№2 до підпункту 45. 8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І закладах освіти Журнал
Назва№2 до підпункту 45. 8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І закладах освіти Журнал
Дата конвертації08.07.2013
Розмір88.6 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (назва закладу освіти)

Додаток № 2 до підпункту 45.8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти

Журнал

реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з безпеки життєдіяльності

(кабінет, лабораторія, цех, майстерня, спортзал тощо)


Розпочато _________ 200_ р
Закінчено _________ 200 _ р.

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію роботи з охорони праці в установах і закладах освіти

(витяг)

Затверджено:

наказом Міністерства совіти і науки України 01.08.2001 №563

8. Порядок проведення та реєстрації інструктажу з безпеки життєдіяльності

8.1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з вихованцями, учнями, студентами, кур­сантами, слухачами, аспірантами. Інструктажі містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіац­ійної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

Учні і вихованці, які інструкіуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу.

8.2. Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформ­ленні до закладу освіти вихованця, учня, студента, курсанта, слухача, аспіранта проводиться вступ­ний інструктаж з безпеки життєдіяльності службами охорони праці. За умови чисельності учас­ників навчально-виховного процесу в закладах понад 200 вищезазначеними службами проводить­ся навчання з вихователями, класоводами, класними керівниками, майстрами, кураторами груп тощо, які в свою чергу інструктують вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів перед почат­ком навчального року. Програма вступного інструктажу розробляється в закладі освіти на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності (додаток 3). Про­грама та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності затверджуються наказом керівника закладу освіти.

8.3. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчаль­них занять.

8.4. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку занять у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо, наприкінці навчального року перед початком канікул, а також за межами закладу освіти, де навчально-виховний процес пов'язаний з викорис­танням небезпечних або шкідливих для здоров'я факторів. Первинний інструктаж проводять вик­ладачі, вчителі, класоводи, куратори груп, вихователі, класні керівники, майстри виробничого на­вчання, тренери, керівники гуртків тощо. Цей інструктаж проводиться з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами, а також з батьками, які беруть участь у позашк­ільних заходах. Первинний інструктаж також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов'язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

8.5. Запис про проведення первинного інструктажу робиться вокремому журналі реєстрації інструк­тажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, цеху, спортзалі та іншому робочому місці. Рекомендована форма журналу наведена в додатку 2. Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного пракгичного заняття (прак­тичної, лабораторної роботи тощо) реєструється в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.

8.6. Позаплановий інструктаж з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання начальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки тощо), у разі нещасних випадків за межами закладу освіти.

Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів (дода­ток 2), що зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, цеху, спортзалі тощо.

8.7. цільовий інструктаж проводиться з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слуха­чами, аспірантами закладу освіти у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів., екскурсії, туристичні пожди, спортивні змагання тощо), під час проведення громадсь­ких, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на на­вчально-дослідній ділянці тощо). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів (додаток 2).№з/п

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яку інструктують

Дата проведення інструктажу

Клас. Група


Назва інструктажу. інструкції


Прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, яка проводила інструктаж

Підпис особи, яка проводила інструктаж

Підписособи*, яку інструктували
*Учні і вихованці розписуються у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу

Схожі:

№2 до підпункту 45. 8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І закладах освіти Журнал iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про освіту”, Положення про організацію роботи з охорони...
№2 до підпункту 45. 8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І закладах освіти Журнал iconЗолочівська районна державна адміністрація
На виконання ст. 20 Закону України "Про охорону праці", Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
№2 до підпункту 45. 8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І закладах освіти Журнал iconЗолочівська районна державна адміністрація
На виконання ст. 20 Закону України "Про охорону праці", Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
№2 до підпункту 45. 8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І закладах освіти Журнал iconОбовязки посадових осіб з охорони праці в закладах освіти витяг з...
Витяг з Положення про організацію роботи праці учасників навчально – виховного процесу в установах І закладах освіти затверджено...
№2 до підпункту 45. 8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І закладах освіти Журнал iconПро організацію роботи з охорони
На виконання вимог Закону України ”Про охорону праці”, “ Положення про організацію охорони праці учасників навчально виховного процесу...
№2 до підпункту 45. 8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І закладах освіти Журнал iconНаказ
Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних...
№2 до підпункту 45. 8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І закладах освіти Журнал iconЗаслухати на колегії відділу освіти відповідальних осіб за організацію...
З метою створення безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу,...
№2 до підпункту 45. 8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І закладах освіти Журнал iconНаказ
На виконання наказу Міністерства освіти І науки України №563 від 1 серпня 2001 року, «Положення про організацію охорони праці учасників...
№2 до підпункту 45. 8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І закладах освіти Журнал icon1 Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної...
При складанні інструкції враховано реко­мендації "Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
№2 до підпункту 45. 8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І закладах освіти Журнал iconВідділ освіти білоцерківської районної адміністрації маловільшанська...
На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 01 серпня 2001 року №563 Положення про організацію охорони праці учасників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка