Нака з
Скачати 90.74 Kb.
НазваНака з
Дата конвертації14.08.2013
Розмір90.74 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
Заставнівська районна державна адміністрація

відділ освіти

Н А К А З

01.06.2012 року м.Заставна № 231

Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів району та структуру 2012/2013 навчального року
На виконання статей 15, 16 Закону України "Про загальну середню освіту", листа Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року", наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 07.10.2010 № 462 "Про демократизацію в системі освіти області", наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року»,

НАКАЗУЮ:

1. Адміністраціям загальноосвітніх навчальних закладів району:

1.1. До 25.06.2012 представити на експертизу робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, пояснювальних записок до них на відповідність вимогам листа МОНМСУ від 23.05.2012 № 1/9-399 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року", нормативних документів та затвердити у встановленому порядку.

1.2. Вважати основними документами, що регламентують навчально-виховний процес у 2012/2013 н.р., статут, робочий навчальний план загальноосвітнього навчального закладу, план роботи навчального закладу на рік, перспективний план роботи.

1.3. На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року", розробити і подати на затвердження у встановленому порядку робочі навчальні плани на 2012/2013 навчальний рік з пояснювальною запискою, конкретизацією варіативної складової, програмового забезпечення профілю і змісту допрофесійного навчання:

   1. Робочі навчальні плани початкової школи:

    1. для 1-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 № 572;

    2. для 2-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682.

   2. Робочі навчальні плани 5-9-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66.

   3. Робочі навчальні плани 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834.

   4. Робочі навчальні плани гімназій і ліцеїв, спеціалізованих шкіл, класів з поглибленим вивченням предметів: 5-9 класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток 23).

   5. Робочі навчальні плани для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 23.05.2012 № 616.

   6. Робочі навчальні плани вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл для 5-9 класів за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; для 10-11 (12) класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додатки 24, 25).

   7. Робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: І ступінь (підготовчий, 1-4 класи) – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 № 849 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 № 852); ІІ ступінь (5-10 класи) – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 26.08.2008 № 778 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 № 852); 11-12 класи – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 02.11.2004 № 842, з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 22.08.2005 № 489.

  1. Суворо дотримуватися гранично допустимого навчального навантаження учнів, а також загальної покласної кількості годин, встановленої Типовими навчальними планами, фондом заробітної плати, затвердженим у кошторисі доходів і видатків навчального закладу.

1.5. Гранично допустиме навчальне навантаження учнів і загальна покласна кількість годин (без урахування поділу класу на групи) не повинні перевищувати меж, встановлених Типовими навчальними планами. Граничний обсяг домашнього завдання не повинен перевищувати у 2 класі 45 хв., 3 – 70 хв., 4 - 90 хв., 5-6 – 150 хв., 7-9 – 180 хв., 10-11 – 240 хв.

1.6. Граничну наповнюваність класів та тривалість уроків встановлювати відповідно до вимог статей 14, 16 Закону України "Про загальну середню освіту".

  1. Мінімальна наповнюваність груп для факультативних занять у міських загальноосвітніх навчальних закладах має становити 8, сільських - 4 учні. При меншій кількості учнів, за необхідності, створювати міжкласні та міжшкільні факультативи, курси за вибором учнів.

  2. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснювати відповідно до нормативів, затверджених наказом МОН України від 20.02.2003 № За наявності позабюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів дозволити поділ класів на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів (за рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування).

  3. Увести з 01.09.2012 нову сітку годин, навчальні програми і підручники у 1-х класах початкової школи.

  4. При організації індивідуального навчання дітей чітко дотримуватись вимог Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 20.12.2002 №732, зареєстрованого в Мін'юсті України 08.01.2003 №9/7330 (із змінами згідно з наказом МОНУ від 05.02.2003 №61), Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 14.04.2008 №319), листа МОНМСУ від 02.04.2012 №1/9-245, листа управління освіти і науки облдержадміністрації від 05.09.07 №31/268.

  5. Обсяги навчального навантаження використовувати у повних межах фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах доходів і видатків закладів освіти.

  6. Заборонити будь-які зміни інваріантної складової робочих навчальних планів, сформованої на державному рівні та обов'язкової для всіх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності. Не допускати зменшення кількості годин робочого навчального плану, що фінансуються покласно (без урахування поділу класів на групи).

  7. Варіативну складову робочих навчальних планів загальноосвітнім навчальним закладам конкретизувати самостійно з урахуванням освітніх потреб учнів, рекомендацій МОНМСУ, пропозицій Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, відділів (управлінь) освіти, кадрового забезпечення.

  8. Основну увагу приділяти вивченню української мови як державної, предметів природничо-математичного циклу, іноземних мов, сучасних комп'ютерних технологій, а також поглибленню знань з вітчизняної історії і культури, українознавства, основ християнської етики і моралі у 1-11 класах.

  9. На виконання розпорядження голови Чернівецької облдержадміністрації від 29.01.2007 № 28-р „Про забезпечення продуктивної зайнятості населення та взаємозв'язку ринку освітніх послуг і ринку праці" продовжити у 2012/2013 навчальному році за рахунок варіативної складової робочого навчального плану вивчення основ підприємницької діяльності.

  10. Спільно з органами місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування:

   1. Організовано провести прийом учнів до 1 та 10 класів, забезпечити нормативне комплектування всіх класів, заборонити при зарахуванні до 1 класу будь-які вступні випробування дітей;

   2. Вирішити питання здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів, влаштування випускників 11 класів - дітей-сиріт і дітей, які потребують додаткової соціальної допомоги;

   3. До 15.08.2012 укомплектувати загальноосвітні навчальні заклади педагогічними та керівними кадрами, забезпечити навчальними програмами і підручниками;

   4. Організувати в сільській місцевості підвіз учнів та педагогічних працівників до місця навчання і додому, якщо вони проживають за межею пішохідної доступності.

1.17. Здійснити проведення звітів керівників закладів освіти відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом МОН України від 28.03.2005 № 178 (додаток 1), наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 07.10.2010 № 462 "Про демократизацію в системі освіти області".

1.18. У всіх видах підготовки до початку 2012/2013 навчального року керуватись дотриманням вимог Указу Президента України від 30.09.2010 №926/2010 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", виконання відповідних нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки облдержадміністрації протягом 2011/2012 навчального року та основні напрями розвитку галузі на 2012/2013 навчальний рік.

1.19. З метою виховання в учнівської молоді поваги до Конституції, Державного Прапора, Герба та Гімну України здійснювати виключно урочисту і державно-офіційну організацію та проведення заходів, державних, національних і шкільних свят. Оновити за необхідності) куточки державної символіки.

1.20. Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" новий 2012/2013 навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах, незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, розпочати у "День знань" – 1 вересня 2012 року.

  1. Навчальні заняття організувати за семестровою системою: І семестр – з 01.09 по 28.12.2012, ІІ семестр – з 14.01 по 24.05.2013.

  2. Канікули для учнів провести:

 • осінні - з 29.10 по 04.11.2012;

 • зимові - з 29.12.12 по 13.01.2013;

 • весняні - з 25.03. по 31.03.2013;

 • літні - з дня закінчення навчального року по 31.08.2013.

1.23. Навчальні заняття у всіх класах завершити 24.05.2013.

  1. Закінчити 2012/2013 н.р., включаючи проведення:

 • екскурсій у 1-4 класах – з 27.05 по 30.05.2013;

 • навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах – з 27.05.по 07.06.2013;

 • підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів всіх класів;

 • державної підсумкової атестації випускників початкової (з 13.05. по 21.05.2013), основної (28.05. по 11.06.2013) і старшої школи (27.05. по 31.05.2013), згідно з вимогами статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту".

1.25. З урахуванням місцевих особливостей, кліматичних умов, специфіки функціонування навчальних закладів, за погодженням з Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації, дозволити змінювати структуру навчального року та графік учнівських канікул. При цьому залишити незмінною загальну кількість навчального часу, що встановлено Законом України "Про загальну середню освіту": у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня - 175 робочих днів, ІІ-ІІІ ступенів - 190 робочих днів з урахуванням навчальної практики, підсумкового оцінювання та державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів.

1.26. У всіх видах підготовки до початку 2012/2013 навчального року, включно з серпневою педагогічною радою, врахувати тематику серпневих крайових зборів „ІКТ – запорука високоякісної освіти".

1.27 До 9 січня 2013 року провести педагогічні ради з порядком денним "Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним персоналом у І семестрі 2012/2013 н.р. і завдання на II семестр щодо поліпшення контролю і керівництва закладом, забезпечення рівнів навчальних досягнень учнів (вихованців)", проаналізувати впровадження Типових навчальних для 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

^ 2. Завідувачу районним методичним кабінетом Січковській О.Т.:

2.1. До 01.08.2012 розробити і надіслати керівникам навчальних закладів методичні рекомендації щодо змісту навчання у 1-4, 5-9 класах, змісту профільного навчання учнів 10-11 класів.

2.2. До 01.08.2012 розробити та довести до виконавців інструктивно-методичні матеріали щодо порядку вивчення предметів інваріантної і варіативної складової (регіональний компонент) навчального плану, науково-педагогічні вимоги до складання розкладу занять, раціонального використання навчального часу.

2.3. До 15.06.2012 направити в педагогічні колективи рекомендації щодо ефективного розподілу годин варіативної складової робочих навчальних планів, в т.ч. використання додаткових годин на предмети інваріантної складової, предмети та курси за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття, консультації.

2.4. До 10.12.2012 підготувати повний комплект документів для проведення січневих, 2012 року, зборів керівників навчальних закладів з порядком денним "Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним персоналом у І семестрі 2012/2013 н.р., завдання на II семестр щодо поліпшення контролю і керівництва закладами освіти, забезпечення рівнів навчальних досягнень учнів (вихованців)".

3. Наказ розмістити на сайті відділу освіти Заставнівської райдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Матейчук М.Г.

Начальник відділу освіти: М.М. ТкачукСхожі:

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності „Дитяча офтальмологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів
Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних Протоколів лікування дітей зі спеціальності “Дитяча нефрологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних протоколів лікування найпоширеніших нейрохірургічних захворювань у дітей
Нака з iconНака з
Згідно з планом масових заходів Донецької облдержадміністрації, присвячених Року творчості
Нака з iconНака з
Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка