішні і зовнішні перевірки. Другий тип важелів управління – це аналіз усіх угод. Число рівнів в цьому процесі аналізу залежить від розміру угоди. Таким чином для невеликої угоди може знадобитися два або три рівня аналізу. Дійсно велика угода розглядається керівництвом відділення, а в окремих випадках – радою директорів. Третій тип органів контролю (важелів управління) використовується на найнижчих рівнях організації. Система контролю включає звіти про доходи і витрати на рівні відділення із використанням децентралізованих бюджетних матриць і процедур звітності.

Запитання:

1. Обговоріть ступінь використання і простоти трирівневої системи контролю.

2. Чи потрібен контроль у даному випадку?

3. Чи забезпечує така система контролю базу для оперативного управління і стратегічного контролю?

Ситуація 2

Для кого працюють фірми – для акціонерів чи менеджерів? Це питання бую поставлене найбільшим в США пенсійним фондом – Каліфорнійським фондом пенсійною забезпечення державних службовців (КФПЗДС). Кожний рік КФПЗДС аналізує діяльність 1300 компаній, в які він вклав кошти, заносячи до «чорного списку» ті компанії, які поспимо мають погані результати. Якщо фонд виявляє, що інтереси акціонерів приносяться в жертву інтересам керівництва, тоді він вживає заходи для інформування акціонерів про те, як ідуть справи в цих компаніях.

Маючи капітал приблизно в 58 млрд. доларів, інвестиції в 1300 компаніях (біля 1 % в кожній з них) КФПЗДС має значну вагу в радах директорів. Цей інституціональний інвестор є лідером руху акціонерів, успішно впливаючи на політику таких великих корпорацій як «Ейвон», «Дженерал Моторс», «Геркулес», «Скотт Пейперс», «Оксідентал» та ін.

Коли рада директорів однієї із цих корпорацій проголосувала за підвищення на 103 % (11,4 млн доларів ) заробітної плати свого виконавчого директора в той час, як прибутки компанії зросли лише на 4 %, КФПЗДС очолив акцію протесту акціонерів. Не досягнувши успіху у цьому випадку пенсійний фонд домігся угоди, за якою комітети, що вирішують питання про винагороду, повинні складатися з директорів, які не є службовцями компанії.

Компроміс – це типовий різновид успіху, який привертає увагу до КФПЗДС – організації, з якою треба рахуватися.

«Моя думка така, що корпорація працює значно краще, коли менеджери є підзвітними акціонерам» - каже юрист фонду Річард Копс. Фонд часто починає із того, що висуває формальну пропозицію про утворення консультативного комітету акціонерів. Багато компаній з надією на можливість запобігання боротьби за спиною акціонерів зі сторони супротивника, але при цьому не бажаючи втрачати владу, погоджуються на більш часті зустрічі з акціонерами. На цій стадії фонд відмовляється від своєї формальної пропозиції і починає переговори з менеджерами.

Виконавчий директор фонду Дейл і Хенсон має думку про те, що це вже великий успіх. Донедавна інтереси акціонерів, як правило, ігнорувались. Наприклад, коли представники фонду вперше звернулись до компанії «Ейвон», вони навіть не змогли організувати зустріч з виконавчим директором фірми. Тепер керівництво «Ейвон» погодилося зустрічатися два рази на рік зі своїми основними інвесторами.

Думаючи, що аутсайдери будуть більш уважно відноситися до акціонерів, фонд запропонував таким компаніям як «Дженерал Моторс» вибирати незалежних директорів. Рада директорів – це зв’язуючи ланка між фондом і компанією, це ті люди, яких фонд має право висувати і за яких він може голосувати. Саме їм інституціональні інвестори будуть з часом приділяти все більшої уваги.

Коли певний інвестор розпочав спробу скупки акцій «Локхід», мотивуючи це низькою ефективністю управління, фонд погодився і проголосував проти діючої ради директорів фірми.

Спроба придбати контрольний пакет акцій завершилась невдачею, але виконавчий директор компанії «Локхід» почав регулярні переговори з фондом.

Запитання:

1. Хто повинен контролювати діяльність корпорації: акціонери чи менеджери і чому?

2. Яку іншу тактику може використовувати організація акціонерів, щоб здійснювати вплив на менеджерів?

3. Назвіть два приклади, коли діяльність менеджерів компанії по запобіганню скупівлі її акцій іншою компанією, може суперечити інтересам акціонерів.
Практична робота № 6

«Комунікації в системі управління організацією»

План заняття

1. Ознайомлення з поняттям «комунікація» і її місце в процесі управління.

2. Ознайомлення з класифікацією комунікаційних процесів в організації.

3. Ознайомлення з основними перепонами на шляху міжособових комунікацій. Вдосконалення спілкування.
^ Теоретичний матеріал до теми

Управління в організації реалізується через людей. Одним з найважливіших інструментів управління в руках менеджера с інформація. Менеджер використовує та передає певну інформацію, отримує на неї зворотній сигнал для здійснення управління своїми підлеглими. Успіх такого керівництва залежить від його спроможності ефективно передавати інформацію. Ефективність передачі інформації оцінюється ефективністю сприйняття даної інформації тими, для кого вона призначена. Багато менеджерів розуміють важливість цієї проблеми і приділяють їй багато уваги.

Комунікація – це інформаційна взаємодія між людьми, організаціями.

Комунікаційний процес – це обмін інформацією між двома і більше особами.

Комунікації поділяються на дві групи: організаційні та міжособові. Організаційні комунікації існують між організацією і зовнішнім середовищем, між рівнями організації, її підрозділами. В останньому випадку комунікації можуть здійснюватися від вищих рівнів управління до нижчих, від нижчих до вищих, між різними підрозділами на одному рівні, між менеджером і робочою групою через неформальні комунікації.

У процесі обміну інформацією (комунікації) можна виділити чотири базові її елементи: відправник – це особа, яка генерує ідеї або збирає інформацію і передає її повідомлення; власне інформація закодована за допомогою символів; канал – засіб передачі інформації; одержувач – особа якій адресована інформація.

Під час обміну інформацією відправник і одержувач проходять кілька взаємопов'язаних етапів, а саме: формування або вибір ідеї (зародження ідеї); кодування і вибір каналу (перетворення ідеї на повідомлення за допомогою слів, жестів, інтонації, тощо); вибір способу передачі за допомогою будь-якого виду зв'язку; передача повідомлення (ідеї); декодування (переклад символів відправника в думки отримувача); здійснення зворотнього зв'язку.

В процесі управління людьми значну частину робочого часу керівник витрачає на міжособовий обмін інформацією. Міжособові бар'єри в обміні інформацією можуть бути зосереджені на рівні сприйняття, зворотніх зв'язків, невміння слухати, невербальних символів.

1. Перешкоди, зумовлені сприйняттям, можуть бути зумовлені конфліктами у сферах компетенції відправника і одержувача, розходженням між судженнями, протиріччям між інформацією і власним досвідом (раніше визначеними поняттями), соціальними станами людей.

2. Семантичні бар'єри. Семантика вивчає способи використання слів і значень слів. Слова (символи) можуть мати неоднакові значення для різних цілей.

3. Поганий зворотній зв'язок. Зворотній зв’язок дає можливість встановлювати, чи дійсно повідомлення, яке прийняв одержувач, тлумачиться правильно.

4. Невміння слухати. Ефективна комунікація можлива, коли людина однаково точна, відправляючи і приймаючи інформацію. Вміння слухати і почути є важливою характеристикою менеджера.

5. Невербальні перешкоди. У невербальній комунікації використовуються будь-які символи, окрім слів. Вони виникають при використанні невербальних символів (рухи тіла, жести, norляди, пози, якість голосу, частота мови, сміх).

Відомі правила ефективного слухання професора Кіта Девіса:

 • перестаньте розмовляти;

 • допоможіть співрозмовнику розслабитися;

 • покажіть співрозмовнику, що ви готові слухати;

 • усуньте моменти, що роздратовують;

 • переживайте із співрозмовником;

 • будьте терплячими;

 • стримуйте свій характер;

 • не допускайте суперечок або критики;

 • задавайте питання.


Завдання до виконання

Завдання 1. Вибір індивідуального стилю керівництва колективом є одним з найважливіших завдань для менеджера. Звичайно виділяють 5 основних стилів керівництва.

1. Невтручання — низький рівень піклування про виробництво і людей. Керівник не керує, багато завдань виконує сам. Рівень делегування дуже малий.

2. Тепла компанія — високий рівень піклування про людей. Прагнення до встановлення дружніх відносин, приємної атмосфери та зручного темпу роботи. При цьому керівника не дуже хвилює, які результати будуть досягнуті.

3. Задача — увага керівника повністю зосереджується на виробництві. Підлеглим або зовсім не приділяється увага, або вона дуже мала.

4. Золота середина — керівник у своїх діях намагається орієнтуватися як на інтереси людей, так і на виконання задач. Керівник вимагає дуже багато від співробітників, але й не займається потуранням.

5. Команда — керівник повністю орієнтований на досягнення оптимального з'єднання інтересів людей і виробництва. Спільні обов'язки, які беруть керівник і підлеглі для досягнення цілей організації, ведуть до довіри і поваги у взаємовідносинах.

Дайте відповідь на слідуючи питання:

 1. Який стиль керівництва, на ваш погляд, є найкращим? Обгрунтуйте свою думку.

 2. Чи залежить стиль керівництва від типу організації, її розміру і т.і. ?

 3. Чи залежить стиль керівництва організацією від складності виробництва, рівня підготовки, освіти підлеглих?


Завдання 2. Тест

Щоб визначити ваше вміння слухати, треба відповісти на 10 запитань. Відповідь оцінюється таким числом балів: «майже завжди» – 2 бали, «у більшості випадків» – 4 бали, «інколи» – 6 балів, «рідко» – 8 балів, «майже ніколи» – 10 балів.

Запитання:

 1. Чи намагаєтесь Ви «згорнути» бесіду в тих випадках, коли її тема (або співрозмовник) вам нецікаві?

 2. Чи дратують вас манери Вашого співрозмовника?

 3. Чи може невдалий вираз співрозмовника спровокувати Вас на різкість або грубість?

 4. Чи зможете Ви вступити у бесіду з незнайомою або мало знайомою Вам людиною?

 5. Чи маєте Ви звичку перебивати співрозмовника?

 6. Чи робите Ви вигляд, що уважно слухаєте, а самі думаєте про інше?

 7. Чи змінюється Ваш тон, голос, вираз обличчя в залежності від того, хто є Вашим співрозмовником?

 8. Чи змінюйте Ви тему розмови, якщо співрозмовник торкнувся неприємної для Вас теми?

 9. Чи виправляєте Ви співрозмовника, якщо в його мові зустрічаються невірно вимовлені слова, назви, або є вульгаризми?

 10. Чи буває у вас поблажливо-лекторський тон, або тон із відтінком зневаги і іронії по відношенню до співрозмовника?

Треба нагадати, що найбільш точну відповідь Ви отримаєте, відповідаючи з максимальною щирістю на поставленні запитання.

Якщо Ви набрали суму більшу, ніж 62 бали, тоді Ви слухач «середнього рівня». Тобто, чим більш у Вас балів, тим в більшій мірі у Вас розвинене вміння слухати.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Основи охорони праці” для студентів ііі–іv курсів технологічних спеціальностей...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconПрограма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання...
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплоенергетика” для студентів за фахом мч, мс, лв, омт денної та заочної форм...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» для студентів...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconЗатверджую
Робоча програма дисципліни "Основи iнформатики та обчислювальної техніки" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка