Головне управління освіти І науки
Скачати 487.99 Kb.
НазваГоловне управління освіти І науки
Сторінка2/4
Дата конвертації02.03.2013
Розмір487.99 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
1   2   3   4


3. Учасники Конкурсу
3.1. У Конкурсі беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні, вихованці, слухачі (відповідного віку) позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю.

У Конкурсі можуть брати участь учні 7-8 класів за умови виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами 9 класу.

3.2. Учасник Конкурсу може брати участь у декількох секціях або відділеннях за умови подання такої ж кількості робіт відповідно до напрямів секцій. У разі неспівпадання базових дисциплін та рівнів завдань у секціях за рішенням журі учасник має писати декілька контрольних робіт.

3.3. До участі у II етапі допускаються переможці (як виняток, призери) І етапу Конкурсу.

3.4. У кожній секції подається кількість робіт, яка не перевищує квот, визначених для кожної районної (міської) філії МАН та з урахуванням додаткових місць, визначених відповідно до командного рейтингу районних (міських) філій МАН за результатами ІІІ етапу конкурсу 2011 року. У ІІ етапі Конкурсу можуть брати участь вихованці-члени МАН обласних позашкільних навчальних закладів в межах профільного наукового відділення (додаток 7).

3.5. До місця проведення Конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі керівника команди, який призначається з числа керівників гуртків, секцій, вчителів, викладачів навчальних закладів, активних учасників підготовки учнів до Конкурсу. На керівника команди покладається відповідальність за життя та здоров’я членів команди.

Питання присутності керівників команд, наукових керівників учасників Конкурсу під час захисту науково-дослідницьких робіт вирішується оргкомітетом.

3.6. Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у процедуру проведення Конкурсу та розгляду апеляцій.

3.7. Учасники Конкурсу мають дотримуватись правил проведення та програми Конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання й приладів, виконувати рішення оргкомітету й журі.

3.8. Питання фото-, кіно-, телезйомки під час проведення Конкурсу заздалегідь узгоджується з оргкомітетом та головою журі секції.

3.9. У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі учасники можуть бути дискваліфіковані.
^ 4. Документація Конкурсу
4.1. Філії МАН (районні, міські) Черкаського територіального відділення централізовано через районні, міські відділи освіти до 23 січня 2012 року подають конкурсні роботи.

До робіт додається:

Вся інформація (крім рецензії та відгуку) подається в електронному та друкованому вигляді.

Додатково до друкованого екземпляру роботи додається її електронний варіант.

4.2. У разі представлення на Конкурс науково-дослідницьких робіт призерів (II - III місця) разом із заявкою подається пояснення, завірене відділом освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів.

4.3. Науково-дослідницькі роботи повинні бути виконані з дотриманням основних вимог до написання, оформлення і представлення учнівських науково-дослідницьких робіт.

4.4. Науково - дослідницькі роботи і документи, зазначені у п.4.1., що надійшли після встановленого терміну подання (23 січня 2012 року), до участі у Конкурсі не допускаються і журі не оцінюються.
^ 5. Порядок проведення Конкурсу
5.1. Програма роботи кожної секції передбачає 3 тури:

Максимальна сумарна оцінка за результатами участі у всіх турах конкурсу становить 100 балів.
Вагомість оцінки 3-х турів у визначенні результатів конкурсу в різних відділеннях:

Назва відділення

Секція

Базова дисципліна


І. Філології та мистецтвознавства

1. Українська література

Українська мова та література

2. Світова література

Українська мова та література, світова література (за вибором)

3. Російська література

Російська мова, світова література (за вибором)

4. Фольклористика

Українська мова та література

5. Українська мова

Українська мова та література

6. Російська мова

Російська мова

7. Мистецтвознавство

Українська мова та література

8. Літературна творчість

Українська мова та література

9. Журналістика

Українська мова та література

10. Англійська мова

Англійська мова

11. Німецька мова


Німецька мова

12. Французька мова


Французька мова

ІІ. Філософії та

суспільствознавства

1. Філософія


Історія України

2. Соціологія


Історія України

3. Правознавство


Історія України

4. Релігієзнавство та історія релігії

Історія України

ІІІ. Історії

1. Історія України

Історія України

2. Археологія

Історія України

3. Історичне краєзнавство

Історія України

4. Етнологія

Історія України

5. Всесвітня історія


Історія України

IV. Наук про Землю

1. Географія та ландшафтознавство

Географія

2. Геологія, геохімія та мінералогія

Географія

3. Кліматологія та метеорологія

Географія

V. Технічних наук

1. Технологічні процеси та перспективні технології

Фізика, математика
^

(за вибором)


2. Електроніка та приладобудування

Фізика, математика

(за вибором)

3. Матеріалознавство

Фізика, математика

(за вибором)

4. Машинобудування та робототехніка

Фізика, математика

(за вибором)

5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Фізика, математика

(за вибором)

6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Фізика, математика

(за вибором)

7. Науково-технічна творчість та винахідництво

Фізика, математика

(за вибором)

VI. Комп’ютерних наук

1. Комп’ютерні системи та мережі

Математика

2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

Математика

3. Технології програмування

Математика

4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Математика

5. Internet-технології та WEB дизайн

Математика

6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Математика

VIІ. Математики


1. Математика

Математика

2. Прикладна математика

Математика

3. Математичне моделювання

Математика

VIIІ. Фізики і астрономії

1. Теоретична фізика

Фізика

2. Експериментальна фізика

Фізика

3. Астрономія та астрофізика

Фізика

4. Аерофізика та космічні дослідження

Фізика

IX. Економіки

1. Економічна теорія та історія економічної думки

Математика

2.Мікроекономіка та макроекономіка


Математика

3. Фінанси, грошовий обіг і кредит


Математика

X. Хімії та біології1. Загальна біологія

Біологія, хімія

(за вибором)

2. Біологія людини

Біологія, хімія

(за вибором)

3. Зоологія, ботаніка

Біологія, хімія

(за вибором)

4. Медицина

Біологія, хімія, фізика

(за вибором)

5. Валеологія

Біологія, хімія (за вибором)

6. Психологія

Біологія, історія України (за вибором)

7. Хімія

Хімія

ХІ. Екології та аграрних наук

1. Екологія

Біологія, хімія, українська мова (за вибором)

2. Охорона довкілля та раціональне природокористування

Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)

3. Агрономія

Біологія, хімія

(за вибором)

4. Ветеринарія та зоотехнія

Біологія, хімія

(за вибором)

5. Лісознавство

Біологія, математика

(за вибором)

6. Селекція та генетика

Біологія, математика

(за вибором)Тур Конкурсу

Відділення:

математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук

історії, філософії та суспільствознавства, філології та мистецтвознавства

максимальна сума балів

максимальна сума балів

1.

Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи

20

25

2.

Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни

33

30

3.

Захист науково-дослідницької роботи

47

45

Усього

100

100 1. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт.


Проводиться членами журі з 25 січня по 2 лютого 2012 року.
Вагомість факторів заочного оцінювання науково-дослідницької роботи

для відділень математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук

(крім секції науково-технічної творчості та винахідництва)
Фактор

Вагомість фактору

1.

Актуальність теми дослідження

2

2.

Наявність елементів наукової новизни

5

3.

Обґрунтованість отриманих результатів

5

4.

Повнота огляду відомих результатів, близьких до теми роботи

3

5.

Відповідність вимогам оформлення наукових робіт

5
Сума балів:

20


Вагомість факторів заочного оцінювання науково-дослідницької роботи

для секції науково-технічної творчості та винахідництва
Фактор

Вагомість фактору

1.

Актуальність, практичне, прикладне значення роботи

5

2.

Наявність елементів науково-технічної новизни, евристичність роботи

4

3.

Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

4

4.

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

4

5.

Функціональна спроможність винаходу, наявність патенту

1

6.

Відповідність вимогам оформлення наукових робіт

2
Сума балів:

20


Вагомість факторів заочного оцінювання науково-дослідницької роботи

для відділень історії, філософії та суспільствознавства,

філології та мистецтвознавства (крім секції літературної творчості)
Фактор

Вагомість фактору

1.

Аргументованість вибору теми дослідження, чіткість постановки проблеми, мети та завдань дослідження

2,5

2.

Вміння чітко і ясно викладати свої думки, критично осмислювати використані джерела

5

3.

Самостійність, оригінальність і доказовість суджень, наявність елементів наукової новизни

7,5

4.

Повнота у розкритті теми, глибина аналізу літературних даних

5

5.

Обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність поставленим завданням та меті дослідження

2,5

6.

Відповідність вимогам оформлення наукових робіт

2,5
Сума балів:

25


Вагомість факторів заочного оцінювання науково-дослідницької роботи

для секції літературної творчості
Фактор

Вагомість фактору

1.

Повнота розкриття теми та художніх образів

10

2.

Оригінальність образно-художнього мислення

7,5

3.

Власна творча неповторність

5

4.

Грамотність викладу, культура оформлення

2,5
Сума балів:

25


 1. 1   2   3   4

  Схожі:

  Головне управління освіти І науки iconГоловне управління освіти І науки
  Положення про Головне управління освіти І науки облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від...
  Головне управління освіти І науки iconНаказ
  Положення про Головне управління освіти І науки облдержадміністрації (далі – Головне управління), затвердженого розпорядженням голови...
  Головне управління освіти І науки iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України Головне управління...
  Як реалізувати принципи професійного навчання в діяльності викладачів, майстрів виробничого навчання й учнів творче питання, обумовлене...
  Головне управління освіти І науки iconЧеркаська обласна державна адміністрація
  «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2012/2013 навчальному році» та керуючись п. 7 Положення про Головне...
  Головне управління освіти І науки icon«Поезія -це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі»...
  Міністерство освіти І науки України. Головне управління освіти І науки Черкаської державної адміністрації
  Головне управління освіти І науки iconГоловне управління освіти І науки

  Головне управління освіти І науки iconГоловне управління освіти І науки

  Головне управління освіти І науки iconГоловне   управління   освіти   І   науки виконавчого   органу   київміськради
  Вступ
  Головне управління освіти І науки iconЗавдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів
  Головне управління змісту освіти департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Міністерства освіти...
  Головне управління освіти І науки iconГоловне управління освіти І науки
  Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 24 жовтня 2012 р. №1143 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Школьные материалы


  База даних захищена авторським правом © 2014
  звернутися до адміністрації
  uchni.com.ua
Головна сторінка