Технічний регламент послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів Загальні положення
Скачати 231.18 Kb.
НазваТехнічний регламент послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів Загальні положення
Дата конвертації07.06.2013
Розмір231.18 Kb.
ТипРегламент
uchni.com.ua > Спорт > Регламент

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2011 р. №
Київ
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів
Відповідно до статті 14 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності», статті 22 Закону України «Про автомобільний транспорт» Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Технічний регламент послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів та план заходів з його застосування, що додаються.

2. Міністерству інфраструктури, іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до компетенції забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту та здійснення контролю за дотриманням його вимог.
3. До Переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 573 (Офіційний вісник України, 2011 - 2011 р., № 41, ст. 1687), внести зміну, що додається.

Прем'єр-міністр України М. АзаровЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від ________________ 2011 р. № _____

^ Технічний регламент

послуг з технічного обслуговування

і ремонту колісних транспортних засобів

Загальні положення

1. Цей Технічний регламент визначає вимоги до виконавця технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів (КТЗ) та надаваних ним послуг (виконуваних робіт), а також процедури підтвердження їх відповідності та маркування.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Регламенту 715/2007 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 20.06.2007 про затвердження типу транспортних засобів щодо газових викидів легких пасажирських та вантажних транспортних засобів (Євро 5 та Євро 6) та про доступ до інформації з ремонту й обслуговування транспортних засобів.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на:

суб’єктів господарювання будь-якої форми власності – резидентів та нерезидентів, які надають послуги (виконують роботи) з технічного обслуговування і ремонту КТЗ та їхніх складників, що зазначені кодами 50.2, 50.40.4 в секції G, а також кодами 25.12.10.300, 25.12.10.500 в підсекції DH секції D Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97;

центральний орган виконавчої влади з питань безпеки на наземному транспорті;

центральний орган виконавчої влади з питань економічного розвитку і торгівлі;

призначені за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, органи із сертифікації послуг (продукції), які відповідають вимогам, що визначені Порядком здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007  № 59 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 6, ст. 223) (далі – призначені органи).

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

суб’єктів господарювання, що надають послуги (виконують роботи) з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів та їх складників у дорожніх умовах (за викликом);

уповноважених виконавців, які виконують операції (роботи) з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, що стосуються предмета гарантій виробника КТЗ у гарантійний період;

виконавців, які виконують операції (роботи) з технічного обслуговування і ремонту спеціальних транспортних засобів для потреб підрозділів, що підпорядковані МВС, Міноборони, МНС, Державній спеціальній службі транспорту, Адміністрації Держприкордонслужби, СБУ за винятком транспортних засобів спеціального призначення, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт»;

виконавців технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів та їхніх складників у частині, що стосується технічного обслуговування і ремонту спеціального обладнання спеціальних машин, виконаних на базі транспортних засобів або колісних шасі, зокрема урегульованих міжнародними договорами України;

виконавців, які надають послуги в нематеріальній формі (лише діагностування КТЗ, консультації, розроблення рекомендацій і таке інше);

виконавців, які під час ремонту змінюють тип транспортного засобу або його складника − у такому випадку виконавців оцінюють як виробників КТЗ, а відремонтований транспортний засіб за вимогами до транспортного засобу, що вперше допускається до сфери експлуатації відповідно до законодавства;

виконавців технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, що мають історичну, культурну та іншу цінність або виготовлені понад 30 років до дати надання послуги;

виконавців технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, які виконують ремонтні операції (роботи) на замовлення виконавця за договором підряду.

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

 1. виконавець − суб’єкт господарювання-резидент України, який надає послуги (виконує роботи) у сфері технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів їхніх систем, складників;

 2. виконавець незалежний (незалежний ремонтник) – виконавець, який ремонтує та (або) обслуговує транспортні засоби поза мережею автосервісу виробника транспортного засобу;

 3. виконавець, уповноважений виробником (авторизований ремонтник) – виконавець, який ремонтує та (або) обслуговує транспортні засоби в мережі автосервісу виробників транспортних засобів, а також може виконувати функції незалежного виконавця, якщо він ремонтує та (або) обслуговує транспортні засоби іншого виробника;

 4. вимога безпеки експлуатаційна – встановлена виробником і законодавством вимога безпеки до технічного стану та правил використання транспортного засобу;

 5. виробник транспортних засобів (далі − виробник) – суб'єкт господарювання, який виробляє, маркує та (або) постачає транспортні засоби, їхні системи та складники, або уповноважена ним особа;

 6. документ технологічний − графічний або текстовий документ, який окремо або разом з іншими документами визначає технологічний процес чи операцію технічного обслуговування, ремонту та процедуру оформлення послуги;

 7. документація експлуатаційна – комплект документів виробника, достатній для вивчення особливостей конструкції та правил експлуатування транспортного засобу;

 8. документація ремонтна – текстові, графічні конструкторські документи виробника, які окремо або разом дають можливість ознайомитися з необхідними обсягами, правилами і методами виконання ремонту, трудомісткістю ремонтних операцій, нормами й нормативами витрат матеріалів, вимогами до відремонтованого транспортного засобу та його складників, методами їх технічного контролю та випробувань;

 9. запасна частина – виріб, який встановлюють на транспортному засобі на заміну його складників. Запасна частина може бути оригінальною, відповідної якості. Це поняття охоплює передбачені виробником експлуатаційні матеріали транспортних засобів, за винятком автомобільного палива;

 10. запасна частина відповідної якості − запасна частина, виготовлена винятково підприємством, яке може засвідчити, що ця запасна частина відповідає за якістю складнику, який використовують або використовували для виготовлення відповідного транспортного засобу;

 11. запасна частина оригінальна – запасна частина тієї самої якості, що й складник, який використовують (використовували) для виготовлення транспортного засобу, виготовлена відповідно до технічних вимог і виробничих стандартів, установлених до виготовлення складника або запасних частин для відповідного транспортного засобу. Це поняття поширюється також на запасну частину, виготовлену на тій самій виробничій лінії, що й складник.

Цей Технічний регламент передбачає, якщо не буде доведено інше, що запасна частина є оригінальною, якщо його виробник засвідчує, що вона відповідає за конструкцією і технічними характеристиками складнику, який використовували для виготовлення відповідного транспортного засобу, і виготовлена згідно з технічними вимогами і виробничими стандартами виробника транспортного засобу;

 1. засіб технічного обслуговування і ремонту – технічний засіб інструментальної взаємодії з транспортним засобом (його складником) з метою приведення технічного стану останнього у відповідність з установленими експлуатаційними вимогами безпеки;

 2. інформаційне забезпечення виробника транспортних засобів –інформація, необхідна для ідентифікації транспортного засобу, його складників та систем, визначення вимог щодо безпеки, технічного стану, обслуговування і ремонту транспортного засобу;

 3. Правило ЄЕК ООН – міжнародний технічний регламент, доданий до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року (Закон України від 10.02.2000 р. № 1448-ІІІ);

 4. ремонт – комплекс операцій з відновлення справності та (або) роботоздатності об’єкта або відновлення його ресурсу;

 5. ремонт капітальний – комплекс операцій з відновлення справності та не менше 80 % ресурсу об’єкта ремонту відповідно до вимог нормативно-технічних або нормативно-правових документів із заміною та (або) відновленням будь-яких його складників, зокрема базових;

 6. ремонтний вплив – результат фізичної або хімічної дії ремонтних процесів на транспортний засіб, його складники та системи;

 7. система транспортного засобу – сукупність складників транспортного засобу, призначених для виконання заданих функцій (далі − система);

 8. складник − деталь, складанна одиниця або комплектувальний виріб транспортного засобу, що відповідають вимогам конструкторської документації виробника або допущені для застосування на транспортному засобі за прямим призначенням рішенням його виробника або утримувача оригіналів конструкторської документації;

 9. технічне обслуговування − операція або комплекс операцій із дотримання вимог, установлених експлуатаційною документацією та інформаційним забезпеченням виробника КТЗ, його складника;

 10. технічний стан транспортного засобу – ступінь відповідності транспортного засобу його конструкції на дату державної реєстрації та сукупності фактичних експлуатаційних характеристик транспортного засобу на дату перевірки;

5. У цьому Технічному регламенті застосовуються такі скорочення:

ЗТОІР – засоби технічного обслуговування та ремонту;

ІЗВ – інформаційне забезпечення виробника;

ТО – технічне обслуговування;

OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) – міжнародна Організація з питань стандартизації структурованої інформації;

ОВD (On-Board Diagnostics) – система самодіагностування КТЗ;

OBD-I, OBD-IІ − стандарти ОВD виробників, які поставляють КТЗ на американський автомобільний ринок;

EOBD − стандарти ОВD виробників, які поставляють КТЗ на європейський автомобільний ринок.

6. Виконавці дотримуються вимог системи ТО і ремонту відповідно до норм виробника та законодавства, кодексів усталеної практики (зводів правил) іноземних виробників КТЗ, якщо вони забезпечують вимоги законодавства у сфері ТО і ремонту КТЗ.

7. Виконавці надають послуги, виконують роботи за Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури.

8. Послуги з ТО і ремонту КТЗ надають за технологічною документацією виконавців, яка гарантує безпеку виробничих процесів для людей і довкілля, а також безпеку відремонтованого або обслуженого КТЗ, його системи, складника (далі – відремонтований КТЗ).

9. Виконавець, його уповноважений представник, а також особа, яка відповідає за введення послуг з ТО і ремонту КТЗ в обіг, несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність наданих послуг та відремонтованих КТЗ цьому Технічному регламенту.

10. Не допускається уведення в обіг послуг з ТО і ремонту КТЗ виконавця, а також не допускаються до експлуатування відремонтовані КТЗ без декларування відповідності таких послуг вимогам цього Технічного регламенту та без нанесення національного знака відповідності згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 № 1599 «Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 49, ст. 2188).

Надання послуг з ТО і ремонту КТЗ, його складників та систем без декларування їх відповідності вимогам цього Технічного регламенту заборонено.

11. Декларація виконавця про відповідність послуг з ТО і ремонту КТЗ означає, що виконавець надає послуги з ТО і ремонту КТЗ згідно з наведеними в декларації кодами під свою цілковиту відповідальність, а відремонтовані ним КТЗ відповідають експлуатаційним вимогам безпеки відповідно до цього Технічного регламенту.

12. Декларація або сертифікат відповідності, національний знак відповідності, який нанесено поряд з марковиною послуги, означають, що виконавець належним чином відремонтував і перевірив технічний стан КТЗ та засвідчує його відповідність вимогам законодавства в частині, що стосується наданих ним послуг, надав споживачу гарантії відповідно до законодавства.

13. Якщо органом з питань захисту прав споживачів установлено, що виконавець надає послуги без підтвердження їх відповідності, застосовує національний знак відповідності з порушенням вимог цього Технічного регламенту, якщо центральними органами виконавчої влади, які здійснюють контроль за перевіркою технічного стану КТЗ, виявлено, що в період гарантій виконавця відремонтованими КТЗ неможливо надавати безпечні послуги з перевезення пасажирів та (або) вантажів − виконавець або уповноважена ним особа, а також особа, яка відповідає за введення послуг виконавця в обіг, вживають заходів щодо припинення таких порушень згідно з приписами органу виконавчої влади з питань безпеки на наземному транспорті, з питань захисту прав споживачів, органу державного ринкового нагляду, які керуються, зокрема, відповідною інформацією компетентних центральних органів виконавчої влади.

Якщо виконавець повторно порушує вимоги цього Технічного регламенту стосовно експлуатаційної безпечності КТЗ, органи інспекції з питань захисту прав споживачів, органи державного ринкового нагляду інформують про це центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, який вживає заходів згідно із законодавством щодо обмеження або заборони введення послуг виконавця в обіг та виведення у разі потреби відремонтованих ним КТЗ або його складових частин зі сфери технічної експлуатації на час усунення небезпечних недоліків відремонтованого КТЗ за рахунок виконавця.

Норма щодо виведення неналежно відремонтованого КТЗ із сфери технічної експлуатації діє як в період гарантій виконавця, так і після його закінчення, якщо у судовому порядку буде доведено, що незадовільний технічний стан відремонтованого КТЗ спричинено наданням невідповідних послуг виконавця. Відремонтований КТЗ кваліфікують як такий, що має недоліки, і визначають ці недоліки згідно із законодавством з питань контролю за технічним станом, яке застосовують відповідно до Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух».

Будь-яке рішення, прийняте стосовно обмеження або заборони введення послуг виконавця в обіг та (або) виведення відремонтованих цим виконавцем КТЗ із сфери технічної експлуатації внаслідок порушення вимог цього Технічного регламенту, письмово обґрунтовують. Таке рішення надають під розписку виконавцю, письмово інформують його про необхідність розроблення і терміни впровадження ним заходів для усунення виявлених порушень виконавця.

Виконавець зобов’язаний в найкоротший термін усунути недоліки відремонтованого КТЗ за власний кошт і відшкодувати власнику завдану шкоду через надання ним невідповідних послуг.

14. Зазначені в пункті 13 цього Технічного регламенту органи влади за потреби вживають спільних заходів задля забезпечення надання виконавцем послуг, що відповідають вимогам законодавства.

^ Вимоги до виконавця технічного обслуговування і ремонту КТЗ

15. Відповідно до надаваних послуг (виконуваних робіт) згідно із нормами законодавства виконавець:

1) отримує дозвіл на початок роботи новоствореного підприємства, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об’єктів, впровадження нових технологій, передачу у ремонтне виробництво зразків нових для нього КТЗ, їхніх складників, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень або складає декларацію відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам пожежної безпеки;

 1. отримує дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

 2. отримує експертний висновок про відповідність проектної документації нормативним актам з питань охорони праці;

 3. створює екологічний паспорт підприємства або його окремого підрозділу, що надає послуги з ТО і ремонту КТЗ, згідно з вимогами стандартів;

 4. застосовує ЗТОІР згідно з технологічною та (або) ремонтною документацією.

Виконавець як підприємство автомобільного сервісу, яке уповноважене виробником здійснювати ТО і ремонт КТЗ іноземного виготовлення (авторизований ремонтник), у разі потреби застосовує ЗТОІР відповідно до вимог стандартів або інших документів виробника КТЗ щодо їхніх метрологічних характеристик та процедур, що забезпечують вирішення завдань повірки, атестації відповідно до законодавства;

 1. як авторизований ремонтник, за потреби використовує у своїх технологічних процесах стандарти виробника КТЗ чи інші документи з питань застосування ЗТОІР або нормативні документи, що їх замінюють. Ці документи укладають українською мовою або забезпечують відповідний переклад, а також доводять їх адекватність вимогам законодавства призначеному органу;

7) забезпечує освітній рівень персоналу відповідно до вимог технологічної документації виконавця, який підтверджується документами про освіту та вчасне підвищення кваліфікації, виданими згідно із законодавством.

16. Порядок підвищення кваліфікації персоналу виконавця технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджують спільним наказом центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури та центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки, молоді та спорту.

17. Вимоги до ремонтної і технологічної документації виконавця:

1) технологічну документацію затверджує керівник (технічний керівник) виконавця;

2) нормативну документацію на транспортний засіб, конструкцію якого змінюють під час ремонту, узгоджують відповідно до статті 30 Закону України «Про дорожній рух» та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 № 568 «Про узгодження нормативної документації на конструкцію транспортних засобів»;

3) у разі зміни під час ремонту типу КТЗ виконавець зберігає відповідну технічну документацію не менше 10 років після припинення відповідного виробництва. В інших випадках виконавець зберігає технічну документацію стосовно наданих послуг не менше 3 років;

4) якщо внаслідок ремонту або технічного обслуговування змінюють умови технічної експлуатації відремонтованого КТЗ, а замовнику послуг під час його експлуатування необхідно виконувати технічні приписи, які не передбачені експлуатаційною документацією виробника або з відхиленнями від неї, виконавець забезпечує замовника необхідними додатками до експлуатаційної документації КТЗ або його складника.

^ Забезпечення виробниками КТЗ діяльності виконавців, постачальників запасних частин

18. Виробники не можуть обмежувати діяльність уповноважених виконавців стосовно надання ними послуг з ТО і ремонту певних КТЗ та розповсюдження запасних частин, зокрема, незалежним виконавцям.

19. Виробники (їх уповноважені представники), що є споживачами оригінальних запасних частин, запасних частин відповідної якості, засобів виробництва КТЗ, не можуть обмежувати діяльність постачальників свого виробництва щодо реалізації цих товарів і відповідних послуг уповноваженим або незалежним виконавцям.

20. Виробники (їх уповноважені представники) не можуть обмежувати діяльність уповноважених виконавців стосовно отримання ними за власним вибором оригінальних запасних частин, запасних частин відповідної якості від третьої сторони (підприємства) за умови забезпечення права виробників вимагати застосування оригінальних запасних частин, які вони постачають, для гарантійного технічного обслуговування й ремонту, а також усунення недоліків КТЗ, відкликаних ними із сфери технічної експлуатації.

21. Виробники (їх уповноважені представники) не можуть обмежувати постачальників складників КТЗ щодо розміщення їхньої торгової марки або логотипу на виготовлених ними запасних частинах.

22. Виконавці застосовують запасні частини, якість яких підтверджена паспортами (етикетками) виробника або офіційного представника, а також документами про підтвердження їх відповідності, якщо законодавством передбачено обов’язкове підтвердження відповідності цих запасних частин.

23. Виробники (їх уповноважені представники) за обґрунтовану плату (з рентабельністю не більше 10%) надають ІЗВ незалежному виконавцю, виробнику ЗТОІР, незалежному продавцю запасних частин, видавцю технічної інформації, судовому експерту, автотоварознавцю і оцінювачу КТЗ як майна, автомобільному клубу, виконавцю технічного обслуговування та ремонту в дорожніх умовах, а також закладу, що навчає персонал виконавця або підвищує його кваліфікацію, суб’єкту господарювання, який перевіряє (діагностує) технічний стан КТЗ.

Порядок надання інформаційного забезпечення сфері технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів їх виробниками, імпортерами затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань економічного розвитку і торгівлі.

24. Виробники надають ІЗВ переважно через свої веб-ресурси, застосовуючи стандартний формат OASIS.

25. Склад ІЗВ:

інформація щодо однозначної ідентифікації КТЗ;

настанови з експлуатування, ремонтування;

технічні настанови (навчальні посібники) щодо технологічних процесів ТО і ремонту, каталоги запасних частин;

відомості щодо складників та їх діагностування (наприклад, мінімальні та максимальні значення розмірів);

схеми з’єднань (монтажні схеми), діаграми електромережі;

коди недоліків для діагностичних систем, зокрема спеціальні коди виробника, необхідна інформація про OBD, зокрема інформація про накопичувані в пам’яті бортового комп’ютера дані стосовно контролю та випробувань;

ідентифікаційний номер для тестування програмного забезпечення стосовно певного типу КТЗ;

інформація про спеціальні інструменти, прилади та спеціальне устаткування виробника.

26. Для забезпечення сфери ремонту і ТО сумісними з системами діагностування ОВD змінними або запасними частинами, засобами технічного обслуговування і ремонту, випробувальним устаткуванням виробник (його уповноважений представник) на рівних умовах надає необхідну інформацію щодо ОВD на запит зацікавлених виробників, виконавців технічного обслуговування і ремонту складників КТЗ, виробників засобів технічного обслуговування і ремонту, а також підприємств (підприємців), які уповноважені з питань переобладнання КТЗ.

27. Виробник (його уповноважений представник) надає ІЗВ особам, зазначеним в пункті 23 цього Технічного регламенту, на договірних засадах. Істотною умовою такого договору є періодичність надання ІЗВ: щоденно, щомісячно або щорічно.

28. Якщо певна інформація із складу ІЗВ захищена правом інтелектуальної власності або вона є ноу-хау, в доступі до неї виробник може обґрунтовано відмовити.

29. ІЗВ повинно бути завжди доступним, окрім випадків, коли інформаційна система виробника перебуває у процесі ремонту або технічного обслуговування.

Веб-ресурси виробника повинні містити повну інформацію про порядок і умови отримання ІЗВ.

^ Вимоги до відремонтованих транспортних засобів та пов’язаної з ними документації виконавця

30. Відремонтовані КТЗ повинні відповідати вимогам безпеки, що встановлені законодавством. Виконавець випробовує (перевіряє) безпечність технічного стану відремонтованого КТЗ в частині наданих послуг, надає споживачу гарантії відповідно до законодавства, маркує кожний відремонтований КТЗ і на вимогу замовника послуг надає йому копію декларації про відповідність послуг.

31. В частині, що стосується наданих послуг, застосовуючи пункт 2 Єдиних вимог до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1166, технічні вимоги до відремонтованого КТЗ, методів його випробувань, кодування та маркування відповідних послуг, які затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарювання, туризму та інфраструктури (далі – технічні вимоги), виконавець перевіряє технічний стан, документує відповідність і маркує КТЗ згідно з технологічною документацією, зберігає документацію з питань перевірки відповідності КТЗ впродовж 3 років.

^ Маркування послуг

32. Вимоги до маркування наданих послуг:

1) виконавець вводить послуги в обіг за умови, що їх відповідність вимогам законодавства підтверджена;

2) виконавець (уповноважена ним особа) як підтвердження відповідності наданої послуги ставить підпис у документах, які надає споживачу відповідно до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, скріплює його відбитком національного знака відповідності за допомогою штампу виконавця. Виконавець під свою відповідальність може замаркувати зазначені вище документи також знаками відповідності послугам іноземних держав, організацій відповідно до законодавства.

^ Підтвердження відповідності послуг

33. Для цілей підтвердження відповідності послуг:

1) оцінюється технологічна відповідність виробничих будівель і споруд, організація процесу ТО і ремонту КТЗ, за результатами огляду, оригіналами оформлених відповідно до законодавства документів і вважається такою, що відповідає встановленим вимогам, якщо виконавець має усі передбачені законодавством документи, оформив і веде екологічний паспорт підприємства.

2) орендовані виробничі будівлі та споруди, мають відповідати вимогам цього Технічного регламенту.

34. Вимоги до оцінки відповідності засобів ТО і ремонту КТЗ:

1) ЗТОІР оцінюються за їх придатністю для оцінки відповідності повністю відремонтованого КТЗ експлуатаційним вимогам безпеки. Інші, задіяні в технологічних процесах виконавця ЗТОІР, оцінці за цим Технічним регламентом не підлягають;

2) якщо ЗТОІР занесено до переліку засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, відповідно до Порядку ведення переліку засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, який затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, їх вважають такими, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту, без будь-яких додаткових перевірок;

3)  орендовані ЗТОІР мають відповідати вимогам цього Технічного регламенту;

4) ЗТОІР вважають такими, що відповідають вимогам законодавства, якщо:

тип, призначення відповідають категорії, типу, моделі, версії КТЗ, для ТО та ремонту яких ці ЗТОІР можливо застосовувати;

дотримано вимог законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності.

35. Вимоги до оцінки відповідності персоналу:

1) перевіряють відповідність кваліфікаційного рівня персоналу виконуваним операціям (роботам) згідно з технологічною документацією виконавця, за посадовими інструкціями, оригіналами документів про освіту та підвищення кваліфікації;

2) склад персоналу виконавця визнають відповідним, якщо для виконання операцій (робіт), пов’язаних з наданням задекларованих послуг, виконавець має можливість забезпечити наявність на кожній робочій зміні щонайменше одного фахівця з необхідним рівнем кваліфікації і досвідом роботи не менше одного року.

36. Вимоги до оцінки технологічної документації:

1) технологічна документація оцінюється за повнотою наведення в ній усіх виконуваних операцій (робіт), наявністю реквізитів затвердження її виконавцем;

2) перевіряється чи не ремонтують складники методами, що заборонені технічними вимогами, а також за технологією відновлення, яка офіційно не визнана виробником КТЗ, не затверджена і не узгоджена згідно із законодавством;

37. Вимоги до оцінки відповідності відремонтованих транспортних засобів та їх експлуатаційної документації:

1) для підтвердження відповідності відремонтованих КТЗ вимогам законодавчо регульованої сфери застосовують уніфіковану процедуру − модуль Аа (модифікований внутрішній контроль виробництва) відповідно до Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2003 № 1585 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 41, ст. 2175; 2007 р., № 1, ст. 31).

2) призначений орган, обраний виконавцем, відбирає на місці виробництва найбільш інформативний щодо обсягу надаваних виконавцем послуг зразок відремонтованого КТЗ. Призначений орган випробовує зразок на відповідність вимогам цього Технічного регламенту, використовуючи у разі потреби технологічні засоби виконавця і залучаючи його персонал. Результати випробувань оформляються протоколом випробувань або технічним звітом.

Якщо протокол або технічний звіт відображають позитивні результати випробувань, виконавець або уповноважена ним особа, виконує вимоги підпункту 3 пункту 37 цього Технічного регламенту та декларує про відповідність відремонтованих КТЗ вимогам цього Технічного регламенту;

3) виконавець, яким задекларовано відповідність відремонтованого КТЗ, надає зазначену в підпункті 4 пункту 37 цього Технічного регламенту документацію на вимогу призначеного органу або центрального органу виконавчої влади з питань безпеки на наземному транспорті для перевірки;

4) у технічній документації виконавця, яку викладають українською мовою, відображають усі стадії надання послуг з ТО і ремонту КТЗ, особливості застосування відремонтованих КТЗ так, щоб було можливо оцінити відповідність КТЗ вимогам цього Технічного регламенту.

Залежно від обсягу і виду надаваних послуг поточна технічна документація виконавця у своєму складі має мати:

зареєстровану декларацію;

ремонтні кресленики разом з розрахунками або протоколами випробувань, за якими виготовляють складники систем гальмування, кермування, ходової частини, світлотехніки, електронних систем управління;

перелік вимог цього Технічного регламенту, які стосуються надаваних послуг;

перелік стандартів, технічних умов, ІЗВ, які застосовуються для розроблення ремонтної документації та з питань технічного обслуговування КТЗ;

опис правил безпечного використання відремонтованого КТЗ переважно в додатках до експлуатаційної документації виробника КТЗ, підписаних виконавцем;

технічний звіт або протокол випробувань з питань підтвердження відповідності відремонтованого КТЗ, отриманий від призначеного органу;

копію настанови щодо експлуатування КТЗ, якщо тип його змінено в процесі ремонту;

опис внутрішніх заходів, які повинні бути впроваджені для забезпечення постійної відповідності відремонтованих КТЗ вимогам цього Технічного регламенту (тільки для КТЗ або їхніх складників, які капітально ремонтують серійно);

претензії замовників послуг впродовж останніх трьох років (за наявності);

приписи (за наявності), які надавалися виконавцю послуг впродовж останніх трьох років відповідно уповноваженими органами влади.

Зазначена в цьому підпункті документація не обов’язково зберігається як окремий комплект, але надається на запит компетентних органів.

5) з метою виявлення системних порушень цього Технічного регламенту призначений орган здійснює технічний нагляд за наданими послугами, вивчає наявність і характер претензій замовників, приписи компетентних органів влади з питань надання виконавцем послуг та захисту прав споживачів.

Якщо системні порушення виявлено, призначений орган протягом часу, відведеного на оцінку відповідності, відбирає не більше трьох зразків різних типів КТЗ із числа відремонтованих КТЗ таким чином, щоб дослідити наявність або відсутність в них системних порушень за результатами випробувань під його наглядом.

Якщо системних порушень не виявлено, призначений орган на свій розсуд відбирає лише один зразок із складу відремонтованих КТЗ для перевірки випробуваннями його відповідності;

6) виконавець, який застосував складники, що відремонтовані іншим виконавцем, зокрема за межами України, несе відповідальність за відповідність їх застосування у складі відремонтованого КТЗ;

7) виконавці можуть обрати складніші модулі оцінки відповідності або їхні комбінації, ніж передбачено цим Технічним регламентом;

8) призначений орган з оцінки відповідності забезпечує технічний нагляд за дотриманням виконавцем вимог цього Технічного регламенту з такою періодичністю:

один раз впродовж двох років після дати попереднього підтвердження відповідності;

один раз впродовж трьох років після дати попереднього підтвердження відповідності, якщо у виконавця протягом цього періоду діятиме сертифікована система якості.

38. Порядок декларування відповідності послуг з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, їхніх систем, складників:

1) виконавець надсилає центральному органу виконавчої влади з питань безпеки на наземному транспорті декларацію про відповідність усіх надаваних ним послуг за формою, наведеною в додатку 1, а також протокол чи технічний звіт призначеного органу щодо оцінки відповідності відремонтованого КТЗ;

2) якщо впродовж п’яти робочих днів після отримання зазначених в підпункті 1 пункту 38 цього Технічного регламенту документів виконавцю не надано обґрунтованих заперечень щодо надання ним послуг, центральний орган виконавчої влади з питань безпеки на наземному транспорті, керуючись принципом мовчазної згоди, зобов’язаний зареєструвати і оприлюднити у визначеному ним порядку інформацію про задекларовані виконавцем послуги на офіційному сайті, письмово повідомити виконавця про реєстраційний номер декларації;

3) зареєстрована декларація надає виконавцеві право надавати відповідні послуги;

4) виконавець зберігає зареєстровану декларацію впродовж трьох років після припинення надання послуг.

39. У разі потреби виконавець може підтвердити відповідність послуг, зокрема відремонтованих КТЗ їх сертифікацією відповідно до законодавства із застосуванням модулів процедур оцінки за вибором призначеного або іншого органу.

Віце-прем’єр-міністр України -

Міністр інфраструктури України Б. Колесніков

Схожі:

Технічний регламент послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів Загальні положення iconЗаконодавство України
Про деякі питання реформування системи державного технічного огляду колісних транспортних засобів" І від 9 липня 2008 року n 606...
Технічний регламент послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів Загальні положення iconДо пункту Положення про уповноваження суб’єктів господарювання на...
Положення про уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час...
Технічний регламент послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів Загальні положення iconП   о   с   т   а   н   о   в   у від 9 липня 2008 р. N 606
Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів
Технічний регламент послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів Загальні положення iconП О С Т А Н О В А від 9 липня 2008 р. N 606 Київ
Затвердити Порядок проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів, що додається
Технічний регламент послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів Загальні положення iconКартка обліку наробітку та відстежування обігу аб
Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів І спеціальних машин, виконаних на...
Технічний регламент послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів Загальні положення iconКартка обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини
Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів І спеціальних машин, виконаних на колісних...
Технічний регламент послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів Загальні положення iconМетодичні рекомендації по організації та проведенню робіт єдиного...
Методичні рекомендації по організації І проведенню єрто розроблені з метою оптимізації єдиної системи комплексного технічного обслуговування...
Технічний регламент послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів Загальні положення iconМетодичні рекомендації по організації та проведенню робіт єдиного...
Методичні рекомендації по організації І проведенню єрто розроблені з метою оптимізації єдиної системи комплексного технічного обслуговування...
Технічний регламент послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів Загальні положення iconУдосконалення системи технічного обслуговування І ремонту засобів...
Ого забезпечення засобів зв'язку І автоматизації враховуючи потребу наближення системи військового управління Збройних Сил до стандартів...
Технічний регламент послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів Загальні положення iconУдосконалення системи технічного обслуговування І ремонту засобів...
Ого забезпечення засобів зв'язку І автоматизації враховуючи потребу наближення системи військового управління Збройних Сил до стандартів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка