Т ехніка
Скачати 44.81 Kb.
НазваТ ехніка
Дата конвертації14.08.2013
Розмір44.81 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы

Т


ехніка


А.М. Пасічник, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби України, академік МАКНС, радник митної служби ІІ рангу

В.С. Мальнов, заступник начальника управління контролю за переміщенням вантажів Державної митної служби України, радник митної служби І рангу

С.С. Кравчук, старший викладач кафедри транспортних систем Академії митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЩОДО КОНТРОЛЮ

ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯМ

^ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І ВАНТАЖІВ
Для підвищення ефективності транспортно-митних технологій управління і контролю за переміщенням транспортних засобів та вантажів запропоновано використовувати сучасні супутникові системи радіонавігації.

For enhancement of the efficiency of transport and customs technologies of the control system of vehicles and cargo transferring there are proposed modern satellite systems of radio navigation.
² ² ² ² ² ² ²
М.П. Одейчук, Національний науковий центр

“Харківський фізико-технічний інститут”
^

Г.В. Зима, Національний науковий центр

“Харківський фізико-технічний інститут”ПРО ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ

ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Для посилення ефективності процедур експортного контролю доцільною здається модифікація й удосконалення системи ідентифікації товарів. Для цього пропонується створення регіональних ідентифікаційних центрів експортного контролю. Опитування суб’єктів різних форм власності, які здійснюють міжнародні передачі товарів, що можуть бути ідентифіковані як такі, що підлягають експортному контролю, виявив актуальність поставленої проблеми. Запропоноване проведення під егідою ДСЕКУ серії навчальних семінарів і тренінгів з питань експортного контролю для керівних співробітників міністерств, відомств, промислових підприємств, ТПП тощо.

For strengthening the efficiency of export control procedures it seemed expedient to modify and improve commodities’ identification system of authentication. It is offered to create for this purpose the Regional Identification Centers of export control. Opinions poll the subjects of different patterns of ownership, carrying out the international transmissions of commodities which can be identified, as export control subject, exposed actuality of the put problem. Conducting under the aegis of SSECU the series of educational seminars and trainings concerning export control questions is offered for the leading employees of ministries, departments, industrial enterprises, ICC, etc.
^ В.О. Яковенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних

систем та технологій Академії митної служби України

Ю.В. Ульяновська, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій

Академії митної служби України
^ МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

УПРАВЛІННЯ підрозділом МИТНої СЛУЖБи
Стаття присвячена моделюванню інформаційно-управлінських процесів у митній службі. Побудовано математичну модель вузла управління митним органом. Запропоновано принципи формалізації цілей при моделюванні митних процесів методом аналізу ієрархій, критерії оцінки ефективності роботи митних підрозділів.

The article is devoted to problems of modeling informationary-managing processes in customs department. The mathematic model of point of management has developed. There are proposed the principles of formalization the goals which are used in modeling customs processes by hierarchy analysis method, criterions of estimation of activity of customs departments.
² ² ² ² ² ² ²
^ А.І. Кузьменко, старший викладач кафедри

транспортних систем та технологій

Академії митної служби України
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ
У статті розглядаються труднощі, з якими пов’язана подальша інтеграція транспортних систем України у Європейське Співтовариство. Пропонуються шляхи вдосконалення роботи залізничних пунктів пропуску з метою скорочення терміну доставки експортно-імпортних вантажів.

This article deals with difficulties to which further integration of the transporting systems of Ukraine into European Community is related. Priority directions of further researches of points of admission work are offered with the purpose of reduction of delivery time of export-import loads.
² ² ² ² ² ² ²
^ А.О. Ларін, кандидат технічних наук, доцент,

Харківський національний технічний університет “ХПІ”

С.М. Решетнікова, кандидат технічних наук,

Харківський національний технічний університет “ХПІ”
^ ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ НЕЛІНІЙНОЇ МУФТИ

ВАЛОПРОВОДУ ТРАНСПОРТНОГО ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА
Проведено дослідження крутильних коливань нелінійної пружної муфти в конструкції головної передачі транспортного двигуна, розроблено рекомендації щодо зміни частоти резонансних крутильних коливань та їх виведення з робочого діапазону, а також зменшення амплітуд крутильних коливань силової передачі.

There are carried out researches of torsion oscillation of non-linear elastic coupling in the construction of main gear of a transport engine and there are developed recommendations related to changes of frequency of resonance torsion oscillations and their withdrawal from working diapason as well as to reducing amplitudes of torsion oscillations of transmission of power.
² ² ² ² ² ² ²

^

Т.Г. Ємельяненко, кандидат технічних наук,

доцент кафедри математичного забезпечення ЕОМ Дніпропетровського національного університету

Аль-Равашдех Адиль Галіб Мустафа, аспірант кафедри ЕОМ Дніпропетровського національного університету^ МОДЕЛІ КУРСІВ ВАЛЮТИ В СИСТЕМАХ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Запропоновано для побудови моделей за статистичними даними курсу валюти й цін на дорогоцінні метали використовувати модель багатовимірної сплайн-регресійної залежності.

It is offered for the construction of models from statistical data of course of currency and prices rate on precious metals to utilize the model of multidimensional spline-regressive dependence.
² ² ² ² ² ² ²
^ В.Б. Швець, доктор технічних наук, професор,

завідувач кафедрою “Основи та фундаменти”

Придніпровської державної академії будівництва

та архітектури

^ О.А. Рубан, кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри транспортних систем та технологій в митній справі Академії митної служби України

В.В. Ковальов, аспірант кафедри “Основи та

фундаменти” Придніпровської державної академії

будівництва та архітектури
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ СТІЙКОСТІ БУДІВЕЛЬ

ЗА МОЖЛИВОСТІ ГЛИБОКОГО ЗСУВУ

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ PLAXІS
У статті розглядаються можливості розв’язання геотехнічних задач за допомогою скінченно-елементного програмного комплексу PLAXІS.

In article possibilities of a solution of geotechnical tasks by means of finite-element program complex PLAXIS are considered.В

існик Академії митної служби України, № 2 (38), 200812


Схожі:

Т ехніка iconТ ехніка
А. М. Пасічник, професор кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби
Т ехніка iconТ ехніка
А. М. Пасічник, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Транспортної академії наук України, професор кафедри...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка