Контингенту робітників, річних експлуатаційних витрат на обслуговування
Скачати 415.07 Kb.
НазваКонтингенту робітників, річних експлуатаційних витрат на обслуговування
Сторінка1/3
Дата конвертації15.08.2013
Розмір415.07 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3
Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

4

КРЕ.5.05070103.395.04.ПЗ

Розроб.

Віцьков В.Р.

Перевір.

Бабаєва О.В.

Реценз.
Н. Контр.
Затверд.
Визначення потрібного

контингенту робітників, річних експлуатаційних витрат на обслуговування

тягової підстанції

Літ.

Акрушів
СлТЗТ

Вступ

Транспорт – одна з найважливіших складових частин економічної системи України. Частка доданої вартості підприємств транспорту і дорожнього господарства у валовому внутрішньому продукті країни складає 9%, вартість основних фондів транспорту складає 11,6% загальної вартості виробничого потенціалу держави.

У зв’язку з розвитком усіх видів транспорту у світі відбувається значний перерозподіл обсягів перевезення вантажів і пасажирів у залежності від регіонів та якості організації перевезень. З метою утримання своїх позицій у цій конкурентній боротьбі залізничний транспорт переходить на якісно новий рівень надання послуг, підвищуючи передусім комфортність та швидкість перевезень при безумовному забезпеченні безпеки руху та незалежності від погодних умов.

Україна зі своїм транзитним розташування щодо інших розвинених країн Європи та за своїми територіальними розмірами також розвивається у цьому напрямку. На сьогодні актуальними стають питання доставки залізничним транспортом пасажирів зі столиці до обласних центрів країни за 3-5 годин при значному підвищенні комфортності, адже у противному випадку пасажир буде користуватися іншими видами транспорту.

Залізничний транспорт як об’єкт вивчення є складною виробничо-економічною і соціальною системою. Економічні та організаційні питання розглядаються в тісному взаємозв’язку з технікою і технологією виробництва, екологією, охороною праці, соціальними завданнями.Изм.

Лист

докум.

Подпись

Дата

Лист

5

КРЕ.5.05070103.395.04.ПЗ

Специфічне обладнання діючих стаціонарних і пересувних тягових підстанцій постійного та змінного струму модернізується, набувається нове. Вдосконалюється організація праці, поліпшується технічна оснащеність та застосовуються більш прогресивні технології.
Штат, який обслуговує тягову підстанцію, працює на забезпечення перевезень. В курсовій роботі приводиться розрахунок витрат праці на експлуатацію тягової підстанції, розрахунок переробки електроенергії залежно від обсягу перевезень, експлуатаційних витрат на утримання і обслуговування тягової підстанції.

Експлуатаційні витрати на утримання й обслуговування тягової підстанції складаються із наступних економічних елементів витрат:

 • фонд оплати праці;

 • відрахування;

 • матеріали;

 • електроенергія

 • амортизаційні відрахування;

 • інші витрати.

Також у спеціальній частині курсової роботи розглядається питання проИзм.

Лист

докум.

Подпись

Дата

Лист

6

КРЕ.5.05070103.395.04.ПЗ
підприємництво.

Изм.

Лист

докум.

Подпись

Дата

Лист

7

КРЕ.5.05070103.395.04.ПЗ 1. Загальна частина
  1. Складання відомості підрахунку трудових витрат на виконання річного об’єму робітПравилами технічної експлуатації залізниць установлено дві головні вимоги до утримання всіх технічних пристроїв залізничного транспорту:

- усі спорудження і пристрої залізниць повинні міститися в постійній справності;

- попередження появи яких-небудь несправностей і забезпечення тривалого терміну служби споруджень та пристроїв.

Для виконання цих задач уся система експлуатаційного обслуговування пристроїв електрифікації розділена на наступні види робіт з технічного обслуговування та ремонту обладнання електроустановок:

- огляд;

- ремонт за технічним станом;

- поточний ремонт;

- міжремонтні випробування;

- капітальний ремонт.

Порядок, методи, способи і періодичність оглядів, ремонтів та міжремонтних випробувань пристроїв тягових підстанцій регламентується "Інструкцією з технічного обслуговування і ремонту обладнання тягових підстанцій, пунктів живлення і секціонування електрифікованих залізниць". Для кожної електроустановки повинен бути складений річний графік планово-попереджувального ремонту, затверджений відповідальним за
електрогосподарство дистанції електропостачання, із зазначенням усіх робіт, незалежно від виконавця, що передбачає всі необхідні види технічного обслуговування і поточного ремонту, відповідно до вимог нормативно-технічної документації.

На підставі цього графіка відповідальні за електрогосподарство підрозділів дистанції електропостачання складають місячні плани робіт і затверджують їх у начальника дистанції електропостачання або його заступника.

Відповідно до однолінійної схеми тягової підстанції, технолого-нормуючим картам, складається відомість підрахунку трудових витрат на виконання річного обсягу робіт.

Річний обсяг робіт з урахуванням періодичності, визначається шляхом множення графи 3 на графу 4, а трудові витрати на виконання річного обсягу робіт - у графі 12 шляхом множення графи 5 на графу 6. Загальні правила на трудові витрати на виконання річного обсягу робіт, визначається підсумовуванням значень графи 12, а трудові витрати по окремих розрядах - підсумовуванням значень відповідних граф 8, 9, 10, 11.

Підрахунок трудових витрат на виконання річного обсягу робіт, виконується в таблиці 1.1.

Розподілом сумарних трудових витрат по кожному розряду кваліфікації на річний ефективний фонд робочого часу одного працівника визначається кількість електромонтерів по розрядах кваліфікації. Річний ефективний фонд робочого часу визначається для поточного року.

Изм.

Лист

докум.

Подпись

Дата

Лист

8

КРЕ.5.05070103.395.04.ПЗ

Таблиця 1.1 - Відомість підрахунку сумарних трудових витрат на виконання річного об’єму робіт з технічного утримання та поточного ремонту тягової підстанції.Изм.

Лист

докум.

Подпись

Дата

Лист

9

КРЕ.5.05070103.395.04.ПЗНайменування об’єктів

Оди-ниця вимі-рюван-ня

Кіль-кість оди-ниць

Пері-одич-ність у рік

Річ- ний об’єм з ураху-ванням пері-одич-ності

Норма часу на оди-ницю у чол.-год.

Найме- нування та кіль-кість вико- навців

Трудові витрати у чол..-год. за розрядами

Всього

V

IV

III

II
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Огляди:

Приточно-витяжної вентиляції

вент.

2

12

24

1

IV-1, III-1

-

12

12

-

24

Моторних приводів ДУ

прив.

16

12

192

1

V-1, III-1

96

-

96

-

192

Щитів управління

яч.

4

4

16

0,74

V-1, III-1

5,92

-

5,92

-

11,84

Акумуляторної батареї

а/б

2

52

104

0,5

ІІІ-1, ІІ-1

-

-

26

26

52

Відсмоктуючі пристрої в місцях з’єднання на п/ст

п/ст

1

12

12

3

V-1, III-1

18

-

18

-

36

Кабельних каналів та дренажних пристроїв

п/ст

1

1

1

8

V-1, III-1

4

-

4

-

8

Поточний ремонт:

Шин та спусків ВРП-110; 35; 27,5 кВ

100 пог. м шин

12

1

12

3,5

IV-1, III-1

-

21

21

-

42

Роз’єднувачів ВРП-110 кВ та відокремлювачів

роз’єд.

8

1

8

2,38 1,65

V-1, III-1

9,52

-

9,52

-

19,04

2

2

1,65

1,65

3,3

Короткозамикачів КЗ-110

корот.

2

1

2

1,0

V-1, III-1

1

-

1

-

2

Роз’єднувачів ЗОН-110

роз’єд.

2

1

2

0,697

V-1, III-1

0,697

-

0,697

-

1,394

Роз’єднувачів 35 кВ

роз’єд.

50

1

50

2,2

V-1, III-1

55

-

55

-

110

Масляних вимикачів 110 кВ

вим.

1

1

1

3,55

IV-1, III-1

-

1,775

1,775

-

3,55

Масляних вимикачів 35 кВ

вим.

14

1

14

2,51

V-1, III-1

17,57

-

17,57

-

35,14

Однофазних масляних вимикачів ВРП-27,5 кВ

вим.

6

1

6

5,3

IV-1, III-1

-

15,9

15,9

-

35,14

Розрядників РВС-110

комп.

2

1 раз у 3р.

0,67

1,96

V-1, III-1

0,6566

-

0,6566

-

1,3132

Знижувальних трансформаторів ТДТН

тр-р

2

1

2

6,8

V-1, III-2

6,8

-

6,8

-

13,6


Продовження таблиці 1.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Трансформаторів власних потреб та автоблокування

тр-р

2

1

2

1,45

V-1, III-1

1,45

-

1,45

-

2,9

Трансформаторів напруги 110 кВ

тр-р

2

1 раз у 3 р.

0,67

2,54

IV-1, III-1

-

0,8509

0,8509

-

1,7018

Трансформаторів напруги РП-10;35кВ

тр-р

0

1 раз у 3 р.

0

1,46 2,08

V-1, II-1

0

-

-

0

0

6

2

2,08

2,08

4,16

Трансформаторів струму РП-110; 35; 27,5 кВ

тр-р

130

1 раз у 3 р.

43,33

0,818

V-1, IV-1

17,72

17,72

-

-

35,44

Розрядників РП-35; 27,5 кВ

компл.

8

1 раз у 3 р.

2,67

0,372

V-1, III-1

0,4966

-

0,4966

-

0,9932

Розрядників РВС-15

компл

2

1

2

1,7

IV-1, III-1

-

1,7

1,7

-

3,4

Моторних приводів фідерних роз’єднувачів 3,3кВ, 27,5 кВ

шт

12

4

48

1,58

V-1, III-1

37,92

-

37,92

-

75,84

Під зарядного агрегату

шт

2

4

8

2,2

V-1, III-1

8,8

-

8,8

-

17,6

Акумуляторної батареї

шт

2

1

2

5,14

V-1, III-1

5,14

-

5,14

-

10,28

Контуру заземлення підстанції

конт

2

1

2

3,7

V-1, III-1

3,7

-

3,7

-

7,4

Панелей управління, захисту

панель

4

1

4

0,8

V-1, III-1

1,6

-

1,6

-

3,2

Електродвигунів

шт

16

1

16

2,53

ІV-1, III-1

-

20,24

20,24

-

40,48

Капітальний ремонт електродвигунів

шт

16

1

16

6,9

ІV-1, III-1

-

55,2

55,2

-

110,4

Чищення скла

п/ст

1

2

2

60

ІІІ-1, ІІ-1

-

-

60

60

120

Чищення від снігу даху та території підстанції

п/ст

1

у разі необ-хідн.

3

450

ІІІ-2

-

-

1350

-

1350

Сигналізація чергування вдома

шкаф

1

12

12

1,0

ІV-1, III-1

-

6

6

-

12

Освітлення підстанції

п/ст

1

4

4

0,272

ІV-1, III-1

-

0,544

0,544

-

1,088

Аварійне освітлення

п/ст

1

4

4

0,272

ІV-1, III-1

-

0,544

0,544

-

1,088

Опалення підстанції

п/ст

1

1

1

9,6

ІV-1, III-1

-

4,8

4,8

-

9,6

Дистилятору

шт.

2

1

2

2,0

ІV-1, III-1

-

2

3

-

4

Електроінструменту

компл

3

1

3

1,0

ІV-1, III-1

-

1,5

1,5

-

3

Системи вентиляції

сист.

2

1

2

4,47

ІV-1, III-1

-

4,47

4,47

-

8,94

Кабельних каналів, дренажу та сигналізації

п/ст

1

1

1

32,0

ІV-1, III-1

-

16

16

-

32

Захисних засобів та приладів

компл

4

12

48

1,0

начальн. ІІІ-1

-

-

48

-

48


Изм.

Лист

докум.

Подпись

Дата

Лист

10

КРЕ.5.05070103.395.04.ПЗ

Продовження таблиці 1.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Протипожежних пристроїв

пристр

4

4

16

2,0

начальн. ІІІ-1

-

-

32

-

32

Водопостачання та каналізація

п/ст

1

2

2

18,0

ІV-1, III-1

-

18

18

-

36

Обігріваюча апаратура душу

бак

1

4

4

6,0

ІV-1, III-1

-

12

12

-

24

Обладнання майстерні

майст

1

4

4

8,5

ІV-1, III-1

-

17

17

-

34

Прибирання території та косіння трави

п/ст

1

у разі необх

5

50,0

ІІІ-2

-

-

250

-

250

Прибирання приміщень за вимогами СЕС

п/ст

1

24

24

20

ІІ-1

-

-

480

-

480

Дні охорони праці

п/ст

1

24

24

24

V-1,

ІV-1

228

228

-

-

576

Профілактичні іспити:

Розрядників змінного струму

шт

12

2

24

2,7

Ел.мех., III -1

-

-

64,8

-

64,8

Силових та тягових трансформаторів

тр-р

2

1

2

17,2

Ел.мех., V-1

34,4

-

-

-

34,4

Ізоляції освітлення та опалення

компл

2

1

2

28,0

ІV-1, II-1

-

28

-

28

56

Переносних ламп та електродрилів

п/ст

1

12

12

12,0

ІV-1, III-1

-

72

72

-

144

Електродвигунів

шт

16

1

16

1,0

ІV-1, III-1

-

8

8

-

16

Моторних приводів матових роз’єднувачів

шт

12

12

144

0,5

ІV-1, III-1

-

36

36

-

72

Щитів управління, власних потреб, ізоляції кабелів

яч.

4

2

8

14,0

ІV-1, III-1

-

56

56

-

112

Контрольний розряд акумуляторної батареї, аналіз електроліту

а/б

2

1

2

12,0

ІV-1, III-1

-

12

12

-

24

ВСЬОГО

ΣQtнв, чол.-год.

-

-

-

-

-

-

618,1202

729,2439

2982,2441

116,08

4445,6882Изм.

Лист

докум.

Подпись

Дата

Лист

11

КРЕ.5.05070103.395.04.ПЗ


  1. Визначення ефективного фонду робочого часу

одного середньосписочного працівника тягової підстанції

Для визначення ефективного фонду робочого часу одного середньосписочного працівника тягової підстанції необхідно знати календарний і номінальний фонди робочого часу одного працівника.

Календарний фонд робочого часу одного працівника в днях – це кількість робочих днів у плановому періоді, тобто:
Дкал.роб. кал. нероб , (1.1)
де Дкал - кількість календарних днів;

Днероб - кількість неробочих днів – вихідних і святкових у поточному році.

Д кал.роб. =366-115=251
Номінальний фонд робочого часу – це календарний фонд робочого часу мінус кількість днів чергової та додаткової відпусток
Изм.

Лист

докум.

Подпись

Дата

Лист

12

КРЕ.5.05070103.395.04.ПЗ
Дном.кал. роб. - До, (1.2)
де До - тривалість чергової та і додаткової відпусток.
Дном = 251-28=223
Ефективний фонд робочого часу – це номінальний фонд робочого часу мінус число днів відсутності на роботі з інших причин: виконання держобов’язків, відсутність через хворобу, інші невиходи, тобто:
Дефном- (Дд + Дх + Дін.), (1.3)
де Дд – тривалість виконання державних обовязків у розрахунку на одного робітника, дн;

Дх – тривалість відсутності з причини хвороби у розрахунку на одного робітника, дн;
Дін – тривалість інших невиходів на роботу у розрахунку на одного робітника.
Деф = 223-(0,65+6+0,35)=216
У годинах ефективний фонд робочого часу одного працівника складе:
Тефеф. Тсер.ч, (1.4)
де Тсер. ч - середня тривалість робочого дня в годинах:
(1.5)
де Дпередсв. – кількість передсвяткових днів у році;

8,0 = 40/5 - тривалість робочого дня, год;

7,0 - тривалість передсвяткового дня, год.
Тсер.ч.= = 7,97 годин
Теф.= 216∙7,97=1721,52
Изм.

Лист

докум.

Подпись

Дата

Лист

13

КРЕ.5.05070103.395.04.ПЗ  1. Визначення кількості електромонтерів тягової підстанції


Кількість електромонтерів тягової підстанції визначається по трудовим витратам на весь об’єм роботи та річному ефективному фонду робочого часу у годинах одного робітника.


Изм.

Лист

докум.

Подпись

Дата

Лист

14

КРЕ.5.05070103.395.04.ПЗ
Явочна чисельність електромонтерів визначається по формулі:

(1.6)
де Q tнв - трудові витрати у чоловіко-годинах, необхідних для обслуговування

тягової підстанції;

Теф - ефективний фонд робочого часу одного працівника в планованому періоді,год.


Середньосписочний склад визначається по формулі:

Чсп = Чяв ∙ Кп (1.7)
де Кп – коефіцієнт переводу явочної чисельності у списочну; визначається як відношення календарного фонду робочого часу до ефективного фонду:
(1.8)
Кп ==1.16
Чсп = 2.58∙1.16=2.9928≈2 чол.
Середньосписочний склад електромонтерів за розрядами складе:
ЧспVявV∙Кп ; ЧспІІІявІІІ∙Кп ;
ЧспІVявІV∙Кп ; ЧспІІявІІ∙Кп .
З метою підвищення продуктивності праці, ущільнення робочого часу та на основі розрахунків приймаємо конкретне число електромонтерів.

Изм.

Лист

докум.

Подпись

Дата

Лист

15

КРЕ.5.05070103.395.04.ПЗ


1.4 Визначення повного штату працівників тягової підстанції

Крім ревізійної бригади, у штат підстанції входять начальник, електромеханік, прибиральниця та чергові електромеханіки, кількість яких залежить від заданого методу обслуговування підстанції.

Метод обслуговування тягової підстанції цілодобове чергування в одну особу, то приймаємо чергових електромеханіків 4 чоловіки.

Таким чином, штат працівників тягової підстанції складе: Таблиця1.3- Штат працівників тягової підстанції

№з/п

Посада

Кількість

(чол.)

1.

Начальник

1

2.

Електромеханік з ремонту обладнання

1

3.

Електромеханік (черговий)

4

4.

Електромонтер 3 розряду

2

5.

Прибиральниця

1
Всього:

9Таким чином, загальний штат робітників тягової підстанції складе 9 чоловік.

Изм.

Лист

докум.

Подпись

Дата

Лист

16

КРЕ.5.05070103.395.30.ПЗ
1.5 Визначення річних експлуатаційних витрат на обслуговування тягової підстанції

Експлуатаційні витрати обслуговування тягової підстанції складаються із наступних економічних елементів витрат:

 • фонд оплати праці;

 • відрахування;


 • матеріали;

 • електроенергія;

 • амортизаційні відрахування;

 • інші витрати.

Тому що вартість тягової підстанції у курсовій роботі невідома, амортизаційні відрахування не визначаються.
Изм.

Лист

докум.

Подпись

Дата

Лист

17

КРЕ.5.05070103.395.04.ПЗ   1. Визначення річного фонду оплати праці робітників тягової підстанціїОплата праці робітників тягової підстанції залежить від групи підстанції по оплаті праці, форми оплати праці та умов роботи.

Група підстанції по оплаті праці залежить від загальної річної переробки електроенергії, яка складається із витрат електроенергії на тягу, на власні потреби та районні споживачі. Спочатку необхідно визначити річне споживання електроенергії на тягу для всієї підстанції електропостачання, потім розділити на кількість підстанцій і одержимо приблизне споживання електроенергії на тягу для однієї підстанції.

Витрати електроенергії на власні потреби можна визначити приблизно, взявши 0,5% від сумарного споживання електроенергії на тягу поїздів та районні споживачі, тобто:

(1.9)

Витрати електроенергії на районні споживачі заданий у вихідних даних.

Річне споживання електроенергії на тягу для всієї дистанції

електропостачання у тис.кВт-год./ рік визначається за формулою:

Ат = М ∙а, (1.10)

де М – вантажна робота поїздів всіх видів на ділянці довжиною L,

млн.т.км.брутто/рік;

а – питома витрата електроенергії, Вт-год/т.км.брутто.

Для вантажних потягів в обох направленнях руху з урахуванням вантажних порожніх потягів у невантажному напрямку вантажна робота визначається по формулі :

М = [Гт (1+2αт)+Го]∙L, (1.11)

де Гт і Го – вантажопотік в млн.т.нетто в рік відповідно у вантажному

і невантажному напрямках;

L - експлуатаційна довжина ділянки, км;

αт – коефіцієнт ваги тари вагонів у залежності від керівного підйому лінії ір; αт=0,52.

Изм.

Лист

докум.

Подпись

Дата

Лист

18

КРЕ.5.05070103.395.04.ПЗ

М=[55(1+1,04)+40]∙220=33484

Изм.

Лист

докум.

Подпись

Дата

Лист

5

КРЕ.5.05070103.385.30.ПЗ
Питома витрата електроенергії визначається по формулі :

а = 3,8 (іе + ωсер.) – для змінного струму, (1.12)

де 3,8 – коефіцієнти, що враховують втрати електроенергії у контактній

мережі, на тягових підстанціях та витрати на власні потреби

електровозу;

іе – еквівалентний підйом, що залежить від величини керівного

підйому.

ωсер. - основний питомий опір руху для швидкості Vx потягів на

роликових підшипниках.
Изм.

Лист

докум.

Подпись

Дата

Лист

19

КРЕ.5.05070103.395.04.ПЗ
У роботі умовно приймається, що витрата енергії на тягу визначається тільки вантажними перевозами.
а =3,8∙(1,6+1,58)=12,084

Ат =33484∙12,084=404620,656

Для визначення кількості тягових підстанцій на електрифікуємій ділянці, варто попередньо визначити по малюнку оптимальну відстань
  1   2   3

Схожі:

Контингенту робітників, річних експлуатаційних витрат на обслуговування iconРозрахунок сумарних річних витрат для різних обсягів замовлень

Контингенту робітників, річних експлуатаційних витрат на обслуговування iconРеферат з дисципліни "Гроші та кредит"
Власний капітал банку 1 млн грн. Позичений – 11 млн грн. Банк видав позику 10 млн грн. Банк сплачує вкладникам 10% річних І отримує...
Контингенту робітників, річних експлуатаційних витрат на обслуговування iconВаріант 3
У фірми “Інсайт” є три варіанти (А,В,С) нарахування відсотків на кошти, розташованих на депозитному рахунку банка. По варіанту а...
Контингенту робітників, річних експлуатаційних витрат на обслуговування iconПлан Поняття та види судових витрат в цивільному процесі, їх значення 3
Звільнення від сплати судових витрат. Розподіл судових витрат та їх відшкодування 20
Контингенту робітників, річних експлуатаційних витрат на обслуговування iconВаріант 1
По кожній групі й загалом по сукупності розрахуйте: 1 кількість робітників; 2 середній стаж робітників; 3 середній місячний виробіток...
Контингенту робітників, річних експлуатаційних витрат на обслуговування iconРозрахунок собівартості (витрат) виробництва
В. Річний випуск продукції в штуках: 100, 500, 200. Витрати на сировину І основні матеріали в грн. – 120, 50, 180. Витрати на куповані...
Контингенту робітників, річних експлуатаційних витрат на обслуговування iconВитрат
Розділ порівняння вимог п(С)бо І м(С)бо щодо розкриття інформації з обліку прямих матеріальних витрат
Контингенту робітників, річних експлуатаційних витрат на обслуговування iconЛекція 9 (01. 11. 2012, ауд. 402) Довідковий матеріал тема: Математичні...
Предмет теорії телетрафіка: встановлення залежностей між потоками вимог на обслуговування, кількістю каналів обслуговування, продуктивністю...
Контингенту робітників, річних експлуатаційних витрат на обслуговування iconДержавний вищий навчальний заклад
Структура та обсяги поглинання витрат Центрів витрат відповідними видами діяльності у звітному періоді
Контингенту робітників, річних експлуатаційних витрат на обслуговування iconЯкий же він, учень-олімпіадник, та як віднайти серед обдарованих...
Серед обдарованих учнів помітно виділя­ються такі «зірочки», яку учні-олімпіадники. Який же він, учень-олімпіадник, та як віднайти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка