Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання
НазваРобоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання
Сторінка7/11
Дата конвертації26.02.2013
Розмір1.36 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Завдання до виконання

Накреслити схему організаційної структури автотранспортного підприємства, яке має на балансі такі транспортні засоби: бортові універсальні автомобілі, автомобілі-самоскиди, автомобілі-фургони, спеціальні автомобілі.


Практична робота № 4

«Планування роботи підприємницької

діяльності транспортного підприємства»

План заняття

  1. Визначення особливостей підприємницького стилю управління організацією.

  2. Бізнес-план і необхідність його розробки.


^ Теоретичний матеріал до теми

Під бізнесом розуміється діяльність, що спрямована на виробництво товарів (послуг, робіт), які б задовольняли потреби споживачів, та одночасно надавала можливість одержання прибутку. Бізнесмен – це власник капіталу, що перебуває в обороті і приносить прибуток. Він не обов'язково керує підприємством, людьми або виробництвом. Керівництво найчастіше здійснює менеджер. Менеджер – це найманий на управлінську посаду спеціаліст, у розпорядженні якого знаходяться люди і ресурси.

Отже, менеджмент у бізнесі – це управління комерційними, господарськими організаціями, які займаються виробництвом товарів, наданням послуг або посередницькою діяльністю.

Підприємництво – це здебільшого окремий випадок бізнесу. Підприємець — це людина, яка здійснює бізнес, починає нову справу, реалізує певні нововведення, вкладає власні кошти у новий бізнес, беручи на себе, при цьому, певний ризик. У наших умовах переходу до ринку переважають саме підприємці, тому велике значення має управління підприємницькою діяльністю.

Оскільки всі підприємці приймають активну участь у формуванні цілей свого підприємства і, у абсолютній більшості випадків, управляють цим підприємством на початку його діяльності, всіх їх можна вважати менеджерами.

Підприємства, які знаходяться в умовах динамічного зовнішнього середовища, повинні не чекати змін і потім реагувати на них. Керівники цих організацій повинні діяти і думати як підприємці, тобто підприємливий менеджер активно шукає можливості, він ризикує, з тим, щоб добитися змін, які на його погляд дозволять підприємству вижити в умовах гострої конкурентної боротьби. Підприємливість необхідна на кожному рівні управління. Важливі підприємницькі дії, які пов'язані із значним ризиком для підприємства, потребують рішень, які приймаються на вищому рівні управління. Керівники на всіх рівнях повинні шукати можливість вдосконалення роботи на своїй ділянці, використовуючи для цього підприємницький стиль керівництва.

Виникнення ідеї особистого бізнесу (початок підприємницької діяльності) ставить перед підприємцем багато різноманітних запитань, таких як визначення кола споживачів, сегменту на ринку, процедури реалізації товарів чи послуг, визначення розміру первинного капіталу тощо. Ніхто, окрім самого підприємця, не зможе відповісти на ці запитання. Результатом довгих роздумів, критичного аналізу і пошуку відповідей на різні питання реалізації підприємницької ідеї і є бізнес-план.

Бізнес-план – це письмовий документ, в якому викладена суть підприємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації, та охарактеризовані ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості його управління.

В бізнес-плані формулюються цілі і задачі. Оцінюються сильні і слабкі сторони майбутньою бізнесу, подається аналіз ринку і його можливостей, викладаються ключові моменти функціонування фірми в умовах ринку, оцінюються необхідні для ведення бізнесу ресурси (матеріальні, людські, фінансові).

Розробка бізнес-плану є досить складним і трудомістким процесом. Досвід та практика засвідчують, що успіх підприємницької діяльності визначається трьома факторами:

  • правильним розумінням реальної ситуації в поточний момент часу;

  • чітким визначенням цілей підприємницької діяльності;

  • якісним плануванням діяльності фірми.

Саме бізнес-план допомагає вирішити всі ці проблеми. Тобто бізнес-план, по-перше, – це засіб, за допомогою якого можна управляти своїм бізнесом.

По друге, розробка бізнес-плану змушує підприємця моделювати ситуації і розглядати проблеми, що можуть стати на заваді успіху підприємницького починання. Це дозволяє деяким чином підготуватися до тих складностей, що чекають на підприємця.

По третє, на початковому етапі утворення свою бізнесу, бізнес-план є основним інструментом комунікацій між підприємцем і зовнішнім оточенням. Цей план повинен переконати майбутніх постачальників, клієнтів та працівників у тому, що підприємець має реальну програму реалізації підприємницької ідеї.

По четверте, в процесі розробки бізнес—плану розвиваються здібності підприємця як менеджера. При цьому він отримує досвід оцінки конкурентів, засобів просування товарів на ринок, використовування переваг свою бізнесу, фінансового планування, розробки різних сценаріїв діяльності.

І останнє. Бізнес-план – це засіб залучення позиковою капіталу, який необхідний для розвитку бізнесу. Бізнес-план забезпечує не тільки виробничу, ринкову, організаційну, але й фінансову інформацію про майбутню фірму Ця інформація дозволяє зробити висновок про те, який необхідний розмір початкового капіталу, який план витрачання і повернення кредитів, яка ступінь ризику бізнесу тощо. Таким чином бізнес-план – це основа конструктивних відносин з потенційними інвесторами, тобто тими, у кого передбачається позичати гроші для реалізації підприємницької ідеї.

Розроблюючи бізнес-план, підприємець старанно аналізує всі економічні аспекти своєї ідеї, ще і ще перевіряє її раціональність і реалістичність. Можливо, що в результаті підготовки бізнес-план з'ясується той факт, що перепони на шляху реалізації підприємницької ідеї не можуть бути усунені чи переборені. Тоді проект може залишитися тільки на папері. Це не дуже приємно. Але це набагато краще, аніж коли на реалізацію проекту вже витрачені кошти, час і сили підприємця.
^ Завдання до виконання

З використанням наведеної нижче форми бізнес-плану розробити бізнес-план, головною метою якою є отримання кредиту для початку підприємницької діяльності. Вид підприємницької діяльності узгоджується з викладачем.

Бізнес—план

Персональна інформація та згода. Я цим підтверджую, що інформація, наведена нижче, є правдивою, точною і повною в усіх деталях і точно відображує моє фінансове становище на момент її надання. Більш того, я повністю розумію, що ця інформація буде використана з метою визначення моєї кредитоздатності.
____________________ ^ Стверджене вірно

Дата Офіційний підпис
Прізвище,

імя та по-батькові заявителя

Адреса ______________________

Тел. № ______________________

Дата народження ______________________

Паспорт ______________________

Права водія ______________________

Інформація про банк ______________________

Прізвище,

імя та по-батькові другого заявителя

Адреса ______________________

Тел. № ______________________

Дата народження ______________________

Паспорт ______________________

Права водія ______________________

Інформація про банк ______________________

Прізвище,

імя та по-батькові третього заявителя

Адреса ______________________

Тел. № ______________________

Дата народження ______________________

Паспорт ______________________

Права водія ______________________

Інформація про банк ______________________

1. Характеристика фірми

Назва фірми ___________________________________________

Адреса фірми ___________________________________________

Місто _________ Телефон __________ Поштовий індекс _______

Код міста ___________________ Номер ______________________

^ Форма власності

ٱ Початкова стадія ٱ Існуюче підприємство (скільки років)

ٱ Фінансові звіти додаються

ٱ Приватна власність (ім’я власника) ___________________________

ٱ Товариство (тип, імена партнерів) ___________________________

ٱ Акціонерна компанія (імена акціонерів; керівників, які мають право підпису ) _______________________________________________

^ Класифікація бізнесу

ٱ Роздрібна торгівля ٱ Харчування ٱ Туризм

ٱ Виробництво ٱ Послуги ٱ Будівництво

ٱ Оптова торгівля ٱ Інше (поясніть) ___________________

^ Досвід роботи власників (керівників підприємства)

Опишіть, будь-ласка, минулий досвід вашої роботи, а також тих, хто буде керувати фірмою

_____________________________________________________________

2. Цілі Вашого бізнесу

Опишіть детально, щи Ви поануєте робити, який продукт чи послугу Ви будете виробляти

_____________________________________________________________

3. Постачальники

Хто є Вашими головними постачальниками (якщо можливо), їхні кредити, умови та адреси? Чи маєте із ними договори? Чи можете їх замінити у разі потреби?

_____________________________________________________________

4. Споживачі

_____________________________________________________________

Як оцінюєте Ваш ринок збуту (територія, тип споживачів, рівень цін)?

_____________________________________________________________

5. Конкуренти

Хто Ваші конкуренти, де вони розташщовані та як довго вони займаються даним бізнесом?

_____________________________________________________________

Чому Ви вважаєте вашу продукцію кращою, аніж їхня?

_____________________________________________________________

6. Реклама

Яку форму реклами (візитки, газети, радіо, телебачення тощо) Ви вважаєте найбільш ефективною для Вашого бізнесу?

_____________________________________________________________

Скільки коштів Ви плануєте витрачати на рекламу і чи врахували Ви ці витрати у вашому бюджеті?

_____________________________________________________________

7. Утворення цін

Які матеріали Ви будете використовувати для виготовлення вашої продукціїабо надання послуг? Якою буде їх середня собівартість? Якщо Ви плануєте продавати в кредит, чи врахували Ви пов’язані із цим витрати?

_____________________________________________________________

Якими будуть середні витрати на оплату праці для виготовлення вашої продукції або послуг?

_____________________________________________________________

Які накладні витрати будуть необхідними при виготовленні вашої продукції або послуг (енерговитрати, орендна плата, страховка, податки, амортизація)?

_____________________________________________________________

Якою буде загальна собівартість вашої продукції або послуг?

_____________________________________________________________

Якою буде ціна вашої продукції або послуг? Чи буде вона в межах цін, що встановлені вашими конкурентами?

_____________________________________________________________

Який обсяг продажу дозволить Вам досягти рентабельності? Наведіть розрахунки.

_____________________________________________________________

Чи врахували Ви в вашій ціні витрати на гарантійне обслуговування, на створення бізнесу?

_____________________________________________________________

8. Структура організації

Наведіть схему організаційної структури вашої фірми. Які професії будуть потрібними для вашого бізнесу і хто буде виконувати ці види робіт? Скільки вам буде потрібно найнятих робітників?


Кількість робітників

На початку робіт

На 3-ій рік

З повним робочим днемЗ неповним робочим днем
Необхідні професії ___________________________________________

9. Організаційні потреби

Визначіть потреби вашого бізнесу щодо розмірів та типів приміщень, найважливіших елементів обладнання, меблів та устаткування. Будете Ви орендувати або купувати його та чи будуть для цього необхідні депозити?

_____________________________________________________________

Які урядові постанови, ліцензії, дозволи або страховки будуть потрібними для вашого бізнесу, та чи отримали Ви їх?

_____________________________________________________________

Чи будуть патенти, фірмові знаки або ліцензійні договори відігравати важливу роль у вашому бізнесі?

_____________________________________________________________

10. Фінанси

Яку суму акціонерного капіталу Ви вкладаєте у цей бізнес? Яке джерело цього внеску?

_____________________________________________________________

Яку суму кредиту Ви плануєте одержати?

_____________________________________________________________

Яка сумарна вартість вашого проекту та інші джерела фінансування (якщо такі є) ?

_____________________________________________________________

Назвіть найважливіші статті витрат (пов’язані із джерелами коштів), з урахуванням обігових коштів, щоб показати сумарну вартість проекту


Джерело коштів

Стаття витрат

Сума
Сумарна вартість проекту

Запованіть форми звіту про рух грошових коштів, очікуваної декларації про прибутки та прогнозу бухгалтерського балансу, що додаються. Наддайте пояснення до вживаних там термінів.

Очікувана декларація про прибутки на перші 12 робочих місяців

Всього
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1-й рік

2-й рік
$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Валова виручка від продажуМінус ПДВЧистий доход від продажуСировина/матеріалиЗаробітна плата робітниківАмортизаціяВартість товарів (послуг)Валовий прибутокЗаробітна плата службовцівЛізінгові платежіМаркетинг/рекламаТоргові витратиПлата за орендуВитрати на утримання офісуВиплата відсотківРізні податкиІнше (поясніть)Операційні витратиЧистий прибуток до податківПодаток на прибутокЧистий прибуток після податківПовернення кредиту


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Основи охорони праці” для студентів ііі–іv курсів технологічних спеціальностей...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconПрограма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання...
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплоенергетика” для студентів за фахом мч, мс, лв, омт денної та заочної форм...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» для студентів...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconЗатверджую
Робоча програма дисципліни "Основи iнформатики та обчислювальної техніки" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «основи менеджменту» для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка