Конкурс проводиться з метою поширення педагогічного досвіду з використанням можливостей Інтернету для підвищення ефективності освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах
Скачати 60.73 Kb.
НазваКонкурс проводиться з метою поширення педагогічного досвіду з використанням можливостей Інтернету для підвищення ефективності освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах
Дата конвертації27.06.2013
Розмір60.73 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Спорт > Конкурс
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних закладів

Наказ МОНмолодьспорт № 922 від 17.08.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
№ 922 від 17 серпня 2012 року
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

31 серпня 2012 р. за № 1473/21785
Про затвердження Положення про

Всеукраїнський конкурс веб-сайтів

позашкільних навчальних закладів
Відповідно до Указу Президента України від 04 липня 2005 року № 1013 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 785, та з метою формування інформаційного освітнього середовища позашкільних навчальних закладів, поширення досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій наказую:
1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних закладів, що додається.
2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку;

організацію і проведення конкурсу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр Д.В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

17.08.2012 № 922
Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

31 серпня 2012 р. за № 1473/21785

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних закладів
I. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних закладів (далі - Конкурс) проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (далі - Інститут).
1.2. Конкурс проводиться з метою поширення педагогічного досвіду з використанням можливостей Інтернету для підвищення ефективності освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах.
1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

формування інформаційного освітнього середовища позашкільної освіти;

виявлення, поширення та впровадження досвіду використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у роботі позашкільних навчальних закладів;

стимулювання процесу створення веб-сайтів позашкільних навчальних закладів;

сприяння відкритості діяльності позашкільних навчальних закладів та розвитку взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу та громадськістю.
1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для всіх позашкільних навчальних закладів.
1.5. Учасниками Конкурсу можуть бути позашкільні навчальні заклади (далі - учасники) системи освіти усіх типів і форм власності, які мають власний діючий веб-сайт.
II. Умови, строки проведення Конкурсу
2.1. Конкурс проводиться щороку, починаючи з 2013 року.
2.2. Конкурс проводиться поетапно:

I етап: республіканський (Автономна Республіка Крим), обласний, міський (міст Києва та Севастополя) - в I півріччі, за результатами якого визначаються три переможці;

II етап: всеукраїнський - в II півріччі.
2.3. Строки проведення I та II етапів Конкурсу визначаються щороку наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
2.4. Учасники I етапу Конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів, є учасниками II етапу.
2.5. Реєстрація учасників II етапу Конкурсу здійснюється за умови подання ними конкурсних матеріалів не пізніше 15 вересня поточного року на електронну адресу Конкурсу: konkurs@iitzo.gov.ua.
2.6. Конкурсні матеріали включають:

заявку на участь у Конкурсі за формою згідно з додатком;

опис конкурсного веб-сайту (мета, завдання сайта, його оригінальність та роль у діяльності позашкільного навчального закладу - до 2 аркушів).
III. Організаційний комітет і журі Конкурсу
3.1. Для організації та проведення I та II етапів Конкурсу за місцем їх проведення створюються організаційні комітети, до складу яких входять керівники позашкільних навчальних закладів, працівники органів управління освітою та науково-методичних установ, представники місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо (за згодою).
3.2. Персональний склад організаційних комітетів I етапу Конкурсу затверджується наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) управлінь освіти і науки, а II (всеукраїнського) етапу - наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за поданням Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.
3.3. Очолює організаційний комітет голова.
Голова організаційного комітету здійснює розподіл повноважень між його членами і керує роботою з організації проведення Конкурсу.
3.4. До повноважень організаційного комітету входять:

здійснення організаційної роботи щодо проведення Конкурсу;

оформлення документації щодо проведення Конкурсу та підбиття підсумків;

сприяння висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.
3.5. Персональний склад журі I етапу Конкурсу затверджується наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) управлінь освіти і науки, а II (всеукраїнського) етапу - наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за поданням Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.
3.6. До складу журі Конкурсу можуть входити педагогічні працівники, які мають значний досвід практичної та наукової діяльності в системі освіти, володіють умінням експертної оцінки нормативних і методичних матеріалів, фахівці відповідного профілю з числа науково-педагогічних працівників академічних, наукових установ та організацій, представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, переможці Конкурсу у попередні роки.
До складу журі Конкурсу не можуть входити особи, які є учасниками Конкурсу. Кількість членів журі може бути від 5 до 15 осіб.
3.7. Очолює журі Конкурсу голова.
3.8. До повноважень журі входять:

оцінка веб-сайтів, представлених на Конкурс;

забезпечення об'єктивності розгляду та оцінювання, складання оціночних відомостей.
IV. Визначення переможців і лауреатів Конкурсу
4.1. Оцінювання веб-сайтів, представлених на Конкурс, здійснюється за критеріями:

структура веб-сайту (функціональність, системність, зручність інтерфейсу);

зміст веб-сайту (підбір матеріалу, інформативність, оновлення інформації, зрозумілість і чіткість інформації, грамотність, наявність відеоматеріалів, кількість відвідувань, кількість завантажень, можливість проведення атестації, можливість вибору мови);

дизайн веб-сайту (наявність заголовка, чіткість тексту, добір колірної палітри, використання форматування, наявність єдиного стилю оформлення всіх сторінок, відповідність та оптимальність використання графічних елементів змісту сторінки, елементи творчості).
4.2. Результати проведення всіх етапів Конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписують голова та секретар журі.
4.3. Переможцями Конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість балів за результатами II етапу. Кількість переможців Конкурсу не перевищує 30 % загальної кількості учасників.
4.4. Лауреатами Конкурсу вважаються учасники, які по кількості набраних балів за результатами II етапу увійшли до першої трійки.
4.5. Результати Конкурсу затверджуються наказом МОНмолодьспорту України та оприлюднюються на сайтах МОНмолодьспорту України, Інституту.
4.6. Переможці та лауреати Конкурсу нагороджуються дипломами та заохочувальними призами.
4.7. Фінансові витрати на підготовку і проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених законодавством України.
В. о. директора Інституту

інноваційних технологій і змісту освіти С. М. Серебрянський
Додаток

до Положення про Всеукраїнський конкурс

веб-сайтів позашкільних навчальних закладів
ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнському конкурсі веб-сайтів позашкільних навчальних закладів
1. Номінація.
2. Повне найменування позашкільного навчального закладу, поштова адреса, телефон, факс, e-mail.
3. Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу, контактний телефон.
4. Адреса сайта (домен).
5. Розробник сайта.
6. Прізвище, ім'я, по батькові адміністратора сайта, посада, контактний телефон.
7. Дата створення сайта.
8. Статистика відвідування за останній рік (період) по місяцях.
Керівник закладу (підпис) ____ 20__ р.


За матеріалами: Освіта.ua

Схожі:

Конкурс проводиться з метою поширення педагогічного досвіду з використанням можливостей Інтернету для підвищення ефективності освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах iconКонкурс проводиться з метою поширення педагогічного досвіду з використанням...
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №785, та з метою формування інформаційного освітнього середовища позашкільних...
Конкурс проводиться з метою поширення педагогічного досвіду з використанням можливостей Інтернету для підвищення ефективності освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах icon6. Книга наказів та розпоряджень з основної діяльності позашкільного навчального закладу
З метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах у Міністерстві освіти І науки...
Конкурс проводиться з метою поширення педагогічного досвіду з використанням можливостей Інтернету для підвищення ефективності освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах iconКонкурс проводиться щорічно з метою підвищення рівня еколого-просвітницької...
Положення про Міністерство освіти І науки, молоді та спорту, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410,...
Конкурс проводиться з метою поширення педагогічного досвіду з використанням можливостей Інтернету для підвищення ефективності освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах iconКонкурсу є
Конкурс проводиться з метою підвищення ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес дошкільних...
Конкурс проводиться з метою поширення педагогічного досвіду з використанням можливостей Інтернету для підвищення ефективності освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах iconКонкурсу є
Конкурс проводиться з метою підвищення ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний  процес...
Конкурс проводиться з метою поширення педагогічного досвіду з використанням можливостей Інтернету для підвищення ефективності освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах iconОрганізація методичної роботи
Методична робота – це складова освітнього процесу, засіб управління навчально-виховним процесом, який спрямований на вдосконалення...
Конкурс проводиться з метою поширення педагогічного досвіду з використанням можливостей Інтернету для підвищення ефективності освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах iconКонкурс проводиться з метою вивчення, узагальнення та розповсюдження...
України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410, та з метою підвищення якості навчально-виховного процесу,...
Конкурс проводиться з метою поширення педагогічного досвіду з використанням можливостей Інтернету для підвищення ефективності освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах iconКонкурс проводиться з метою підвищення рівня еколого-просвітницької...
Вам, що Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти І науки України спільно з Торговельною мережею...
Конкурс проводиться з метою поширення педагогічного досвіду з використанням можливостей Інтернету для підвищення ефективності освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах iconРеферати, матеріали по вивченню стародавніх легенд, повір'їв, традицій
Збережемо першоцвіти (далі конкурс) проводиться з метою формування екологічної культури особистості, набуття навичок І досвіду розв'язання...
Конкурс проводиться з метою поширення педагогічного досвіду з використанням можливостей Інтернету для підвищення ефективності освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах iconКонкурс проводиться з метою сприяння підвищенню престижності праці...
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №629, та з метою підвищення статусу педагогічних працівників системи дошкільної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка