Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання
НазваРобоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання
Сторінка6/11
Дата конвертації26.02.2013
Розмір1.36 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Рис. 8. Продуктова організаційна структура
Керівник підприємства

Постачання
Виробництво
Фінанси
Маркетинг
Кадри
Збут

Керівник в регіоні «схід»
Керівник в регіоні «центр»
Керівник в регіоні «захід»Постачання
Виробництво
Фінанси
Маркетинг
ЗбутЦех 1Цех 2
Цех 3

Цех N
Рис. 9. Регіональна організаційна структура
Керівник підприємства

Постачання
Виробництво
Фінанси
Маркетинг
Кадри
Збут

Керівник по роботі із споживачами «А»
Керівник по роботі із споживачами «Б»
Керівник по роботі із споживачами «В»Постачання
Виробництво
Фінанси
Маркетинг
ЗбутЦех 1Цех 2
Цех 3

Цех N
Рис. 10. Організаційна структура, що орієнтована на споживача
Організаційна структура на базі стратегічних одиниць бізнесу використовується в організації тоді, коли вона має декілька самостійних відділень близького профілю діяльності. В такому випадку для координації їхньої роботи створюються спеціальні проміжні управлінські підрозділи між відділеннями і вищим керівництвом. Такі підрозділи очолюють заступники вищого керівника і вони отримують статус стратегічних одиниць бізнесу (рис. 11).

Матрична організаційна структура відтворює в організаційній побудові підприємства два напрямки керівництва, а саме: вертикальний напрямок – керівництво структурними підрозділами організації; горизонтальний напрямок – керівництво окремими проектами або програмами, для реалізації яких залучаються люди і ресурси різних підрозділів організації. При такій структурі встановлюється розподіл прав менеджерів, які керують підрозділами, і менеджерів, які керують виконанням проектів (рис. 12).
Керівник підприємства

Постачання
Виробництво
Фінанси
Маркетинг
Кадри
Збут

Керівник стратегічної одиниці (бізнес-одиниці) № 1
Керівник стратегічної одиниці (бізнес-одиниці) № 2Постачання
Виробництво
Фінанси
Маркетинг
ЗбутЦех 1Цех 2
Цех 3

Цех N
Рис. 11. Організаційна структура на базі стратегічних одиниць бізнесу (бізнес-одиниць).Керівник підприємстваКоординатор проектів
Функціональна частина


Виробництво
Наукові досліди і розробки
Поста-

чання
Фінанси
Кадри
проекти


Керівник проекту «А»
0
0
0
0
0Керівник проекту «Б»
0
0
0
0
0
Керівник проекту «Я»
0
0
0
0
0

0 – функціональні групи для кожного з проектів
Рис. 12. Матрична організаційна структура

В більшості організацій використовується функціональна і дивізіональна організаційні структури. Кожна з них має свої переваги і недоліки.

Функціональна структура характеризується стабільністю (найбільш ефективна в стабільному середовищі); економією на управлінських витратах; спеціалізацією і компетентністю; швидким вирішенням нескладних проблем, які знаходяться в компетентності однієї функціональної служби; орієнтацією на діючі технології і ринок, що склався; орієнтацією на цінову конкуренцію.

Дивізіональні оргструктури характеризується гнучкістю; оперативністю прийняття рішень; міждисциплінарним підходом; швидким вирішенням складних міжфункціональних проблем; орієнтацією на нові технології і ринки; орієнтацією на не цінову конкуренцію.

В основу розробки структури організації треба закладати такі принципи; єдиноначальність, оптимальний розподіл обов'язків, оптимальна кількість рівнів, інформаційна забезпеченість керівника, присутність контролю, єдність первинної інформації, оптимальність інформаційного навантаження, зацікавленість виконавця в результатах роботи.

Вибір тієї чи іншої організаційної структури залежить від ряду факторів. Найбільш суттєвими з них є обсяг і різноманітність діяльності; географічне розміщення організації; технологія; відношення до організації вищого керівництва і співробітників; динамізм зовнішнього середовища; галузь діяльності; стратегія, яка реалізується організацією.

При оптимізації чи розробці організаційної структури використовується така основна вихідна інформація, як характеристика об'єкта управління, матеріальні і інформаційні зв'язки об'єкта, перелік задач управління. На базі цієї інформації з використанням оціночних параметрів (затрати на функціонування системи управління, напруженість роботи в підрозділах, інформаційне навантаження на співробітників, час обробки інформації, час реагування на виробничі збої і оперативні запити, час вирішення задач управління, кількість помилок в управлінських рішеннях тощо) визначаються параметри організаційної структури. До них відносяться кількість рівнів управління, кількість підрозділів, їх підпорядкованість, кількість підлеглих, розподіл обов'язків, розподіл працюючих, ступінь автоматизації, маршрути руху інформації.

При розробці і оптимізації організаційних структур необхідно пам’ятати про такі правила:

 • Кожна функція, яка реалізується організацією, повинна бути закріплена за конкретною службою.

 • Неприпустиме закріплення однієї функції за двома або більше підрозділами чи службами.

 • В ієрархії служб не повинно бути підпорядкування одному суб'єкту управління більш, як шість-сім об'єктів.

Розробку організаційної структури можна виконувати в декілька етапів, а саме:

 • Визначення видів діяльності, продуктів, послуг, які є в організації.

 • Визначення переліку напрямків і функцій, що забезпечують діяльність організації.

 • Визначення переліку функцій менеджменту, які реалізовуються в організації.

 • Визначення переліку структурних підрозділів організації.

 • Закріплення видів діяльності, функцій менеджменту за структурними підрозділами організації.

 • Розробка схеми організаційної структури організації.

Перші чотири етапи пов'язані з інвентаризацією і складанням переліків видів діяльності, функцій, структурних підрозділів. В процесі організаційної інвентаризації всі об'єкти обліку з наведених вище позицій виявляються, фіксуються, розміщуються в списки і нумеруються. Результати інвентаризації представляються в системно складених формах. Нижче наведені приклади заповнення форм для деякої компанії «Прогрес».

Форма 1

Перелік основних напрямків діяльності компанії «Прогрес»

Код напрямку

Напрямок

Код бізнесу

Бізнес-проект

1

Торгівля

1.1

Торгівля кавою

2

Торгівля

1.2

Торгівля килимами і килимовим покриттям

3

Торгівля

1.3

Торгівля оздоблювальними матеріалами


На етапі 5 необхідно визначити зони відповідальності організаційних підрозділів (ланок) за реалізацію видів діяльності і функцій. В цьому випадку використовують технологію, що називається «метод проекції». При реалізації методу треба закріпити види діяльності і функції за організаційними підрозділами (ланками). Технічно це робиться шляхом складання матриць типу: види діяльності (форма 1) – організаційні підрозділи (ланки) (форма 4); функції забезпечення напрямків діяльності (форма 2) – організаційні підрозділи (форма 4); основні функції менеджменту (форма 3) – організаційні підрозділи (форма 4). Обробка матриць виконується по такій технології: якщо визначений підрозділ (ланка) виконує дану функцію або вид діяльності, тоді на її перетині відповідного рядка і відповідного стовпчика проставляється хрестик, а якщо ні – тоді нулик.


Форма 2

Перелік основних функцій забезпечення напрямків діяльності

компанії «Прогрес»

Код функціо-нального напрямку

Функціональний напрямок

Код функції

Функція забезпечення

1

Організація закупок

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Пошук постачальників

Замовлення товарів

Укладання контрактів

Цінова політика по закупкам

2

Організація збуту

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Укладення договорів реалізації

Реалізація продукції оптовим і роздрібним покупцям

Контроль роботи власних магазинів роздрібної торгівлі

Цінова політика по збуту

3

Організація зберігання

2.3.1

Забезпечення роботи складу

4

Організація транспортного забезпечення

2.4.1

Забезпечення діяльності компанії транспортом, господарськими і інженерними послугами

5

Технічне забезпечення

2.5.1

2.5.2

Забезпечення оргтехнікою

Комп'ютеризація

6

Аудиторське забезпечення

2.6.1

2.6.2

Оцінка фінансового стану фірми

Контроль і консультації бухгалтерії


Форма З

Перелік основних функцій менеджменту компанії«Прогрес»

Код компонента менеджера

Компоненти менеджменту

Код функції

Функції менеджменту

1

структура

3.1.1

3.1.2

Організаційна структура

Фінансова структура

2

фінанси

3.2.1

3.2.2
3.2.3

Ведення операційних бюджетів

Ведення бюджетів руху операційних коштів

Ведення бюджету доходів і витрат

3

облік

3.3.1

3.3.2

Ведення бухгалтерського обліку

Ведення обліку реалізації бізнес-плану

4

маркетинг

3.4.1

Проведення маркетингових досліджень

5

економіка

3.5.1

Управління витратами

6

бізнес-планування

3.6.1

Розробка бізнес-плану

7

персонал

3.7.1

Підбір і керівництво персоналом

Форма 4

Перелік основних функцій менеджменту компанії«Прогрес»

Код групи

Група організаційних ланок

Код організаційних ланок

Назва

1

комерційна діяльність

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6
4.1.7
4.1.8

Керівництво комерційної служби

Комерційна служба

Відділ закупівель

Митний відділ

Відділ маркетингу і реклами

Відділ збуту

«Альфа» – фірма, що реалізує бізнес-напрямок № 1

«Бета» – фірма, що реалізує бізнес-напрямок № 2

«Дельта» – фірма, що реалізує бізнес-напрямок № 3

2

фінансова служба

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

Керівництво фінансової служби

Фінансовий відділ

Планово-економічний відділ

Бухгалтерія

3

виконавча дирекція

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4
4.3.5
4.3.6

4.3.7

Керівництво виконавчої дирекції

Служба керівництва справами

Секретаріат керівництва

Юридичний відділ

Відділ кадрів і керівництва персоналом

Адміністративно-господарський відділ

Технічний відділ

Відділ охорони і економічної безпеки


У відповідності з кількістю ланок (підрозділів) (задають рядки) і функцій (задають стовпчики), розмірність подібних матриць вже для маленьких компаній може бути від 5х10 до 10х20, тобто від 50 до 200 позицій. Для середніх – 20х30 (600 позицій). Для крупних – 50х100 (5000 позицій) і більше. Завершує розробку організаційної структури нижче наведена схема організаційної структури, на якій відображені структурні підрозділи і їх підпорядкованість Для компанії «Прогрес» така схема наведена на рис. 13.

При розробці організаційної структури має місце такий загальний порядок:

 • Створення робочої групи, призначення керівника.

 • Ознайомлення з методикою і переліком питань по обстеженню організаційної структури організації.

 • Ознайомлення з прикладом сповнення форм 1-4.

 • Проведення обстеження організаційної структури організації і заповнення форм 1-4.

 • Підготовка проекту організаційної структури.

 • Затвердження організаційної структури.

 • Підготовка і затвердження наказу по організації про впровадження нової організаційної структури.


Схема організаційної структури компанії «Прогрес»

Керівництво компанії


Генеральний директор


Комерційний директор
Фінансовий

директор
Виконавчий директор4.1.14.2.1


4.3.1


4.1.24.2.2


4.3.2


4.1.34.2.3


4.3.3


4.1.44.3.4


4.1.54.3.5
4.3.6
4.3.7
4.1.6 «Альфа»
4.1.7 «Альфа»
4.1.8 «Альфа»


Рис. 13. Схема організаційної структури компанії «Прогрес»

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Основи охорони праці” для студентів ііі–іv курсів технологічних спеціальностей...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconПрограма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання...
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплоенергетика” для студентів за фахом мч, мс, лв, омт денної та заочної форм...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» для студентів...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconЗатверджую
Робоча програма дисципліни "Основи iнформатики та обчислювальної техніки" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка