Нака з
Скачати 230.21 Kb.
НазваНака з
Сторінка2/3
Дата конвертації06.03.2013
Розмір230.21 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
1   2   3

звітності про стан і розвиток фізичного виховання і спорту в

навчальних закладах системи освіти даної теріторії;

щорічний аналіз стану фізичного виховання і спорту в

навчальних закладах даної теріторії, розроблення пропозицій з

удосконалення цієї роботи, контроль за виконанням прийнятих

рішень.

3.5. Керівництво фізичним вихованням у навчальних закладах:

3.5.1. У дошкільному навчальному закладі:

Безпосереднє керівництво фізичним вихованням у дошкільному

навчальному закладі здійснює його керівник. На нього покладається:

відповідальність за стан фізичного виховання,

фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;

відповідальність за стан здоров'я та фізичного розвитку

вихованців;

створення умов для розвитку задатків, природних здібностей та

обдарувань дитини, спрямування її на духовний та фізичний розвиток

засобами фізичного виховання;

створення необхідних умов для проведення занять з фізичного

виховання; занять з дітьми, віднесеними за станом здоров'я до

спеціальної медичної групи; фізкультурно-оздоровчих заходів у

режимі дня, занять секцій та гуртків спортивного спрямування;

забезпечення умов для виконання вихованцями науково

обґрунтованого обсягу рухової активності та її контроль;

забезпечення систематичного контролю за здійсненням

навчально-виховного процесу з фізичного виховання;

забезпечення участі навчального закладу у Всеукраїнському

огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в навчальних

закладах;

організація щорічних поглиблених медичних оглядів дітей у

встановлені терміни;

забезпечення необхідним спортивним інвентарем та обладнанням

відповідно до типового переліку;

систематичний аналіз стану фізичного розвитку дітей;

щорічний звіт щодо стану фізичного виховання та

фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальному закладі перед

батьками та громадськістю.

Вихователь-методист дошкільного навчального закладу:

відповідає за виконання програм розвитку, навчання та

виховання, якість організації та проведення занять з фізичного

виховання, гуртків, секцій фізкультурної спрямованості, занять з

дітьми, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної

групи;

здійснює спільно з медичними працівниками медико-педагогічний

контроль під час занять з фізичного виховання;

контролює проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі

дня, виконання загартувальних процедур;

координує діяльність педагогічного колективу щодо формування

у вихованців знань та вмінь, пов'язаних із збереженням та

зміцненням здоров'я, звичок здорового способу життя;

забезпечує підвищення кваліфікації вихователів та

інструкторів з фізичної культури;

відповідає за організацію і проведення

фізкультурно-оздоровчих заходів;

спільно з інструктором з фізичної культури розробляє план

фізкультурно-оздоровчих заходів;

бере участь у роботі з підготовки та проведення моніторингу

фізичного розвитку вихованців;

проводить пропагандистську роботу серед вихованців, їх

батьків, вихователів щодо здорового способу життя.

Інструктор з фізкультури:

несе відповідальність за виконання завдань розділу програми з

фізичного виховання;

спрямовує свою діяльність на формування звичок здорового

способу життя; засобів збереження та зміцнення фізичного,

психічного та соціального здоров'я вихованців;

створює умови для розвитку нахилів, природних здібностей і

талантів вихованців;

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог та вимог

техніки безпеки під час проведення занять і

фізкультурно-оздоровчих заходів;

систематично здійснює моніторинг фізичного розвитку

вихованців;

у своїй роботі використовує методики, які відповідають

сучасним вимогам теорії і методики фізичного виховання та

педагогіки;

організовує та проводить фізкультурно-оздоровчу роботу з

вихованцями;

організовує і проводить роботу з навчання дітей плаванню;

підтримує зв'язки з тренерами позашкільних навчальних

закладів, батьками вихованців;

проводить заняття з дітьми, віднесеними за станом здоров'я до

спеціальної медичної групи;

надає методичну допомогу вихователям щодо проведення

фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня;

контролює технічний стан спортивного інвентарю та обладнання

у спортивному залі та на майданчиках.

Вихователь дитячого садка:

несе відповідальність за виконання завдань розділу програми з

фізичного виховання (у разі відсутності інструктора з фізичного

виховання);

забезпечує дотримання рухового режиму;

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог

техніки безпеки у приміщеннях;

контролює дотримання правильної постави вихованцями впродовж

дня;

надає допомогу інструктору з фізичної культури у проведенні

занять;

проводить рухливі та народні ігри з вихованцями під час

прогулянок;

проводить загартувальні процедури, фізкультурні паузи під час

занять;

сприяє залученню вихованців до занять у гуртках і секціях

спортивного спрямування;

бере участь у підготовці та проведенні

фізкультурно-оздоровчих заходів дошкільного навчального закладу;

проводить пропагандистську роботу серед вихованців, їх

батьків щодо здорового способу життя.

3.5.2. У загальноосвітньому навчальному закладі:

Безпосереднє керівництво фізичним вихованням у

загальноосвітньому навчальному закладі здійснює його керівник. На

нього покладається:

відповідальність за стан фізичного виховання,

фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в навчальному

закладі;

створення умов для реалізації творчого потенціалу школярів,

спрямування їх на духовне та фізичне становлення і

самовдосконалення засобами фізичного виховання та спорту;

відповідальність та особистий контроль за станом здоров'я і

фізичним розвитком учнів;

створення необхідних умов для проведення уроків фізичного

виховання; занять з учнями, віднесеними за станом здоров'я до

спеціальної медичної групи; фізкультурно-оздоровчих заходів у

режимі навчального дня, "годин" рухової активності в групах

продовженого дня; "Днів здоров'я і фізичної культури"; позаурочних

форм роботи з фізичного виховання (проведення

фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів,

функціонування спортивних клубів, секцій, гуртків);

забезпечення умов для виконання учнями науково обґрунтованого

обсягу рухової активності та її контроль;

забезпечення систематичного контролю за здійсненням

навчально-виховного процесу з фізичного виховання та спорту;

забезпечення участі навчального закладу у Всеукраїнському

огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в навчальних

закладах;

керування роботою клубу (осередку) спортивної спілки

учнівської молоді навчального закладу;

створення методичного кабінету з фізичного виховання;

організація щорічних поглиблених медичних оглядів учнів у

встановлений термін;

відповідальність за дотримання правил техніки безпеки під час

роботи з учнями та ефективне використання навчально-спортивної

бази;

забезпечення необхідним спортивним інвентарем та обладнанням

відповідно до типового переліку;

забезпечення кадрового потенціалу для занять учнів фізичною

культурою та спортом;

щорічний звіт щодо стану фізичного виховання,

фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в навчальному закладі

перед батьками та громадськістю;

формування матеріалів державної статистичної звітності.

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

відповідає за виконання навчальних програм і якість

організації та проведення уроків з фізичного виховання,

факультативних занять фізкультурно-спортивної спрямованості,

занять з учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної

медичної групи;

контролює проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі

навчального дня;

координує на основі міжпредметних зв'язків діяльність

педагогічного колективу щодо формування в учнів знань, пов'язаних

із збереженням та зміцненням здоров'я, виховання в учнів звичок

здорового способу життя;

забезпечує підвищення кваліфікації вчителів фізичного

виховання;

спрямовує діяльність методичного об'єднання вчителів

фізичного виховання навчального закладу.

Заступник директора з виховної роботи:

відповідає за організацію і проведення загальношкільних

фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, позаурочну

та позашкільну роботу з фізичного виховання;

стимулює прагнення школярів до здорового способу життя,

зменшення серед них проявів антисоціальних явищ;

бере участь у роботі шкільного клубу (осередку) спортивної

спілки учнівської молоді;

контролює організацію та проведення "годин" рухової

активності в групах продовженого дня;

спільно з вчителями фізичного виховання розробляє план

спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;

бере участь у роботі з підготовки та проведення моніторингу

фізичного розвитку учнів;

сприяє розвитку волонтерського руху серед батьків,

випускників, вчителів навчального закладу в частині організації

позаурочної фізкультурно-спортивної діяльності учнів;

підтримує зв'язки з позашкільними навчальними закладами з

метою залучення учнів навчального закладу до систематичних занять

фізичним вихованням і спортом;

проводить пропагандистську роботу серед учнів, їх батьків,

вчителів щодо здорового способу життя.

Педагог-організатор:

спільно з вчителями фізичного виховання організовує і

проводить позаурочні фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи;

надає допомогу учнівським колективам в організації

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів у класах;

координує роботу учнівського самоврядування щодо питань

фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

бере участь у роботі з підготовки та проведення моніторингу

фізичного розвитку учнів;

бере участь у роботі шкільного клубу (осередку) спортивної

спілки учнівської молоді;

проводить пропагандистську роботу серед учнів, їх батьків,

вчителів щодо здорового способу життя.

Голова методичного об'єднання (предметно-методичної комісії)

вчителів фізичного виховання:

подає заступнику директора з навчально-виховної роботи

пропозиції щодо розкладу навчальних занять з предмета;

є членом методичної ради навчального закладу;

вносить пропозиції до річного плану роботи навчального

закладу в частині фізичного виховання;

розробляє план роботи методичного об'єднання

(предметно-методичної комісії) вчителів фізичного виховання на

поточний навчальний рік;

надає допомогу вчителям фізичного виховання у розробленні

планових документів;

координує роботу шкільного клубу (осередку) спортивної спілки

учнівської молоді;

вносить пропозиції до адміністрації навчального закладу щодо

поліпшення спортивної бази, забезпечення спортивним інвентарем та

обладнанням;

координує роботу секцій, гуртків спортивного,

фізкультурно-оздоровчого спрямування;

бере участь в організації та проведенні

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.

Вчитель фізичного виховання:

несе відповідальність за виконання навчальної програми з

предмета в тих класах, де викладає;

спрямовує свою діяльність на виховання в учнів свідомого

ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих як до найвищої

соціальної цінності; формування звичок здорового способу життя;

засобів збереження та зміцнення фізичного, психічного та

соціального здоров'я школярів;

створює умови для об'єктивної самооцінки і самовдосконалення

учнів;

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог та вимог

техніки безпеки під час проведення урочних та позаурочних форм

фізичного виховання;

систематично здійснює моніторинг фізичного розвитку учнів у

тих класах, де викладає, та подає матеріали голові методичного

об'єднання;

використовує в своїй роботі сучасні методики навчання та

виховання;

організовує та проводить позакласну спортивну та

фізкультурно-оздоровчу роботу з учнями класів, в яких викладає,

відповідно до загальношкільного плану;

здійснює підготовку та участь команд класів, в яких викладає,

у позашкільних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах;

бере участь у роботі шкільного клубу (осередку) Спортивної

спілки учнівської молоді;

здійснює облік учнів, що не вміють плавати та при сприянні

адміністрації організовує їх навчання;

проводить заняття з учнями, віднесеними за станом здоров'я до

спеціальної медичної групи (за наказом керівника навчального

закладу);

надає методичну допомогу вчителям початкових класів,

вчителям-предметникам, вихователям груп продовженого дня щодо

проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального

дня;

проводить роботу з підготовки із числа учнів суддів з видів

спорту;

підтримує зв'язки з батьками та тренарами учнів.

Вчитель, який викладає предмет "Захист Вітчизни" несе

відповідальність за виконання навчальної програми з розділу

"Фізична підготовка";

бере участь в організації та проведенні спортивних та

фізкультурно-оздоровчих заходів навчального закладу;

організовує та проводить роботу секцій та гуртків з

військово-прикладних видів спорту;

готує і представляє команду школи на змаганнях різного рівня

з військово-прикладних видів спорту;

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог та вимог

техніки безпеки під час проведення урочних та позаурочних форм

занять з військово-патріотичного та фізичного виховання.

Вчителі початкових класів та класні керівники:

дбають про дотримання учнями режиму дня, правил особистої та

суспільної гігієни, вимог безпечної поведінки;

забезпечують у навчальних приміщеннях створення умов, які

відповідають санітарно-гігієнічним вимогам;

надають учням знання щодо збереження та зміцнення здоров'я,

використовуючи міжпредметні зв'язки;

контролюють дотримання учнями правильної постави впродовж

навчального дня;

проводять фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального

дня;

організовують учнівські колективи для участі у фізкультурно
1   2   3

Схожі:

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності „Дитяча офтальмологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів
Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних Протоколів лікування дітей зі спеціальності “Дитяча нефрологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних протоколів лікування найпоширеніших нейрохірургічних захворювань у дітей
Нака з iconНака з
Згідно з планом масових заходів Донецької облдержадміністрації, присвячених Року творчості
Нака з iconНака з
Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка