Нака з
Скачати 230.21 Kb.
НазваНака з
Сторінка1/3
Дата конвертації06.03.2013
Розмір230.21 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

02.08.2005 N 458

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 серпня 2005 р.

за N 909/11189

Про затвердження Положення про організацію

фізичного виховання і масового спорту

в дошкільних, загальноосвітніх

та професійно-технічних навчальних

закладах України

З метою реалізації Указу Президента України від 28.09.2004

N 1148 ( 1148/2004 ) "Про Національну доктрину розвитку фізичної

культури і спорту" та на виконання постанови Кабінету Міністрів

України від 13.12.2004 N 1641 ( 1641-2004-п ) "Про затвердження

заходів з реалізації Національної доктрини розвитку фізичної

культури і спорту у 2005 році" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про організацію фізичного виховання і

масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та

професійно-технічних навчальних закладах України (додається).

2. Положення про організацію фізичного виховання і масового

спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних

навчальних закладах України набирає чинності з 1 вересня

2005 року.

3. Даний наказ опублікувати в "Інформаційному збірнику

Міністерства освіти і науки України".

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра Огнев'юка В.О.

Міністр С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ міністерства освіти

і науки України

02.08.2005 N 458

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію фізичного виховання

і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх

та професійно-технічних навчальних закладах України

1. Загальні положення

1.1. Фізичне виховання дітей дошкільних, учнів

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів є

невід'ємною складовою освіти, яке забезпечує можливість набуття

кожною дитиною необхідних науково обґрунтованих знань про здоров'я

і засоби його зміцнення, методики організації змістовного дозвілля

і спрямоване на формування в них фізичного, соціального та

духовного здоров'я, вдосконалення фізичної та психічної підготовки

до ведення активного довготривалого життя та професійної

діяльності.

1.2. Основу системи фізичного виховання дітей та юнацтва

складає комплекс показників обсягу щотижневої рухової активності,

рівень спеціальних знань про особливості рухової активності

сучасної людини, її фізичний розвиток, стан функціональних систем

організму, фізичної працездатності та рухових здібностей.

1.3. Організація і зміст фізичного виховання в дошкільних,

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах

незалежно від типів, форм власності та підпорядкування,

регламентуються Законами України "Про дошкільну освіту"

( 2628-14 ), "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню

освіту" ( 651-14 ), "Про професійно-технічну освіту"

( 103/98-ВР ), "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ), актами

Президента України та Кабінету Міністрів України,

нормативно-правовими та іншими актами Міністерства освіти і науки

України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства

України у справах молоді та спорту щодо фізичного виховання дітей

та учнівської молоді. До них належать:

Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом

Президента України від 17.04.2002 N 347 ( 347/2002 );

Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту в

Україні, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від

28.09.2004 N 1148 ( 1148/2004 );

Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації", затверджена

постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 N 14

( 14-2002-п );

Базовий компонент дошкільної освіти;

Державні стандарти: початкової загальної освіти, затверджені

постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 N 1717

( 1717-2000-п ), базової та повної середньої освіти, затверджені

постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 N 24

( 24-2004-п ), професійно-технічної освіти, затверджені постановою

Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1135 ( 1135-2002-п );

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного

віку ("Малятко", "Дитина", "Українське дошкілля");

навчальна програма з фізичної культури для учнів

загальноосвітніх навчальних закладів;

навчальна програма з фізичної культури для учнів

загальноосвітніх навчальних закладів - спортивний профіль -

10-12 класи;

навчальна програма з фізичної культури для учнів, віднесених

за станом здоров'я до спеціальної медичної групи;

Положення про фізкультурно-спортивні клуби спортивної спілки

учнівської молоді України.

1.4. Фізичне виховання забезпечується відповідними сучасними

науковими досягненнями, медичним обслуговуванням, педагогічними

кадрами, матеріально-технічною, правовою, нормативною,

інформаційною базою та бюджетним фінансуванням.

1.5. Фізичне виховання дітей та учнівської молоді

реалізується через систему таких дидактичних компонентів:

обов'язковий (урок або заняття, фізкультурно-оздоровчі заходи в

режимі навчального дня), що формує основи фізичної культури

особистості відповідно до Державних стандартів освітньої галузі

"Фізичне виховання" та позаурочний (заняття у секціях та гуртках

спортивного спрямування навчального закладу, позашкільних

навчальних закладах, самостійні заняття, участь у

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах), що доповнює

обов'язковий компонент з урахуванням індивідуальних мотивів,

інтересів і потреб, природних здібностей та стану здоров'я

особистості.

1.6. Основними засобами фізичного виховання є фізичні вправи,

кліматичні фактори, загартування, заходи з формування здорового

способу життя, які сприяють збереженню та зміцненню фізичного,

психічного та соціального здоров'я дітей та учнівської молоді.

1.7. Сумарний обсяг рухової активності, що здійснюється

дитиною у процесі її щоденної життєдіяльності, повинен базуватися

на індивідуальних можливостях її та задовольняти біологічну

потребу в рухах.

2. Принципи, мета і завдання фізичного виховання

2.1. Система фізичного виховання дітей та учнівської молоді

базується на принципах особистісної та диференційованої

орієнтації, пріоритету оздоровчої спрямованості, використання

традиційних та нетрадиційних форм рухової активності та інших

засобів фізичного вдосконалення.

2.2. Метою фізичного виховання є формування особистості,

спрямоване на забезпечення необхідного рівня розвитку життєво

важливих рухових навичок і фізичних якостей; загальнолюдських

цінностей: здоров'я, фізичного, соціального та психічного

благополуччя; виховання інтересу і звички до самостійних занять

фізичною культурою і спортом, набуття навичок здорового способу

життя.

2.3. Досягнення мети забезпечується реалізацією завдань:

сприяння повноцінному фізичному розвитку і виховання дитини шляхом

використання засобів фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої

та спортивної роботи;

збереження та зміцнення здоров'я дитини, профілактика

захворювань;

формування та реалізація знань і вмінь, життєво необхідних

рухових навичок і фізичних якостей для підготовки до майбутньої

трудової діяльності;

розширення функціональних можливостей організму та розвиток

рухових здібностей дитини;

виховання активної життєвої позиції та морально-вольових

якостей;

формування мотиваційних засад та переконання у необхідності

регулярного використання різноманітних форм фізичного виховання та

масового спорту як важливої складової здорового способу життя;

формування організаторських навичок;

ознайомлення з цінностями спорту через заняття в системі

масового та дитячо-юнацького спорту.

3. Організація фізичного виховання

3.1. Міністерство освіти і науки України, його структурні

підрозділи з питань фізичного виховання та спорту забезпечують

організацію та управління роботою з фізичного виховання,

фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в навчальних закладах

усіх типів, незалежно від форм власності здійснює

науково-методичне забезпечення цієї роботи в ході

навчально-виховного процесу та в позаурочний час.

До його повноважень належить:

реалізація державної політики галузі фізичного виховання в

сфері дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної

освіти;

визначення перспектив розвитку фізичного виховання та спорту

в системі дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної

освіти;

розроблення та впровадження Державного стандарту освітньої

галузі "Фізичне виховання";

організація нормативного, програмного, науково-методичного та

інформаційного забезпечення системи дошкільної, загальної

середньої та професійно-технічної освіти щодо фізичного виховання

та спорту;

затвердження типового переліку обов'язкового інвентарю та

обладнання;

контроль за діяльністю органів управління освітою та

навчальних закладів системи освіти щодо питань фізичного

виховання, спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи;

координація наукових досліджень з проблем фізичного виховання

учнівської молоді.

3.2. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим,

управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій спільно з Кримським

Республіканським, обласними, Київським та Севастопольським

міськими управліннями з фізичного виховання та спорту здійснюють

роботу з питань фізичного виховання та спорту управлінь освіти і

науки районних, районних у м. Києві та Севастополі державних

адміністрацій.

До їх повноважень належить:

реалізація державної політики з фізичного виховання та

дитячо-юнацького спорту на регіональному рівні;

забезпечення виконання актів законодавства щодо фізичного

виховання та дитячо-юнацького спорту;

забезпечення організації в навчальних закладах роботи з

фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

забезпечення заходів щодо збереження та зміцнення здоров'я

дітей та учнівської молоді в регіоні;

контроль за станом навчально-виховного процесу з фізичного

виховання та розвитку дитячо-юнацького спорту в закладах освіти;

розроблення регіональних концепцій, програм з питань розвитку

фізичного виховання, дитячо-юнацького спорту та контроль за

виконанням цих програм на місцях;

спільно з органами охорони здоров'я здійснення контролю за

охороною здоров'я, проведенням спортивних та

фізкультурно-оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для

здійснення навчально-виховного процесу щодо фізичного виховання;

координація роботи з організації підвищення кваліфікації

фахівців з фізичного виховання: вчителів фізичного виховання,

тренерів з видів спорту; інструкторів з фізичного виховання;

формування замовлення на навчально-методичну літературу;

унесення пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетного

фінансування на розвиток фізичного виховання і дитячо-юнацького

спорту в навчальних закладах і контроль за використанням бюджетних

коштів;

формування і подання в установленому порядку статистичної

звітності про стан і розвиток фізичного виховання і спорту в

навчальних закладах системи освіти регіону.

3.3. Управління у справах молоді та спорту Автономної

Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських

державних адміністрацій спільно з органами освіти здійснюють:

проведення спортивно-масових заходів серед дітей та

учнівської молоді;

координацію діяльності спортивних товариств та відомств щодо

надання спортивних споруд для проведення занять та спортивних

змагань серед дітей, школярів та учнівської молоді;

участь у роботі з підвищення кваліфікації фахівців фізичного

виховання дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та

позашкільних навчальних закладів;

участь у проведенні організаційно-методичної роботи в ДЮСШ,

СДЮШОР, клубах за місцем проживання.

3.4. Керівництво фізичним вихованням, спортивною та

фізкультурно-оздоровчою роботою в дошкільних, загальноосвітніх та

професійно-технічних навчальних закладах районів Автономної

Республіки Крим, областей, м. Києва та Севастополя здійснюють

управління (відділи) освіти місцевих державних адміністрацій. До

їх повноважень належить:

організація фізичного виховання дітей та учнівської молоді,

розвиток дитячо-юнацького спорту, проведення

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів у дошкільних,

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах даної

території незалежно від типів, форм власності та підпорядкування;

контроль за дотриманням вимог базового компоненту дошкільної

освіти, Державного стандарту початкової, базової і повної

середньої, професійно-технічної освіти щодо фізичного виховання

навчальними закладами незалежно від типів, форм власності та

підпорядкування;

контроль за дотриманням вимог базового компоненту дошкільної

освіти, Державного стандарту початкової базової і повної

середньої, професійно-технічної освіти щодо фізичного виховання

навчальними закладами незалежно від типів, форм власності та

підпорядкування;

забезпечення дошкільних, загальноосвітніх та

професійно-технічних навчальних закладів педагогічними кадрами:

інструкторами, вчителями та викладачами фізичного виховання

(фізичної культури);

організація підвищення кваліфікації фахівців фізичного

виховання;

проведення атестації педагогічних кадрів;

організація методичної роботи серед фахівців фізичного

виховання;

вивчення, узагальнення та впровадження кращого досвіду роботи

з фізичного виховання, спортивної та фізкультурно-оздоровчої

роботи в навчальних закладах;

фінансування навчальної роботи з учнями, віднесеними за

станом здоров'я до спеціальної медичної групи;

контроль за наданням пільг дітям пільгових категорій, які

займаються у госпрозрахункових спортивних секціях та клубах;

забезпечення навчальних закладів спортивним інвентарем та

обладнанням відповідно до типового переліку;

контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог до

спортивних споруд у навчальних закладах;

організація роботи спортивно-оздоровчих таборів, таборів

відпочинку в канікулярний період;

формування і подання в установленому порядку статистичної
  1   2   3

Схожі:

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності „Дитяча офтальмологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів
Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних Протоколів лікування дітей зі спеціальності “Дитяча нефрологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних протоколів лікування найпоширеніших нейрохірургічних захворювань у дітей
Нака з iconНака з
Згідно з планом масових заходів Донецької облдержадміністрації, присвячених Року творчості
Нака з iconНака з
Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка